سازمان بين المللي  ديده بان حقوق بشر

دادگاه نمايشي نمايانگربازداشت خودسرانه است

 

(نيويورک، 4 اگوست 2009)- ديده بان حقوق بشر امروز گزارش داد که تصميم ايران براي نمايش محاکمه بيش از صد تن از مخالفان انتخابات اخيررياست جمهوري که با پخش اعترافات دو تن از رهبران اصلاح طلب کامل شد طبيعت بازداشت خودسرانه اين افراد را بيش از پيش برجسته مي سازد. جلسه دادگاه روز اول اگوست 2009 بدون اينکه اطلاعي به خانواده هاي متهمان ويا وکلاي آنها داده بشود برگزار شد وقرار است در ششم اگوست، يک روز پس از مراسم تحليف محموداحمدي نژادبراي دور دوم رياست جمهوري اش، از سرگرفته شود.

درجلسه دادگاه روز اول اگوست، عبدالرضا محبتي معاون دادستان دادگاه عمومي وانقلاب تهران کيفرخواست بلندي را خواند ودر آن متهمان را به تلاش براي انجام يک "کودتاي مخملي" متهم کرد بدون اينکه هيچ يک از آنها را به نقض مشخص يکي از قوانين ايران متهم کند. در اين کيفرخواست که متن کاملا آن هنوز توسط مقامات ايراني منتشر نشده است، از بسياري از منتقدان دولت همچون شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل، که تا اين زمان دستگير نشده، نام برده شده است.

جواستورک معاون بخش خاورميانه وشمال آفريقاي سازمان ديده بان حقوق بشر دراين زمينه گفت: "آن چيزي که به عنوان کيفرخواست توسط دادستان خوانده شده نشان مي دهد که اتهامات مطرح شده کاملا سياسي هستند. از آنجاييکه کاملا روشن است که مقامات ايراني نمي توانند اعمال مجرمانه مشخصي را پيداکنند تا اين افراد را به وسيله آن متهم کنند، آنها بايد فورا و بدون هيچ قيدو شرطي براي آزادي همه آنان اقدام کنند."

بيشترافرادي که درجلسه دادگاه حضور داشتند تظاهرکنندگان معمولي بودند اما حداقل هفت تن از رهبران اصلاح طلب در جمع آنان ديده مي شد. دو تن از آنها به نام هاي سيدمحمدابطحي معاون سابق رياست جمهوري و محمدعطريان فر روزنامه نگار و يکي از مسئولين سابق وزارت کشور بياناتي را مطرح نموده و "اعتراف" کردند که اصلاح طلبان پيش از انتخابات رياست جمهوري براي اعتراضات بعد از انتخابات تصميم گرفته بودند وديگر انکه هيچ پايه اي براي ايراد اتهام تقلب در انتخابات وجود ندارد.

فهميه موسوي نژاد همسر ابطحي به ديده بان حقوق بشر گفت که توسط رسانه هاي دولتي از خبر محاکمه مطلع شده است. او گفت که در تاريخ 30 جولاي موفق شده بود همسر خود را ملاقات کند:" ما با يکديگر دراتاقي نشستيم که يک دوربين ازما فيلمبرداري مي کرد و اگر اندکي از موضوعات شخصي منحرف مي شويم توسط سه نفري که آنجا حضور داشتند موردسرزنش قرار مي گرفتيم. ابطحي بسيار ضعيف و ناسالم بود و بدنش درتمام مدتي که آنجا بوديم لرزش خاصي داشت. او بيش از 18 کيلوگرم (36 پاوند) وزن کم کرده بود. من از اينکه درچنين وضعيتي او را به جلسه دادگاه آورده بودند شگفت زده شدم."

درمصاحبه اي که دربرنامه تلويزيوني "20:30" در روز دوم اگوست پخش شد، مصاحبه گرتلويزيون دولتي ايران از عطريان فر پرسيد که چراافکارش درمورد انتخابات به شکل راديکالي عوض شده است؟ او پاسخ داد: "تنها اين خداست که مي تواند قلب يک نفر را تغيير دهد. وقتي يک نفر درشرايطي است که ممکن است روز بعد از آن زنده نباشد آن موقع مي تواند تحول را تجربه کند."

مازيار بهاي خبرنگار هفته نامه نيوزويک که "اعترافات" وي پيش از اين در تاريخ سي ام ژوئن پخش شده بود نامش درميان افرادي بود که در کيفرخواست مطرح شده بود اما روز شنبه وي صحبت نکرد.

درکيفرخواست همچنين از اعترافات اشخاصي همچون مصطفي تاج زاده معاون سابق وزيرکشور، عبدالله رمضان زاده سخنگوي سابق دولت، بهزاد نبوي ومحسن صفايي فراهاني از نمايندگان مجلس ششم نيز سخن به ميان آمده بود. کيفرخواست يک پاراگراف کامل را به محقق ايراني کانادايي کيان تاجبخش اختصاص داده بود که پيش از اين براي دادن اعترافات اجباري درمدت زماني که بين ماه مي تا سپتامبر 2007 بازداشت شده بود تحت فشار قرارگرفته بود. او درسپتامبر 2007 با سپردن وثيقه آزاد شد و بار ديگر در تاريخ 9 جولاي 2009 دستگير شد.

استورک در اين زمينه گفت: " کاملا روشن است که رهبران ايران از اين محاکمه مضحک نه تنها براي مجازات آناني که دربازداشت هستند استفاده مي کنند بلکه تلاش مي کنند تا هرکسي را که عليه بي عدالتي صحبت مي کند مورد ارعاب وتهديد قرار دهند. هيچ چيز ديگري جز اين نمايش محاکمه و اعترافات تلويزيوني نمي تواند به اين اندازه نشان دهنده تمايلات اقتدارگرايانه کساني که ايران را رهبري مي کنند باشد."

سعيدمرتضوي دادستان تهران روز دوم اگوست به کساني که مشروعيت دادگاه را زيرسوال مي برند ويا کيفرخواست را مورد انتقاد قرار مي دهند هشدار داد که اين کار آنها مي تواند باعث تحت تعقيب قراردادن آنها بشود.

يکي از وکلاي متهمان ياد شده گفت که هيچ يک از وکلا نتوانسته پيش از برگزاري دادگاه کيفرخواستي را که توسط معاون دادستان خوانده شد ببينند. تنها برخي رسانه هاي دولتي به دادگاه اول اگوست دسترسي داشتند. خانواده هاي متهمين به ديده بان حقوق بشر گفتند که آنها توسط رسانه هاي دولتي از ماجراي برگزاري محاکمه باخبرشده اند. همسريکي از متهمان ياد شده به ديده بان حقوق بشر گفت: "وقتي خبر برگزاري محاکمه را از خبرگزاري فارس شنيدم سريعا خود را به دادگاه رساندم. وارد ساختما دادگاه انقلاب شدم اما همه راه هاي دسترسي به سالن دادگاه مسدود شده بود."

همسران سه تن از متهماني که نام آنها در کيفرخواست مطرح شده بود به ديده بان حقوق بشر گفتند که مقامات امنيتي با آنها تماس گرفته اند و گفته اند که اگر آنها در مورد حضور همسرانشان در دادگاه مطلبي را با رسانه ها مطرح کنند وضعيت سخت تري درانتظارآنها درزندان خواهد بود و به علاوه آنهارا بار ديگر جلوي تلويزيون خواهند آورد تا حرف هاي همسرانشان را تکذيب کنند.

آنچه در دادگاه مطرح شد براساس اعترافات کسي بود که "جاسوس" وخوانده شد ولي نامي از وي به ميان نيامد. وي براي "کودتاي مخملي" شش بخش درنظر گرفته بود- جنبش زنان، اقليت هاي قومي، گروهاي حقوق بشري، جنبش کارگري، سازمان غيردولتي و دانشجويان. اين کيفرخواست درميان نام هايي که دربخش جنبش زنان مطرح کرد از شادي صدر که درتهران وکيل حقوق بشر است نام برد که در تاريخ 15 جولاي دستگير ومتعاقبا آزاد شد. دراين بخش از کيفرخواست نام هاي زيادي از افراد موسوم به حاميان خارجي و ازجمله ديده بان حقوق بشر نيز مطرح شده است.

ديده بان حقوق بشرنگراني خود را از جلسه بعدي دادگاه که قراراست اعترافات ديگري را به معرض نمايش بگذارد ابراز مي کند. درتاريخ سوم اگوست خبرگزاري فارس گزارش داد که اعترافات هفت تن از اصلاح طلبان به تلويزيون دولتي ايران براي نمايش ارائه شده است. زينب حجاريان دخترسعيد حجاريان يکي از اصلاح طلبان برجسته که از تاريخ 14 ژوئن دستگير شده است به ديده بان حقوق بشر گفت که مقامات با خانواده وي تماس گرفته وگفته اند که پدرش نيزدرجلسه دادگاه پنج شنبه حضور خواهد داشت.

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .