‫گزارشي از تجمع و اعتراضات خانواده هاي دستگير شدگان قيام در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين‫بنابه گزارشات رسيده خانواده هاي دستگير شدگان قيام مردم ايران از صبح امروز در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين تجمع کردند و نسبت به بي خبري از عزيزانشان و عدم آزادي آنها خشم و انزجار خود را بيان کردند.

‫امروز حدود ۱۲۰ نفر از خانواده ها از ساعت ۸ صبح همزمان با شروع كار دادگاه انقلاب تا ساعت ۱۲ نگران و مضطرب وارد دادگاه انقلاب مي شدند تا ببينند آيا امروز ليست جديدي از اسامي براي گذاشتن كفالت و يا وثيقه اعلام مي شود يا نه .به خوبي مي توان نگراني خانواده ها از وضعيت عزيزانشان و خشم از حكومت را در چشم و صحبت هاي آنها ديد و شنيد.اتحاد و همدلي خانواده ها در اين مدت قابل ستايش است به طوري كه به همديگر خبر مي دهند كه آيا اسم عزيزشان هست يا نه .اگر مادري اسم عزيزش را در ليست آزادي ها نبيند اما به مادر ديگركه نام فرزندش در ليست هست تماس مي گيرد و خبر تعيين كفالت و آزادي فرزند آن مادر را با شور و خوشحالي مي دهد ..خانواده ها به همديگر دلداري مي دهند و دعا مي كنند كه اين حكومت سرنگون و همه آزاد شوند خانواده ها در اين مدت دائم با هم در تماس هستند .

‫امروز ساعت ۹:۴۰ ،۲۶ اسم توسط دادگاه انقلاب براي گذاشتن كفالت اعلام شد با توجه به وقايع تاسف باري كه در داخل زندان اوين مي افتد و وعده و وعيد هاي دروغين دادگاه انقلاب و مسئولين زندان اوين با وجود تاييد اسامي دستگير شده ها خانواده ها همچنان نگران وضعيت سلامتي عزيزانشان هستند .و دائما به هم مي گويند من تا فرزند و يا همسرم را نبينم هيچ كدام از حرف هاي آنها را باور نمي كنم .امروز مادري مي گفت ديشب فرزندش از زندان با وي تماس گرفته و در حين صحبت هاي فرزندش متوجه شده كه فردي به او مي گويد كه چه چيزهايي بگويد .همزمان با صحبت فرزندش صداي فردي را مي شنيد كه به او مي گفت به مادرت بگو اينجا به شما مي رسند خوراك خوب ، لباس خوب و تميز

‫،‌جاي خواب راحت ،‌هواخوري و...‫در داخل دادگاه انقلاب حراست و لباس شخصي ها و در بيرون دادگاه ماموران نيروي انتظامي و تعدادي لباس شخصي خانواده ها را تحت كنترل دارندو دائم يك اتومبيل نيروي انتظامي در جلو دادگاه انقلاب در رفت و آمد است و وضعيت را بيرون از دادگاه را كنترل مي كند

‫در مقابل زندان اوين هم نزديك به ۸۰ نفر از خانواده ها تجمع كرده بودند و خواستار ملاقات با عزيزشان بودند مادري نگران و مضطرب و خانمي بچه به بغل در حالي كه كودكش سخت بيمار بود در انتظار خبري از همسرش در مقابل زندان اوين در گرما و نور شديد افتاب ايستاده بود.‫در زير تعداد ديگري از اسامي دستگيرشدگان قيام مردم ايران جهت ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم انتشار مي يابد؛‫- ۱ محمد علي زائر ۲۵ ساله دانشجو شنبه ۳۰ خرداد در نواب بازداشت و بعد از انتقال به كهريزك به زندان اوين منتقل منتقل شده كنون با خانواده خود تماس نگرفته و تا

‫-۲ كيوان جمشيدي ۲۳ ساله دانشجوي جامعه شناسي پنجشنبه ۱۸ تير در جمالزاده بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۳- سميه تاجدار ۲۶ ساله ليسانس كامپيوتر پنجشنبه ۱۸ تير در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۴- سيد حسين صفاري ۲۸ ساله و متاهل جمعه ۲۶ تير در انقلاب بازداشت و بعد از انتقال به كلانتري ۱۴۸ به اوين منتقل شده

‫۵- محمد رحيمي ۲۴ ساله دانشجو شنبه ۳۰ خرداد بازداشت و تا به امروز هيچ گونه اطلاعي از وي نيست .و خانواده وي را دائما به زندان اوين ودادگاه انقلاب پاس مي دهند و هيچ كس جوابگوي آنها نيست .به گفته مادر وي .چند روز پيش به دادگاه انقلاب مراجعه كرده و در مورد وضعيت فرزندش سوال كرده كه فقط به او بگويند زنده است يا نه كه با تهديد حراست دادگاه انقلاب مبني بر بازداشت مواجه شده

‫-۶ عبدالله رحيمي ۲۹ ساله شغل آزاد چهارشنبه ۲۷ خرداد در هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده

‫-۷ علي خالدي ۲۵ ساله چهارشنبه ۳ تير در بهارستان توسط نيروهاي گارد با ضربات باتوم مجروح و بازداشت و بعد از انتقال به كهريزك به اوين منتقل شده در طي اين مدت تنها يك بار اوايل بازداشت با خانواده خود تماس گرفته كه خانواده نگران وضعيت سلامتي وي هستند .

‫ -۸آرمان هوشيار ۲۹ ساله ليسانس عمران جمعه ۲۶ تير بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۹- علي سالمي ۲۲ ساله دانشجوي شيمي پنجشنبه ۱۸ تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۰ - حميد رحماني ۱۸ ساله ديپلم جمعه ۲۶ تير در ولي عصر بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۱۱- بهنام محمدي ۲۴ ساله فوق ديپلم كامپيوتر سه شنبه ۳۰ تير در هفت تير بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۱۲- آيت بهداد ۲۸ ساله فوق ليسانس صنايع پنجشنبه ۱۸ تير در اميرآباد توسط نيروهاي گارد به طرز وحشيانه اي با ضربات باتوم به جرم بوق زدن از داخل اتومبيل شخصي اش به بيرون كشيده شده و بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۳- حسام كلانتري ۲۶ ساله فوق ديپلم برق يكشنبه ۳۱ خرداد در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۴- نورالدين اميرخاني ۲۷ ساله شغل آزاد شنبه ۳۰ خرداد به جرم گفتن الله اكبر در خيابان بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۵- آريا كسرايي ۲۰ ساله ديپلم شنبه ۳۰ خرداد در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۶- مجيد نامجو ۳۰ ساله دوشنبه ۱ تير در تهران پارس بازداشت و بعد از انتقال به كهريزك به اوين منتقل شده

‫۱۷- امير محمد بنيادي ۱۹ ساله ديپلم جمعه ۲۶ تير در خيابان قدس بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۸- علي قاسمي ۳۳ ساله ليسانس برنامه نويسي پنجشنبه ۱۸ تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۱۹- يوسف اسفندياري ۲۵ ساله ديپلم و شغل آزاد ۳۱ خرداد با نيروهاي گارد به دليل كندن پلا ك اتومبيلش كه در جلو منزل پارك شده بود درگير وشب ساعت ۲۳:۳۰ نيروهاي گارد به منزل وي يورش برده و او را بازداشت و به اوين منتقل ميكنند.

‫۲۰- فرهان سمندرپور ۲۷ ساله پنجشنبه ۱۸ تير در ولي عصر بازداشت و به كلانتري ۱۴۸ منتقل و سپس به اوين منتقل شده

‫۲۱- امير رحمتي ۲۲ ساله دانشجوي حقوق جمعه ۲۶ تير بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۲۲- امين ترابي خراساني ۲۴ ساله شغل آزاد چهارشنبه ۳ تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۳- محمد متين صادق زاده ۲۶ ساله پنجشنبه ۴ تير در جنت آباد بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۴- ناصر نوري جمعه ۲۶ تير بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

‫۲۵- امير غفاريان از شنبه ۳۰ خردادكه در اعتراضات شركت كرده هيچ اطلاعي از وي نيست

‫۲۶- بهادر جمشيد پور ۲۱ ساله دانشجو جمعه ۲۶ تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري ي نامشخص

‫۲۷- باقر احمدوند ۳۲ ساله متاهل جمعه ۲۶ تير بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲۸-- منصور علي قارداش ۲۸ ساله شغل آزاد پنجشنبه ۱۸ تير بازداشت و به اوين منتقل شده‫در ميان ليست اسامي که تا به حال منتشر شده از وضعيت و شرايط بعضي از دستگير شدگان چندين هفته است که هيچ خبري در دست نيست و مراجعات مکرر خانواده هاي نگران و دردمند آنها تا به حال بدون جواب باقي مانده است. وبه آنها گفته مي شود که به حسن زارع دهنوي معروف به حسن حداد مراجعه کنند .در حال حاضر پرونده تمامي دستگير شدگان زير نظر سعيد مرتضوي و معاون وي حسن زارع دهنوي و افراد زير نظر آنها مانند حسيني،راسخ ،حيدري فر مي باشد .سعيد مرتضوي و حسن زارع دهنوي برخوردهاي غير انساني و وحشيانه با خانواده ها دارند و از روبرو شدن و پاسخ دادن به خانواده ها خوداري مي کنند.‫فعالين حقوق بشري و دمکراسي در ايران،بي اطلاع نگه داشتن خانواده از وضعيت و شرايط عزيزانشان و عدم پاسخگويي به آنها را محکوم مي کند و نسبت به خطري که جان آنها را تهديد مي کند هشدار ميدهد؛ از دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدامات عاجل براي نجات جان زندانيان سياسي در ايران است.‫فعالين حقوق بشر ودمکراسي در ايران
‫۵ مرداد ۱۳۸۸ برابر با ۲۷ ژولاي ۲۰۰۹‫ گزارش فوق به سازمانهاي زير ارسال گرديد:

‫دفتر دبيرکل سازمان ملل

‫کميسارياي عالي حقوق بشر

‫کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

‫سازمان عفو بين الملل

‫سازمان ديدبان حقوق بشر


فعالين حقوق بشر و دمکراسي
 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .