‫اعتصاب غذاي تعدادي از خانواده هاي زندانيان سياسي و تجمع اعتراضي در مقابل زندان اوين و دادگاه انقلاب‫بنابه گزارشات رسيده ، تعدادي از خانواده هاي دستگير شدگان قيام مردم ايران از ديروز همزمان با آغاز اعتصاب غذاي زندانيان سياسي اقدام به اعتصاب غذا نموده اند و به تجمعات اعتراضي مقابل زندان اوين و دادگاه انقلاب ادامه ميدهند.

‫ ‫‫امروز يكشنبه ۲۵ مرداد حدود ۱۵۰ نفر از خانواده هاي بازداشت شده ها در مقابل زندان اوين از ساعت ۸ صبح همزمان با شروع ساعت اداري تجمع كردند و خواستار آزادي عزيزان خود بودند. برخي از پدران و مادران كه تعدادي از آنها پير و مسن هستند مي گفتند كه از ديروزآنها هم همزمان با فرزندان خود دست به اعتصاب غذا زده اند و تا عزيزانشان آزاد نشوند هر روز از صبح در مقابل زندان اوين تحصن مي كنند.در ميان آنها حداقل ۲۸ نفر ازخانواده ها از روز گذشته در حال اعتصاب غذا بسر مي برند از جملۀ آنها خانواده حکيمي،خانواده نصيرپور و نصرالله زاده مي باشند.قرار است که بر تعداد اعتصاب غذا کنندگان افزوده شود.

‫دراين مدت آنقدر بر خانواده ها فشار روحي وارد شده كه اکثرا بر اين عقيده هستند كه ديگر به دادن ملاقات اصراري ندارند و تنها خواهان آزادي عزيزان خود هستند چرا كه فرزندان آنها بي گناه و تنها براي گرفتن حق قانوني خود در اين مدت تحت بازداشت و شكنجه قرار گرفته اند.

‫.امروز هم مانند ديروز مانع استفاده خانواده ها از سرويس بهداشتي شدند.گرما و عدم اعتناي مسئولان زندان اوين باعث افزايش فشار روي خانواده ها مي شد تا جايي كه خانواده ها با صداي بلند خامنه اي و احمدي نژاد را نفرين مي كردند.از صبح دو اتومبيل نيروي انتظامي با ۷ مامور در مقابل زندان اوين مستقر كرده بودند تا خانواده ها را تحت كنترل داشته باشند.

‫ ‫‫در مقابل دادگاه انقلاب نيز بيش از۱۲۰ نفر از خانواده ها تجمع كردند و خواهان آزادي عزيزان خود و پايان دادن به دادگاه هاي فرمايشي بودند.تعدادي از خانواده ها با خشم وعصبانيت مي گفتند كودتا را خامنه اي و احمدي نژاد به راه انداخته اند اما عزيزان ما را دادگاهي مي كنند.هر هفته يك دادگاه نمايشي تشكيل مي دهند تا هر اتهامي كه مي خواهند به فرزندان ما بچسبانند اما همه مي دانند كه فرزندان ما بي گناه هستند.دنيا اين جور نمي ماند و يك روز تقاص تمام شكنجه ها و توهين ها را خواهيد داد.اگر به خدا اعتقاد داريد كه نداريد او جاي حق نشسته.

‫ ‫‫ليست جديد از اسامي دستگيرشدگان قيام مردم ايران جهت ارسال براي سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عمم انتشاز مي يابد.

‫۱- امير خباز ۲۵ ساله ليسانس مكانيك چهارشنبه ۱۴ مرداد در بهارستان بازداشت و به كلانتري ۱۶۰ منتقل و سپس به اوين منتقل شده

‫۲- رضا قره داغي۱۸ ساله محصل دوشنبه ۱۲ مرداد در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۳- هادي سزاوار۲۷ ساله پنجشنبه ۸ مرداد در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۴- يونس كشاني۲۶ ساله پنجشنبه ۸ مرداد در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۵- عليرضا نصر الله زاده ۲۲ ساله دانشجوي عمران پنجشنبه ۸ مرداد در تخت طاووس توسط نيروهاي انتظامي بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۶- امين كشاورز۲۷ ساله ليسانس مجسمه سازي پنجشنبه ۸ مرداد در يوسف آباد بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۷- مرتضي شاپوري ۳۰ ساله ليسانس حسابداري جمعه ۲۶ تير در خيابان ۱۶ آذر بازداشت به كلانتري نواب منتقل و سپس به اوين منتقل شده

‫۸- سياوش حكيمي ۲۶ ساله جمعه ۲۶ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۹- پويا گيلاوند ۲۳ ساله دانشجو جمعه ۲۶ تير در ولي عصر بازداشت و به آگاهي شاپور منتقل و سپس به اوين منتقل شده

‫۱۰- ناصر حداد ۳۶ ساله شغل آزاد پنجشنبه ۱۸ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۱- اسماعيل هاشم پور ۲۹ ساله فوق ديپلم كامپيوتر پنجشنبه ۱۸ تير بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۲- عباس كياني ۳۲ ساله شغل آزاد پنجشنبه ۱۸ تير در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۳- داريوش حميدي ۲۹ ساله ليسانس شيمي پنجشنبه ۱۸ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۴- سعيد احمدي پور ۲۱ ساله دانشجو پنجشنبه ۱۸ تير در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۵- كيوان توسلي ۲۴ ساله فوق ديپلم كامپيوتر پنجشنبه ۱۸ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

‫۱۶- احسان گودرزي ۲۸ ساله ليسانس طراحي ماشين آلات چهارشنبه ۳ تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده

‫ ‫۱۷- محمد حسين نوري۲۵ ساله دانشجوي فوق ليسانس سازه شنبه ۳۰ خرداد بازداشت و به آگاهي شاپور و سپس به اوين منتقل شده


‫در پي تاييد شکنجه هاي جنسي در بازداشتگاهها و زندانها ، آمرين و عاملين شکنجه را به وحشت انداخته است و اقدام به واکنشهايي جنون آميزي مي کنند. از طرفي ديگر شتاب زده اعلام شد که ۱۲ نفر از دست اندرکاران شکنجه دراردوگاه مرگ کهريزک از شغل خود برکنار و بازداشت شده اند و همچنين يک قاضي برکنار شده است. آنها سعي دارند که جنايتهاي صورت گرفته را به اردوگاه مرگ کهريز و اندک افراد دستگير شده را به عنوان عمل خودسرانه محدود کنند. در صورتيکه جنايتهاي صورت گرفته در تمامي بازداشتگاهها و زندانها به صورت سيستماتيک و مشابه صورت مي گيرد وتنها در کهريزک نبوده. دستگير شدگان قيام با اتهامات نسبت داده شده اقدام عليه امنيت بازدشت مي شدند که مسئوليت آن با سعيد مرتضوي و حسن زارع دهنوي از جنايتکاران عليه بشريت و داراي اختيارت ويژه از علي خامنه اي مي باشند. براي مشخص شدن آمرين و عاملين قتل و شکنجه هاي ضد بشري دستگير شدگان مي بايست در يک دادگاه بين المللي و علني با حضور قربانيان و خانواده هاي آنها بر پا شود تا نقش آنها مشخص گردد.

‫فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، شکنجه هاي غير انساني عليه زندانيان سياسي و فشار عليه خانواده هاي آنها که آنها را ناچارا بسوي اعتصاب غذا سوق داده است را محکوم مي کند ،از دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر خواستار دخالت براي آزادي تمامي زندانيان سياسي در ايران است.

‫فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران
‫‫۲۵ مرداد ۱۳۸۸ برابر با ۱۶ اگوست ۲۰۰۸

‫ ‫‫گزارش فوق به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
‫‫دفتر دبيرکل سازمان ملل
‫‫کميسارياي عالي حقوق بشر
‫‫کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
‫‫سازمان عفو بين الملل
‫‫سازمان ديدبان حقوق بشر

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .