سخنگوي کميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه:
بازداشت هاي اخير در مقابل زندان اوين محکوم است

 

شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۸ - ۲۱ مارس ۲۰۰۹

حسن اسدي زيدآبادي، سخنگوي کميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه، بازداشت برخي از خانواده هاي دانشجويان بازداشت شده پيشين به همراه تعدادي از فعالان برجسته دانشجويي و برخي از خانواده هاي آنان را در مقابل زندان اوين و همزمان با آغاز سال نو، نشانه بي توجهي کامل نهاد هاي مسئول نسبت به موازين قانوني و همچنين خواست مکرر فعالان اجتماعي و سياسي و بخش هاي گسترده اي از جامعه مدني دانست که پيش از اين خواهان آزادي هرچه سريع تر فعالان دانشجويي و سياسي شده بودند که طي زمستان سال گذشته بدون رعايت موازين قانوني بازداشت شده بودند.


سخنگوي کميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه در گفت وگوي کوتاهي با سايت کانون مدافعان حقوق بشر گفت: «بدون شک اجتماع تعدادي از شهروندان و وابستگان زندانيان در نزديک ترين محل ممکن به عزيزان دربندشان حقي قانوني است که نقض آن نمره منفي ديگري در کارنامه پر انتقاد حاکمان مي افزايد اما از سوي ديگر بايد افزود بازداشت پدران و مادران رنجيده اي که فرزندان دانشجوي خود را تنها به دليل مطالبه حقوق قانوني خود و ساير شهروندان در روز جشن ملي در کنار خود ندارند حاکي از دستپاچگي و شرمساري عاملان بازداشت و نقض حقوق دانشجويان و کليه فعالان سياسي است.


اسدي زيدآبادي در ادامه گفت که «کميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه» ضمن آنکه برپايي هرگونه تجمع مسالمت آميز را حق قانوني کليه شهروندان مي داند که حاکميت نسبت به تضمين آن متعهد است، بازداشت هاي اخير را به شدت محکوم کرده و نسبت به عواقب سوء رواج سرکوب عيان و برهنه ناديده گرفتن آشکار موازين قانوني در مشروعيت مراجع قضايي و امنيتي در نظرگاه ملت هشدار مي دهد.

کانون مدافعان حقوق بشر

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .