گروه هشت: به ايران براي حقوق بشر و آزادي بيان فشار آوريد
رهبران بايد تصريح کنند مقام هاي ايران نمي توانند ديگران را مقصر خشونتها جلوه دهند


July 7, 2009

(نيويورک، 6 ژوئيه 2009) - ديده بان حقوق بشر امروز گفت رهبران گروه هشت کشور صنعتي جهان که روز 8 ژوئيه در لاکويلا در ايتاليا ملاقات مي کنند بايد حملات خشونتبار عليه تظاهرات مسالمت آميز، صدها فقره دستگيري خودسرانه و بازجويي هاي خشونتبار در ايران را که بدنبال انتخابات جنجالي ماه ژوئن رخ داد، محکوم کنند. ديده بان حقوق بشر افزود گروه هشت بايد خواستار تحقيقي بيطرفانه و موثق درباره اين آزار و اذيت ها و نيز مسئوليت عاملين اين وقايع شود.

کنت رات مدير کل ديده بان حقوق بشر مي گويد: "مقام هاي ايران تلاش مي کنند که "قدرتهاي خارجي" را مقصر خشونتها و آزاري که عليه تظاهرکنندگان صلح جو اعمال کرده اند معرفي کنند." وي مي افزايد: "گروه هشت بايد تصريح کند ايران نمي تواند ديگران را مقصر جلوه دهد و نگراني در زمينه حقوق بشر در صدر مذاکرات آينده گروه هشت با ايران خواهد بود."

بدنبال بيانيه رسمي روز 13 ژوئن مبني بر پيروزي چشمگير محمود احمدي نژاد در انتخابات 12 ژوئن، صدها هزار معترض ايراني به خيابانهاي تهران و ساير شهرهاي اين کشور ريختند. يک هفته پس از تظاهرات وسيع، رهبران سياسي ايران به سرکوب خشونتبار مردم چراغ سبز دادند.

نيروهاي امنيتي و شبه نظاميان حکومتي بسيج حملات خشونتباري عليه تظاهرکنندگان اعمال کردند که طي آن حداقل 20 نفر کشته و تعداد بسياري بيشتري زخمي شده اند. صدها معترض نيز دستگير شده اند. به گفته کساني که آزاد شده اند بسياري از دستگير شدگان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. صدها منتقد سرشناس حکومت از جمله دانشگاهيان، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و مسئولين اپوزوسيون نيز دستگير شده اند. گزارش شده است که محدوديتهاي شديدي هم عليه خبرنگاران خارجي - بسياري از آنها با انقضاي ويزايشان مجبور به خروج شدند - و هم عليه خبرنگاران داخلي اعمال شده است.

مقام هاي ايران دست به تبليغات مداومي براي "اثبات" اين اتهام واهي زده اند که معترضان جزئي از توطئه خارجي براي سرنگوني حکومت هستند. آنها روزنامه نگاران، مدافعين حقوق بشر، وکلا و هر کسي که با وجود همه محدوديت هاي رسانه اي همچنان آزار و اذيت ها را گزارش مي کند ارعاب و يا دستگير کرده اند. مسئولين با بازجويي هاي خشن و طولاني، محسبوسين را مجبور به اعترافات دروغين مي کنند.

رات مي گويد: "مقام هاي ايران بدنبال حملات خشونتبار به معترضان صلح جو، مردم را مجبور به اعترافات کاذب مي کنند و به اين ترتيب به آزار و اذيت خود ادامه مي دهند."

ايران ملزم به پيروي از قوانين بين المللي حقوق بشر بخصوص ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است که اين کشور در سال 1975 تصويب کرده است. اين ميثاق حبس هاي خودسرانه را ممنوع مي کند. هر کسي که به اتهام ارتکاب جرمي دستگير مي شود بايد فورا از علت دستگيري خود مطلع و به سرعت به پيشگاه قاضي آورده و تفهيم اتهام شود. بر اساس اين ميثاق ايران همچنين بايد موارد کليدي حقوق بشر از جمله حق اجتماعات مسالمت آميز و آزادي انجمن ها و نيز آزادي بيان را به رسميت بشناسد و از آن محافظت کند.

مقام هاي ايران همچنين موظف به احترام به حق حيات هستند. به موجب "اصول بنيادين سازمان ملل متحد در زمينه استفاده از زور و اسلحه توسط نيروهاي انتظامي" مسئولين بايد تا جاي ممکن و پيش از بکارگيري زور و اسلحه از ابزار غيرخشونت آميز استفاده کنند. هر گاه استفاده قانوني از زور و اسلحه غيرقابل اجتناب است، مسئولين بايد از خود خويشتنداري نشان دهند و متناسب با جديت جرائم عمل کنند. اگر نيروهاي دولتي متهم به قتل فردي شوند تحقيقات مستقلي براي شناسايي و پيگرد عوامل مسئول در هر قتل غيرقانوني بايد انجام شود.

رهبران گروه هشت بايد تاکيد کنند که انتظار دارند حکومت ايران تحقيقات بيطرفانه اي درباره موارد جدي نقض حقوق بشر و نيز تنبيه کسانيکه مسئول خشونتهاي عظيمي همچون قتل، شکنجه و "ناپديدي" افراد هستند انجام دهد. گروه هشت و ساير دولت هايي که نگران موج خشونتها در ايران هستند بايد همچنين اعمال تحريم هاي هدفمند عليه مسئولين اين وقايع و نيز عليه مسئوليني که امکان توقف و اصلاح اين آزار و اذيت ها را دارند اما کوتاهي مي کنند را بررسي کنند.

رات مي گويد: "رهبران گروه هشت بايد تصريح کنند که ايران قوانين بين المللي را نقض مي کند." وي مي افزايد: "آنها همچنين بايد خاطرنشان کنند اگر ايران افرادي را که در اين خشونتها دخالت داشته اند مسئول و پاسخگو تلقي نکند، اين کشورها عليه اشخاص مظنون تحريم هايي از جمله ممنوعيت سفر اعمال خواهند کرد."

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .