بومي گزيني جنسيتي ادامه پروژه سرکوب و خانه نشين کردن زنان

 

 

‫مريم رحماني - ۱۲ دي ۱۳۸۷


‫مدرسه فمنيستي :اگرچه پروژه محدوديت زنان از بعد از انقلاب با نداشتن حق کنترل برروي پوشش وحجاب اجباري شروع و با ملغي کردن قانون حمايت از خانواده به سبب داشتن منافات با شرع اسلام!وارد فاز جديدي شد،اما اينک اين پروژه ابعاد گسترده تري به خود گرفته است. به گفته مسئولين سازمان سنجش سهميه بندي جنسيتي حتي در سالهاي قبل نيز اعمال مي شده، اما طرح کردن علني آن ، همچنين مطرح کردن اعمال بومي گزيني دختران و ارائه آن به صورت طرح به مجلس براي تصويب قانوني ، حاکي از خوابهاي ناخوشي است که حاکميت براي محدود کردن هرچه بيشتر زنان و ايستادگي در مقابل خواستهاي حداقلي جنبش زنان ديده است.با روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، پروژه سرکوب و خانه نشيني زنان ابعاد تازه تري يافت .از بعد از انقلاب ۵۷ در ايران زنان به تدريج از برخي عرصه ها کنار گذاشته شدند، مانند: حوزه هاي قضاوت و يا تحصيل در رشته هايي خاص مانند: مهندسي معدن،کشاورزي و نظاير آن.اگر چه عرصه قضاوت همچنان بر روي زنان بسته است، اما به تدريج دختران اجازه تحصيل را در برخي رشته ها که در ابتداي انقلاب مغاير با شان و کرامت زن مسلمان قلمداد مي شد، يافتند و آمار تحصيل کردگان دختر در اين رشته ها فزوني يافت تا آنجا که مثلا در رشته کشاورزي تنها امسال در دانشگاه پرديس ۷۵درصد قبول شدگان را دانشجويان دختر تشکيل مي دهند(۱).

‫همچنين رژيم براي اجراي طرح انطباق پزشکي که بيماران زن تنها توسط پزشکان زن و بيماران مرد توسط پزشک مرد، ويزيت شوند اجازه تحصيل به دختران در رشته پزشکي را داد و حتي تخصص زنان و زايمان را به سبب برداشت خاصشان مختص دختران کردند. اما زماني که نسبت بين پذيرفته شدگان دختر و پسر در اين رشته ها به نفع دختران چرخيد و دختران بيشترين ورودي هاي کنکور را تشکيل دادند، ساز سهميه بندي جنسيتي،کوک شد. سازي که آواز ناخوشش گوشها را (البته بيشتراز جنس مونث)آزار مي دهد وصحنه را براي ترک صحن دانشگاه و حتي تحصيلات اوليه دختران آماده مي کند.سيستم آموزش و پرورش و آموزش عالي همگام با هم سعي در خانه نشين کردن دختران و القاي نقش هاي خاص جنسيتي را فراهم مي کنند.

‫طرح تفکيک کتب درسي پسران و دختران ، طرح کاهش سالهاي تحصيل دختران، ايجاد محدوديت براي ورود به برخي رشته ها براي دختران، سهميه بندي جنستي و درنهايت بومي گزيني جنسيتي ،که همگي سعي بر حذف فيزکي دختران از عرصه علم و تحصيل دارند.بومي گزيني جنسيتي طرحي که ناپختگي و بي منطقي اش را حتي مرکز پژوهش هاي مجلس اعلام کرد، امسال بي عدالتي هايي به مراتب دردناک تر را رقم زد و سرنوشت دختراني را که مي توانستند و مستعد درخشيدند بودند را به نيستي کشاند. حال آنکه در دين اسلام تحصيل علم جايگاه ويژه اي دارد . پيامبر اسلام در احاديث متعدد زنان و مردان را به کسب دانش فراخوانده است، مانند: طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است يا علم را بيابيد حتي اگر در چين باشد. احاديثي که به کرات بر در و ديوار مدارس و مکانهاي آموزشي نوشته شده است. آيا حاکمان که خود را مسلمين واقعي مي نامند تاکنون اين احاديث را نشنيده اند يا خود را به نشنيدن زده اند؟

‫بومي گزيني جنستي نهايت ظلم در حق دختران که نه در حق شايستگاني است که مي توانند به پيشرفت و توسعه کشور کمک کنند، در حالي که استعدادهاي نهان خويش را هم بالفعل مي کنند. بومي گزيني در رشته هاي مختلف از جمله رشته هايي پزشکي که با جان انسانها در ارتباط است به شدت آسيب زننده است. با چنين رشته هايي يا رشته هايي که به دقت و هوش بالايي نيازمندند نمي توان شوخي کرد و دختر و پسر تهراني را بر دختر و پسر شهرستاني ترجيح داد.بومي گزيني و سهميه بندي جنسيتي هر دوکيفيت آموزش را تقليل مي دهند . بومي گزيني جنسيتي مي تواندجامعه را به جامعه کاستي بدل کند، که عواقب سوء اش دامنگير همه خواهد شد.جوامع کاستي جوامع محکوم به فنا هستند. در تاريخ خودمان مي توانيم به دوره ساسانيان اشاره کنيم که درس خواندن حق قشر خاصي بود و در نهايت طومار اين جامعه به سبب اشتباهاتي که حاکمانش با دستان خود رقم زده بودند، درهم پيچيده شد. بومي گزيني دختران ما را به ياد روش هاي طالبان در منع تحصيل و خروج زنان از خانه مگر با همراهي يک مرد محرم هم مي اندازد.سهميه بندي جنسيتي به اضافه بومي گزيني دختران، چيزي جز همان نسخه منع زنان از ادامه تحصيل طالباني نيست. اما به سبب آنکه اين عمل در ايران با مقاومت مردم همراه مي شد، در شکلي ديگر و با ظاهري دلسوزانه براي دختران ارائه شده است. دولت هدف از ارائه اين طرح را عدم توان تامين خوابگاه و امنيت دختران اعلام کرده است. اما دولت اگر بخواهد،توان تامين خوابگاه براي دختران شهرستاني را دارد،چراکه امسال ۳ميليارد دلار وام بلاعوض به کشور گمنام "سيلان" پرداخت شده است.با ۳ميليارد دلار چند خوابگاه مي توان ساخت و چند خوابگاه ديگر را مي توان تجهيز کرد؟ با ۱۵۰ ميليون توماني که صرف برپايي جشنواره "زنان سرزمين من" شده است، تا نوع پوشش براي زنان ايراني از طرف حاکميت مشخص شود چه؟ بگذريم از ساير حيف و ميل هايي که از بيت المال مسلمين در راه مقاصد شخصي آقايان مي شود.

‫بنابراين دولت ما قادر به تامين خوابگاه براي دختران است و خود نيز مي داند که هدفش از اين طرح کمتر کردن آسيب هاي اجتماعي نبوده و نيست-چرا که تاکنون دولت طرح هايي کارشناسي شده براي کاهش آسيب هاي اجتماعي ارائه نکرده است- بلکه تنها و تنها هدفش محدود کردن زنان اين سرزمين به طرق مختلف از تحصيل و کسب پايگاه اجتماعي است. حاکمان ايران مانند طالبان وسايل ارتباط جمعي را حذف نمي کند؛ بلکه کاملا هدف دار و در راستاي مقاصد شوم خويش از تمامي اينها استفاده مي کند.اينان دختران را از تحصيل منع نمي کنند ،بلکه با ايجاد محدوديت آنچه را که خود مي خواهند، براي شستشوي مغزي در متون درسي از دبستان تا دانشگاه ارائه مي دهند.کتابهاي درسي، راديو ، تلويزيون و سينماي ما پر از کليشه هاي سنتي و بنيادگرايانه از زنان و دختران است.اگر اين طرح تصويب شود ،شاهد اعمال محدوديتهاي بيشتري در زمينه تحصيل دختران خواهيم بود .همچنان که زمزمه هايي مبني بر ايجاد رشته هايي مانند خانه داري با عنوان گول زننده "مديريت خانه "مي شنويم و البته در دانشگاه جامع علمي –کاربردي چنين رشته ايي تدريس مي شود و ورود به اين رشته بدون کنکور است.بنابراين حاکميت مي تواند مانند گذشته مانع تحصيل دختران در رشته هايي خاص شود و رشته هايي را که در پي القاء محبوبيت نقش سنتي زن است ايجاد کند.حاکمان ايران از تمامي استراتژي هاي ارتباطي براي دروني کردن ايدئولوژي مسلط بر اذهان تمامي ملت ايران استفاده مي کنند.بنابراين بايد در انتظار برنامه هايي براي همراه کردن والدين با طرح بومي گزيني دختران در صداو سيما باشيم.

‫اعتراض و مقاومت در برابر اين طرح ها نه تنها وظيفه همه مردم ايران است بلکه بايد از طرف تمامي مردم جهان و سازمانهاي حقوق بشر نيز دنبال شود، اميد است مانند اعتراض يکپارچه زنان در مورد لايحه حمايت از خانواده بارديگر زنان از طيف هاي مختلف به صحنه آيند و مانع تصويب چنين طرحي در مجلس شوند.

***
‫پانوشت:

‫(۱) دكتر محمدحسين اميد در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .