‫‫تجمع اعتراضي تعداد زيادي از خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل کلانتري ۱۴۸،دادگاه انقلاب و زندان اوين


‫بنابه گزارشات رسيده صدها نفر از خانواده هاي بازداشت شدگان قيام اخير مردم ايران امروز در مقابل کلانتري ۱۴۸ ، دادگاه انقلاب و زندان اوين تجمع کردند و نسبت به بي اطلاعي از وضعيت عزيزانشان اعتراض کردند و خواستار آزادي فوري آنها شدند.

‫پنجشنبه شب تعداد معدودي از دستگير شدگان روز پنجشنبه توانسته بودند از كلانتري با خانواده هاي خود تماس بگيرند و دستگيري خود را به آنها خبر دهند . اما هنوز از سرنوشت تعداد زيادي از آنها و محل نگهداري آنها خبري نيست .امروز حدود ۱۸ نفر از خانواده ها با توجه به تماس دستگير شده ها مبني بر نگهداري آنها در كلانتري ۱۴۸ انقلاب به كلانتري مراجعه كردند .مسئولين كلانتري براي چند ساعتي خانواده ها را بلاتكليف و سرگردان در جلوي كلانتري نگه داشتند واگر كسي نسبت به اين وضعيت اعتراض مي كرد با وحشيگري نيروي انتظامي مواجه مي شد سپس اعلام كردند دستگير شده ها به دادگاه انقلاب برده شده اند.خانواده ها كه نگران وضعيت سلامت فرزندانشان بودند به هر طريقي خود را به دادگاه انقلاب رساندند اما دادگاه انقلاب هنوز نام دستگيرشده ها را تاييد نكرده و به تعدادي از خانواده ها اعلام كردند بي خود در اين گرما وقت خود را تلف نكنيد برگرديد به منزلتان به هيچ كجا هم مراجعه نكنيد ، مصاحبه هم انجام ندهيد تا فرزندتان زودتر آزاد شود ما خود با شما تماس مي گيريم .به تعدادي ديگر هم گفته شد برويد به زندان اوين شايد آنجا اسم آنها را تاييد كنند.امروز خانواده ها در بلاتكليفي و سرگرداني از وضعيت عزيزانشان به كلانتري و دادگاه انقلاب و اوين پاس داده شدند.مادري در دادگاه انقلاب مي گفت چه كسي به من اين تضمين را مي دهد كه بروم در خانه بنشينم و كاري نكنم و فرزندم را سالم تحويل بگيرم .در اين مدت آنقدر وعده و وعيدهاي دروغين شنيده ام كه به هيچ كدامتان اعتماد نداريم .حداقل يك نفر از دفتر حداد جرأت ندارد بياد پايين و به من مادر بگويد فرزندم زنده است و يا او را زنده و سالم تحويل مي گيرم

‫از طرفي امروز حدود ۱۲۰ نفر از خانواده دستگير شده هاي روزهاي قبل و روز پنجشنبه ۸ مرداد به دادگاه انقلاب مراجعه كردند در روزهاي قبل خانواده هايي كه از فرزندانشان در طول اين مدت هيچ اطلاعي نداشتند و نمي دانند زنده هستند يا نه تا ساعت ۱۵ جلو درب دادگاه انقلاب به انتظار خبري از عزيزشان مي نشستند.از آنجايي كه هر چند روز نام يكي از كشته شده ها در زندان و يا در تجمعات به بيرون مي آيد خانواده ها به خصوص مادران با وضعيتي مسترب و نگران و خشمگين به دادگاه انقلاب و زندان اوين مراجعه مي كنند .اشك مي ريزند و با تمام خشمي كه دارند خامنه اي را نفرين مي كنند و آرزو مي كنند كه هر چه زودتر سرنگون شود

‫مامورين مستقر در جلوي دادگاه انقلاب مانع ايستادن خانواده ها در جلوي دادگاه مي شدند و يك اتومبيل نيروي انتظامي در جلوي دادگاه انقلاب خانواده ها را كنترل و اتومبيل ديگر با حركت در خيابان معلم كل خيابان را تحت كنترل داشت نيروهاي لباس شخصي نيز در داخل و بيرون دادگاه انقلاب ديده مي شدند

‫در جلوي زندان اوين حدود ۶۰ نفر از خانواده هاي دستگير شدگان روز پنجشنبه ۸ مرداد تجمع كرده بودند تا مطمئن شوند عزيزشان سالم و به زندان اوين منتقل شده است و حدود ۳۵ نفر از خانواده هاي دستگير شدگان روزهاي قبل به انتظار خبر و يا ملاقات با فرزندشان به زندان اوين مراجعه كرده بودند و خواستار ديدن عزيزانشان تا از سلامتي آنها اطمينان يابند كه آيا آنها سالم و زنده است.

‫دستگير شدگاني که در بازداشتگاههاي موقت کلانتري ۱۴۸ ،ستاد پيگيري وزارت اطلاعات و بازداشتگاههاي اطلاعات سپاه پاسداران و ساير مراکز براي تحت شکنجه قرار دادن آنها انتقال داده مي شوند. در اين شکنجه گاهها تا به حال تعدادي از جوانان دستگير شده در زير شکنجه هاي وحشيانه به قتل رسيده اند.سعيد مرتضوي اين مراکز را مراکز آماده سازي مي نامد( آماده سازي براي اعتراف گيري در زندان اوين) دستگير شدگان بدستور سعيد مرتضوي و حسن زارع دهنوي معروف به حسن حداد معاون وي که از جنايتکاران عليه بشريت هستند آنها با دستور و نظارت ولي فقيه علي خامنه اي اقدام به چنين جنايتهايي عليه ازاديخواهان ايران مي زنند.

‫ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان روز پنجشنبه ۸ مرداد و روزهاي قبل جهت اطلاع سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم انتشار مي يابد.

‫۱- امير رضايي ۲۰ ساله ديپلم پنجشنبه ۸ مرداد در هفت تير بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
‫۲- مهدي الياسي ۱۸ ساله پنجشنبه ۸ مرداد در اطراف مصلي بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
‫۳- فريدون خسروي ۳۲ ساله ليسانس آمار رپنجشنبه ۸ مرداد بازداشت و به كلانتري منتقل شده و اكنون محل نگهداري وي نامشخص
‫۴-عليرضا معصومي همداني ۲۶ ساله پنجشنبه ۸ مرداد در بهشت زهرا بازداشت ومكان نگهداري وي نامشخص
‫۵-آرمان طباطبايي ۲۴ ساله پنجشنبه ۸ مرداد در هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۶-امين كامراني ۲۲ ساله دانشجوي صنايع پنجشنبه ۸ مرداد در مفتح بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
‫۷-مهدي قربان پور۲۵ساله دانشجوي مديريت پنجشنبه ۸ مرداد درهفت تير بازداشت وبه كلانتري ۱۴۸ منتقل و اكنون محل نگهداري وي نامشخص
‫۸- پارسا محمدي ۲۸ ساله فوق ليسانس شيمي پنجشنبه ۸ مرداد در مفتح بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
‫۹-عليرضا صيادي ۳۴ ساله ليسانس اقتصاد پنجشنبه ۸مرداد در حالي كه زير ضربات باتوم از ناحيه صورت مجروح شده بود در بهشت زهرا بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
‫۱۰- حسن الهياري ۲۶ ساله فوق ديپلم نرم افزار پنجشنبه ۸ مرداد در هفت تير بازداشت و به كلانتري ۱۴۸ منتقل شده اما اكنون محل نگهداري وي نامشخص
‫۱۱- محمد عرفان اسلامي ۲۸ ساله پنجشنبه ۸ مرداد در حوالي مصلي توسط بسيجي ها بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
‫۱۲-آرمان اميرخاني ۲۰ساله ديپلم جمعه ۲۶ تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۳- محمد رضا نصير پور ۲۷ ساله ليسانس عمران جمعه ۲۶ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۴-محمد علي جلالي كاشاني ۲۸ ساله ليسانس مواد غذايي جمعه ۲۶ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۵-حامد فرح بخش ۲۳ ساله دانشجوي حقوق جمعه ۲۶ تير در بلوار كشاورز بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۶-اميد باهنر ۲۷ ساله دانشجوي فوق ليسانس جمعه ۲۶ تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۷-مجتبي معصومي ۲۶ ساله ليسانس ادبيات جمعه ۲۶ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۸-مرضيه باقري ۲۴ ساله فوق ديپلم كامپيوتر پنجشنبه ۱۸ تير در اميرآباد بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۱۹-پژمان ميلاني ۲۱ ساله دانشجوي عمران پنجشنبه ۱۸ تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۰-فرزاد جمشيدپور ۲۹ ساله شغل آزاد پنجشنبه ۱۸ تير بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۱- شايان غلام زاده ۲۴ ساله ديپلم پنجشنبه ۱۸ تير بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۲- مهديه حجازي ۲۸ساله پنجشنبه ۱۸ تير بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۳-حامد عبداللهي ۲۵ ساله پنجشنبه ۱۸ تير بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۴- فرهاد عابديني ۲۱ ساله ديپلم پنجشنبه ۱۸ تير در كارگر بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۵- امير كريمي نژاد ۲۶ ساله ليسانس تئاتر پنجشنبه ۱۸ تير در اميرآباد بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۶- عبدالحميد شريفي ۳۱ ساله شغل آزاد از پنجشنبه ۱۸ تير كه به گفته دوستانش بازداشت شده هيچ گونه اطلاعي از وي نيست
‫۲۷- صادق نوري ۲۸ ساله ليسانس كامپيوتر پنجشنبه ۴ تير در صادقيه بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۸- ميلاد غفوري ۲۵ ساله چهارشنبه ۳ تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۲۹-رامين عيوضي ۲۲ ساله دوشنبه ۱ تير در تهران پارس بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۳۰-علي عرفاني ۳۰ ساله ليسانس هنر يكشنبه ۳۱ خرداد در تهران پارس بازداشت و به اوين منتقل شده
‫۳۱- ابوالفضل كيان ۲۹ ساله شنبه ۳۰ خرداد در اعتراضات شركت كرده اما تاامروز خانواده هيچ اطلاعي از وي ندارند
‫۳۲- سعيد طاهري ۲۸ ساله فوق ديپلم رياضي شنبه ۳۰ خرداد در شادمان بازداشت و هيچ گونه اطلاعي از وي نيست
‫۳۳- محسن قنبري ۲۴ ساله شنبه ۳۰ خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده

‫از طرفي ديگر دادگاه انقلاب در يک شو وحشت صبح امروز ۱۰۰ نفر از دستگير شدگان قيام مردم ايران را به دادگاه انقلاب برد و اتهاماتي سنگيني که اعدام شامل آن مي شود را به آنها نسبت داد. بعد از کشتارهاو يورشهاي وحشيانه خياباني به مردم به منظور پايان دادن به قيام که با شکست مواجه شده است. خامنه اي با دادن وظائف ويژه به سعيد مرتضوي و حسن زارع دهنوي و نفرات تحت امر آنها مانند حيدري فر ،حسيني و راسخ همراه بازجويان و شکنجه گران پروژه شکست خوردۀ اعترافات را پيش مي برند. اتهامات نسبت داده شده به دستگير شدگان قيام بيشتر به هذيان گوئي شباهت دارد. آنها با اين اتهامات سعي در اعدام دستگير شدگان را دارند تا از اين طريق فضاي رعب و وحشت را بر جامعه مستولي کنند. دادگاه امروز توهيني بزرگ به ملت بزرگوار ايران بود. علي خامنه اي و منتصبينش در دادستاني و دادگاه انقلاب عليه مردم ايران مرتکب جنايت عليه بشريت شده اند. که سند قاطع آن اردوگاه مرگ کهريزک مي باشد که در آن تعداد نامشخصي از جوانان دستگير شده در زير شکنجه ها به قتل رسيده اند. بعد از افشا شدن آن علي خامنه اي عنوان کرده است که به خاطر غير استاندارد بودن بسته شده است. لذا بردن ۱۰۰ نفر از ازاديخواهان مردم ايران به دادگاه انقلاب و نسبت دادن اينگونه اتهامات سند ديگري است بر جنايت عليه بشريت علي خامنه اي و منتصبين او داد دادستاني و دادگاه انقلاب مي باشد.

‫فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، نسبت به خطري که جان دستگير شدگان اخير و اتهاماتي که جنايتکاران عليه بشريت به انها نسبت مي دهند هشدار ميدهد و از دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد که متاسفانه تا به حال در قبال کشتارهاي خياباني مردم ايران و همچنين قتل زير شکنجه در اردوگاههاي مخفي مرگ باعث شده که جان تعداد زيادي را به خطر بياندازد سکوت پيشه کرده اند آنها از اين سکوت سوءاستفاده کرده اند و با نسبت دادن اتهامات سنگين قصد اعدام دستگير شدگان را دارند. براي جلوگيري از اين جنايت خواستار اعزام هيئتي فوري به ايران براي بررسي وضعيت دستگير شدگان است و معرفي آمرين و عاملين کشتار مردم ايران و تحت پيگرد قرار دادن آنها است.

‫فعالين حقوق بشر ودمکراسي در ايران
‫۱۰ مرداد ۱۳۸۸ برابر با ۰۱ اکوست ۲۰۰۹

‫ گزارش فوق به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
‫دفتر دبيرکل سازمان ملل
‫کميسارياي عالي حقوق بشر
‫کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
‫سازمان عفو بين الملل
‫سازمان ديدبان حقوق بشر

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .