کانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه اي خطاب به داوطلبان انتخابات دوره دهم رياست جمهوري:
وزارت حقوق بشر تشکيل دهيد

 

جمعه ۹ اسفند ۱۳۸۷ - ۲۷ فوريه ۲۰۰۹

 

 ‫«کانون مدافعان حقوق بشر» با توجه به انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، در بيانيه اي مطبوعاتي خطاب به داوطلباني که قصد دارند در اين انتخابات شرکت کنند، از آنان خواست تا با تدارک معاونتي براي رياست جمهوري در جهت تشکيل وزارتخانه اي با نام «وزارت حقوق بشر»، تلاش کنند. اين نهاد مدني در بيانيه خود که در تاريخ هفتم اسفند ماه ۱۳۸۷ منتشر شده، دلايل طرح چنين پيشنهادي را بصورت مشروح بيان کرده است. متن بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر خطاب به داوطلبان انتخابات رياست جمهوري به شرح زير است:


‫به نام خدا
‫داوطلبان محترم انتخابات دوره دهم رياست جمهوري

‫از آنجا که موازين حقوق بشر، ريشه در آموزه هاي ديني به ويژه قرآن مبين دارد و رعايت اين موازين مي تواند به عنوان سند افتخاري براي هر حکومت- به ويژه حکومت هايي که داعيه اجراي احکام ديني را دارند- تلقي شود؛

‫از آنجا که موازين مذکور تمام ابعاد زندگي بشر را در بر مي گيرد و بدون رعايت جدي آنها در حوزه عمل، صلح پايدار و عدالت اجتماعي قابل تحقق نيست؛

‫از آنجا که رعايت حقوق انساني آحاد مردم مستلزم نظارت جدي نهادهاي مردمي و حکومتي بر عملکرد مسئولان دولتي است؛

‫از آنجا که آموزش و ترويج موازين جهاني حقوق بشر نقش مؤثري در رعايت آنها در حوزه عمل و روابط اجتماعي مردم دارد؛

‫از آنجا که نقض حقوق بشر در اغلب جوامع عموماً و بطور گسترده توسط دولتمردان صورت مي گيرد؛

‫پيشنهاد مي شود که کليه داوطلبان احراز پست رياست جمهوري تلاش جدي و مستمر خود را براي تشکيل وزارتخانه اي به نام «وزارت حقوق بشر» به عمل آورند.

‫بديهي است مطالعات لازم و برنامه ريزي براي تحقق منظور فوق، مي تواند از طريق تدارک معاونتي براي رياست جمهوري تحت همين عنوان، امکان پذير شود.

‫کانون مدافعان حقوق بشر اميدوار است که کليه داوطلبان احراز پست رياست جمهوري که معتقد به آزادي و کرامت انسان هستند پيشنهاد مذکور را در سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده و با تمام توان براي تحقق آن کوشش کنند.


‫کانون مدافعان حقوق بشر
‫۷/۱۲/۱۳۸۷

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .