‫اعتراضات گسترده خانواده هاي دستگيرشدگان ۲۷ شهريور و ليست جديدي از دستگير شدگان ‫

 

بنابه گزارشات رسيده خانواده هاي دستگيرشدگان 27 شهريورهمزمان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين دست به تجمع اعتراضي زدند و نسبت به وضعيت مبهم عزيزان خود و عدم مشخص بودن محل بازداشت و شکنجه هاي جسمي،جنسي و روحي آنها شديدا نگران هستند و خواستار آزادي فوري و بي قيد وشرط عزيزان خود هستند.

روز شنبه 4 مهرماه حدود 150 نفر از خانواده بازداشت شده ها در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند و خواهان آزادي فوري عزيزان بي گناه خود بودند.از صبح همزمان با شروع ساعت كاري دادگاه انقلاب يعني 08:00 صبح خانواده ها يكي يكي به داخل دادگاه انقلاب وارد مي شدند و در صف طولاني استعلام رايانه اي مي ايستادند و منتظر مي شدند تا ببينند نام بازداشتي آنها بالاخره بعد از يك هفته از طرف دادگاه انقلاب مورد تاييد مي گيرد؟‌آيا نوع اتهام و نام شعبه امنيت وبازپرس پرونده به آنها اعلام مي شود؟

امروز نام عده اي از بازداشت شده هاي روزجمعه 27 شهريور بدون ذكر نوع اتهام و شعبه بازپرسي تاييد شد ولي نام عده اي هنوز به تاييد دادگاه انقلاب نرسيده كه باعث اعتراض خانواده ها شد و خانواده ها با عصبانيت مي گفتند اين چه دادگاهي است عزيزانمان را در خيابان خودسرانه بازداشت كرده ايد يك هفته از بازداشت غيرقانوني عزيزانمان گذشته اما هنوز دادگاه انقلاب از اعلام اسامي كامل بازداشت شده ها سرباز مي زند. حداقل بگوييد بر سر آنها چه آورده ايد سالم هستند ، زنده اند آنها را كجا برده ايد ، به چه جرمي آنها را بازداشت كرده ايد، دردمان را به چه كسي بگوييم.

عده اي از خانواده ها با دفتر حداد تما س مي گرفتند. منشي دفتر حداد نيز به سختي به تلفن ها جواب مي داد و زماني كه خانواده ها در مورد وضعيت بازداشت شده ها مي پرسيدند. منشي دفتر از آنها سوال مي كرد نام بازداشتي تاييد شده يا نه اگر نام بازداشتي هنوز از طرف دادگاه انقلاب تاييد نشده بود به آنها مي گفت: هر وقت اسم بازداشتي تاييد شد تماس بگير و سريع تلفن را قطع مي كرد و اجازه هيچ گونه صحبتي به خانواده ها نمي داد. اگر نام بازداشتي تاييد شده بود منشي دفتر حداد مي گفت: برويد تا زماني که ما به شما اطلاع نداديم مراجعه نکنيد حضور شما بي مورد است با هيچ رسانه اي هم تماس نگيريد به زودي براي گذاشتن كفالت با شما تماس گرفته مي شود.

رفته رفته كه تعداد خانواده ها بيشتر مي شد ماموران جلو درب دادگاه انقلاب مانع ايستادن آنها در مقابل دادگاه انقلاب مي شدند و با لحن تندي آنها را از مقابل دادگاه انقلاب دور مي كردند كه در چند مورد باعث ايجاد درگيري لفظي بين خانواده ها و ماموران شد.

بيشتر نگراني خانواده ها در مورد شكنجه و تجاوز جنسي و به خصوص در مورد دختران است .خانواده ها با نگراني از صبح تا پايان وقت اداري در مقابل دادگاه انقلاب مي ايستند تا شايد تعدادي اسم براي گذاشتن كفالت و وثيقه اعلام شود معمولا هر روز از هر خانواده اي يك نفر به دادگاه انقلاب و يك نفر به زندان اوين مراجعه مي كند تا شايد در يكي از اين دو محل بتوانند خبري از وضعيت عزيزان خود بگيرند.هنوز مكان نگهداري عده اي از بازداشت شده ها مشخص نيست و خانواده ها همچنان در سرگرداني و نگراني بسر مي برند.

همچنين در مقابل درب دژباني زندان اوين نيز حدود 100 نفر از خانواده ها تجمع اعتراضي بر پا كردند و خواستار آزادي عزيزان خود بودند.اعتزاضات خانواده که از صبح شروع شده است همچنان ادامه دارد.

ليست جديدي از اسامي تعدادي از بازداشت شده هاي روز جمعه 27 شهريور جهت ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم انتشار مي يابد. تا

1- مريم رشيدي 26 ساله در وليعصر بازداشت و به اوين منتقل شده

2- مونا اوتادي 28 ساله فوق ديپلم طراحي دوخت در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده

3- سمانه اميري 30 ساله و متاهل در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

4- كتايون شاهين فر 28 ساله در فاطمي بازداشت و به اوين منتقل شده

5- پيمان كاويان 29 ساله ليسانس فلسفه در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

6- احمدرضا باباپور ديلمي 31 ساله متاهل در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده سه روز بعد از بازداشت با خانواده خود تماس گرفته

7- سعيد عربلودر جمالزاده بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

8- منصور كاظم زاده 33 ساله شغل زاد در وليعصر بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

9- امير خاني 27 ساه ليسانس ابزار دقيق در بلوار كشاورز توسط لباس شخصي ها بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

10- آرش شهبازي 22 ساله در آزادي بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

11- بهزاد خوشنام فراهاني 29 ساله ليسانس متالورژي درطالقاني بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

12- محمد صادق غلامرضايي 25 ساله ديپلم مجسمه سازي و گرافيك درفلسطين بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

13- ابوالفضل الله دادي 21 ساله دانشجوي كامپيوتر در ونك بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

14- مسعود شيرزاد 30 ساله ليسانس حسابداري در طالقاني بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

15- علي هاشميان 20 ساله دانشجو در ونك بازداشت و به زندان اوين منتقل شده

16- حسين خليل زاده 16 ساله در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

17- محسن فرهنگ 23 ساله دانشجوي جامعه شناسي در فلسطين بازداشت و به اوين منتقل شده

18- امين آرمين 24 ساله در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

19- احمد عدل 26 ساله شغل آزاد در وليعصر بازداشت و به اوين منتقل شده

20- فردين برزگر 31 ساله شغل آزاد در ويلا بازداشت و به اوين منتقل شده

21- فريدون زاهد 26 ساله ديپلم برق در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده

22- مهدي موسوي 19 ساله شغل ازاد در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده

23- محمد كياسري 31 ساله درآزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

24- متين حيدرزاده 30 ساله ليسانس عمران و در كنكور فوق ليسانس امسال نيز پذيرفته شده در هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده

25- بابك خدايي 20 ساله دانشجوي ديريت صنعتي در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

با اين ليست تا به حال ما توانستيم اسامي 59 نفر از دستگير شدگان 27 شهريور فقط در تهران را منتشر کنيم. اين درحالي است که نيروي انتظامي ولي فقيه تعداد دستگير شدگان 27 شهريور را 35 نفر اعلام کرده است.

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران،دستگيريهاي گسترده،انتقال به نقاط نامشخص ،تحت شکنجه هاي جسمي،جنسي و روحي قرار دادن آنها ،عدم تاييد نام دستگير شدگان ودر بي خبري نگه داشتن خانواده ها از وضعيت عزيزانشان را محکوم مي کند و از دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل براي گرفتن تصميمات لازم اجرا خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر اين رژيم به شوراي امنيت سازمان ملل متحد است.

فعالين حقوق بشر ودمکراسي در ايران

04 مهر 1388 برابر با 26 سبتامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهاي زير ارسال گرديد:

دفتر دبيرکل سازمان ملل

کميسارياي عالي حقوق بشر

کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديدبان حقوق بشر

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .