اعتراض خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و لیست اسامی دستگیر شدگان تاسوعا و عاشورا

 

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران روز شنبه 11 دی ماه بيش از 100 نفر از خانواده بازداشت شده هاي 16 آذر و روزهاي تاسوعا و عاشورا كه اكثرا خانواده بازداشت شده هاي روز عاشورا بودند براي روشن شدن وضعيت عزيزانشان به دادگاه انقلاب مراجعه كردند،خانواده ها خواهان آزادي عزيزانشان بودند .

امروز چند نفر از حراست دادگاه انقلاب در بين خانواده ها آمدند و به خانواده ها گفتند چرا اينجا را شلوغ كرديد ؟ خانواده ها دور آنها جمع شدند و يكي از افراد حراست گفت يكي يكي حرف بزنيد بفهميم چه مي گوييد .خانواده ها گفتند آزادي بازداشت شده ها چون آنها هيچ كاري نكرده اند .يكي از حراستي ها گفت كاري نكرده اند پس اينهمه خسارتي كه به اموال عمومي وارد شده ، اتومبيل به آتش كشيده شده كار كي بوده كار همين ها بوده است برويد يخه همان هايي را بگيريد كه بچه هايتان را به ايجاد آشوب تحريك كردند .

خانواده ها هم اعتراض كردند پس اينهمه كشته و زخمي كار كي بوده ؟ نيروهايتان را مي اندازيد به جان مردم آنهم در روز عاشورا بعد بچه هاي ما را بازداشت مي كنيد حراستي ها گفتند نيروي انتظامي هم وظيفه خود را انجام داده مادري گفت كدام وظيفه دختر من را كتك زده اند با سر شكسته بازداشت كرده اند .مادري ديگر گفت كدوم وظيفه رد شدن از روي جوان مردم با ماشين نيروي انتظامي وظيفه است ؟

حراستي ها سعي مي كردند خود را كاملا خونسرد نشان بدهند اما به يكباره به خانواده ها گفتند مگر نيروي انتظامي نگفت از اين به بعد با هر تجمع غير قانوني برخورد مي كند و هر كسي بازداشت شد خانواده دنبال او نگردد .اگر نگران فرزندانتان بوديد نمي گذاشتيد بيايند بيرون و آشوب به پا كنند حالا هم برويد خانه هايتان تا روز دادگاه و صدور حكم هر كسي بازداشت شده گناهكار است و بايد مجازات بشود.

با شنيدن اين حرف نگراني و اضطراب در چهره بسياري از پدرها و مادرها ديده شد اما بقيه مادرها به آنها دلداري مي دادند و مي گفتند خودتان مي دانيد كه اينها دروغ مي گويند محكم باشيد اينها فقط مي خواهند تسلیم شدن ما را ببينند .

تا زماني كه با هم باشيم و پيگير وضعيت بچه ها اينها هيچ كاري نمي توانند بكنند .برخي از مادرها و پدرها دور هم جمع مي شدند و مي گفتند با وجود بيماري هاي مختلفي همچون ناراحتي قلبي ، ديابت ، پا درد و ... هر روز مي آيند .

حراستي ها به بهانه شلوغ شدن دادگاه انقلاب و ايجاد مزاحمت توسط خانواده ها تعدادي را از دادگاه انقلاب خارج كردند اما خانواده ها همچنان در بيرون دادگاه انقلاب ايستادند و گفتند آنقدر مي آييم تا همه بازداشتي ها آزاد شوند.

لیست جدیدی از اسامی تعدادی از بازداشت شده ها ی روز تاسوعا و عاشورا برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد. با این لیست تا به حال اسامی 35 نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است.

1- بهرام موسيوند 27 ساله گروهبان كادري نيروي هوايي

2- مهسا يداللهي رضوي 24 ساله در پل حافظ بازداشت شده

3- روژان نوريان 31 ساله در ميدان ولي عصر بازداشت شده

4- اشكان سعيدي 24 ساله در ولي عصر بازداشت شده

5- مجيد پور عابد 29 ساله در ميدان امام حسين روز تاسوعا بازداشت شده

6- سيد عليرضا حسيني 25 ساله در انقلاب توسط لباس شخصي ها مورد حمله قرار گرفته و در حاليكه دو لباس شخصي او را روي آسفالت مي كشاندند به داخل ون نيروي انتظامي منتقل كرده اند

7- امير امير انتظامي 30 ساله در حافظ بازداشت شده

8- حامد اصغر پور 22 ساله در امام حسين بازداشت شده

9- محسن حكيمي 30 ساله مكان بازداشت نامعلوم

10- آرين نظام آبادي 23 ساله در توحيد بازداشت شده

11- احمد رضا قاسم پور نجف آبادي 28 ساله در چهاراه ولي عصر بازداشت شده

12- عارف ناصري 21 ساله در بلوار كشاورز بازداشت شده

13- علي ذوالانوار 36 ساله در آزادي بازداشت شده

14- فرشيد كريمي 27 ساله در آذربايجان بازداشت شده

15- مهدي واعظي 24 ساله مكان بازداشت نامعلوم

16- مصظفي عرب 32 ساله در ميدان ولي عصر بازداشت شده

17- كمال حيدر دوست در فردوسي بازداشت شده

طبق قوانین اسلامی خونریزی در ماه محرم حرام است و این دومین باری است که حرمت ماه محرم و بخصوص جنایت در روز عاشور روی میدهد. بار اول توسط یزید روی داد. اما اینبار خونریزی و جنایت بدستور علی خامنه ای صورت گرفت. نیروهای تحت امر علی خامنه ای با به گلوله بستن ،به زیر خودرو گرفتن ،پرتاب از بالای پل و حمله با قمه و چاقو جان ده ها نفر از مردم ایران را گرفتند و صدها نفر زخمی بر جای گذاشت و تعداد بیشماری را دستگیر کردند. آنها به این جنایتها و شکستن حرمت ماه محرم اکتفا نکرده اند و قاتلین فرزندان مردم ایران که در منصب های بالای قوۀ قضائیه مانند رئیسی که از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 است ،محسنی اژه ای که حکم اعدام تعداد زیادی از مردم ایران را صادر و به اجرا در آورده است ، جعفر آبادی ،احمدی مقدم و رادان که نیروها و خودروهای آنها مردم را زیر می گرفتند. با ظاهر شدن بر صفحۀ تلویزیون هنوز محاکمه نکرده صحبت از اعدام جوانان را بر سر زبان می رانند .

تمام دلایل و شواهد حاکی از نیات پلید علی خامنه ای و قوۀ قضائیه او و تبلیغات گسترده و گوش کر کن آنها برای ارتکاب جنایت هولناک دیگری علیه جوانان آزادیخواه مردم ایران هستند. آنها قصد دارند تعداد از جوانان دستگیر شده و اسیر برای ایجاد رعب و وحشت و خروج از بن بست مرگبار سیاسی حاکم بر آنها اعدام نمایند.

برای پیشگیری از این جنایتها هولناک در شرف وقوع، هموطنان خارج کشور می توانند نقش عمده ای برای نجات جوانان اسیر نمایند با تماس با دفتر دبیر کل سلزمان ملل و کمیسر عالی و سایر مراجع بین المللی و حقوق بشری و راه اندازی آکسیونهای اعتراضی جلوی اعدام جوانان را بگیرند و دست رژیم برای خونریزی بیشتر را ببندند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تمام دلایل و شواهد و موضع گیریهای قوه قضائیه و تبلیغات گسترده در رسانه های ولی فقیه حاکی از آماده شدن برای اعدام های گسترده جوانان دستگیر شده اخیر و زندانیان سیاسی هستند لذا نسبت به اعدام های گسترده جوانان دستگیر شده و زندانیان سیاسی در ایران هشدار میدهد. و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای جلوگیری از اعدام زندانیان سیاسی در ایران است.


 


علیرغم اشغال کامل پارک لاله و پیرامون آن ماداران عزادار اعتراضات خود را برگزار کردند

 

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نیروهای سرکوبگر پارک لاله و پیرامون آن را بطور کامل در اشغال خود داشتند و با تهدید و توهین اجازه قرار گرفتن مادران در کنار همدیگر را نمی دهند.

از ساعت 17:00 روز شنبه 11 دی ماه ، مادران که عازم پارک لاله بودند در شعاع های مختلف بیرون از پارک لاله توسط مامورین مورد تعقیب قرار می گرفتند و برای هر مادر عزادار 2 الی 3 مامور گذاشته بودند و او را بطرو دائم همراهی می کرد. این مامورین آنها را تهدید به بازداشت می کردند و اجازه ورود به پارک را نمی دادند.

تعدادی از مادران که موفق به ورود به پارک شده بودند از قرار گرفتن آنها در کنار همدیگرممانعت کردند. مادران چندین بار از جهت های مختلف قصد تجمع داشتند ولی با یورش مامورین سرکوبگر مواجه شدند.

مادران علیرغم تهدید و تعقیب و همراهی چند مامور با هر مادر آنها تا زمان تعیین شده در پارک و بیرون آن حضور یافتند و بدین طریق به حرکت اعتراضی خود ادامه دادند.

مامورین سرکوبگر ولی فقیه که بصورت گروهای 4 الی 5 نفره بودند در دربهای ورودی پارک مستقر شده بودند آنها همچنین گروهای 4 الی 5 نفره را در قسمت های مختلف پارک در حال گشت زدن بودند و هر مادری را می دیدند با او برخودر وحشیانه می کردند و او را تهدید به دستگیری و ضرب وشتم می کردند. علاوه بر گروهای پیاده نیروی انتظامی،لباس شخصی و بسیج نیروهای موتور سوار خود را در پارک و حوالی پارک مشغول دور زدن بودند. نیروهای سرکوبگر پارک لاله و پیرامون آن را به شعاع چند صد متری در اشغال کامل خود داشتند.

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .