دستگيري ها و تجمع اعتراضي خانواده ها ي دستگيرشدگان قيام

 در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين همچنان ادامه دارد

 


اسامي تعدادي از دستگير شدگان 27 شهريور و تجمع اعتراضي خانواده ها

بنابه گزارشات رسيده خانواده هاي دستگير شدگان 27 شهريور و دستگيريهاي اخير در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين اقدام به برگزاري تجمع اعتراضي نمودند و خواستار آگاهي يافتن از وضعيت عزيزانشان و آزادي فوري آنها شدند.

روز سه شنبه 31 شهريور حدود 80 نفر از خانواده هاي بازداشت شده ها از ساعت 8:30 صبح در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند و خواهان پاسخگويي مسئولين در مورد بازداشت عزيزانشان و مكان نگهداري آنها بودند.

خانواده هاي بازداشت شده هاي روز جمعه 27 شهريور كه نمي دانستند با كدام شعبه بايد تماس بگيرند هنگامي كه از كاركنان دادگاه انقلاب سوال مي كردند در جواب به آنها مي گفتند استعلام رايانه اي بگيريد در صورتي كه نام بازداشتي تاييد شود آنوقت متوجه مي شويد كه با كدام شعبه بايد تماس بگيريد كه همچنان نام هيچ يك از آنها در كامپيوتر دادگاه انقلاب ثبت نشده است و خانواده ها در سرگرداني و بلاتكليفي بسر مي برند .

تعدادي از خانواده ها اعتراض مي كردند كه بعد از 24 ساعت بايد به بازداشتي تفهيم اتهام شود و او بايد با خانواده خود تماس بگيرد شما قوانين خودتان را هم زير سوال مي بريد؟ ما بايد از چه كسي بپرسيم كه عزيزانمان به چه جرمي بازداشت شده اند ؟ به كجا برده شده اند؟

كاركنان دادگاه انقلاب با برخوردي غير انساني به آنها مي گفتند: چنين قانوني در مورد بازداشتي هاي امنيتي وجود ندارد.خيلي نگران هستيد به اداره پيگيري اطلاعات مراجعه كنيد صداي اعتراض خانواده ها بالا رفت كه شما اينجاييد كه به ما جواب بدهيد نه اينكه ما را به اين طرف و آن طرف پاس بدهيد .البته نام عده اي از بازداشت شده ها در اداره پيگيري اطلاعات تاييد شده است

از طرفي حدود 40 نفر از خانواده بازداشت شده ها نيز در مقابل بخش اداري زندان اوين تجمع كردند و خواهان اطلاع يافتن از مكان نگهداري عزيزانشان بودند كه ماموران مانع ايستادن آنها در مقابل بخش اداري شدند و آنها را مجبور به ايستادن در زير پل كردند .درخواست خانواده ها اين بود كه فقط به آنها بگويند عزيزانشان به زندان اوين منتقل شده يا نه تا بتوانند براي آنها لباس و وسايل مورد نياز را بياورند كه هيچ كس جوابگوي آنها نبود و ماموران به آنها مي گفتند برويد اينجا نايستيد.

ليست اسامي تعدادي از بازداشت شدگان روز جمعه 27 شهريور براي ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم انتشار مي يابد.

1- محمد مهدي كمالي 19 ساله دانشجوي كامپيوتردر فلسطين بازداشت شده

2- حامد حسينيان 28 ساله شغل آزاد در وليعصر بازداشت شده

3- علي اميني طبري 24 ساله دانشجوي حسابداري

4- فرهاد رمضاني 27 ساله ليسانس مديريت اجرايي در انقلاب بازداشت شده

5- هومن اسماعيل پور 30 ساله كارمند در خيابان طالقاني بازداشت شده

6- سعيد صدري 28 ساله در ونك بازداشت شده

7- محمد عباسي 25 ساله ليسانس بازرگاني در انقلاب بازداشت شده

8- كيانوش بختياري 20 ساله دانشجو در ونك بازداشت شده

9- صادق هاشمي 29 ساله در هفت تير بازداشت شده

10- حسين محمدي پور 27 ساله در ونك بازداشت شده

11- آرمان حسن زاده 20 ساله در وليعصر بازداشت شده

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران،خواستار آزادي فوري و بي قيد وشرط زندانيان سياسي در ايران است و دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدامات عملي براي آزادي زندانيان سياسي در ايران است.


دستگيري بازاريان در بازار تهران ادامه دارد

بنابه گزارشات رسيده ،مامورين وزارت اطلاعات با يورش به محل کار آقاي جواد لاري از بازاريان بازار تهران او را دستگير و به بند 209 زندان اوين منتقل کردند.

آقاي جواد لاري حدودا 51 ساله روز چهارشنبه 25 شهريور ماه ،با يورش مامورين وزارت اطلاعات به محل کار ايشان در بازار تهران وي را دستگير کردند.مامورين وزارت اطلاعات محل کارش را بازرسي کردند و دفتر تلفن او را ضبط کردند.

سپس آنهاهمراه با آقاي لاري به منزل شخصي اش مراجعه کردند و تمامي نقاط خانه را مورد بازرسي قرار دادند.آنها در حين بازرسي وسائل را پخش مي کردند و به عمد آنها را تخريب مي کردند.مامورين وزارت اطلاعات مقداري زيادي از وسائل شخصي خانواده را ضبط کردند و با خود بردند از جملۀ آنها ؛ مدارک شناسائي،دست چکها،آلبوم عکس خانوادگي،دفترچه تلفن،دست نوشته ها،کتاب و سي دي و موارد ديگر .

مامورين وزارت اطلاعات از تمامي نقاط خانه فيلم برداري کردند و همچنين از اعضاي خانواده اش اقدام به فيلم برداري نمودند.

پس از بازرسي که چند ساعت بطول انجاميد .آقاي لاري را همراه با وسائل شخصي اش به بند 209 زندان اوين منتقل کردند.

علت دستگيري او را هنوز به خانواده اش اعلام نکردند.از زمان دستگيري تا به حال از وضعيت و شرايط او هيچ خبري در دست نيست.

لازم به يادآوري است که آقاي جواد لاري از زندانيان سياسي دهۀ 60 مي باشد و بيش از 4 سال را در زندانهاي ولي فقيه بسر برد در طي مدت بازداشتش او تحت شکنجه هاي جسمي و روحي قرار داشت.

قبل از آقاي لاري يکي از بازاريان شناخته شده بازار تهران بنام آقاي محسن دکمه چي دستگير شده بود که از وضعيت و شرايط او هيچ خبري در دست نيست.

تهديدات و دستگيريهاي اخير باعث خشم و انزجار اکثر بازاريان، بازار تهران شده است واين اعمال غير انساني را به عنوان تعدي و اهانت به بازاريان مي دادنند. گفته مي شود که در صورت عدم آزادي فوري همکارانشان آنها قصد دارند که به اقدامات اعتراضي دست بزنند.

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، يورش به بازاريان تهران و دستگيري و انتقال آنها به بند 209 زندان اوين را محکوم مي کند و از دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر خواستار اقدامات عملي و عاجل براي پايان دادن به سرکوب اقشار مختلف جامعه در ايران است.


بند 209 و بند سپاه پاسداران زندان اوين مملو از دستگير شدگان 27 شهريور است

بنابه گزارشات رسيده از بند 209 ،بعد دستگيريهاي گسترده روز جمعه 27 شهريور ماه تعداد از زندانيان سياسي دستگيريهاي اخير به قرنطينه هاي بندهاي عمومي زندان اوين منتقل شدند.

بعد دستگيريهاي گسترده در روز 27 شهريورماه که باعث پر شدن بند 209 زندان از دستگيريهاي جديد شده است و در سلولهاي انفرادي آن بين 3 الي 4 نفر جا داده شده است همچنين تعداد زيادي به سلولهاي انفرادي بند 241 و بند سپاه منقل شدند.

از روز شنبه 28 شهريور ماه تعدادي از زندانيان سياسي زن و مرد را به دليل کمبود شديد جا ناچارا از بند 209 به قرنطينه بند 7 و قرنطينه بند زنان منتقل کردند.

زندانيان سياسي زن که به قرنطينه بند زنان منتقل شدند و تعدادي از آنها نزديک به 7 ماه در بند مخوف 209 بسر مي بردند ديده مي شوند. اسامي بعضي از آنها به قرار زير مي باشند؛ دانشجوي زنداني شبنم مددزاده و مهسا نادري،فاطمه ضيائي،عاطفه نبوي ،شيوا نظر آهاري،صغرا غلام نژاد.زندانيان سياسي در شرايط بسيار بدي قرار داده شده اند . محيط قرنطينه غير بهداشتي و بسيار کثيف مي باشد.وضعيت غذاي آن غير قابل مصرف است. آنها از پوشش کافي برخوردار نيستند و همچنين حداقل امکانات لازم براي استراحت را ندارند.

همچنين تعداد زيادي از زندانيان سياسي مرد از روز شنبه ابتدا از بند 209 به بند 240 و سپس به قرنطينه بند 7 زندان اوين منتقل کردند بعضي از آنها نزديک به 7 ماه است که در بند مخوف 209 زنداني بودند، که اسامي تعدادي از آنها به قرار زير مي باشد ؛ فرزاد مددزاده، حسن طرلاني، حامد يازرلو،مجيد دري، ضياء نبوي،محمد ولي غلام نژادو فرزندش اميد غلام نژاد مي باشند.

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران،نسبت به جان دستگيرشدگان که در بندهاي سپاه پاسداران ، وزارت اطلاعات و بازداشتگاههاي مخفي آنها، عميقا اظهار نگراني مي کند و از دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر خواستار اقدامات فوري براي نجات جان آنها است.


تجمع اعتراضي خانواده ها و ليست اسامي تعدادي از دستگير شدگان 27 شهريور

بنابه گزارشات رسيده تعداد زيادي از خانواده هاي دستگير شدگان که اکثرا خانواده هاي 27 شهريور هستند از صبح امروز در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين دست به تجمع اعتراضي زدند.آنها خواستار اطلاع يافتن از عزيزان خود و آزادي آنها هستند.

روز دوشنبه 30 شهريور ماه بيش از 100 نفر از خانواده هاي بازداشت شده ها كه اكثرا خانواده بازداشت شده هاي روز جمعه 27 شهريور بودند در مقابل دادگاه انقلاب دست به تجمع اعتراضي زدند و خواهان آزادي و با خبر شدن از وضعيت عزيزانشان و مكان نگهداري آنها بودند.اسامي اين بازداشت شده ها هنوز از طرف دادگاه انقلاب تاييد نشده .

يكي از شيوه هاي دادگاه انقلاب براي اذيت و آزار خانواده ها عدم تاييد اسامي بازداشت شده ها تا چند روز بعد از بازداشت است كه باعث نگراني و فشار روحي مضاعف روي خلانواده ها مي شود. همچنين شيوه هاي ديگر دادگاه انقلاب براي اذيت و آزار خانواده ها به خصوص مادران اين است كه وقتي مادران براي گرفتن استعلام رايانه اي و تاييد اسم فرزند خود به عنوان بازداشتي به دادگاه انقلاب مراجعه مي كند و شناسنامه خود را ارائه مي دهند دادگاه انقلاب شناسنامه مادر را قبول نمي كند و مي گويد بايد شناسنامه پدر بازداشتي و يا شناسنامه خود بازداشتي ارائه شود در صورتي نام بازداشت شده به عنوان فرزند در شناسنامه مادر ثبت شده است .و با توجه به مسافت هاي طولاني در تهران مادران مجبور هستند با نگراني به خانه بر گردند و روز بعد با شناسنامه پدر و يا خود بازداشتي مراجعه كنند تا جوابي دريافت كنند. امروز به خانواده بازداشتي هاي جديد گفته مي شد برويد خانه اينجا هيچ كاري نمي توانيد بكنيدو بدين طريق ازپاسخگويي به خانواده ها خوداري مي کردند .

تعدادي ديگر از اين خانواده ها به زندان اوين مراجعه کردند تا شايد اسامي بازداشت شده ها در آنجا اعلام شود كه آنجا هم اسامي هيچ كدام از بازداشتي ها تاييد نشد تعدادي از اين بازداشت شده ها بعد از دستگيري با خانواده خود تماس گرفته اند و خيلي كوتاه خبر دستگيري خود را بدون گفتن مكان نگهداري اعلام كرده اند.كه عدم اطلاع خانواده ها از مكان نگهداري عزيزانشان باعث فشار روحي و بلاتكليفي خانواده ها شده است.عدم اعلام محل بازداشت آنها باعث نگراني شديد خانواده ها است که آنها در بازداشتگاههاي مخفي ولي فقيه تحت شکنجه هاي جسمي ،جنسي و روحي قرار گيرند که تا به حال شواهد قاطع و گزارشهاي متعددي از طرف قربانيان انتشار يافته است.

از طرفي امروز در سالن ملاقات زندان اوين حدود 60 نفر از خانواده هاي بازداشت شده ها تجمع كردند و خواستار ملاقات با عزيزان خود بودند كه به تعدادي از خانواده بازداشت شده هاي قديم ملاقات كابيني داده شد اما با توجه به عدم تاييد نام بازداشت شده هاي روز جمعه 27 شهريور در زندان اوين به اين خانواده ها گفته شد چنين اشخاصي را به عنوان بازداشتي در اينجا نداريم كه صداي اعتراض خانواده ها بالا رفت كه عزيزانمان را شما بازداشت كرديد اگر اينجا نيستند كجا بايد به دنبال آنها بگرديم كه مسئولين زندان اوين تنها جوابي كه دادند مراجعه خانواده ها به به دادگاه انقلاب بود.

ليست اسامي تعدادي از بازداشت شده هاي روز جمعه 27 شهريور كه در بازداشتگاههاي مخفي ولي فقيه بسر مي برند براي سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم انتشار مي يابد.

1- محسن اماني 26 ساله دانشجوي جامعه شناسي دانشگاه پيام نور در ونك توسط لباس شخصي ها بازداشت شده

2- عليرضا ميرزايي 30 ساله ليسانس طراحي صنعتي و متاهل در وليعصر بازداشت شده

3- جواد حميدي تبريزي 24 ساله دانشجوي ماشين آلات در ونك بازداشت شده

4- نويد حسني 28 ساله در وصال بازداشت شده

5- محمد حسين عظيمي 21 ساله دانشجوي عمران در هفت تير بازداشت شده

6- ابراهيم خليلي مقدم 30 ساله ليسانس جامعه شناسي در انقلاب بازداشت شده

7- شاهين ميرباقري 27 ساله فوق ليسانس برنامه نويسي در انقلاب بازداشت شده

8- حسام محمدي 20 ساله در ونك بازداشت شده

9- مجتبي قدياني 29 ساله فوق ديپلم سراميك در وليعصر بازداشت شده

10- رضا محسني نجف آبادي 25 ساله دانشجو در حوالي فردوسي بازداشت شده

11- احمد شريف زاده 34 ساله و متاهل در انقلاب بازداشت شده

12- كيوان جليلوند 27 ساله ليسانس كشاورزي در ونك بازداشت شده

13- بهرام خسرو شاهي 22 ساله دانشجوي رياضي كاربردي در هفت تير بازداشت شده

14- ايمان خانزاده 26 ساله در وليعصر بازداشت شده

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، دستگيريهاي گسترده اخير ،انتقال آنها به نقاط نامعلوم و بي اطلاع نگه داشتن خانواده هاي آنها را محکوم مي کند و مسئوليت جان آنها به عهدۀ شخص علي خامنه اي ولي فقيه رژيم است از دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد براي نجات جان آنها خواستار اقدامات عملي و فوري براي آزادي تمامي زندانيان سياسي است.

 

فعالين حقوق بشر ودمکراسي در ايران

گزارش فوق به سازمانهاي زير ارسال گرديد:

دفتر دبيرکل سازمان ملل

کميسارياي عالي حقوق بشر

کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديدبان حقوق بشر

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .