يورش وحشيانه نيروهاي سرکوبگر به مادران عزادار ودستگيري تعداد از آنها

 

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ،نيروهاي سرکوبگر به مادران عزادار که در کنار ميدان آب نماي پارک لاله در حال جمع شدن بودند يورش بردند و تعدادي از آنها را دستگير کردند.

ازحوالي ساعت 16:45 ماداران عزادار در حال جمع شدن کنار ميدان آب نماي پارک لاله بودند که با يورش وحشيانه نيروهاي سرکوبگر لباس شخصيها و نيروي انتظامي مواجه شدند در اين يورش و حشيانه تعدادي از مادران دستگير شدند. شاهدان عيني شاهد دستگيري حداقل 3 تن از مادران عزادار بودند. مادران عزادار دستگير شده به نقاط نامعلومي منتقل شدند.

مادران در مقابل اعمال غير قانوني و دستگير شدن توسط نيروهاي سرکوبگر مقاومت مي کردند و به اعمال وحشيانه آنها اعتراض مي کردند که اين کار غير قانوني و غير انساني است. ولي نيروهاي سرکوبگر با عربده کشي و توهين مادران را در يکي از ون هاي نيروي انتظامي قرار دادند. آنها همچنين هنگام دستگيري و انتقال مادران به خودروهاي ون از آنها عکس و فيلم مي گرفتند.

نيروهاي سرکوبگر لباس شخصي و نيروي انتظام که پيش از تجمع مادران در پارک لاله مستقر شده بودند.تعدادي از آنها با تعدادي ون در کنار ميدان آب نما مستقر شده بودند و لباس شخصيها در تمامي نقاط پارک و حتي بيرون پارک بصورت پياده و موتور سوار در حال گشت زني بودند.آنها زنان و دختران عابر را هم مورد سئوال جواب و برخورد وحشيانه قرار مي دادند

 


تجمع اعتراضي خانواده در مقابل دادگاه انقلاب و ليست اسامي دستگيرشدگان

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ،بيش از 200 نفر از خانواده بازداشت شده هاي روز تاسوعا و عاشورا روز شنبه 19 دي ماه در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند .

تمامي خانواده ها به خصوص خانواده دانشجويان بازداشت شده با شنيدن خبر محاکمه 5 نفر از دستگير شدگان روز عاشورا بر مبناي محاربه و قصد اعدام رژيم سراسيمه و مضطرب به دادگاه انقلاب مراجعه مي كردند و از كاركنان دادگاه انقلاب مي پرسيدند كه حكم اعدام براي چه كساني صادر شده است ؟

بازداشت شدگاني كه تا امروز با خانواده خود تماس گرفته اند مي گفتند هيچ كدام نمي دانستند كه حكم اعدام براي چه كساني صادر شده و اكثرا به خانواده هاي خود گفته اند هنوز به دادگاه انقلاب نرفته اند اما بازجويي ها به صورت شبانه روزي و فشرده ادامه دارد و برخي از بازداشت شده ها تحت فشار شديد بازجويي قرار دارند و عده اي بيشتري را هم به بند 209 زندان اوين منتقل كرده اند.

اما خانواده هايي كه هنوز فرزندان دربندشان با آنها تماس نگرفته اند بسيار نگران هستند حكم اعدام براي عزيزان آنها صادر شده باشد و يا در معرض شکنجه هاي وحشيانه براي گرفتن اعترافات تلويزيوني باشند .خانواده ها به يكديگر دلداري مي دادند و بدون هيچ ترس و واهمه اي حتي در مقابل ماموران دادگاه انقلاب خامنه اي را نفرين مي كردند .

خانواده ها تصميم گرفته اند كه هر روز تعدادي از خانواده ها به دادگاه انقلاب تعدادي به دادستاني و تعدادي به اوين بروند وكار فرزندانشان را دنبال كنند.

ليست جديدي از اسامي تعدادي از بازداشت شده ها ي روز تاسوعا و عاشورا براي ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم انتشار مي يابد. با اين ليست تا به حال اسامي 156 نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است.

1- مهشيد كفاشيان 26 ساله روز عاشورا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

2- آرش شهبازي 21 ساله روز عاشورا توسط لباس شخصي ها بازداشت و به اوين منتقل شده

3-سينا صفري زاده 28 ساله روز تاسوعا در امام حسين بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

4- نگار مفيدي 27 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

5- محسن طهماسبي 31 ساله روز عاشورا در امام حسين بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

6- فائزه غفوري تبريزي 30 ساله روز تاسوعا در حوالي فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

7- اشكان فتحعلي 37 ساله و متاهل رور عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

8- محمد حسن زاده 24 ساله روز عاشورا در چهاراه ولي عصر بازداشت و گفته مي شود به اوين منتقل شده

9- مهين محسني 42 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

10- امير تهراني 25 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

11- بيژن فراستي ثابت 30 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

12- عليرضا فرهنگ دوست 29 ساله عاشورا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

13- ابراهيم احمدوند 26 ساله عاشورا در آذربايجان بازداشت و به اوين منتقل شده

14- كريم قاسم خاني 32 ساله و متاهل روز عاشورا در شادمان بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

15- بهرام نوري 22 ساله تاسوعا در حوالي امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

16- معين مرداني 25 ساله عاشورا در حوالي انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

17- حامد نيك رو 30 ساله عاشورا در كالج بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

18- جمشيد مختاري 28 ساله عاشورا در ميدان ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

19- محمد مؤيد 26 ساله تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

20- علي اكبر كتابي 20 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

21- فربد ميلاني 27 ساله و متاهل عاشورا در شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده

22- احسان مستوفي 33 ساله عاشورا در كالج بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

23- علي فرزانه 28 ساله عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

24- حسين جوان 24 ساله تاسوعا در چهاراه ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

25- شايان رسولي زاده 31 ساله عاشورا در فردوسي بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

26- ماكان مرشدي 23 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

27- مهدي گلستاني 38ساله و متاهل عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

28- اعظم گل محمدي 30 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

29- ياسر طرح ريزي 26 ساله عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

30- امير اصلاحي 28 ساله تاسوعا بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

31- سيد حامد مير كريمي 22 ساله عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

32- امين قائم مقامي 27 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

33- لادن طباطبايي 27 ساله عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

34- منيره كماني 25 ساله عاشورا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

35- فاطمه تمدن 30 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

36- مرتضي مرتضايي 28 ساله تاسوعا بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

37- علي قدرتي 29 ساله تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

38- حسين يزدان پناه 35 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

39- محمد حسن ذاكري 24 ساله عاشورا در قريب بازداشت و به اوين منتقل شده

40- پريسا عليزاده 23 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

41- نويد باباييان 26 ساله عاشورا در آذربايجان بازداشت و به اوين منتقل شده

گزارشهاي موثق حاکي از آن است که بازجويان وزارت اطلاعات ,سعيد شيخان،علوي و سيد شکنجه هاي وحشيانۀ جسمي و روحي عليه دستگير شدگان روز عاشورا و تعدادي از زنداينان سياسي را بکار مي برند که انها را وادار به اعترافات تلويزيوني کنند حداقل تا به حال چهار نفر را وادار به اعترافات تلويزيوني کرده اند. به آنها تاکيد شده است که در مصاحبه هاي تلويزيوني خود بايد موارد زير را بگويند 1. آتش زدن اتوبوس2. ارسال فيلم و عکس به رسانه هاي خارج از کشور3. کمک مالي به اپوزسيون و موارد متعدد ديگر اين مصاحبه ها در 2 بخش بوده است که بخش دوم آنها روز شنبه گذشته صورت گرفته است اين شکنجه ها و اعترافات تلويزيوني با حضور و تحت نظارت عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران و بيگي رئيس شعبۀ 3 امنيت تهران صورت گرفته است.آنها قصد دارند با پخش مصاحبه هاي دستگير شدگان و زندانيان سياسي به صدور حکم اعدام و اجراي آن مشروعيت بخشند. شکنجه هاي وحشيانه براي گرفتن اعترافات تلويزيوني در ابعاد گسترده اي صورت مي گيرد.عباس جعفري دولت آبادي و بيگي و ساير مسئولين اين رژيم در حال تدارک اعدام دستگير شدگان و زندانيان سياسي ويک جنايت عليه بشريت در ايران هستند.

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران،نسبت به شکنجه هاي وحشيانه در زندانهاي ولي فقيه براي گرفتن اعترافات تلويزيوني جهت مشروعيت بخشيدن به اعدامهاي گسترده جوانان و زندانيان سياسي هشدار ميدهد و از دبير کل ،کميسر عالي حقوق بشرو ساير مراجع بين المللي براي پيشگيري از يک کشتار سازمان يافته زندانيان سياسي در ايران خواستار اقدامات عاجل است.

 

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .