به مناسبت روز جهانی زن

ما از حقوق زنان در ايران حمايت می کنيم

شش برنده جايزه صلح نوبل به همراه بيش از ۲۸۰ سازمان و فعال حقوق زنان

 

(۱۷ اسفند ۱۳۸۶) به مناسبت روز جهانی زن، ۸ مارس، شش برنده جايزه صلح نوبل به همراه بيش از ۲۸۰ سازمان و فعال حقوق زنان از سراسر جهان با صدور بيانيه ای حمايت گسترده خود از فعالان حقوق برابر در ايران و نگرانی های جدی خود را در زمينه بازداشت و محاکمه آنان اعلام کردند. در اين بيانيه از حکومت ايران درخواست شده است به اعمال فشار و اتخاذ سياست های خشن عليه فعالان حقوق برابر پايان دهد.

شش برنده جايزه صلح نوبل وانگاری ماتائی، شيرين عبادی، جودی ويليامز، ريگوبرتا توم، بتی ويليامز و مايرد کوريگان و صدها تن از نمايندگان سازمان های زنان که برای شرکت در پنجاه و دومين نشست سازمان ملل در مورد "وضعيت زنان" در نيويورک حضور دارند اين بيانيه را امضا کردند.

به نوشته اين بيانيه :"جنبش حقوق زنان در ايران با موانع و تهديدهای بی سابقه ای روبروست. به مناسبت ۸ مارس – روز جهانی زن- ما همبستگی خود را با زنان در دستيابی به حقوق برابر و پايان دادن به تبعيض قانونمند رايج عليه زنان در ايران اعلام می کنيم. "

" کمپين يک ميليون امضا" که برای اصلاح قوانين تبعيض آميز تشکيل شده است، همواره با فشارهای زيادی از سوی حکومت رو برو بوده است و فعالان آن بطور مستمر بازداشت و دادگاهی می شوند.

تاکنون ۴۳ نفر از آنان بازداشت و تعدادی تحت عنوان "اقدام عليه امنيت ملی" محاکمه شده اند. هانا عبدی و روناک صفازاده، دو فعال اين کمپين، بيش از ۵ ماه است که در سنندج در بازداشت بسر می برند. ماموران امنيتی هفته گذشته از سفر پروين اردلان، يکی از بنيانگزاران کمپين، به سوئد برای دريافت جايزه اولاف پالمه جلوگيری کردند.

در اين بيانيه از حکومت ايران مصرانه درخواست شده است که: " همه محدوديت های آزادی بيان و تجمع مسالمت آميز را مطابق با تعهدات ايران در پيمانهای بين المللی حقوق بشر که طبق قانون اساسی ايران نيز الزام آوراست، رفع کند."


متن کامل بيانيه و فهرست امضا کنندگان آن در زير آمده است:


به مناسبت روز جهانی زن

ما از حقوق بشر زنان در ايران حمايت می کنيم

 

امروز، توجه جامعه جهانی بر روی فعاليتهای هسته ای ايران و احتمال درگيری نظامی بين ايالت متحده امريکا و ايران متمرکز شده است. ما شديدا مخالف هر گونه اقدام نظامی عليه ايران هستيم زيرا که در صورت وقوع، حاصل آن از دست رفتن جان تعداد بسيار زيادی از انسانها و آسيب جبران ناپذير بر امنيت مردم ايران است که منجر به بی ثباتی اين منطقه در حال حاضر بی ثبات برای سالهای بسيار متمادی در پيش رو خواهد شد. همزمان دولت ايران با استفاده از مشغله ذهنی جامعه جهانی با بحران هسته ای، به سرکوب هر چه بيشتر فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در ايران می پردازد و از جمله زنان ؛ تنها مجله ای که مسائل زنان را مطرح می کند، توقيف می شود.

جنبش حقوق زنان در ايران با موانع و تهديدهای بی سابقه ای روبروست. به مناسبت ۸ مارس – روز جهانی زن- ما همبستگی خود را با زنان در دستيابی به حقوق برابر و پايان دادن به تبعيض قانونمند رايج عليه زنان در ايران اعلام می کنيم.

دولت زنان را از برگزاری آزاد مراسم برای يک چنين روز مهم اعلام همبستگی بين المللی باز می دارد، و تلاش برای منع اعلام همبستگی با حقوق زنان بخشی از محروميت عمومی حقوق اساسی اجتماعی و اقتصادی در ايران است. ما دولت ايران را فرا می خوانيم که همه محدوديت های آزادی بيان و تجمع مسالمت آميز را مطابق با تعهدات ا يران در پيمانهای بين المللی حقوق بشر که طبق قانون اساسی ايران نيز الزام آوراست، رفع کند.

فعالان حقوق زنان در ايران چندين کمپين مسالمت جويانه برای برابری جنسيتی به راه انداخته اند. کمپين يک ميليون امضاء؛ بعنوان نمونه يک کمپين متکی بر توده مردم برای جمع آوری يک ميليون امضاء برای انطباق قوانين ايران با قوانين بين المللی ضد تبغيض جنسيتی است. دولت ايران با خشونت به آزار و اذيت (و تحت تعقيب قراردادن) فعالان اين کمپين ادامه می دهد. دهها فعال زن در طی دو سال گذشته بازاشت شده و پرونده های قضايی عليه آنها تشکيل شده است. چندين نفر از آنها به احکام طولانی مدت زندان محکوم شده اند. نيروهای امنيتی و اطلاعاتی بطور مرتب فعالان اين کمپين را بازجويی می کنند و مورد آزار و تهديد قرار می دهند. ما دولت ايران را فرا می خوانيم که فورا به اقدامات سرکوبگرانه عليه فعالان حقوق زن پايان بدهد و با آنها همکاری کند تا ايران سرزمينی شود که زنان و مردان آن از حقوق برابر برخوردار شوند و کشوری باشد که معيارها و قوانين بين المللی حقوق بشر را رعايت می کند.

ما امضاء کنندگان همبستگی خود را با زنان و همه مردم ايران که متعهد به حقوق بشر عمومی برای امروز و آينده هستند اعلام می داريم.

 


ENDORSED BY:

1. Abril, Melanie; Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
2. Acuna, Helene; The Foundation for the Support of the United Nation (FSUN) Philippines
3. Aladeselu, Nosa; African Women Empowerment Guild (AWEG)
4. Alberg, G.
5. Aledesel, Hosa; African Women Empowerment Guild (AWEG)
6. Ambwaya, Leah; Street Children International
7.
Anderson, Katrina
8. Antony, Prema; IPA
9.
Arinola, Oluwo; Women Advancement and Youth Research Foundation (WAYREF)
10. Asselin, Ariane; Canadian Federation of University Women
11. Atashband, Mantreh; Public Health Toronto
12. Ausfor, Juya; ACC
13. Automio, German; Rode Mulhen
14. Awori, Violet; Federation of Women Lawyer Kenya
15. Awusika, Keziah; Association for African Women On Research and Development (AAWORD)
16. Azizah, Princess; the Associated Country Women of the World (ACWW)
17. Balasundaram, Nirmanusan; International Friends for Global Peace; Sri Lanka
18. Ballinger, Ann; Scottish Secondary Teachers Association (SSTA)
19. Bashola, Rinku; Adhikaar for Human Rights and Social Justice in Nepal
20. Bearis, Kara; Woman Kind Worldwide
21. Beck, Paddy; United Nation Association –UK and UNIFEM –UK Yorkshire
22.
Belhassen, Souhayar; FIDH
23. Bell, Mu H. M.
24.
Bello, Judith; Rochester Against War, United States
25. Berry, Virginia E.; Anglican consultative council
26. Biggadile, Maulin; International Anglican Women’s Network (IAWN)
27. Blunch, Andrea Andrea; Center for Raising Tolerance
28. Boeker, Mariou; International Alliance of Women (IAW) and Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
29. Braak, Joyce E.; Institute for research on women’s health
30. Bradbury, Susn D. ; Women’s Federation for World Peace (WFWP)
31. Breeber, M. ; International Council of Jewish Women (ICJW)
32. Brock, Laura; World Federation of Mental Health
33. Broderick, Elizabeth; NARAL Pro Choice
34. Brnteino, Joe; MINADER- Angola
35. Bucur, Beverly; SI
36. Bufdiway, Hannah Odjenus; NETRIGHT (PASOAF FOUNDATION),
37. Bugajer- Gleitman, Hava – Eva; Women’s International Zionist Organization (WIZO)
38. Bulcachi, Marren Akatsa; The Eastern African Sub- regional Support Initiative (EASSI)
39. Busdachin, Marino; Underrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO)
40. Butler, Amy; Baptist World Alliance (BWA)
41. Burrows, Vinie ; Women’s International Democratic Federation
42. Cabe, Gliny; Dalhouise Women’s Center
43. Chandler, Mary; Women Founders Collective
44. Chheti, Narbaela; Adhikaar for Human Rights and Social Justice in Nepal
45. Chmedza, Naly; WIAD – MOE
46. Chodiz, Eloenulr; Young Women’s Christian Association (YWCA) Algeria
47. Chracer; Society for Public Health Education SOPHE
48. Christle Marge; International Anglican Women’s Network (IAWN)
49. Cleary, Louise; UNANIMA International
50. Clwrdy, Selinca; NETRIGHT; the Network for Women’s Rights Ghana
51. Cobert, Shirley; League of Women Voters of UN
52. Colombo, Danielle, The Italian Association for Women in Development
53. Coman, Adrian; IGLHRC
54. Cook, Margarret
55.
Corrigan, Mairead
56. Croce, Celina Della
57. d’Almeida, Massan; AAWORD/AFARD/ROFAR
58.
Dainow, Susannah; McGill University
59. Daniall, Maria; Angelica Consultative Council
60. Dharmadasa, Visaka; Association of War Affected Women; Sri Lanka
61. Das, Arpita; Tarshi
62. Dastoor, Dolly; FEZANA and Zonta International
63. Davis, Barbara; Pathrenago to Peace
64. Demers, Mirlande; National Anti – Racism Council of Canada
65. Dike, Egim; Urban Justice Center
66. Dimaporo, Alianh; World Youth Alliance (WAY)
67. Disney, Ablyaol; Daphne Foundation
68. Doherty, Winfred
69. Douon, Auedh; Dalhouise Women’s Center
70. Driggers, Monica,Wellesley Centers for Women (WCW)
71. Drissi; The African Women’s Development and Communication Network (FEMNET),
72. Easter, Maud; Steering Committee of Women Against War; United States
73. Ebadi, Shirin
74. Enube, Heller; The International Alliance for Women (TIAW)
75. Erinosho, Stella; Associate for African Women Research and Development (AAWORD)
76.
Ezeuko, Adiba; FIDA
77.
Faizi, Rakshenda; International Federation of Business and Professional Women (IFBPW)
78.
Falla, Vicky de; Conseso INTERNcional de Mujeres
79.
Falah, Soraya; Kurdish Women’s Rights Committee
80. Farnan, Ashly
81. Formicola, Jiozella; European Law Student Association
82. Fountain, Knu; NYC Anti Violence Project
83. Gallagher, Meg; Maryknoln Office for Global concerns
84. Gangnly, Jian; League of Women Voters of UN
85. Gauld, Tayce;; WNC
86. Gibbs, A. ; National Council of Women of Great Britain (NCWGB)
87.
Goldberg, Joan; ICJW
88.
Goncaluz, Adelning; MINADER – Angola
89. Gonzalez, Jessica
90.
Gopalan, Sarala; All India Women’s Education Fund Association (AIWEFA) and IFA Paris
91. Gousfoul, Aishin
92. Gratch, Sallie; Women Founders Collective
93. Griffin, Rebecca; Peace and Action West; United States
94. Grosch, Sudy; Millevelk Circle IPPI
95.
Gurumo, Tumaini; WSCF
96.
Hadjipopov, Donna; Pathrenago to Peace
97. Hanifa, Anberiya; Muslim Women’s Research and Action Forum; Sri Lanka
98. Harrison, Hamida; ABANTU for Development
99. Hatfield, Radene; IFHE
100. Hesse, Nana Oye; Directorate of Gender Affairs
101. Hing, Christina; International Anglican Women’s Network (IAWN)
102. Hioga, Tihlope; Center for 21st Century issues
103. Hodges, Fiona; Conservative Women’s Organization (CWO)
104. Howland, Margaret; Presbyterian Church USA
105. Howar; Kathryn; International Anglican Women’s Network (IAWN)
106. Hughes, E. ; SI
107. Hwang, Horim; World Youth Alliance
108. Ijmi, Salma; United Women Association
109. Ikoghode, Elata; Girls’ Power Initiative
110. Jamal, Abide; the GRAIL
111. Jamal, Abide; the GRAIL
112. Jaremus, Christina
113. Jemilugha, M.O.; Young Women Christian Association (YWCA)
114. Jores, Janet; Communication Workers Union (CWU)
115. Jores, Vinan; Communication Workers Union (CWU)
116. Joslyn, Shan
117. Jerez, Monuela
118. Kaimanzira, Beatrice; Zimbabwean Women Against Aids, Poverty, Violence (ZWAAPV)
119. Kamau, Irene; Action Now Kenya
120. Kamel, Azza; ElKarama movement towards a life free of violence for women across the Arab Region
121.
Kamimura, Malli; UNICEF
122.
Karim, Hamimah A.; Associated Country Women of the World (ACWW)
123.
Karna, Meena; BWP Nepal
124.
Kawbisch, M. ; OSMTH
125.
Kdmujinya, Prudence, ACC
126. Keefeder, Angelia; IPPI
127. Klein, Elain; Schenectady Neighbors for Peace
128. Kohn, Taylor
129. Kouel, Narguente Yolibi; West Africa Network for Peace building – Coto d Iuorde (WANEP- CI)
130. Kurland, Heather; Metz Gilmore Foundation
131. Kuru-Utumpala, Jayanthi; Women and Media Collective, Sri Lanka
132. Lacy, Patricia E. ; United Methodist Women (UMW)
133. Lahidji, Karim; FIDH & LDDHI
134.
Lahola, Peter; CWL
135.
Landy, Joanne; Campaign for Peace and Democracy; United States
136. Lee, J. H. ; World Youth Alliance (WYA)
137.
Lemonds, Dawn Marie; Soroptimist International
138.
Liourchi, Najeh, Women Rising
139. Lissard, Kitt; WSI
140. Lotierzo, Gerald R.; Peace and Action of Central New York
141. Lurain, Helin B; ICJW
142. Lyness, Gillian; Northern Ireland Assembly
143. Maathai, Wangari
144. Macauley, Dunstanelte
145. Madunagu, Bene; Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN); Nigeria
146.
Mairs, Alice; YMCA
147. Majura, Joyce; FIDAK
148.
Malusaba, Pauline; GRAIL Kenya
149. Mammadova, Ulviyya; Gender Equality and Women’s Initiatives SU
150.
Manata, Vanessa; Soroptimist
151.
Margi, Nathalie; Center for Women’s Global Leadership
152. Martinez, Pauloma Global Justice Center
153. Mary, Ashu
154. Maryan, Hussein; Women Advancement
155. Mashonga, Netsai; Women Coalition of Zimbabwe
156. McBroomSmall, Marcial; For our Children’s Sake Foundation (FUCS)
157. McCormack, Elizabeth; Dalhouise Women’s Centre
158. McCray, S.; Falls Women’s Centre
159. McLaugutin, Janet; Elizabeth Seton Federation
160. McManibal, Paul; PTP
161.
Medcof, Alice
162. Medira, Larin; Sofei
163.
Kar, Mehrangiz
164. Meior, Sunita; Breakthrough
165. Meis, Elizabeth; Dalhouise Women’s Center
166. Metro Justice Peace Action and Education, United States
167. McKinley, Bebhirn; Woman into Politics
168. Mencher, Joan; The Second Chance Foundation
169.
Menchu Tum, Rigoberta
170.
Mercer, Joanne; Angelica Consultative Council
171. Messier, Jennifer; Moderates for Peace
172. Miland, Brenda; United Methodist Women
173. Milgram, Rabbi Goldie; PNAI Yanchadut
174. Milice, Denise; The GRAIL
175. Minde, Elizabeth Maro; Kilimanjaro Women Information Exchange and Consultancy Organization (KWIECO)
176. Mlekwudlen, Mgozi; Young Women’s Christian Association (YWCA) Algeria
177. Mohayat, Avogal; National Network of Presbyterian College Women (NNPCW),
178.
Monroy, Marimar; GIRE
179. Monteiro, Stella; MINADER- Angola
180.
Moore, Aally; Voice of Women (VOW)
181.
Morin, Alexandra Simard
182.
Moussati, Naima; Mama Cash; The Netherlands
183. Munde, Elizabeth; Kilimanjaro Women Information Exchange and Consultancy Organization (KWIEC)
184. Mure, Mepda
185. Murtege, Kathleen J. ; Gather the Women
186. Mycenze, Lynn; Zonta International Foundation
187. Namuche, Raquel; Latino Institute
188. Nbonbo, Stephanie
189. Ndeteia, Hou
190. Nolan, Clare; Sisters of Good Shepherd
191. Nutez, Ingrid; PACERS
192. Nwanekwu, Hilds; Young Women Christian Association (YWCA) Nigeria
193.
Nyamuluuo, Gloria; Oxfam – MOZ
194.
Nyolea, Agnes; South Sudan Women Christian Mission for Peace
195.
Nyundi, Pat; FIDA-IC
196.
Ochi, Mina
197. Ochieng, Ruth; Women’s International Cross Culture Exchange (ISIS- WICCE)
198.
Ohvatuuy
199. Okpalo, Chinelo; FIDA
200.
Olejerneh, Christie; Gender Rights Projects

201. Oliver, Lauren J. ; Circles Work Development
202.
Oliveri, R.
203. Olivid, Laurin; Venegre
204.
Onyekachi, Chinonso
205. Osman, Hibany; ElKarama movement towards a life free of violence for women across the Arab Region
206. Otsuki, Rie; Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) Kyoto
207. Outaleb, Fatima; UAF MAROC AFUB
208. Paden, Ainua; Children in Slavery
209. Paucigion, Mary; SI
210. Paueline, SWCC
211. Peak, Constance; The Foundation for the Support of the United Nation (FSUN)
212. Perera, Sumika; Women’s Resource Center; Sri Lanka
213. Petersen, Marissa; World Federation for Mental Health
214. Pinkson – Bruke, Tia; Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
215.
Plunkett, Don; ULG
216.
Pootchway, Hannah; NETRIGHT; the Network for Women’s Rights Ghana
217. Preze, Luisa
218. Quindiagon, M.; Tiye, International world online
219. Rahman, Mujeeb; MIC; Sri Lanka
220. Rajaa, Alaoui; UAF MAROC AFUB
221. Ramsden, Nancy; Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
222. Ranjit, Luna; Adhikaar for Human Rights and Social Justice in Nepal
223. Rapoport, L. Zora; Center for Women’s Global Leadership (CWGL)
224. Read; Tracey
225. Redfield, Claire; Group Panthers Organization
226. Real Mary Jane; International Women’s Human Rights Defenders
227.
Reaume, Amanda; Antigone Magazine
228.
Reeiz, Susy N. ; IPPI
229. Reeves, Kei; Baptist World Alliance (BWA)
230.
Ribadeneira, Nadia; Jovenes Ciudadanas
231.
Riendeau, Louise; RPMHTFVVC (La Violence Sexuelle)
232.
Rock, Pat
233. Rona, Bandara; Saathi Nepal
234.
Rudra, Urjasi; Gender Working Group at Heler School of Social Policy
235. Russow, Joan; Voice of Women (VOW)
236. Saito, Yumeko; Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) Kyoto
237. Salas, Diana; Women of Policy Network
238. Salazar, Janet; The Foundation for the Support of the United Nation (FSUN)
239. Salazar, Luz; Unamima International
240. Saneda, Asuka; Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) Kyoto
241.
Sardenberg, Cecilia Maria Bacellar; NEIM/ FFCHI Brazil
242.
Scott, Marry; WCWG
243. Semler, Vicki ; International Women Tribune Center (IWTC)
244. Sheehy, Louise
245. Sherkat, Shahla
246. Shimprky, Jamel; ACC
247. Shivdas, Meena; ARENA
248. Shrentha, Ratna Laxmi; Business and Professional Women (BPW) Nepal
249. Sipory, FHP
250. Sithole, Irene; Women’s Action Group
251. Sloane, Jane; International Women Development Agency (IWDA)
252. Small, Louis; For Our Children Sake Foundation (FUCS)
253. Smith, Whitney
254. Sorensen, Johanne; Project Five – O International
255. Srea,; LTSP
256. Stall, Fight; Baptist World Association
257. Stebbing, Alyssa; International Anglican Women’s Network (IAWN)
258.
Steinem, Gloria
259. Stien, Bob
260. Suttor, Jonino; WIZO
261. Swan, Kay T. ; IFHE
262. Tandoeiz, Leah; FEIM
263.
Tmez, Valeria
264. Tohidi, Nayereh; California State University, Northridge
265. Topiter, Pat; International Association of Peace Messenger Center
266. Traynor, Carol; Global Action on Aging
267. Trenton, Vanessu; Dalhousie Women’s Center
268. Tricot, Christiane; European Union of Women National French Council of Women
269. Tsegba, Franciscan N.; Ngueinja Initiative for Self Help And Development (NISHAD)
270.
Tsumba, Lilian; FIDA Nigeria
271. Tzaneva, Rada; Amnesty International
272.
Vaisben, Michal; World Federation of United Nations Associations (WFUNA)
273. Van den Bruik, Mathilde; National council of women
274. Van Steenwijk, Margaret de Vos; International Network of Liberal Women (JNLW)
275. Weber, Linda; Baptist World Alliance (BWA)
276. Weiss, Gindi; Gray Panthers USA
277. Wellhausen, Souya; Dalhouise Women’s Center
278. Wikinson, Kristen; Feminist Alliance For International Action (FAFIA)
279. Willard, Monica; United Religious Initiative
280. Williams, Betty
281. Williams, Dolly; The National Action Committee on the Status of Women (NAC)
282. Williams, Jody
283. Winchester, Johnanne; Planet Earth Roundtable
284. Woods, Emira; Institute for Policy Studies; United States
285. Wu, Chuchun; Simply Help
286. Zeese, Kevin; Voters for Peace; United States
287. Zhong, Lu; Ohio State University
288. Zillen, Eva; Kivinna till Kivinna
289. Zinzi, Janna

نقل از سايت "ايران حقوق بشر"

 www.iranhumanrights.org

 

بازگشت