‫شکنجه هاي قرون وسطائي موجي از نگراني و نفرت در بين خانواده دستگير شدگان قيام بر انگيخته است


‫بنابه گزارشات رسيده، خانواده هاي دستگير شدگان قيام مردم ايران در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين به تجمعات اعتراضي خود ادامه دادند.پس از انتشار و تاييد شکنجه هاي وحشيانه و قرون وسطائي در بازداشتگاهها و زندانها موجي از نگراني و نفرت خانواده هاي دستگير شدگان را فرا گرفته است.

‫روز سه شنبه ۲۰ مرداد ماه حدود ۹۰ نفر از خانواده هاي بازداشت شده ها از زمان شروع وقت اداري به انتظار تعيين قرار كفالت و يا وثيقه براي عزيزانشان در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند. هنوز اسامي تعدادي از بازداشت شده هاي هفته گذشته از طرف دادگاه انقلاب تاييد نشده و خانواده ها در پي انتشار و تاييد خبرهاي شکنجه هاي قرون وسطائي در بازداشتگاهها و زندانها در نگراني از وضعيت سلامتي عزيزانشان بسر مي برند.روزانه چندين اسم كه تعداد آنها به کمتر از سي نفر نمي رسد از طرف دادگاه انقلاب براي تعيين كفالت اعلام مي شود.در برخي از خانواده ها در كنار خوشحالي نوعي نگراني از چگونگي تهيه كفالت و وثيقه نيز ديده مي شود و اگر هم اعتراض كنند تنها جوابي كه مي شنوند همين كه هست به جاي اينكه اينجا بايستيد و وقت ما را بگيريد برويد دنبال تهيه فيش حقوقي و سند تا زماني كه فيش حقوقي و يا سند تهيه نكنيد فرزندتان همچنان در زندان مي مانند كه باعث افزايش فشار روحي روي خانواده ها شده است.

تعدادي از بازداشت شده ها كه قرار كفالت براي آنها اعلام شده به دليل مشكلاتي كه خانواده ها به خاطر عدم توان تهيه كفالت و يا وثيقه همچنان در زندان بسر مي برند.

‫در مقابل درب سالن ملاقات زندان اوين نيز ده ها نفر از خانواده ها تجمع اعتراضي بر پا كرده اند و همچنان خواستار ملاقات با عزيزان خودهستند .تعدادي از خانمها در حالي كه فرزند كوچكي در آغوش دارند ساعتها به انتظار مي ايستند تا شايد بتوانند قرار ملاقات با همسران خود بگيرند.از طرفي ديگر روزانه چندين اسم از طرف زندان اوين تاييد مي شود كه هنوز به تاييد دادگاه انقلاب نرسيده كه اين خود نگراني خانواده ها را چند برابر مي كند.

‫ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان قيام مردم ايران جهت ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم انتشار مي يابد.

‫۱- هادي قلي پور ۲۲ ساله چهارشنبه ۱۴ مرداد در حوالي بهارستان بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
‫۲- مهران اسماعيل زاده ۲۴ ساله شغل ازاد چهارشنبه ۱۴ مرداد در ونك بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
‫۳- مرتضي صفري ۲۹ ساله متاهل چهارشنبه ۱۴ مرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۴- امين رحيم زاده ۲۴ ساله دانشجوي صنايع چهارشنبه ۱۴ مرداد در خيابان سعدي بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
‫۵- مرتضي عباس پور ۲۵ ساله ليسانس اقتصاد چهارشنبه ۱۴ مرداد در حوالي بهارستان بازداشت و به كلانتري ۱۶۰ منتقل و سپس به اوين منتقل شده اگر چه روز گذشته نام وي به تاييد زندان اوين رسيده اما هنوز دادگاه انقلاب تاييد نكرده
‫۶- ابراهيم ضيايي فر ۲۹ ساله فوق ديپلم حسابداري دوشنبه ۱۲ مرداد در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۷- محمد علي نوري تالشي ۲۲ ساله شغل آزاد دوشنبه ۱۲ مرداد در ونك بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۸- رامين پازوكي ۲۶ ساله دوشنبه ۱۲ مرداد در هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۹- علي گل محمدي ۲۳ ساله دوشنبه ۱۲ مرداد در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۰- سياوش خسرواني ۲۹ ساله ليسانس عمران پنجشنبه ۸ مرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۱- محمد حسن مصطفوي ۳۱ ساله پنجشنبه ۸ مرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۲- كيانوش ماندگار ۱۷ ساله محصل پنجشنبه ۸ مرداد در فاطمي توسط نيروهاي لباس شخصي بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۳- امير مستوفي ۲۶ ساله فوق ليسانس شهر سازي پنجشنبه ۸ مرداد در حوالي مصلي توسط نيروي انتظامي بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۴-وحيد كلاهداري ۲۸ ساله جمعه ۲۶ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده و در اين مدت تنها يك بار اجازه تماس با خانواده را داشته
‫۱۵- مهدي عبداللهي ۲۰ ساله دانشجو جمعه ۲۶ تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
‫‫۱۶- شهروز سعيدي ۳۰ ساله ليسانس كتابداري شغل آزاد پنجشنبه ۱۸ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۷- سهراب رسولي ۲۱ ساله شغل ازاد پنجشنبه ۱۸ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۸- فرزاد خدايي ۲۸ ساله ليسانس مديريت بازرگاني پنجشنبه ۱۸ تير در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده
‫‫۱۹- حامد جابري ۲۶ ساله ليسانس برق پنجشنبه ۱۸ تير در انقلاب بازداشت و به كلانتري ۱۴۸ منتقل و سپس به اوين منتقل شده

‫در پي انتشار و تاييد اخبار قتل زير شکنجه هاي وحشيانه و قرون وسطائي موجي از نگراني و خشم در بين خانواده ها و مردم ايران ايجاد کرده است. شکنجه ها که بطور سيستماتيک و مستمر در بازداشتگاههاي مخفي وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نيروي انتظامي و همچنين زندانها صورت مي گرفته است. افشاي جنايتها در اردوگاه مرگ کهريزک که زير زير نظر اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي که توسط علي خامنه اي ولي فقيه رژيم منصوب شده است و پذيرفتن و اعتراف به شکنجه در اين اردوگاه و همچنين طبق ابراز دهها شاهد و قرباني، شکنجه کردن زندانيان بي دفاع در اين اردوگاه توسط احمد رضا رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي صورت مي گرفته است. حکم قضائي انتقال به مراکز شکنجه و شکنجه دستگيرشدگان توسط جنايتکاران عليه بشريت سعيد مرتضوي،حسن زارع دهنوي و دستياران آنها که در شعب امنيت دادسري انقلاب مشغول به کار هستند مانند حيدري فرد،حسيني،راسخ و سايرين صورت مي گرفته. نيروهاي سرکوبگر تحت امر خامنه اي و دادستاني تهران و افراد زير نظر آنها داراي اختيارات ويژه از علي خامنه اي هستند.تمامي ارگانهاي فوق به نحوي در جنايت عليه بشريت شرکت داشته اند.اعترافات مقامات رسمي رژيم بر جنايتهاي صورت گرفته جاي هيچ ابهامي براي ارجاع پرونده نقض حقوق بشر اين رژيم به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نمي گذارد.

‫فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران،جنايتهاي ضد بشري مانند قتل زير شکنجه هاي وحشيانه،شکنجه هاي سيستماتيک ،بي اطلاع نگه داشتن خانواده ها از وضعيت و شرايط عزيزانشان ، پرونده سازي دروغين ،گرفتن اعترافات تلويزيوني در زير شکنجه و ادامه بازداشت زندانيان سياسي را محکوم مي کند ، حال که شکنجه و جنايت مورد تاييد مقامات رسمي رژيم قرار گرفته از مراجع بين المللي براي رسيدگي به جنايتهاي ضد بشري خواستار ارسال پرونده نقض حقوق بشر اين رژيم به شوراي امنيت سازمان ملل متحد است.

‫فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران
‫۲۰ مرداد ۱۳۸۸ برابر با ۱۱ اگوست ۲۰۰۸

‫گزارش فوق به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
‫دفتر دبيرکل سازمان ملل
‫کميسارياي عالي حقوق بشر
‫کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
‫سازمان عفو بين الملل
‫سازمان ديدبان حقوق بشر


 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .