‫يورش وحشيانه به خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل زندان اوين‫بنابه گزارشات رسيده از مقابل زندان اوين مامورين زندان اوين به دستور قاضي کشيک ولي فقيه به خانواده هاي که در مقابل زندان اوين تجمع اعتراضي برپا کرده بودند يورش بردن و با هل دادن و برخوردهاي وحشيانه قصد متفرق کردن آنها را داشتند.خانواده ها نسبت به عمل وحشيانۀ آنها مقاومت کردند و اقدام به سر دادن بانگ الله اکبر نمودند.‫روز يكشنبه ۱ شهريور ماه ده ها نفر از خانواده هاي بازداشت شده ها با وجود داشتن روزه و گرماي زياد در مقابل زندان اوين تجمع كردند و خواهان ملاقات و آزادي عزيزان خود بودند. مامورين زندان اوين به دستور قاضي كشيك به سمت آنها يورش بردند و آنها را مجبور كردند كه از مقابل زندان اوين دور شوند كه صداي الله اكير خانواده ها بلند شد ومامورين با حمله كردن و هل دادن خانواده ها آنها را به قسمت پايين زندان اوين كشاندند و گفتند ديگر حق آمدن و ايستادن در مقابل زندان را نداريد و گرنه شما را هم بازداشت مي كنيم برويد دادگاه انقلاب و از قاضي پرونده بخواهيد به شما ملاقات بدهد كه خانواده ها مي گفتند شما حق نداريد با ما چنين رفتاري كنيد تا عزيزانمان آزاد نشوند اين كار هر روز ماست.‫همچنين در مقابل دادگاه انقلاب نيز بيش از ۱۰۰ نفر از خانواده ها كه بيشتر مادران بودند براي روشن شدن وضعيت عزيزانشان تجمع كردند اما همانند روزهاي گذشته هيچ كس جوابگوي آنها نبود تعدادي از خانواده ها با دفتر حيدري فر كه قاضي پرونده بازداشت شده هاست تماس مي گرفتند اما يا كسي جوابگو نبود و يا به آنها مي گفتند هنوز پرونده ها تكميل نشده، بازداشت شده ها همچنان مهمان ما هستند برويد خانه مزاحم كار ما نشويد ما خودمان با شما تماس مي گيريم تعدادي از مادران که خواستار ملاقات با حداد بودند تنها جوابي كه به آنها داده مي شد اين بود كه براي چي ؟ حالشان خوب خوب است.و سريع تلفن را به روي خانواده ها قطع قطع مي كردند.‫ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان قيام که براي ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم منتشر مي شود.‫۱- عارف سلطان زاده ۲۸ ساله و متاهل دوشنبه ۲۶ مرداد در خيابان کريمخان بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۲- سعيد كرامتي شغل آزاد دوشنبه ۱۲ مرداد در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۳- سامان يزدان پناه ۲۳ ساله دوشنبه ۱۲ مرداد در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۴- انوش محمدي نوري جمعه ۲۶ تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

‫‫۵- ابوالفضل خانمرادي ۲۶ ساله ليسانس ايمني صنعتي پنجشنبه ۱۸ تير در انقلاب بازداشت و به كلانتري ۱۴۸ منتقل شده كه در كلانتري خانواده وي او را زخمي و در حالي كه دست وي خونريزي داشته ديده اند و سپس به اوين منتقل شده

‫۶- محسن شكوري راد ۳۰ ساله ليسانس مكانيك پنجشنبه ۱۸ تير در اميرآباد بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۷- امير ابوالحسني ۲۱ ساله دانشجوي عمران پنجشنبه ۸ تير در تخت طاووس بازداشت و به اوين منتقل شده‫محمود سالارکيا معاون سعيد مرتضوي جنايتکار عليه بشريت که از شکنجه گران معروف و از کساني بود که در دوران قاضي ناظر بودن حداقل ۲ زنداني سياسي اکبر محمدي و ولي الله فيض مهدوي به قتل رسيدند.او در طي مصاحبۀ اخيرش که يک فرار به جلو مي باشد اعلام کرده که قصد دارند دستگيرشدگان قيام مردم ايران را به محاکمه بکشاند.پس از سرکوب خونين مردم در خيابانها که بدستور علني ولي فقيه علي خامنه اي در ۲۹ خرداد ماه صادر شد و تا به حال منجر به جان باختن تعداد زيادي از جوانان و هزاران زخمي و اسيرشده است. علي خامنه اي همچنين در سخنرانيهاي بعدي خود دستگير شدگان را اختشاشگر ناميد و با اين گفته، وي مجوز قتل در زير شکنجه هاي وحشيانه مانند تجاوز جنسي به زندانيان بي دفاع و سوزندن اجساد آنها ، گرفت اعترافات تلويزيوني ، بر پا کردن دادگاههاي فرمايشي و غيره را صادر کرد.جنايتهاي ذکر شده بصورت طراحي شده و سيستماتيک در تمامي بازداشتگاهها و زندانهاي رژيم بکار برده شد. علي خامنه اي همچنين با منصوب کردن احمدي نژاد و رئيس قوه قضائيه و بکار گيري نيروهاي انتظامي و نظامي که تحت فرمان او عمل مي کنند اين جنايتها را پيش مي برند، که تا به حال مرتکب جنايات متعددي عليه مردم ايران شده اند. مراجع بين المللي براي پيشگيري از اينگونه جنايتها موظف هستند که علي خامنه اي ولي فقيه رژيم و ساير همداستان وي را بخاطر جنايت عليه بشريت تحت پيگردو مجازات کنند.

‫ ‫
‫فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران،شکنجه هاي قرون وسطلئي، گرفتن اعترافات تلويزيوني،محکمات فرمايشي،يورش به خانواده ها و بي اطلاع نگه داشتن خانواده ها را محکوم مي کند و از دبير کل سازمان ملل و کميسر عالي حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر اين رژيم به شوراي امنيت سازمان ملل مي باشد.


‫‫فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران
‫‫اول شهريور ۱۳۸۸ برابر با ۲۳ اوت ۲۰۰۸
‫‫
‫‫گزارش فوق به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
‫‫دفتر دبيرکل سازمان ملل
‫‫کميسارياي عالي حقوق بشر
‫‫کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
‫‫سازمان عفو بين الملل
‫‫سازمان ديدبان حقوق بشرتنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .