ليست اسامي تعدادي از دستگيرشدگان و ادامه اعتراضات خانواده ها

 

بنابه گزارشات رسيده از مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين ،خانواده هاي دستگير شدگان 27 شهريور تجمع اعتراضي خود را عليه ادامه بازداشت ودرخواست کفالت هاي سنگين براي آزادي عزيزانشان ابراز داشتند و خواستار آزادي فوري وبي قيد و شرط آنها شدند.

خانواده بازداشت شده ها روز سه شنبه 7 مهرماه كه تعداد آنها نزديك به 100 نفر مي رسيد در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند.تمامي خانواده ها حتي خانواده هايي كه در ظرف اين چند روز براي عزيزشان قرار كفالت صادر شده بود خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط عزيزان خودهستند.تعدادي از بازداشت شده ها با وجود تعيين كفالت و وثيقه از طرف دادگاه انقلاب به دليل عدم داشتن فيش حقوقي و يا سند هنوز در بازداشت هستند .

مادر امير احمدزاده يكي از بازداشت شده ها ي روز جمعه 27 شهريوركه 5 روز پيش براي او كفالت 10 ميليون توماني تعيين كرده اند در مقابل دادگاه با نگراني به سراغ خانواده هاي ديگر مي رفت و از آنها مي پرسيد آيا مي توانند براي آزادي فرزندش براي او فيش حقوقي و سند پيدا كنند و حتي حاضر بود 3-2 ميليون تومان پول براي آن پرداخت كند .به گفته اين مادر در اين مدت به هر كسي كه مي شناخته رو زده و خودش هم مستاجر است و سندي براي گذاشتن نداره به او گفته اند در جلوي دادگاه فيش و سند اجاره مي دهند .با چند نفر صحبت كرده اما مبالغ زيادي براي اجاره سند و فيش حقوقي از او مي خواستند.اشك مي ريخت و مي گفت وقتي پسرم از زندان تماس مي گيره روي حرف زدن با او را ندارم. با دفتر حداد هم تماس مي گيرم مي گويند همين كه هست مي خواستي مواظبش باشي تا آشوب و اغتشاش به پا نكنه .خانواده ها با ديدن اين مادر احمدي نژاد و خامنه اي را نفرين مي كردند و مي گفتند مگر اين بچه ها چكار كرده اند صحبت هاي اين مادر باعث شد كه خانواده ها يكي يكي به داخل دادگاه انقلاب بروند و فشار براي آزادي دستگير شده ها را بيشتر كنند .و براي تماس با دفتر حداد فشار بياورند.

امروز حدود 15 اسم براي گذاشتن كفالت و وثيقه از طرف دادگاه انقلاب اعلام شد كه باز هم صداي اعتراض خانواده ها بالا رفت كه هزار تا هزار تا مي گيريد و ده تا ده تا آزاد مي كنيد ؟اين بچه ها تا كي و به چه گناهي بايد بازيچه دست شماها باشند.

كاركنان دادگاه انقلاب ولي فقيه هم كه هيچ جوابي ندارند دائم سر خانواده ها دادو بيداد مي كنند كه چقدر مي آييد ؟ چقدر سوال مي كنيد برويد به وقتش با شما تماس مي گيرند بيكار هستيد كاري نداريد مي آييد اينجا مزاحم ما و بقيه مي شويد؟ اگر مي خواهيد دور هم از صبح تا ظهر حرف بزنيد اينجا جاي اين كارها نيست برويد بيرون

بيشتر اعتراض خانواده ها در مورد عدم پاسخگويي مسئولان دادگاه انقلاب به ويژه حسن زارع دهنوي معروف به حسن حداد در مورد علت بازداشت ،‌عدم ملاقات ، عدم تماس تلفني بازداشت شده ها بود.كه بي خبري خانواده ها از عزيزانشان با توجه به اتفاقات پيش آمده در زندان ها ،(‌شكنجه و تجاوز ،‌عدم امكانات)روز به روز نگراني انها را در مورد سرنوشت عزيزانشان بيشتر مي كند.

در مقابل زندان اوين نيز همانند روزهاي گذشته تعدادي از خانواده ها كه تعداد آنها نزديک به 60 نفر مي رسيد تجمع كردند ابتدا اعلام كردند خواستار ملاقات با عزيزان خود هستند اما با توجه به برخورد بسيار بد ماموران با خانواده ها و هل دادن آنها براي دور كردن ها از مقابل زندان خانواده ها اعلام كردند تا آزادي عزيزانشان هر روز در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين تجمع مي كنند و هر گونه برخورد زشت و زننده با خانواده ها را به تمام رسانه ها اعلام مي كنند.

ليست تعدادي از اسامي دستگيرشدگان 27 شهريور ماه جهت ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم انتشار مي يابد.

1- رامين كاظمي 28 ساله ليسانس مكانيك در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده

2- نفيسه عليزاده 27 ساله ليسانس كامپيوتر در وليعصر بازداشت و به اوين منتقل شده

3- پويا گوهري همداني 20 ساله دانشجوي مهندسي شيمي در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

4- علي محسني پور 23 ساله در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

5- عباس محمد بيگي 30 ساله شغل آزاد درفاطمي بازداشت و به اوين منتقل شده

6- زهرا محمدي فاضل 26 ساله ديپلم در وليعصر بازداشت و به اوين منتقل شده

7- محمد حسن گودرزي 29 ساله ليسانس مديريت اجرايي در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

8- كاوه سليماني 21 ساله در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده

9- پدرام پور محمد 24 ساله دانشجوي اقتصاد در طالقاني بازداشت و به اوين منتقل شده

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران،ادامه بازداشت،بي اطلاع نگه داشتن خانواده ها از وضعيت عزيزانشان و تعيين وثيقه هاي سنگين براي خانواده که قادر به تامين آن نيستند توسط دادگاه انقلاب ولي فقيه را محکوم مي کند.از دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل خواستار پايان دادن به سکوت خود و اقدام عملي براي آزادي زندانيان سياسي در ايران است.

فعالين حقوق بشر ودمکراسي در ايران

07 مهر 1388 برابر با 29 سبتامبر 2009

 

گزارش فوق به سازمانهاي زير ارسال گرديد:

دفتر دبيرکل سازمان ملل

کميسارياي عالي حقوق بشر

کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديدبان حقوق بشر

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .