زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر:

 به اعتصاب غذای خود پایان دهید، ایران آزاد به شما نیازمند است

 


زندانیان سیاسی زندان گوهردشت با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام حمایت از خواسته های بحق اعتصاب کنندگان بند ۳۵۰، از آنان درخواست کردند که هر چه سریعتر به اعتصاب غذای خویش پایان دهند.

متن کامل این نامه به این شرح است:

طی هفته ای که گذشت حوادث و رویداد های ناگواری باعث شد تادوستان و یاران ما در جنبش سبز اعم از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان دربند ۳۵۰ زندان اوین در اعتراض به شرایط نامناسب خود دست به اعتصاب غذا بزنند و پس از آن در پی اقدامات تنبیهی به سلول های انفرادی منتقل شوند.

بدون شک بی توجهی به شان و کرامت انسانی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ و عدم رعایت قوانین موجبات نارضایتیزندانیان این بند شده است. قطع تماس های تلفنی روزانه زندانیان با خانواده هایشان،اعمال محدودیت در ملاقات با آنان و سختگیریهای گسترده ای که براین زندانیان در طول دوران بازداشت اعمال شده است،از عوامل اصلی چنین اقداماتی است.

ما امضا کنندگان این بیانیه، زندانیان سبز در زندان رجایی شهر، در وهله نخست از مقامهای سیاسی،قضایی و مسوولان زندان اوین می خواهیم تا ضمن توجه به درخواست ها، نیازها و مطالبات قانونی، شرعی و صنفی زندانیان بند ۳۵۰ اوین هر چه سریعتر نسبت به بازگرداندن آندسته از زندانیان سیاسی که در سلول انفرادی نگهداری می شوند به بند عمومی اقدام کنند.

از سوی دیگر خطاب به هم فکران و دوستان سبزاندیش خود که در حال اعتصاب غذاهستند اعلام می کنیم که به اعتقاد ما زندانیان سیاسی جنبش سبز در زندان رجایی شهرجنبش سبز دموکراسی خواهی، برای ساختن ایرانی آزاد به وجود نیروهایی توانمند وجوانان برومندی همچون شما نیاز دارد.

لذا ضمن حمایت از زندانیان بند ۳۵۰ و ابرازهمدردی با خانواده های دردمندشان که چند روز است نگران سلامتی عزیزانشان هستند ازایشان می خواهیم که هر چه سریعتر به اعتصاب غذای خویش پایان داده تا بیش از این موجبات صدمه دیدن جان و روح خود و تشدید نگرانی خانواده های خود نشوند.

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر

۱۲ مرداد ۱۳۸۹

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .