‫تجمع اعتراضي خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و ليست دستگير شدگان روز عاشورا‫بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ،روز دوشنبه ۱۴ ديماه از ساعت ۹ صبح داخل و بيرون دادگاه انقلاب پر از جمعيت مادران و پدران و همسران و حتي فرزنداني بود كه مضطرب و نگران به دنبال خبري از عزيزان خود بودند.

‫به خصوص كه هر روز شايعه هايي در مورد مكان نگهداري بازداشت شده ها ، شرايط و وضعيت آنها ، محاكمه سريع تعدادي از بازداشت شده ها در بين خانواده ها شنيده مي شود خانواده ها هنوز نمي دانند بازداشت شده ها توسط چه ارگاني بازداشت شده اند.

‫اين شرايط اگرچه براي تمام اعضاء خانواده بازداشت شده ها سخت است اما نگراني و اضطراب در نگاه و صحبت هاي مادران بيشتر از بقيه ديده و شنيده مي شود.

‫ امروز تعداد نيروهاي انتظامي مستقر در جلوي دادگاه انقلاب را بيشتر كرده بودند ۳ موتور سوار و دو اتومبيل و ون نيروي انتظامي را مستقر كرده بودند كه داخل ون ها ماموران زن هم ديده مي شد .يكي از كاركنان دادگاه انقلاب كه سرهنگ صدايش مي زنند امروز با تندي و بي ادبي تمام با خانواده ها صحبت مي كرد. او مسئول پاسخگويي به مردم است .بيشترين سوال خانواده ها در مورد مكان نگهداري بازداشت شده ها بود اما زماني كه خانواده ها به طرفش مي رفتند كه اين سوال را بپرسند چرا كه دانستن جواب اين سوال حق قانوني انهاست و او موظف به دادن جواب است با برخوردي توهين آميز و صدايي بلند به خانواده ها مي گفت برويد عقب تر نفستون به من نخورد اگر مي بينيد خبري از بازداشت شده ها نيست به خاطر اين است كه پرونده تكميل نشده بگذاريد جرمشان مشخص بشود .

‫خانواده ها اعتراض مي كردند كه چه جرمي ؟ شانه اش را مي انداخت بالا و مي گفت وقتي ثابت شد و اقرار كردند با عكس ها و فيلم هايي كه از تك تك آنها داريم بعدا مي فهميد .خدا را چه ديديد شايد رافت اسلامي شامل حالشان شد و با پشيماني برگشتند و براي اينكه خانواده ها را از سر خود باز كند مي گفت خيلي نگران هستيد برويد اوين ، دادستاني ، قوه قضاييه اينجا تا تكميل نشدن پرونده جوابي نمي گيريد .

‫ خانواده ها هم با زدن لبخندي به حالت مسخره كردن به يكديگر مي گفتند رافت اسلامي روز عاشورا جوانهاي مردم را كشتند با ماشين زير گرفتند بعد مي گويند رافت اسلامي.

‫ليست جديدي از اسامي تعدادي از بازداشت شده ها ي روز تاسوعا و عاشورا براي ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم انتشار مي يابد. با اين ليست تا به حال اسامي ۵۹ نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است.

‫۱- عاطفه فومني۲۶ ساله روز تاسوعا توسط لباس شخصي ها بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۲- گيتا معيني فر ۳۰ ساله روز تاسوعا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۳- مريم حجتي ۲۶ ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۴- ناديا گوهري ۲۸ ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۵- امين سيف اللهي ۳۰ ساله روز عاشورا در پارك دانشجو چهاراه ولي عصر بازداشت شده و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۶- حامد احمدي پناه ۲۹ ساله روز عاشورا در خيابان حافظ بازداشت شده به خانواده وي گفته اند در اوين است

‫۷- امير آقايي ۲۵ ساله رز عاشورا در ولي عصر بازداشت با خانواده تماس گرفته به محض پرسيدن خانواده از مكان نگهداري تلفن وي را قطع كرده اند.

‫۸- هادي سعادت ۲۵ ساله بعد از مراسم جماران خانواده از وي اطلاعي ندارند

‫۹- ميلاد احمدلو ۲۷ ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۰- حامد جمشيدي ۳۸ ساله و متاهل در امام حسين بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۱۱- كاوه شعباني ۳۰ ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۲- محمد حسين كلهر ۲۶ ساله ۱۶ آذر در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۳- منصور بايرامي ۲۰ ساله روز تاسوعا در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۱۴- نويد محمدعلي ۲۵ ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۵- صادق كاظم شاهي ۳۳ ساله در مراسم جماران توسط لباس شخصي ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با بيني شكسته بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۱۶- خسرو رمضان زاده ۲۸ ساله روز عاشورا در آزادي تقاطع شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۷- محمدرضا پنجعلي ۲۳ ساله روز تاسوعا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۸- جعفر رضازاده اردبيلي ۳۲ ساله روز عاشورا در آزادي نواب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۱۹- محسن خشنود ۲۲ ساله روز عاشورا در اسكندري بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۰- سهراب افشاري مقدم ۲۸ ساله در مراسم جماران بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۱- اميرمحمد وثوقي ۳۰ ساله روز تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۲- عليرضا فلاح تفتي ۲۹ ساله روز عاشورا در آذربايجان بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۲۳- محسن كريمي ۲۲ ساله روز عاشورا در چهاراه ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۴- ساسان برزگري ۳۱ ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده‫پس از به گلوله بستن،زير خودروها گرفتن، از بالاي پل پرتاب کردن و با قمه و چاقو و باتون به مردم يورش بردن که تا به حال منجر به جانباختن ده ها نفر از مردم ايران و صدها زخمي بر جاي گذاشته است و تعداد بيشماري را دستگير و به شکنجه گاهها فرستاده اند.جنايت عليه بشريت و خون ريزي در روز عاشورا که به وقوع پيوسته است بدستور علي خامنه اي و توسط نيروهاي تحت امر وي صورت گرفته است.دستگاه قضائيه ولي فقيه،رئيس مجلس،جنتي و ساير منبريان ولي فقيه،وزارت اطلاعات و انتظامي قصد دارند که دستگير شدگان روز عاشورا را اعدام نمايند.و به جنايت عليه بشريت خود براي ايجاد رعب و وحشت ابعاد ديگري ببخشد.

‫فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، نسبت به اعدام دستگير شدگان روز عاشورا و زندانيان سياسي هشدار ميدهد و از دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل و ساير مراجع بين المللي خواستار اقدامات عملي براي ممانعت از اعدام زندانيان سياسي در ايران است.

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .