تجمع و اعتراضات صدها نفر از خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين

 

‫بنابه گزارشات رسيده از مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين صدها تن از خانواده هاي قيام اخير مردم ايران از صبح امروز تجمع کردند و نسبت شرايط مبهم عزيزانشان و ادامه بازداشت آنها دست به اعتراض زدند.

‫با توجه به اعلام مسئولين دادگاه انقلاب مبني بر آزادي ۱۴۰ نفر از دستگير شده ها با قرار كفالت و يا وثيقه امروز تعداد زيادي ازخانواده ها كه بيش از ۲۰۰ نفر بودند از ساعت ۸ صبح به دادگاه انقلاب مراجعه كردند و نگران از وضعيت عزيزانشان در انتظار اعلام اسامي بودند به خصوص پدران و مادران و همسراني كه در اين مدت هيچ خبري از عزيز خود نداشتند و نمي دانستند كه آيا زنده است يا نه با چشماني پر اشك در انتظار اعلام اسامي بودند خانواده ها فكر مي كردند امروز اسامي زيادي براي تعيين كفالت و آزادي اعلام مي شود كه نزديك به ساعت ۱۰ صبح تنها اسم ۳۰ نفر براي قرار كفالت اعلام شد ..با اعلام اين تعداد اسم ، خانواده ها به خشم آمدند و و چه در داخل و چه بيرون دادگاه انقلاب خامنه اي را به باد ناسزا گرفتند و مي گفتند اين هم اسلامشان چقدر دروغ .چقدر انتظار .چقدر توهين و تحقير ..دو سرباز كه در بيرون دادگاه انقلاب بودند خانواده ها را با فرياد از جلو درب ورودي دادگاه انقلاب دور مي كردند. .

‫در مقابل زندان اوين هم حدود ۱۰۰ نفر از خانواده ها نگران و چشم انتظار ايستاده بودند و همچنان خواهان ملاقات عزيزانشان بودند اعضاي خانواده دستگير شده ها دو گروه شده بودند يك نفر به دادگاه انقلاب و يك نفر به زندان اوين مراجعه كرده بودند تا شايد در يكي از اين دو مكان اسم عزيز آنها تاييد شود.وضعيت مادراني كه در اين مدت از فرزند خود هيچ خبري نداشتند به شدت تاسف بار بود .مادري عصا بدست و در حالي كه در راه رفتن او را كمك مي كردند با چشماني اشك بار به درب دژباني امد و با خشم خواهان خبري از فرزند خود بود اما هيچ كس جوابگوي اين مادر نبود به در مي كوبيد و مي گفت اگر فرزندم را كشته ايد اگر مسلمانيد حداقل جنازه او را تحويلم دهيد.خانواده ها با ديدن اين صحنه به خشم آمدند و و مي گفتند خامنه اي ، احمدي نژاد اميدواريم به عزاي تك تك بچه هايتان بنشينيد اميدواريم هر چه زودتر سرنگون شويد و رو سياهي تان را ببينيم.

‫ليست اسامي جديدي از دستگير شدگان اخير قيام مردم ايران جهت ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم انتشار مي يابد.

‫۱- حامد پناهي ۲۶ ساله ليسانس الكترونيك از شنبه ۳۰ خرداد كه در اعتراضات شركت كرده هيچ گونه خبري از وي نيست
‫۲- شيدا آقا بيگي ۲۳ ساله فوق ديپلم گرافيك از شنبه ۳۰ خرداد هيچ گونه اطلاعي از وي نيست
‫۳- محمد شرافتي ۲۸ ساله ليسانس كامپيوتر از چهارشنبه ۳ تير هيچ خبري از وي نيست
‫۴- محمد رضا يونسي ۳۰ ساله شغل آزاد پنجشنبه ۱۸ تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
‫۵- روزبه مرادي ۲۷ ساله دانشجوي فوق ليسانس مديريت پنجشنبه ۱۸ تير بازداشت و سه روز بعد از دستگيري از زندان اوين با خانواده وي تماس مي گيرند و دستگيري او را اعلام مي كنند اما تا كنون خود با خانواده تماس نگرفته و همچنان نگران وضعيت سلامتي او هستند.
‫۶- صادق غياثي ۲۶ ساله جمعه ۲۶ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۷- سعيد تالشي ۲۱ ساله ديپلم شنبه ۳۰ خرداد در شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۸- احسان حاجي زاده ۲۴ ساله دانشجوي حقوق دوشنبه ۸ تير در تهران پارس بازداشت و به كهريزك منتقل و سپس به اوين منتقل شده
‫۹- آرمان نظام دوست ۳۱ ساله ليسانس عمران پنجشنبه ۱۸ تير بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۰- عليرضا بابايي ۲۶ ساله فوق ديپلك كامپيوتر پنجشنبه ۱۸ تير در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۱- كامران هنرور ۲۷ ساله ليسانس حسابداري جمعه ۲۶ تير با يورش نيروهاي لباس شخصي به منزل وي براي بار دوم بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۲- هومن باقر پور ۲۰ ساله دانشجوي هنر چهارشنبه ۳ تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۳- حسام الدين قاضي ۲۸ ساله ليسانس مديريت دولتي جمعه ۲۶ تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۴- فرشيد عليزاده اردبيلي ۲۵ ساله دوشنبه ۱ تير در جنت آباد بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۵- بهروز نيازي ۳۲ ساله فوق ديپلم برق جمعه ۲۶ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۶- مرتضي مرتضوي ۲۳ ساله ديپلم پنجشنبه ۱۸ تير در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۷-بيژن ميرزايي ۲۹ساله ليسانس شيمي يكشنبه ۳۱ خرداد هنگام گفتن الله اكبر در پشت بام نيروهاي لباس شخصي به منزل وي يورش برده و وي را بازداشت و به اوين منتقل كرده اند.
‫۱۸- نادر جوادي ۲۵ ساله پنجشنبه ۱۸ تير بازداشت و به كلانتري ۱۴۸ منتقل و سپس به اوين منتقل شده
‫۱۹- محمد حسام حسيني۱۹ ساله ديپلم هنر شنبه ۳۰ خرداد در آزادي بازداشت و تا كنون هيچ اطلاعي از وي نيست اما نام ي توسط زندان اوين تاييد شده
‫۲۰- اشكان حقيقت نظر ۲۷ساله جمعه ۲۶ تير در ولي عصر توسط لباس شخصي ها بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۱- امير زندي ۲۵ ساله شغل آزاد يكشنبه ۳۱ خرداد در تهران پارس بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۲- علي احتشام ۲۹ ساله فوق ليسانس رياضي پنجشنبه ۱۸ تير در وصال بازداشت و به كلانتري ۱۴۸ منتقل و سپس به اوين منتقل شده
‫۲۳- امير محمودي ۲۲ ساله دانشجوي كامپيوتر جمعه ۲۶ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۴- حسين فراهاني ۲۷ ساله سه شنبه ۳۰ تير در هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۵- ناصر طالبي نجف آبادي ۳۱ ساله جمعه ۲۶ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۶- فرهاد كبيري ۲۲ ساله دانشجو پنجشنبه ۱۸ تير بازداشت و به كهريزك منتقل و سپس به اوين منتقل شده
‫۲۷- شايان مطهري ۲۸ ساله كارمند شركت خصوصي پنجشنبه ۱۸ تير در امير اباد بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۸- امين ميثاقي ۲۸ ساله ليسانس علوم اجتماعي جمعه ۲۶ تير بازداشت و به اوين منتقل شده

‫در روزهاي اخير شاهد تحويل پيکرهاي جانباختگان راه آزادي به خانواده هاي آنها هستيم که اکثر آنها در زير شکنجه هاي وحشيانه و قرون وسطائي نيروهاي تحت امر ولي فقيه علي خامنه اي جان خود را تقديم راه آزادي مردم ايران نمودند. قتل زندانيان بي دفاع در شکنجه گاهها توسط نيروهاي تحت امر ولي فقيه علي خامنه اي يک جنايت عليه بشريت مي باشد و مي بايد آمرين و عاملين آن دستگير و به مجازات برسند.

‫فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، نسبت به جان دستگير شدگان قيام مردم ايران که در معرض خطر جدي قرار دارند شديدا هشدار مي دهد و از دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل خواستار اعزام يک هيئت تحقيق بين المللي براي بررسي وضعيت دستگير شدگان و تحقيق در مورد آمرين و عاملين جنايت عليه بشريت در ايران است.
‫فعالين حقوق بشر ودمکراسي در ايران
‫۷ مرداد ۱۳۸۸ برابر با ۲۹ ژولاي ۲۰۰۹

گزارش فوق به سازمانهاي زير ارسال گرديد:

دفتر دبيرکل سازمان ملل

کميسارياي عالي حقوق بشر

کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديدبان حقوق بشر

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .