نگراني از مرگ زندانيان


گفت‎ ‎و‎ ‎گو‎ ‎با‎ ‎شيرين‎ ‎عبادي

اميد معماريان‎ ‎


شيرين‎ ‎عبادي،‎ ‎وکيل‎ ‎دادگستري‎ ‎و‎ ‎رييس‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز در مورد‏‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎اين‎ ‎کانون‎ ‎صحبت کرده است. وي در ارتباط با پرونده اميدرضا ميرصيافي، وبلاگ نويسي که در زندان در گذشت،‎ ‎يادآور شده که ‏خانواده‎ ‎نامبرده‎ ‎هنگام‎ ‎رويت‎ ‎جنازه‎ ‎او‎ ‎در‎ ‎پزشکي‎ ‎قانوني،‎ ‎خون‎ ‎ريزي‎ ‎از‎ ‎گوش‎ ‎وي‎ ‎را‎ ‎مشاهده‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎اظهاراتي‎ ‎که‎ ‎پيش‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎دليل‎ ‎مرگ‎ ‎وي‎ ‎را‎ ‎خوردن‎ ‎چند‎ ‎قرص‎ ‎مطرح‎ ‎کرده‎ ‎بودند،‎ ‎مغايرت‎ ‎دارد. چرا‎ ‎که‎ ‎وقتي‎ ‎کسي‎ ‎مسموم‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎از‎ ‎گوش‎ ‎وي‎ ‎خون‎ ‎نمي‎ ‎آيد. برنده‎ ‎جايزه‎ ‎صلح‎ ‎نوبل‎ ‎در‎ ‎سال‎ ۲۰۰۳ ‎همچنين‎ ‎اظهارداشت‎ ‎که‎ ‎مرگ‎ ‎هاي‎ ‎مشکوک‎ ‎زندانيان‎ ‎باعث‎ ‎نگراني‎ ‎عميق‎ ‎جامعه‎ ‎حقوق‎ ‎بشري‎ ‎ايران‎ ‎است. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد. ‏‎

‎ ‎‎‎درحال‎ ‎حاضروضعيت‎ ‎فعاليت‎ ‎اعضاي‎ ‎کانون‎ ‎چگونه‎ ‎است؟‎ ‎‎ ‎
دفتر‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎پلمپ‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎بارها‎ ‎اعلام‎ ‎کرده‎ ‎ايم‎ ‎که‎ ‎برنامه‎ ‎هاي‎ ‎کانون‎ ‎کمافي‎ ‎السابق‎ ‎ادامه‎ ‎دارد. ‏تقريبا‎ ‎دو‎ ‎هفته‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎پلمپ‎ ‎کانون‎ -‎به‎ ‎روال‎ ‎گذشته‎- ‎يک‎ ‎گزارش‎ ‎جديد‎ ‎از‎ ‎وضعيت‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎منتشر‎ ‎کرديم‎ ‎و‎ ‎گزارش‎ ‎ساليانه‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎سال‎ ۱۳۸۷ ‎هجري‎ ‎شمسي‎ ‎نيز‎ ‎در‎ ‎ده‎ ‎روز‎ ‎آينده‎ ‎منتشر‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎موارد‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎مردم‎ ‎ايران‎ ‎گزارش‎ ‎مي‎ ‎کنيم. اين‎ ‎گزارش‎ ‎مانند‎ ‎همه‎ ‎گزارش‎ ‎هاي‎ ‎ما‎ ‎علني‎ ‎است‎ ‎وجهت‎ ‎اطلاع‎ ‎رساني‎ ‎در‎ ‎اختيار‎ ‎همه‎ ‎رسانه‎ ‎ها‎ ‎قرار‎ ‎داده‎ ‎مي‎ ‎شود. ‏‎ ‎‎ ‎
علاوه‎ ‎بر‎ ‎آن‎ ‎کميته‎ ‎نظارت‎ ‎بر‎ ‎انتخابات‎ ‎آزاد،‎ ‎سالم‎ ‎و‎ ‎عادلانه‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎ابتکار‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎پي‎ ‎ريزي‎ ‎شده،‎ ‎کما‎ ‎في‎ ‎السابق‎ ‎فعاليت‎ ‎خودش‎ ‎را‎ ‎ادامه‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎و‎ ‎اطلاعيه‎ ‎هاي‎ ‎پياپي‎ ‎صادر‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎زمينه‎ ‎نشان‎ ‎از‎ ‎فعاليت‎ ‎چشمگير‎ ‎کميته‎ ‎دارد. ‏ساير‎ ‎فعاليت‎ ‎هاي‎ ‎ما‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎آموزش‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎و‎ ‎دفاع‎ ‎رايگان‎ ‎از‎ ‎متهمين‎ ‎سياسي‎-‎عقيدتي‎ ‎نيز‎ ‎همچنان‎ ‎ادامه‎ ‎دارد. ‏‎ ‎از‎ ‎آخرين‎ ‎پرونده‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎کانون‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎افتخار‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎داشت‎ ‎پرونده‎ ‎شادروان‎ ‎اميدرضا‎ ‎ميرصيافي‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎متاسفانه‎ ‎چند‎ ‎روز‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎رفتن‎ ‎به‎ ‎زندان‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎نامعلومي‎ ‎فوت‎ ‎کردند. خانواده‎ ‎وي‎ ‎معترض‎ ‎اين‎ ‎مساله‎ ‎هستند. کانون‎ ‎وکالت‎ ‎خانواده‎ ‎وي‎ ‎را‎ ‎نيز‎ ‎بر‎ ‎عهده‎ ‎دارد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎خبرهاي‎ ‎ضدونقيضي‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎سلامت‎ ‎پيش‎ ‎از‎ ‎زندان‎ ‎مرحوم‎ ‎ميرصيافي‎ ‎منتشر‎ ‎مي‎ ‎شود. آيا‎ ‎او‎ ‎بيماري‎ ‎خاصي‎ ‎داشت؟‎ ‎‎ ‎
خانواده‎ ‎شادروان‎ ‎ميرصيافي‎ ‎عنوان‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎روز‎ ۲۸ ‎اسفند‎ ‎ساعت‎ ‎يازده‎ ‎صبح‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎مرحوم‎ ‎صحبت‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎حال‎ ‎و‎ ‎روحيه‎ ‎اش‎ ‎کاملا‎ ‎خوب‎ ‎بود. ايشان‎ ‎سابقه‎ ‎هيچ‎ ‎بيماري‎ ‎جسمي‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎روحي‎ ‎نداشته‎ ‎اند. اينکه‎ ‎چه‎ ‎اتفاقي‎ ‎از‎ ‎فاصله‎ ۱۱ ‎صبح‎ ‎تا‎ ‎سه‎ ‎وچهار‎ ‎بعد‎ ‎از‎ ‎ظهر‎ ‎همان‎ ‎روز‎ ‎افتاده‎ ‎مشخص‎ ‎نيست. بعد‎ ‎از‎ ‎رسيدگي‎ ‎مردم‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎جريان‎ ‎قرار‎ ‎خواهيم‎ ‎داد. ولي‎ ‎پدر‎ ‎واعضاي‎ ‎خانواده‎ ‎مرحوم‎ ‎ميرصيافي‎ ‎عنوان‎ ‎مي‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎غسالخانه‎ ‎متوجه‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎گوش‎ ‎وي‎ ‎خون‎ ‎مي‎ ‎امده‎ ‎است.‏
‏ ‏‎ ‎‎ ‎
‎‎اين‎ ‎به‎ ‎چه‎ ‎معني‎ ‎است؟‎ ‎‎ ‎
پزشک‎ ‎مي‎ ‎بايستي‎ ‎اظهار‎ ‎نظر‎ ‎کند. بعد‎ ‎از‎ ‎رسيدگي‎ ‎هاي‎ ‎قضايي‎ ‎من‎ ‎با‎ ‎قاطعيت‎ ‎مي‎ ‎توانم‎ ‎عنوان‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎چه‎ ‎اتفاقي‎ ‎افتاده‎ ‎است. ‏به‎ ‎صورت‎ ‎معمول‎ ‎اگر‎ ‎کسي‎ ‎در‎ ‎اثر‎ ‎مسموميت‎ ‎فوت‎ ‎کند‎ ‎از‎ ‎گوش‎ ‎او‎ ‎خون‎ ‎نمي‎ ‎آيد. ‏‎ ‎عنوان‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎اميدرضا‎ ‎چند‎ ‎قرص‎ ‎خورده‎ ‎و‎ ‎همين‎ ‎علت‎ ‎فوت‎ ‎وي‎ ‎بوده‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎حرف‎ ‎بسيار‎ ‎عجيب‎ ‎است. زيرا‎ ‎اگر‎ ‎کسي‎ ‎در‎ ‎اثر‎ ‎مسموميت‎ ‎فوت‎ ‎کند‎ ‎از‎ ‎گوش‎ ‎او‎ ‎خون‎ ‎نمي‎ ‎آيد. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎گام‎ ‎بعدي‎ ‎شما‎ ‎در‎ ‎خصوص‎ ‎اين‎ ‎پرونده‎ ‎چيست؟‎ ‎‎ ‎
وکلاي‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎که‎ ‎پيگير‎ ‎اين‎ ‎مساله‎ ‎هستند‎ ‎منتظر‎ ‎جواب‎ ‎پزشکي‎ ‎قانوني‎ ‎هستند. ‏‎ ‎اما‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎تصوير‎ ‎بزرگتر،‎ ‎فوت‎ ‎مشکوک‎ ‎اميدرضا‎ ‎ميرصيافي‎ ‎باعث‎ ‎نگراني‎ ‎عميق‎ ‎جامعه‎ ‎حقوق‎ ‎بشري‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎است. زيرا‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎تدريج‎ ‎مرگ‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎زندان‎ ‎اتفاق‎ ‎مي‎ ‎افتد‎ ‎رو‎ ‎به‎ ‎افزايش‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎به‎ ‎نظر‎ ‎شما‎ ‎آيا‎ ‎اين‎ ‎مرگ‎ ‎ها‎ ‎طبيعي‎ ‎است؟‎ ‎‎ ‎
‎ ‎ثابت‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎مرگ‎ ‎ها‎ ‎طبيعي‎ ‎نبوده‎ ‎و‎ ‎بلکه‎ ‎قتل‎ ‎است. مانند‎ ‎مرگ‎ ‎زهرا‎ ‎کاظمي‎ ‎که‎ ‎ثابت‎ ‎شد‎ ‎قتل‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎دستگاه‎ ‎قضايي‎ ‎در‎ ‎آخرين‎ ‎تصميم‎ ‎خود‎ ‎اعلام‎ ‎کرده‎ ‎که‎ ‎قادر‎ ‎به‎ ‎شناسايي‎ ‎قاتل‎ ‎نيست. برخي‎ ‎ديگر‎ ‎پرونده‎ ‎ها‎ ‎براي‎ ‎بررسي‎ ‎علت‎ ‎تحت‎ ‎بررسي‎ ‎است‎ ‎مثل‎ ‎مرگ‎ ‎مشکوک‎ ‎شادروان‎ ‎دکتر‎ ‎زهرا‎ ‎بني‎ ‎يعقوب‎ ‎که‎ ‎متاسفانه‎ ‎عليرغم‎ ‎مراجعات‎ ‎مکرر‎ ‎من‎ ‎و‎ ‎ساير‎ ‎وکلاي‎ ‎پرونده‎ ‎هنوز‎ ‎به‎ ‎نتيجه‎ ‎نرسيده‎ ‎است‎ ‎وقاضي‎ ‎مسوول‎ ‎پرونده‎ ‎حتي‎ ‎از‎ ‎دادن‎ ‎لباس‎ ‎هاي‎ ‎آن‎ ‎شادروان‎ ‎خودداري‎ ‎کرده‎ ‎است. حال‎ ‎آنکه‎ ‎وقتي‎ ‎کسي‎ ‎فوت‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎جسد‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎پزشک‎ ‎قانوني‎ ‎مي‎ ‎برند‎ ‎لباس‎ ‎ها‎ ‎را‎ ‎تحويل‎ ‎خانواده‎ ‎مي‎ ‎دهند. در‎ ‎پرونده‎ ‎ذکر‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎لباس‎ ‎ها‎ ‎ضميمه‎ ‎پرونده‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎قاضي‎ ‎ذکر‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎لباسي‎ ‎موجود‎ ‎نيست. همچنين‎ ‎بايستي‎ ‎يادآوري‎ ‎کنم‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎شادروان‎ ‎لطف‎ ‎اللهي‎ ‎دانشجوي‎ ‎کردي‎ ‎که‎ ‎چند‎ ‎روز‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎بازداشت‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎مشکوکي‎ ‎فوت‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎بدون‎ ‎اطلاع‎ ‎خانواده‎ ‎وي‎ ‎و‎ ‎پيش‎ ‎از‎ ‎آنکه‎ ‎جنازه‎ ‎اش‎ ‎را‎ ‎نشان‎ ‎خانواده‎ ‎بدهند‎ ‎وي‎ ‎را‎ ‎دفع‎ ‎کردند. وقتي‎ ‎جنازه‎ ‎را‎ ‎دفع‎ ‎کردند‎ ‎به‎ ‎خانواده‎ ‎اش‎ ‎گفتند‎ ‎که‎ ‎جنازه‎ ‎پسر‎ ‎شما‎ ‎اينجاست. اين‎ ‎موارد‎ ‎نيازمند‎ ‎رسيدگي‎ ‎بيشتر‎ ‎است. يا‎ ‎برخلاف‎ ‎قانون‎ ‎در‎ ‎زندان‎ ‎اعمالي‎ ‎اتفاق‎ ‎مي‎ ‎افتد‎ ‎که‎ ‎بايستي‎ ‎جلوي‎ ‎ان‎ ‎را‎ ‎گرفت‎ ‎و‎ ‎يا‎ ‎اينکه‎ ‎مراقبت‎ ‎از‎ ‎جان‎ ‎زنداني‎ ‎بدان‎ ‎صورتي‎ ‎که‎ ‎قانون‎ ‎تعيين‎ ‎کرده‎ ‎است‎ ‎رعايت‎ ‎نمي‎ ‎شود. هر‎ ‎علتي‎ ‎که‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎بايد‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎موارد‎ ‎رسيدگي‎ ‎شود. مسووليت‎ ‎با‎ ‎روساي‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎است. زيرا‎ ‎رييس‎ ‎زندان‎ ‎مسوول‎ ‎جان‎ ‎کسي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎زندان‎ ‎مي‎ ‎رود. در‎ ‎واقع‎ ‎او‎ ‎حافظ‎ ‎جان‎ ‎زندانيان‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎زنداني‎ ‎بايستي‎ ‎سلامت‎ ‎از‎ ‎زندان‎ ‎بيرون‎ ‎بيايد. حال‎ ‎آنکه‎ ‎شما‎ ‎مي‎ ‎بينيد‎ ‎مرگ‎ ‎هايي‎ ‎در‎ ‎زندان‎ ‎رخ‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎نشان‎ ‎از‎ ‎بي‎ ‎توجهي‎ ‎به‎ ‎اين‎ ‎مساپل‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎وضعيت‎ ‎حقوقي‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎چگونه‎ ‎است؟‎ ‎آيا‎ ‎شکايت‎ ‎شما‎ ‎از‎ ‎افرادي‎ ‎که‎ ‎حکم‎ ‎پلمپ‎ ‎کانون‎ ‎را‎ ‎صادر‎ ‎کرده‎ ‎بودن‎ ‎به‎ ‎جايي‎ ‎رسيد؟‎ ‎
‎ ‎
دفتر‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎بيستم‎ ‎دسامبر‎ ۲۰۰۸ ‎با‎ ‎مراجعه‎ ‎تعدادي‎ ‎از‎ ‎مامورين‎ ‎نيروي‎ ‎انتظامي‎ ‎که‎ ‎مدعي‎ ‎بودند‎ ‎دادستان‎ ‎تهران‎ ‎تلفني‎ ‎دستور‎ ‎بسته‎ ‎شدن‎ ‎و‎ ‎پلمپ‎ ‎دفتر‎ ‎را‎ ‎داده،‎ ‎بسته‎ ‎شد. از‎ ‎آن‎ ‎زمان‎ ‎تا‎ ‎کنون‎ ‎چنين‎ ‎حکمي‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎ما‎ ‎ابلاغ‎ ‎و‎ ‎اراپه‎ ‎نکردند. به‎ ‎بازپرسي‎ ‎که‎ ‎پرونده‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎دست‎ ‎بررسي‎ ‎دارد‎ ‎مراجعه‎ ‎کرديم‎ ‎و‎ ‎ايشان‎ ‎هم‎ ‎از‎ ‎اراپه‎ ‎چنين‎ ‎حکمي‎ ‎به‎ ‎ما‎ ‎خودداري‎ ‎کردند. اين‎ ‎موضوع‎ ‎نشان‎ ‎مي‎ ‎دهد‎ ‎که‎ ‎صادر‎ ‎کنندگان‎ ‎چنين‎ ‎دستوري‎ ‎چون‎ ‎مي‎ ‎داتتد‎ ‎مرتکب‎ ‎عمل‎ ‎خلف‎ ‎قانون‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎قدرت‎ ‎خود‎ ‎سوء‎ ‎استفاده‎ ‎کرده‎ ‎اند،‎ ‎حاضر‎ ‎نيستند‎ ‎مدرک‎ ‎کتبي‎ ‎به‎ ‎دست‎ ‎کسي‎ -‎از‎ ‎جمله‎ ‎مديران‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎‎-‎بدهند. چون‎ ‎عمل‎ ‎آنها‎ ‎طبق‎ ‎قانون‎ ‎جرم‎ ‎بوده‎ ‎است،‎ ‎عليه‎ ‎دادياري‎ ‎که‎ ‎چنين‎ ‎دستوري‎ ‎داده‎ ‎و‎ ‎معاونت‎ ‎امنيت‎ ‎دادگاه‎ ‎انقلاب‎ ‎که‎ ‎بازپرس‎ ‎مربوطه‎ ‎زير‎ ‎نظر‎ ‎او‎ ‎کار‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎همچنين‎ ‎دادستان‎ ‎تهران،‎ ‎اعلام‎ ‎جرم‎ ‎کرده‎ ‎ايم‎ ‎و‎ ‎اميدواريم‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎رسيدگي‎ ‎عادلانه‎ ‎و‎ ‎اجراي‎ ‎درست‎ ‎قانون‎ ‎قوه‎ ‎قضاييه‎ ‎ثابت‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎قوه‎ ‎ايي‎ ‎مستقل‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎پي‎ ‎اجراي‎ ‎عدالت‎ ‎است. ‏‎ ‎‎ ‎

‎‎در‎ ‎ميان‎ ‎کانديداهايي‎ ‎که‎ ‎براي‎ ‎حضور‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ۲۲ ‎خرداد‎ ‎رياست‎ ‎جمهوري‎ ‎ابراز‎ ‎علاقه‎ ‎کرده‎ ‎اند،‎ ‎هيچ‎ ‎کدام‎ ‎به‎ ‎آزادي‎ ‎هاي‎ ‎انجمني‎ ‎و‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎بهبود‎ ‎وضعيت‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎اشاره‎ ‎اي‎ ‎نشده‎ ‎است. نظر‎ ‎شما‎ ‎چيست؟‎ ‎‎ ‎
اگر‎ ‎افرادي‎ ‎که‎ ‎داوطلب‎ ‎پست‎ ‎رياست‎ ‎جمهوري‎ ‎هستند‎ ‎تا‎ ‎کنون‎ ‎صراحتا‎ ‎اعتقاد‎ ‎خودشان‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎مساپل‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎بيان‎ ‎نکردند‎ ‎باعث‎ ‎تاسف‎ ‎است. وليکن‎ ‎تا‎ ‎انتخابات‎ ‎راه‎ ‎زيادي‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎هنوز‎ ‎برنامه‎ ‎انتخاباتي‎ ‎اين‎ ‎افراد‎ ‎کامل‎ ‎نشده‎ ‎است. به‎ ‎هرحال‎ ‎هر‎ ‎کسي‎ ‎که‎ ‎داوطلب‎ ‎ورود‎ ‎به‎ ‎مجلس‎ ‎يا‎ ‎رياست‎ ‎جمهوري‎ ‎در‎ ‎ايران‎ ‎است‎ ‎بايد‎ ‎اطمينان‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎ ‎درصورتي‎ ‎که‎ ‎بخواهد‎ ‎خواسته‎ ‎هاي‎ ‎مردم‎ ‎را‎ ‎برآورده‎ ‎کند‎ ‎راي‎ ‎بيشتري‎ ‎خواهد‎ ‎آورد‎ ‎و‎ ‎خواسته‎ ‎هاي‎ ‎مردم‎ ‎هم‎ ‎شامل‎ ‎زندگي‎ ‎بهتر‎ ‎و‎ ‎احترام‎ ‎به‎ ‎کرامت‎ ‎انساني‎ ‎آنهاست‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎ضوابط‎ ‎جهاني‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎خلاصه‎ ‎مي‎ ‎شود.

روز

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .