گزارش «فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي» به مناسبت روز جهاني زن

گزارش «فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي»
به مناسبت روز جهاني زن
نگاهي به وضعيت زنان در ايران
(از اسفند ۱۳۸۶ تا بهمن ۱۳۸۷)

به مناسبت ۸ مارس روز جهاني زن و در راستاي انعکاس نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران، « فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي» گزارش سالانه خود را از وضعيت زنان در ايران به شرح زير به اطلاع مي رساند.

منابع اين گزارش مبتني بر اخباري است که توسط مطبوعات رسمي و نهادهاي فعال و موجود در ايران منتشر گرديده است.
ضمناً قابل ذکر است که به علت عدم امکان فعاليت آزاد نهادهاي مدني و وجود سانسور خبري، اين گزارش تنها بخش کوچکي از موارد نقض حقوق زنان در ايران را شامل مي گردد.

افزايش فرار دختران از خانه ، خودکشي، پائين آمدن سن روسپيگري و اعتياد در بين دختران و سرکوب عمومي تحت عنوان «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» بخشي از مشکلات زنان در ايران است که آمارش در اين گزارش موجود نيست.

لازم به توضيح است علت تکراري بودن تعدادي از اسامي بخاطر پرونده هاي متفاوتي است که اين افراد دارند. عده اي از فعالين جنبش زنان بخاطر شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵، شرکت در تجمع ۱۳ اسفند ۸۵ در مقابل دادگاه انقلاب، شرکت در مراسم روز جهاني زن در مقابل مجلس شوراي اسلامي، عضويت در کمپين يک ميليون امضاء، وبلاگ نويسي و فعاليت دانشجويي چندين پرونده دارند.

در اين گزارش ۳۱۹ مورد خبر در رابطه با نقض سيتماتيک حقوق زنان در ايران گردآوري شده است. خلاصه بخش از گزارش به اين شرح است:

ـ احضار فعالين جنبش زنان به دادگاهها: ۱۵ نفر
ـ بازجويي فعالين جنبش زنان در دادگاهها: ۱۳ نفر
ـ بازداشت فعالين جنبش زنان: ۲۰ نفر
ـ محاکمه فعالين جنبش زنان: ۱۴ نفر
ـ صدور حکم زندان براي فعالين جنبش زنان: ۲۲ نفر
ـ ممنوع الخروج شدن فعالين جنبش زنان: ۶ نفر
ـ صدور قرار وثيقه براي فعالين جنبش زنان: ۱۰ نفر
ـ فيلترينگ سايتها و وبلاگ هاي فعالين جنبش زنان: ۳۰ مورد
ـ حمايت نهادهاي بين المللي حقوق بشري از زنان ايران: ۵۰ مورد
ـ نقض حقوق دانشجويان دختر : ۵۸ مورد
ـ زنان محکوم به اعدام: ۱۹ نفر
ـ زناني که به دار آويخته شدند: ۵ نفر
ـ نقض حقوق زنان روزنامه نگار: ۷ مورد
ـ بازداشت فعالين سياسي، فرهنگي و اجتماعي زن: ۱۵ مورد
ـ صدور حکم زندان براي فعالين سياسي، فرهنگي و اجتماعي زن: ۹ مورد
و ….

مشروح گزارش:


احضار فعالين جنبش زنان به دادگاه ها :
۱ ـ نسرين افضلي فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع ۱۳ اسفند ۸۵، به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق شرکت در تجمع غير قانوني، بر هم زدن نظم عمومي و تمرد از دستور پليس جهت بازجويي به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.(ميدان زنان ۱۰/۱۲/۸۶)

۲ ـ رضوان مقدم فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع ۱۳ اسفند ۸۵، جهت بازجويي به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.(ميدان زنان ۱۳/۱۲/۸۶)

۳ ـ روناک صفارزاده فعال جنبش زنان که از ۷ ماه پيش در زندان سنندج بسر مي برد به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و محاربه جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شد.
(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۸/۲/۸۷)

۴ ـ مريم حسين خواه از فعالان جنبش زنان و از بازداشت شدگان ۱۳ اسفند ۸۵ جهت محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شد.(تغيير براي برابري ۲۳/۲/۸۷)

۵ ـ جلوه جواهري از فعالان کمپين يک ميليون امضا به اتهام اقدام عليه امنيت ملي جهت محاکمه به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران احضارشد. وي سال گذشته به مدت يک ماه بازداشت گرديد و سپس با قرار وثيقه پنج ميليون توماني از زندان آزاد شد.(مدرسه فمينيستي ۲۸/۲/۸۷)

۶ ـ پروين اردلان فعال جنبش زنان بخاطر فعاليت در سايتهاي”تغيير براي برابري” و “زنستان” به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق فعاليت تبليغي عليه نظام جهت محاکمه به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.
(تغيير براي برابري ۵/۳/۸۷)

۷ ـ محبوبه حسين زاده از فعالان جنبش زنان و از بازداشت شدگان ۱۳ اسفند ۸۵ جهت محاکمه به دادگاه انقلاب تهران احضار شد.(تغيير براي برابري ۷/۳/۸۷)

۸ ـ مريم حسين خواه فعال جنبش زنان به علت فعاليت در سايتهاي زنستان و تغيير براي برابري به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق فعاليت تبليغي عليه نظام جهت محاکمه به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران احضار شد . نامبرده سال گذشته در رابطه با همين پرونده بازداشت و مدت ۴۵ روز در زندان اوين بسر برد.
(تغيير براي برابري ۹/۳/۸۷)

۹ ـ شهناز غلامي روزنامه نگار و فعال مسائل زنان در آذربايجان به اتهام تبليغ عليه نظام، جهت محاکمه به شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز احضار شد. (مدرسه فمنيستي ۱۹/۴/۸۷)

۱۰ ـ محبوبه کرمي رو زنامه نگار و فعال جنبش زنان که از ۲۴ خرداد در بند زنان زندان اوين در بازداشت به سرمي برد به دادگاه انقلاب احضار شد. وي تا کنون از سوي مقامات قضائي تفهيم اتهام نشده و از ملاقات با وکيل خود نيز جلوگيري مي کنند. نامبرده به بيماري نامعلومي مبتلا گرديده است و مکرراً دچار “سرگيجه هاي طولاني و حالت تهوع” مي شود. دادگاه براي آزادي وي قرار وثيقه صد ميليون توماني صادر کرده است. محبوبه کرمي توان مالي توديع وثيقه تعيين شده را را ندارد. (مدرسه فمنيستسي ۱۲/۵/۸۷)

۱۱ ـ خديجه مقدم فعال از اعضاي کميته مادران کمپين يک ميليون امضاء و مادران صلح به همراه همسرش دکتر اکبر خسرو شاهي جهت محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شدند .( تغيير براي برابري ۲۷/۵/۸۷)

۱۲ ـ سولماز ايگدر خبرنگار کانون زنان ايراني، دانشجوي رشته کامپيوتر دانشگاه آزاد، دانشجوي رشته علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور، همکار سازمان هاي غير دولتي کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و خانه بچه هاي کار شوش جهت محاکمه به شعبه ۳۱ دادگاه انقلاب، مستقر در شهر ري احضار شد. نامبرده همزمان با بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسي در مقابل گورستان خاوران بازداشت و پس از ۱۲ روز زندان انفرادي با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني آزاد شد. (کانون زنان ايراني ۲۱/۷/۸۷)

۱۳ ـ ناهيد کشاورز، محبوبه حسين زاده، سعيده امين و سارا امينيان از فعالان کمپين يک ميليون امضاء جهت محاکمه به دادگاه احضار شدند. (مدرسه فمنيستي ۵/۸/۸۷)

۱۴ ـ نسرين ستوده وکيل کمپين يک ميليون امضاء و جلوه جواهري از اعضاي اوليه کمپين يک ميليون امضاء و از بازداشت شدگان ۲۲ خرداد ۸۷ جهت بازجويي به شعبه اول دادياري امنيت دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.(مدرسه فمينستي ۲۵/۱۰/۸۷)

بازجويي فعالين جنبش زنان:
۱ ـ مريم حسين خواه عضو مرکز فرهنگي زنان و از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام در دادياري ويژه امنيت دادسراي انقلاب تهران مورد بازجويي قرار گرفت. نامبرده در ۲۷ آبان بازداشت و در ۱۲ دي با قرار وثيقه از زندان آزاد گرديد.(تغيير براي برابري ۱۲/۱۲/۸۶)

۲ ـ پروين اردلان فعال جنبش زنان و عضو کمپين يک ميليون امضا به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام در شعبه يک دادياري ويژه امنيت مورد بازجويي قرار گرفت.(تغيير براي برابري زن ۱۷/۱/۸۷)

۳ ـ نسرين ستوده وکيل دادگستري و فعال جنبش زنان و منصوره شجاعي عضو مرکز فرهنگي زنان ، عضو کمپين يک ميليون امضاء، از اعضاي تحريريه سايت مدرسه فمينيستي و از فعالان جنبش زنان به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق رابطه غير متعارف با ايرانيان خارج از کشور در دادگاه انقلاب مورد بازجوئي قرار گرفتند. شيرين عبادي وکيل مدافع نامبردگان اعلام کرد: موکلين من به مناسبت روز جهاني زن به دعوت تعدادي از زنان ايراني اهل جنوب لارستان که ساکن دبي هستند، عازم دبي بودند که در فرودگاه مانع خروج آنان شدند. منصوره شجاعي، طلعت تقي نيا و پروين اردلان از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء بطور رسمي ممنوع الخروج شده اند. (مدرسه فمينيستي ۲۴/۴/۸۷)

۴ ـ سارا لقماني، نفيسه آزاد و فريده غايب از فعالان جنبش زنان و از بازداشت شدگان ۲۳ خرداد ۸۷ به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از پليس در شعبه يک دادياري ويژه امنيت دادگاه انقلاب تهران مورد بازجوئي قرار گرفتند. براي هر يک از اين فعالان قرار کفالتي به مبلغ ۵۰ ميليون تومان صادر شد. (کانون زنان ايراني ۲۸/۵/۸۷)

۵ ـ ژيلا بني يعقوب روزنامه نگار، عضو کمپين يک ميليون امضاء و سردبير وب سايت کانون زنان ايراني، به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از فرمان پليس، در شعبه يکم دادياري امنيت دادسراي انقلاب تهران توسط بازپرس سبحاني مورد بازجوئي قرار گرفت. در جلسه بازجوئي از حضور مينا جعفري وکيل مدافع ژيلا بني يعقوب جلوگيري بعمل آمد. بازپرس سبحاني گفت: پرونده موکلتان امنيتي است و حق نداريد در جلسه حضور داشته باشيد. (کانون زنان ايراني ۱۶/۶/۸۷)

۶ ـ پرستو اللهياري از فعالان کمپين يک ميليون امضاء در دادگاه انقلاب تهران توسط قاضي سبحاني مورد بازجوئي قرار گرفت. ماموران امنيتي ضمن تفتيش خانه و ضبط لپ تاپ، دفترچه هاي تاثير قوانين بر زندگي زنان، سي دي، کتاب و آلبوم شخصي نامبرده را با خود بردند. (تغيير براي برابري ۱/۸/۸۷)

۷ ـ عاليه مطلب زاده يکي از ۹ نفر بازداشت شدگان ۲۳ خرداد سال جاري به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد در برابر پليس در شعبه اول دادياري امنيت دادگاه انقلاب تهران مورد بازجويي قرار گرفت. از سوي دادگاه براي نامبرده مبلغ ۵۰ ميليون تومان قرار کفالت صادر شد.(تغيير براي برابري ۱۷/۹/۸۷)

۸ ـ پرستو الهياري از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه نظام در شعبه يک امنيت دادگاه انقلاب تهران توسط قاضي سبحاني مورد بازجويي قرار گرفت. از سوي دادگاه براي نامبرده مبلغ ۵۰ ميليون تومان قرار کفالت صادر شد.(تغيير براي برابري ۱۸/۹/۸۷)

۹ ـ ناهيد ميرحاج عضو کمپين يک ميليون امضاء و از بازداشت شدگان ۲۳ خرداد ۸۷ به اتهام تبليغ عليه نظام ، اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستورات پليس در دادسراي انقلاب توسط قاضي سبحاني مورد بازجويي قرار گرفت. (تغيير براي برابري ۲۲/۱۰/۸۷)

۱۰ ـ روناک صفارزاده فعال کمپين يک ميليون امضاء و عضو انجمن زنان آذر مهر کردستان به اتهام مشارکت در اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد ، در دادگاه مورد بازجويي قرار گرفت.
( انجمن زنان آذر مهر کردستان ۲۵/۱۰/۸۷)

۱۱ ـ جلوه جواهري عضو کمپين يک ميليون امضاء و از بازداشت شدگان ۲۳ خرداد سال جاري به اتهام تجمع و تباني به قصد برهم زدن امنيت کشور ، اخلال در نظم عمومي و تمرد در برابر پليس در دادياري شعبه يکم امنيت دادگاه انقلاب مورد بازجويي قرار گرفت و قرار کفالت ۵۰ ميليوني توماني براي جلوه جواهري صادر شد.
(تغيير براي برابري ۲۱/۱۱/۸۷)

۱۲ ـ نسرين ستوده وکيل فعالان حقوق زنان و از بازداشت شدگان ۲۳ خرداد سال ۸۷ در مقابل گالري راه ابريشم در تهران به اتهام اخلال در نظم و تمرد در برابر پليس در شعبه يکم دادياري ويژه امنيت دادگاه انقلاب مورد بازجويي قرار گرفت . قرار وجه التزام يک ميليون توماني با قيد حضور در حوزه قضايي تهران براي اين فعال حقوق زنان صادر شد . (تغيير براي برابري ۲۶/۱۱/۸۷)

بازداشت فعالين جنبش زنان:
۱ ـ نه نفر از فعالان جنبش زنان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. به مناسبت ۲۲ خرداد روز همبستگي زنان قرار بود مراسمي در گالري راه ابريشم تهران برگزار شود که به علت فشار نيروهاي امنيتي مراسم لغو گرديد. ژيلا بني يعقوب روز نامه نگار و مسئول سايت کانون زنان ايراني، نسرين ستوده وکيل دادگستري، جلوه جواهري، آيدا سعادت، فريده غائب، ناهيد مير حاج، سارا لقماني، نفيسه آزاد و عاليه مطلب زاده عکاس از فعالان کمپين يک ميليون امضاء پس از يک شب بازداشت و بازجويي با قيد ضمانت آزاد شدند.
(کانون زنان ايراني ۲۴/۳/۸۷)

۲ ـ محبوبه کرمي از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء در نزديکي پارک ملت تهران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد.( تغيير براي برابري ۲۵/۳/۸۷)

۳ ـ زينب بايزيدي فعال جنبش زنان، عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و از فعالان کمپين يک ميليون امضاء در مهاباد به حکم دادگاه انقلاب توسط نيروهاي اداره اطلاعات بازداشت شد. (تغيير براي برابري ۱۹/۴/۸۷)

۴ ـ فاطمه گفتاري دبير کميته مادران صلح و آشتي کردستان، عضو انجمن زنان آذر مهر کردستان و مادر دانشجوي زنداني، ياسر گلي، که به اتهام تبليغ بر عليه نظام در دادگاه به ۳ ماه حبس تعزيري محکوم شده بود، بازداشت و به زندان مرکزي سنندج منتقل شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۹/۶/۸۷)

۵ ـ نگين شيخ الاسلامي مؤسس و دبير انجمن زنان آذر مهر کردستان و فعال حقوق بشر توسط ماموران امنيتي در تهران بازداشت شد. دو تن از مامورين امنيتي براي کنترل رفت و آمدها و تماسهاي تلفني تا روز بعد در منزل خانم شيخ الاسلامي باقي ماندند. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۱۶/۷/۸۷)

۶ ـ عشا مومني دانشجو، عکاس، فعال جنبش زنان و از اعضاي کمپين يک ميليون امضا در کاليفرنيا، در روز ۲۴ مهر در بزرگراه مدرس تهران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل گرديد. مامورين امنيتي ضمن بازرسي منزل، کامپيوتر و فيلم هاي ضبط شده براي پروژه دانشجويي او را، با خود به زندان اوين بردند. عشا مومني دانشجوي رشته کارشناسي ارشد ارتباطات و هنر در دانشگاه ايالتي کاليفرنيا نور تريج است و دو ماه پيش براي ديدار با خانواده و انجام کار دانشجويي اش به ايران بازگشته بود.(تغيير براي برابري ۲۸/۷/۸۷)

۷ ـ شهناز غلامي روزنامه نگار، فعال حقوق زنان، مدير وبلاگ آذر زن و عضو انجمن خبرنگاران زن، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد. نامبرده از سال ۶۸ تا ۷۳ به مدت ۵ سال بدليل فعاليتهاي سياسي در زندان تبريز محبوس بوده است. (ساوالان سسي ۲۰/۸/۸۷)

۸ ـ مهري مشرفي ۵۳ ساله از اعضاي کميته مادران کمپين يک ميليون امضاء به همراه همسرش عباس جوادي دوست ۵۷ ساله، و دو فرندش بنامهاي بهاره ۲۴ ساله و پيمان ۱۷ ساله در روز اول آذر ماه توسط مامورين امنيتي بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوين بسر مي بردند. آنها پس از ۳۷ روز به بند عمومي منتقل شده اند . دختر و پسر خانواده از زندان آزاد شدند. اين خانواده در روز اول آذر ماه هنگامي که به سر مزار عمومي خود در بهشت زهرا رفته بودند بازداشت شدند .(مدرسه فمنيستي ۸/۱۰/۸۷)

۹ ـ نفيسه آزاد، بيگرد ابراهيمي و يک نفر ديگر از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء در منطقه کوهستان توچال تهران، هنگام جمع آوري امضاء و گفتگو با مردم توسط پليس کوهستان بازداشت و پس از چند ساعت به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. (تغيير براي برابري ۱۱/۱۱/۸۷)

محاکمه فعالين جنبش زنان:
۱ ـ شهلا انتصاري فعال جنبش زنان ، از اعضاي کمپين يک ميليون امضا، از بازداشت شدگان تجمع ۲۲ خرداد و ۱۳ اسفند ۸۶ در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.(تغيير براي برابري ۶/۱۲/۸۶)

۲ ـ امير يعقوبعلي از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.وي در تابستان به مدت ۲۸ روز در بازداشت بسر برد و سپس با قرار وثيقه ۲۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد.(تغيير براي برابري ۶/۱۲/۸۶)

۳ ـ هانا عبدي دانشجوي ۲۱ ساله و از اعضاي کمپين يک ميليون امضا که از ۷ ماه پيش در زندان بسر مي برد، به اتهام اجتماع و تباني براي ارتکاب به جرم در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شد.
(ادوار نيوز ۲۱/۲/۸۷)

۴ ـ راحله عسگري زاده و نسيم خسروي از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق فعاليت تبليغي عليه نظام در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند. اين دو فعال جنبش زنان در بهمن ماه گذشته هنگام جمع آوري امضاء در پارک دانشجو توسط ماموران امنيتي بازداشت و پس از ۱۳ روز با قيد کفالت ۱۰ ميليون توماني از زندان آزاد شدند.(تغيير براي برابري ۳۰/۴/۸۷)

۵ ـ ناهيد جعفري عضو مرکز فرهنگي زنان و کمپين يک ميليون امضاء در شعبه ۱۷ دادگاه تجديد نظر استان تهران محاکمه و تبرئه شد.( تغييري براي برابري ۲۸/۵/۸۷)

۶ ـ محبوبه کرمي از فعالين کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت ملي و اخلال در نظم عمومي در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. اين روزنامه نگار در ۲۴ خرداد توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و پس از تحمل ۷۰ روز زندان با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني از زندان اوين آزاد شد. (تغيير براي برابري ۱۱/۸/۸۷)

۷ ـ خديجه مقدم از فعالان کمپين يک ميليون امضاء به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام، اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت کشور و نيز تمرد و سرپيچي از دستور پليس در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. همچنين همسر وي دکتر علي اکبر خسرو شاهي به علت اطلاع رساني در رابطه با بازداشت خانم مقدم توسط پليس امنيتي، به اتهام فعاليت تبليغاتي عليه نظام محاکمه شد. (تغيير براي برابري ۱۳/۸/۸۷)

۸ ـ محبوبه حسين زاده عضو کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و اخلال در نظم عمومي در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و تبرئه شد. (تغيير براي برابري ۲۰/۸/۸۷)

۹ ـ فاطمه گفتاري عضو انجمن زنان آذر مهر کردستان و مادر دانشجوي زنداني ياسر گلي به اتهام تبليغ برعليه نظام از طريق اعلام اعتصاب غذا ، در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شد. وي با قرار وثيقه ۵۰ ميليون توماني آزاد شد. نامبرده دو هفته پيش از زندان آزاد گرديده است.( انجمن زنان آذر مهر ۲۹/۸/۸۷)

۱۰ ـ پروين اردلان ، جلوه جواهري ، ناهيد کشاورز و مريم حسين خواه از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء بدليل فعاليت در دو سايت ” زنستان ” و ” تغيير براي برابري ” به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و تبليغ عليه نظام در شعبه ۳۴ دادگاه تجديد نظر استان تهران محاکمه شدند.(تغيير براي برابري ۸/۱۱/۸۷)

صدور حکم زندان براي فالين جنبش زنان:
۱ ـ ناهيد جعفري عضو مرکز فرهنگي زنان، عضو کمپين يک ميليون امضا و از بازداشت شدگان ۱۳ اسفند ۸۵ به اتهام اخلال در نظم عمومي در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران به ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق تعليقي محکوم شد. لازم به يادآوري است که وي سال گذشته حين بازداشت مورد ضرب و شتم پليس قرار گرفت و آسيب ديد. (تغيير براي برابري ۲/۲/۸۷)

۲ ـ پروين اردلان فعال جنبش زنان، عضو کمپين يک ميليون امضا و از بازداشت شدگان تجمع ۱۳ اسفند ۸۵ به اتهام اجتماع و تباني غير قانوني و تمرد از دستور پليس به قصد بر هم زدن امنيت کشور در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۲ سال حبس تعليقي محکوم شد.(تغيير براي برابري ۱۳/۲/۸۷)

۳ ـ بدستور ستاد اجرايي اصل ۴۹ قانون اساسي تمام اموال دکتر رويا طلوعي روزنامه نگار و فعال جنبش زنان ضبط و مصادره شد. ستاد اجرايي دستور مصادره سه دانگ از آزمايشگاه متعلق به خانم طلوعي در سنندج را صادر کرده است، سه دانگ ديگر اين آزمايشگاه متعلق به دکتر حاجي زاده همسر وي مي باشد. چندي پيش مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان از سوي همسر خانم طلوعي به حساب دادگستري واريز شده بود تا وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني آنها رفع بازداشت شود.(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۷/۳/۸۷)

۴ ـ فاطمه گفتاري، مادر دانشجوي زنداني ياسر گلي، عضو کميته مادران صلح و انجمن زنان آذرمهر کردستان به اتهام نشر اکاذيب، اهانت به مامورين و شرکت در مراسم تعزيه جان باختگان در شعبه سوم دادگاه جزائي سنندج به ۱۸ ماه حبس تعزيري محکوم شد. نامبرده قبلا به همين اتهام در شعبه ۱۰۳ دادسراي عمومي سنندج به ۸ ماه زندان تعزيري محکوم شده بود. (فعالان حقوق بشر در ايران ۳/۴/۸۷)

۵ ـ امير يعقوبعلي از اعضاي کميته پسران کمپين يک ميليون امضاء در شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر به يکسال حبس که به مدت ۴ سال معلق گرديده، محکوم شد. همچنين نامبرده مکلف شده که هر ۴ ماه يکبار خود را به اداره اطلاعات محل زندگي خود معرفي کند. (تغيير براي برابري ۱۱/۶/۸۷)

۶ ـ پروين اردلان، جلوه جواهري، مريم حسين خواه و ناهيد کشاورز از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء به دليل نوشتن مقاله در سايت تغيير براي برابري و زنستان در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعزيري محکوم شدند. (تغيير براي برابري ۱۲/۶/۸۷)

۷ ـ مرضيه مرتاضي لنگرودي فعال جنبش زنان در شعبه ۱۳ دادگاه تجديد نظر استان تهران به ۶ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق و ۲ سال تعليق محکوم شد. (روز ۲۵/۶/۸۷)

۸ ـ احترام شادفر عضو کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب و با تائيد شعبه ۲۱ به ۶ ماه حبس تعليقي محکوم شد. مدت تعليق ۲ سال مي باشد. (تغيير براي برابري ۲۷/۶/۸۷)

۹ ـ شهناز غلامي روزنامه نگار و فعال جنبش زنان به اتهام تبليغ عليه نظام با شکايت سپاه پاسداران استان آذربايجان شرقي و وزارت اطلاعات در شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز به ۶ ماه زندان محکوم شد. نامبرده از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بدليل فعاليت سياسي در زندان بسر برده است. (ساوالان سسي ۲۹/۶/۸۷)

۱۰ ـ نسرين افضلي روزنامه نگار ، فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان ۱۳ اسفند ۸۵ به اتهام اجتماع غير قانوني و تباني به قصد برهم زدن امنيت کشور، اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور پليس در شعبه ۲۱ دادگاه تجديد نظر استان تهران به ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق تعليقي محکوم شد.(کارگزاران ۲/۷/۸۷)

۱۱ ـ روناک صفارزاده عضو انجمن زنان آذر مهر کردستان و کمپين يک ميليون امضاء به جرم خروج غير قانوني از مرز و استفاده از تجهيزات ماهواره، در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي پيرانشهر به ۹ ماه حبس تعزيري و پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جريمه نقدي محکوم شد.وي همچنين منتظر حکم شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج مي باشد.
(شهرگان ۱۵/۷/۸۷)

۱۲ ـ سولماز ايگدر خبرنگار سايت کانون زنان ايراني در شعبه ۳۱ دادگاه انقلاب شهرري به ۶ ماه حبس تعزيري محکوم شد. سولماز ايگدر از فعالان اجتماعي و مدافع حقوق کودک و زنان در روز جمعه نهم شهريور ماه همزمان با بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسي در مقابل گورستان خاوران بازداشت شد و پس از تحمل ۱۲ روز زندان انفرادي با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. (کانون زنان ايراني ۱۳/۸/۸۷)

۱۳ ـ زينب پيغمبرزاده دانشجوي دانشگاه تهران عضو کمپين يک ميليون امضاء و از بازداشت شدگان تجمع ۱۳ اسفند ۸۵ در شعبه ۲۱ دادگاه تجديد نظر استان تهران به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام و اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت کشور به يکسال حبس به مدت ۳ سال تعليق و معرفي هر ۴ ماه يکبار خود به وزارت اطلاعات محکوم شد. (تغيير براي برابري ۱۲/۸/۸۷)

۱۴ رضوان مقدم فعال جنبش زنان، عضو کمپين يک ميليون امضا و از بازداشت شدگان ۱۳ اسفند ۸۵ به اتهام اخلال در نظم عمومي در دادگاه تجديد نظر به ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد. اين حکم به مدت ۳ سال به حالت تعليق درآمد.(تغيير براي برابري ۱۴/۸/۸۷)

۱۵ ـ معصومه ضياء فعال حقوق زنان و از بازداشت شدگان تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ به اتهام شرکت در تجمع غير قانوني در شعبه ۲۱ دادگاه تجديد نظر استان تهران به يکسال حبس تعليقي به مدت سه سال و معرفي هر ۴ ماه يکبار خود به نيروي انتظامي محکوم شد. همچنين در رابطه با همين پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومي در دادگاه عمومي به پرداخت ۲۰۰۰۰۰ تومان جريمه نقدي بدل از حبس و شلاق محکوم شد.
(کانون زنان ايراني ۱۷/۸/۸۷)

۱۶ ـ دلارام علي فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ به اتهام اخلال در نظم و آسايش عمومي در شعبه ۲۱ دادگاه تجديد نظر استان تهران به ۴ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق (قابل تبديل به جزاي نقدي) محکوم شد. (تغيير براي برابري ۲۶/۸/۸۷)

۱۷ ـ زينب بايزيدي فعال کمپين يک ميليون امضاء ، عضو انجمن زنان آذر مهر کردستان و عضو پيشين سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که در دادگاه تجديد نظر به ۴ سال حبس و تبعيد محکوم شده بود . از زندان مرکزي مهاباد به زندان زنجان تبعيد گرديد. (انجمن زنان آذر مهر کردستان ۲۷/۸/۸۷)

۱۸ ـ هانا عبدي فعال حقوق زنان و عضو انجمن زنان آذر مهر کردستان که از ۱۴ ماه پيش در زندان بسر مي برد ، در دادگاه تجديد نظر به ۱۸ ماه زندان و تبعيد به زندان ” رزن ” در نزديکي همدان محکوم شده بود . هنگامي که نامبرده به تبعيدگاه رزن برده مي شود مقامات قضايي متوجه مي شوند که زندان رزن فاقد بند زنان است ، او را به زندان همدان منتقل مي کنند . هانا عبدي در زندان تقاضاي مرخصي مي کند ، قاضي پرونده و دادستاني سنندج از تبعيد نامبرده اظهار بي اطلاعي کرده و مجددا پرونده را به دادگاه تجديد نظر مي فرستند . دادگاه هانا عبدي را به زندان مشکين شهر در استان اردبيل تبعيد مي کند. (انجمن زنان آذر مهر کردستان ۲۱/۱۰/۸۷)

۱۹ ـ عاليه اقدام دوست فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ در تهران ، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و با تائيد دادگاه تجديد نظر به ۳ سال حبس محکوم شد. اين فعال جنبش زنان توسط مامورين امنيتي بازداشت و به بند زنان زندان اوين منتقل گرديد.(کانون زنان ايراني ۱۳/۱۱/۸۷)

۲۰ ـ مهر چهره مشرفي عضو کميته مادران کمپين يک ميليون امضاء و همسرش عباس جوادي دوست که از اول آذر ماه در بازداشت بسر مي برند، به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق اجتماع براي تباني عليه نظام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هر کدام به ۲ سال زندان محکوم شدند. اجراي حکم آنها براي مدت پنج سال به تعليق افتاد.(تغيير براي برابري ۱۴/۱۱/۸۷)

ممنوع الخروج
۱ ـ پروين اردلان فعال جنبش زنان را که براي دريافت جايزه بنياد اولاف پالمه با هواپيماي اير فرانس عازم سوئد بود، بدستور دادستاني از هواپيما پياده نموده و اعلام کردند ممنوع الخروج مي باشد. جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد: پروين اردلان فعال جنبش زنان پرونده اي در شعبه اول دادياري ويژه امنيت دارد و بدستور وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شده است (تغيير براي برابري ۱۲/۱۲/۸۶)

۲ ـ منصوره شجاعي فعال جنبش زنان، عضو مرکز فرهنگي زنان و فعال کمپين يک ميليون امضاء در فرودگاه خميني هنگام سفر به دوبي بدستور ماموران امنيتي نهاد رياست جمهوري ممنوع الخروج گرديد. مدتي پيش طلعت تقي نيا فعال جنبش زنان و عضو مرکز فرهنگي زنان هنگام سفر به مراکش ممنوع الخروج شده بود. همچنين ماموران امنيتي طي تماسي با خانم نسرين ستوده يکي از وکلاي کمپين يک ميليون امضاء را هم ممنوع الخروج اعلام کرده بودند.(مدرسه فمينيستي ۲۰/۱۲/۸۶)

۳ ـ ماموران امنيتي فرودگاه بين المللي خميني با ضبط پاسپورت سوسن طهماسبي از فعالان کمپين يک ميليون امضاء براي چهارمين بار از سفر وي جلوگيري کردند. پنج مامور امنيتي منزل نامبرده را بازرسي کرده و تعدادي سي دي، چندين جلد کتاب، دست نوشته ها و تعدادي نوار و کامپيوتر و متون درسي را ضبط کردند.
(تغيير براي برابري ۵/۸/۸۷)

۴ ـ فرانک فريد فعال جنبش زنان بدستور اداره اطلاعات تبريز از شرکت در کنفرانس حقوق زنان در ترکيه محروم شد. نامبرده دعوت شده بود تا در کنفرانس که براي بررسي حقوق زنان در سه کشور ايران، ترکيه و جمهوري آذربايجان که در شهر استانبول برگزار خواهد شد، شرکت و سخنراني کند.(کانون زنان ايراني ۶/۹/۸۷)

۵ ـ نسرين ستوده وکيل دادگستري و فعال حقوق زنان که براي دريافت جايزه بين المللي حقوق بشر ايتاليا به همراه خانواده خود عازم سفر بود، توسط مامورين امنيتي نهاد رياست جمهوري مستقر در فرودگاه خميني ممنوع الخروج و پاسپورت وي توقيف گرديد.(تغيير براي برابري ۲۰/۹/۸۷)

۶ ـ عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد :عشا مومني عضو کمپين يک ميليون امضا و دانشجوي دانشگاه کاليفرنيا ممنوع الخروج است . عشا مومني در تاريخ ۲۸ مهر بازداشت و در تاريخ ۲۱ آبان با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. (ايسنا ۲۴/۱۰/۸۷)

صدور قرار وثيقه جهت آزادي
۱ ـ فاطمه گفتاري عضو انجمن زنان آذر مهر سنندج و مادر دانشجوي زنداني ياسر گلي پس از ۳۶ روز بازداشت با قرار وثيقه ۱۵ ميليون توماني از زندان آزاد شد.(آسو صالح ۱/۱۲/۸۶)

۲ ـ راحله عسگري زاده و نسيم خسروي از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء که به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام بازداشت شده بودند، پس از ۱۳ روز با قرار کفالت يک ميليون توماني از زندان اوين آزاد شدند. گفتني است که طي ۱۸ ماه اخير ۴۳ نفر از فعالان جنبش زنان دستگير، متهم و دادگاهي شده اند.
(تغيير براي برابري ۷/۱۲/۸۶)

۳ ـ خديجه مقدم ۵۶ ساله فعال جنبش زنان و از اعضاي کميته مادران کمپين يک ميليون امضاء به اتهام تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي که بدستور قاضي سبحاني توسط ماموران پليس امنيت بازداشت شده بود ، پس از ۹ روز با قرار کفالت از زندان آزاد شد.(تغيير براي برابري ۲۸/۱/۸۷)

۴ ـ فاطمه (ويدا) دهقانيان از فعالين مدني ، فرهنگي و از فعالان حزب پان ايرانيست که در روز ۲۴ خرداد توسط نيروهاي امنيتي در پارک ملت بازداشت شده بود. پس از تحمل ۳۳ روز انفرادي در بند ۲۰۹ زندان اوين با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد.(وبلاگ پان ايرانيست ۲۶/۴/۸۷)

۵ ـ محبوبه کرمي فعال جنبش زنان و از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء پس از ۷۰ روز بازداشت، با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني از زندان اوين آزاد شد. (تغيير براي برابري ۵/۶/۸۷)

۶ ـ سولماز ايگدر خبرنگار وب سايت کانون زنان ايراني، همکار سازمانهاي غير دولتي کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و خانه کار بچه هاي شوش، دانشجوي رشته کامپيوتر دانشگاه آزاد و دانشجوي علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور که در گورستان خاوران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود، پس از تحمل ۱۲ روز زندان در سلول انفرادي با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. (کانون زنان ايراني ۱۹/۶/۸۷)

۷ ـ نگين شيخ اسلامي مسئول انجمن زنان آذر مهر کردستان بعد از ۴۹ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوين با قيد وثيقه از زندان آزاد شد.(انجمن زنان آذر مهر کردستان ۳/۹/۸۷)

۸ ـ شهناز غلامي وب نگار ، عضو انجمن روزنامه نگاران زن و فعال حقوق زنان در آذربايجان که به اتهام تشويش اذهان عمومي با شکايت نيروي انتظامي بازداشت شده بود ، پس از ۶۹ روز با قرار وثيقه ۲۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. نامبرده از ۱۹ آبان در زندان تبريز بسر مي برد . وي از اول دي ماه در اعتراض به طولاني شدن مدت بازداشت موقتش به مدت ۸ روز دست به اعتصاب غذا زده بود. ( روز آنلاين ۳۰/۱۰/۸۷)

۹ ـ نفيسه آزاد، دانشجو و عضو کمپين يک ميليون امضاء که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام در تاريخ ۱۱ بهمن در منطقه کوهستاني توچال در حين جمع آوري امضاء بازداشت شده بود با قرار کفالت ۵۰ ميليون توماني از زندان آزاد گرديد.(تغيير براي براي ۱۵/۱۱/۸۷)

بازرسي و تفتيش منازل
۱ ـ پنج مامور امنيتي تحت پوشش مامور مالياتي به دفتر وکالت شيرين عبادي يورش برده و اقدام به تفتيش نمودند ، ماموران دو عدد کيس کامپيوتر دفتر شيرين عبادي را همراه خود بردند.(تغيير براي برابري ۹/۱۰/۸۷)

۲ ـ سه تن از ماموران دادسراي ويژه امنيت دادگاه عمومي و انقلاب تهران منزل نفيسه آزاد،آيدا سعادت و الناز انصاري را مورد تفتيش قرار دادند. ماموران امنيتي تعداد زيادي فيلم ، کتاب، دفترچه هاي ياداشت شخصي و جزوه هاي کاري و کامپيوتر را ضبط کرده و با خود بردند. الناز انصاري و وحيد ملکي همسر نفيسه آزاد مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند.(تغيير براي براي ۱۵/۱۱/۸۷)

جلوگيري از تحصيل و برگزاري سمينار:
۱ ـ به علت تهديدات امنيتي مناظره شادي صدر فعال جنبش زنان و وکيل دادگستري با حجت الاسلام رازيني مسئول دفتر نمايندگي نهاد رياست جمهوري در دانشگاه بوعلي سينا لغو گرديد. اين مناظره قرار بود در ارتباط با حقوق زنان توسط”انجمن علمي فقه و حقوق دانشگاه بوعلي سينا” برگزار شود. محمد علي عزيزي دبير انجمن ذکر شده از سوي معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهديد شده بود در صورت برگزاري مناظره به کميته انضباطي احضار خواهد شد.(خبر نامه بوعلي سينا ۲۹/۲/۸۷)

۲ ـ زهره اسدپور از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء و دانشجوي کارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه آزاد بدستور وزارت اطلاعات در گزينش رد صلاحيت شد و از تحصيل محروم گرديد.(تغيير براي برابري ۱۶/۸/۸۷)

فيلتر کردن سايتهاي خبري:
۱ ـ سايت “مدرسه فمينيستي” که توسط جمع کوچکي از فعالان کمپين يک ميليون امضاء راه اندازي شده بود فيلتر شد.(گويا نيوز ۸/۱۲/۸۶)

۲ ـ اکثر وب سايتهاي متعلق به فعالان جنبش زنان فيلتر شده اند. براي نمونه سايت”زنستان” پس از ۷ بار فيلتر شدن کاملا مسدود شد. سايت کانون زنان ايران ۲ بار فيلتر شده، سايت ميدان يک بار فيلتر شده است.
(کانون زنان ايراني ۲۶/۱/۸۷)

۳ ـ دوازده سايت کمپين يک ميليون امضاء در مشهد، اصفهان، شيراز، رشت، اراک، زاهدان و کشورهاي آلمان، امريکا، کويت و قبرس و « مردان براي برابري » بطور همزمان بدستور قوه قضائيه فيلتر شدند.
(مدرسه فمينيستي ۲۹/۲/۸۷)

۴ ـ سايتهاي کمپين يک ميليون امضاء در شهرهاي آمل, کرج, زابل و همدان به دستور مقامات قضائي فيلتر شدند.(تغيير براي برابري ۴/۴/۸۷)

۵ ـ وبلاگ هاي چهره زن هنرمند در جواني، اشکها و ترسها و پرنده خارزار فيلتر شدند.(تغيير براي برابري ۱۲/۶/۸۷)

۶ ـ سايت کانون زنان ايراني به فاصله ۱۰ روز براي بار چهارم حک شد. حدود ۱۰ روز پيش وقتي سايت کانون زنان ايراني گزارشي در مورد وضعيت پرونده زهرا بني يعقوب، نزديک به سالگرد وي منتشر کرد، حک شد و اين بار نيز بعد از پوشش خبر مراسم سالگرد زهرا حک شد. (تغيير براي برابري ۱۴/۷/۸۷)

۷ ـ سايت تغيير براي برابري براي هفدهمين بار فيلتر شد. از ميان سايتهاي کمپين در ديگر شهرها و کشورها، سايتهاي کمپين در همدان، زاهدان، آذربايجان، زابل، آمل، ايلام، کرمانشاه، کرج، سوئد و کاليفرنيا فيلتر شده اند. علاوه بر اين وبلاگ مردان براي برابري، وبلاگ کار گروه ارث برابر و تصوير برابر فيلتر شده اند. همچنين سايت مدرسه فمينيستي، سايت همبستگي زنان ايران، وبلاگهاي زنان از جمله وبلاگ زنانه ها، پرنده خارزار، حوا، کيبرد آزاد،… با تيغ سانسور مواجه شدند.(تغيير براي برابري ۵/۹/۸۷)

۸ ـ وب سايت ما روزنامه نگاريم متعلق به ژيلا بني يعقوب، روزنامه نگار عضو کمپين يک ميليون امضاء، بدستور مقامات قضائي فيلتر شد.(مدرسه فمينيستي ۱۸/۹/۸۷)

۹ ـ سايت مدرسه فمينيستي در عمر يک ساله خود، براي نهمين بار فيلتر شد.(مدرسه فمينيستي۱۵/۱۱/۸۷)

حمايت نهادهاي حقوق بشري بين المللي از زنان ايران:
۱ ـ فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه در رابطه با دستگيري نسيم خسروي و راحله عسگري زاده از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء با انتشار بيانيه اي خطاب به مقامات ايران خواسته هاي خود را به اين شرح مطرح کردند: تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني نسيم خسروي و راحله عسگري زاده و همچنين ديگر فعالان کمپين يک ميليون امضاء را تضمين کنند. هرچه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطي راحله عسگري زاده و نسيم خسروي را آزاد کنند، زيرا دستگيري و بازداشت آنان کاملا خود سرانه مي باشد. سريعا به هرگونه اقدام تهديد آميز و آزار دهنده، از جمله در سطوح قضايي، بر ضد مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. بطور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزاديهاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهد نامه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.(گويا ۳/۱۲/۸۶)

۲ ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار گزارشي تحت عنوان ايران: مدافعان حقوق زنان با سرکوب مبارزه مي کنند، اعلام کرد که مقامات ايران بايد به آزار مدافعان حقوق زنان خاتمه دهند و براي از ميان برداشتن قوانين تبعيض آميزي که اين مدافعان بدنبال تغيير آن هستند اقدامات سريعي به عمل آورند. مدير برنامه خاور ميانه و شمال آفريقا در عفو بين الملل گفت: حکومت ايران به جاي اين که با کاربرد ابزارهاي قدرت خود کساني را که اعتراض و حق خواهي مي کنند مورد سرکوب و ارعاب قرار دهد، بايد گامهايي براي بررسي تبعيضات دير پاي قانوني و ديگر تبعيض ها عليه زنان، که نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند بردارد. جکومت ايران بايد مدافعان حقوق زنان را که زنداني شده اند آزاد کند و بازداشت و آزار کساني را که بصورت مسالمت آميز به استفاده از حقوق آرادي بيان، تشکل و تجمع مي پردازند، متوقف نمايد.در اين گزارش به قواي قضائيه، مقننه و مجريه و رهبر توصيه شده از سرکوب خودداري کنند و قوانين تبعيض آميز را اصلاح کنند و از جامعه بين الملل درخواست شده: بر مقامات ايران فشار وارد کنيد تا به تعهدات خود تحت ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که حق آزادي بيان، تشکل و اجتماع را برسميت شناخته است، عمل کنند و به اعلاميه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر پايبند باشند. به مقامات ايران فشار آوريد تا همه مدافعان حقوق زنان را که زنداني وجدان هستند آزاد کنند و همه احکامي را که صرفا در رابطه با استفاده مسالمت آميز از حقوق آزادي بيان و تشکل عليه آنان صادر شده مورد بازنگري قرار دهند. از همه نفوذ ممکن براي حمايت از مدافعان حقوق زنان در ايران و توانمند ساختن آنان به انجام کارشان بدون ترس از واکنش تلافي جويانه، بهره بگيرد.(اخبار روز ۱۰/۱۲/۸۶)

۳ ـ بدنبال صدور حکم زندان براي پرناز عظيما خبرنگار راديو فردا گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه اي اعلام کرده دولت جمهوري اسلامي نشان داده است که ناتوان از پذيرش انتقاد است و حق اطلاع رساني را “تهديد براي امنيت ملي” خود تلقي مي کند. ما از مقامات مسئول خواهان صدور منع تعقيب قضائي براي روزنامه نگاران و باز انتشار همه نشريات توقيف شده هستيم .(گزارشگران بدون مرز ۱۳/۱۲/۸۶)

۴ ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي خطاب به رئيس قوه قضائيه ايران صدور حکم اعدام براي پنج زن به اسامي شهربانو ندام ۵۰ ساله، طيبه حجتي، سهيلا ۲۸ ساله، اکرم مهدوي ۳۲ ساله، زهرا عجلي ۳۰ ساله را محکوم کرد. اين سازمان در تمام شرايط با مجازات اعدام مخالف است. بر پايه آمار خبرگزاري فرانسه در سال گذشته ميلادي ۲۹۸ تن در ايران در ملاء عام اعدام شده اند. مجازات اعدام در ۱۰۱ کشور دنيا لغو شده است . در ۲۲ کشور ديگر نيز مجازات اعدام در عمل اجرا نمي شود.(راديو فردا ۱۴/۱۲/۸۶)

۵ ـ خانم سوهاير بلحسن رئيس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر به مناسبت روز جهاني زن با صدور اطلاعيه اي از مبارزات زنان ايران اعلام پشتيباني نمود. در اين اطلاعيه آمده است: حقوق زن جزء لاينفک حقوق انسان محسوب مي شود. به همين مناسبت، مايلم از طرف فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و ۱۵۵ سازمان عضو آن در سراسر جهان، همبستگي و همدلي خود را با شما زنان ايراني ابراز دارم. اگر سرکوب و خفقان بر ضد جنبش هاي سازمان يافته توسط جامعه مدني طي سالهاي اخير در ايران تشديد يافته، ما شاهديم که مدافعان حقوق زنان همچنان قرباني شديدترين سرکوبها مي شوند. از ژوئن ۲۰۰۶ تاکنون، دهها مبارز و مدافع حقوق زنان اقدامات تلافي جويانه بي نهايت انعطاف ناپذيري را متحمل شده اند. ما از تلاش شما در جمع آوري “يک ميليون امضاء” کاملا حمايت مي کنيم و همبستگي همه جانبه خود را نسبت به اين اهداف ارزشمند که ارتقاي افکار عمومي در زمينه حقوق زنان و ابطال قوانين تبعيض آميز در اين رابطه را در پي خواهد داشت اعلام مي داريم.(روز ۱۹/۱۲/۸۶)

۶ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي به بازداشت خديجه مقدم، مدافع حقوق زنان اعتراض کرد. عفو بين الملل بر اين باور است که خديجه مقدم يک زنداني عقيدتي است که بخاطر فعاليتهاي مسالمت آميزش در راه برابري حقوق زنان بازداشت شده است. در اين بيانيه آمده است: تاکنون دهها نفر در ارتباط با فعاليت براي کمپين يک ميليون امضا بازداشت شده اند. وبسايت کمپين فيلتر شده و مقام ها از دادن مجوز به مراسم و نشستهاي آنها خود داري مي کنند و اين نشست ها در منزل اعضاي کمپين برگزار مي شود. هم اکنون روناک صفارزاده و هانا عبدي از اعضاي کمپين از ۷ ماه پيش در زندان سنندج بسر مي برند.(ايران امروز ۲۲/۱/۸۷)

۷ ـ فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه با انتشار بيانيه اي بازداشت خودسرانه خديجه مقدم از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء را محکوم کرده و خواسته هاي خود را خطاب به مقامات ايران به اين شرح مطرح کردند: تحت هر شرايطي سلامت روحي و جسمي خديجه مقدم و ديگر فعالاني را که در کمپين” يک ميليون امضاء” مشارکت دارند را تضمين کنند، هرچه سريعتر بدون هيچ گونه قيد و شرطي خديجه مقدم را آزاد کنند، زيرا دستگيري و بازداشت وي کاملا خودسرانه مي باشد. سريعا به هرگونه اقدام تهديد آميز و آزار دهنده، حتي در سطوح قضايي در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران از جمله خديجه مقدم، پايان دهند. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ احترام و آن را رعايت کنند. بطور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزاديهاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهد نامه هاي بين الملل و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.( گويا ۲۳/۱/۸۷)

۸ ـ نمايندگان پارلمان اروپا با انتشار بيانيه اي نسبت به افزايش اعدامها در ايران ابراز نگراني کردند. نمايندگان پارلمان اروپا در بيانيه خود سرکوب جامعه مدني در ايران، از جمله فعالان حقوق زنان فعال در کمپين يک ميليون امضا را محکوم کرده اند. اين نمايندگان همچنين از مجلس و دولت ايران خواسته اند قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان را که آنها را از دست يابي به مقامات بالاي دولتي و انتساب به مقام قضاوت و حقوق برابر در زمينه ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و شهادت محروم مي کند، تغيير دهند. علاوه بر اين پارلمان اروپا مجازات مرگ را در کل شديدا محکوم کرده و خواستار تعليق فوري اعدام در ايران شده است. در پايان اين بيانيه از شورا و کميسيون اروپا خواسته شده است که وضعيت حقوق بشر در ايران را زير نظر داشته باشند، و در پايان سال ۲۰۰۸ گزارشي به پارلمان ارائه دهند.(بي بي سي ۶/۲/۸۷)

۹ ـ فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه(OMCT) با انتشار بيانيه اي مشترک مراتبط نگراني عميق خود را نسبت به صدور محکوميتهاي زندان براي نسرين افضلي، ناهيد جعفري و زينب پيغمبرزاده از فعالان جنبش زنان اعلام کردند. در اين بيانيه آمده است: بيش از ۱۰۰ تن از فعالان حقوق زنان دستگير شده، مورد بازجويي قرار گرفته يا طي دو سال گذشته محکوم شده اند و اينکه دولت با مقرر کردن وثيقه هاي هنگفت براي آزادي آنان بيش از يک ميليون يورو دريافت کرده است. در اين بيانيه از جمهوري اسلامي ايران خواسته شده تا بر اساس عهد نامه هاي بين المللي حقوق بشر عمل کند. تحت هر شرايطي سلامت روحي و جسماني نسرين افضلي، ناهيد جعفري و زينب پيغمبرزاده را تضمين کنند. اطمينان دهند که دادگاه تجديد نظر آنها کاملا بي طرف و واجد صلاحيت خواهد بود تا بدين ترتيب از آنان رفع اتهام گردد.بعلاوه کاملا مشخص است که اين اتهامات خودسرانه به دليل فعاليتهاي آنها در زمينه حقوق زنان است. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامي مدافعان حقوق زنان که در کمپين” يک ميليون امضا” نيز فعاليت دارند رفع خواهد شد. هرچه سريعتر به هرگونه اقدام تهديد آميز و آزار دهنده حتي در سطوح قضايي در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. بطور کلي تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزاديهاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهد نامه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها رابه رسميت شناخته رعايت خواهند شد.(عصر نو ۷/۲/۸۷)

۱۰ ـ فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه(OMCT) با انتشار بيانيه اي مشترک خطاب به مقامات ايران در رابطه با صدور حکم زندان براي پروين اردلان و رضوان مقدم اعتراض کردند. در اين بيانيه از مقامات ايران خواسته شده: تحت هرشرايطي سلامت روحي و جسماني خانم رضوان مقدم و خانم پروين اردلان و تمامي اعضاي کمپين يک ميليون امضاء را تضمين کنند. اطمينان دهند که دادگاه تجديد نظر خانم مقدم و خانم اردلان کاملا بي طرف و عادلانه برگزار خواهد شد. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامي مدافعان حقوق زنان که در کمپين يک ميليون امضاء نيز فعاليت دارند رفع خواهد شد. هرچه سريعتر به هرگونه اقدام تهديد آميز و آزار دهنده، حتي در سطوح قضايي، در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. بطور کلي تحت هرشرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آراديهاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهد شد.(اخبار روز ۱۵/۲/۸۷)

۱۱ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه اي از مقامات ايران درخواست کرد سرکوب وب نگاران فمينيست و مدافعان حقوق زنان را متوقف کند. از آغاز سال جاري بسياري از آنها به زندان و شلاق محکوم شده اند. پروين اردلان وب نگار سايت “تغيير براي برابري” به دو سال زندان تعليقي محکوم شده است. گزارشگران بدون مرز اعلام مي کند:”اينتر نت تنها وسيله خواسته هاي مدافعان حقوق زنان در عرصه هاي عمومي و جامعه است. اما سايت هاي مدافع حقوق زنان هدف سانسور و مسدود سازي و وب نگاران فمينيست قرباني آزار و اذيت مدام قضايي، امنيتي قرار مي گيرند. ما از مسئولان جمهوري اسلامي مي خواهيم به اين سرکوب پايان دهند.”گزارشگران بدون مرز” ياد آور مي شود که ايران يکي از سرکوبگرترين کشورهاي خاورميانه در عرصه اينتر نت است و در ليست کشورهاي “دشمنان اينترنت” در جهان قرار دارد”. ايران همچنين در رده بندي آزادي مطبوعات در کشورهاي جهان از ميان ۱۶۹ کشور در رده ۱۶۶ قرار دارد.(گزارشگران بدون مرز ۱۷/۲/۸۷)

۱۲ ـ سازمان عفو بين الملل با ارسال نامه اي خطاب به محمود هاشمي شاهرودي رئيس قو قضائيه در خواست کرد تا از برگزاري هر چه سريعتر دادگاه تجديد نظر شش فعال امور زنان ، اطمينان حاصل کند . در اين نامه آمده است : اگر دادگاه تجديد نظر حکم اين افراد را تاييد کند، اين سازمان درخواست تجديد نظر مجدد را ارائه خواهد کرد . مرضيه مرتاضي لنگرودي ، نسرين افضلي ، پروين اردلان ، زينب پيغمبرزاده ، ناهيد جعفري و رضوان مقدم از جمله فعالان حقوق زنان هستند که به احکام تعليقي حبس و شلاق محکوم شده اند . در نامه سازمان عفو بين الملل آمده است : اين زنان تنها به دليل عقايد شان محکوم شده اند .( راديو فردا ۳/۳/۸۷)

۱۳ ـ فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه (OMCT) طي نامه اي خطاب به مقامات حکومت ايران نگراني عميق خود را نسبت به صدور حکم زندان براي امير يعقوبعلي از اعضاي « کمپين يک ميليون امضاء» اعلام کردند . در اين نامه از مقامات دولت ايران خواسته شده است : تحت هر شرايطي سلامت روحي و جسماني امير يعقوبعلي و ديگر فعالان « کمپين يک ميليون امضاء» را تضمين کنند. اطمينان دهند که دادگاه تجديد نظر نامبرده کاملا بي طرف و واجد صلاحيت خواهد بود تا بدين ترتيب از وي رفع اتهام گردد . به علاوه، کاملا مشخص است که ايراد اين اتهامات خودسرانه بدليل فعاليتهاي وي در زمينه حقوق بشر است . هر چه سريعتر به هرگونه اقدام تهديد آميز و آزار دهنده ، حتي در سطوح قضايي ، در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ احترام گذاشته و آنرا را رعايت کنند . بطور کلي تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزاديهاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق و ديگر عهد نامه هاي بين المللي و منطقه اي که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد . (عصرنو ۸/۳/۸۷)

۱۴ ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي اعلام کرد: ناهيد کلهر ۲۱ ساله دانشجوي زيست شناسي دانشگاه آزاد قم و مسئول وبلاگ « آزادي بي بها نيست » به اتهام تماس با گروههاي مخالف حکومت در خارج از کشور در روز ۱۲ خرداد توسط اداره اطلاعات قم بازداشت شده است. در اين اطلاعيه آمده است: اين دانشجو درمعرض خطر بدرفتاري و شکنجه قرار دارد. محل نگهداري او مشخص نيست و تماسي با خانواده خود و يا يک وکيل مدافع ندارد.(ايران امروز ۱۷/۳/۸۷)

۱۵ ـ سازمان عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر، سازمان جهاني مبارزه با شکنجه و ۳۳ سازمان مدافع حقوق بشر و حقوق زنان با انتشار بيانيه اي مشترک همبستگي خود را با زنان ايران اعلام کردند. در اين بيانيه آمده است: ما از دولت ايران مي خواهيم که آزار و اذيت مدافعان حقوق برابر را متوقف کند، همه اتهامات وارده عليه فعالاني که حقوق بشر زنان را بطور مسالمت آميز ترويج مي کنند بويژه فعالان کمپين يک ميليون امضاء را لغو کنند. به فعالان حقوق زن براي استفاده از ابزار مدني در بيان نگراني هايشان از قوانين تبعيض آميز در ايران و افزايش آگاهي عمومي در اين زمينه اجازه فعاليت دهند. در نهايت ما به مسئولين در ايران توصيه مي کنيم که براي تطبيق قوانين حاکم بر حيات زنان با معيارهاي بين المللي حقوق بشر و در راستاي تعهدات بين المللي ايران گامهاي مشخصي بردارد.(گويا ۲۲/۳/۸۷)

۱۶ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه اي اعمال فشار و سخت گيري بر وب نگاران فمنيست و مدافعان حقوق زنان را محکوم کرد . گزراشگران بدون مرز اعلام کردند: «مقامات امنيتي – قضايي ايران باز هم راه سرکوب عليه مدافعان حقوق زنان و وب نگاران فمنيست را برگزيدند،فعالاني که اينترنت به تنها وسيله ي بيان خواستهايشان در ايران تبديل شده است . افزايش سخت گيري و سرکوب از سوي دولت نشان وحشت آنها از گسترش جنبش برابرخواهي زنان است.» ماموران امنيتي ژيلا بني يعقوب، جلوه جواهري، فريده غائب، نفيسه آزاد، ناهيد ميرحاج و عاليه مطلب زاده روزنامه نگاران و وب نگاران سايتهاي مدافع حقوق زنان « کانون زنان ايران » ، « مدرسه فمنيستي » ، « تغيير براي برابري » و نسرين ستوده وکيل بسياري از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق زنان را بازداشت کردند . گزارشگران بدون مرز يادآور مي شوند که ايران يکي از سرکوبگرترين کشورهاي خاورميانه در عرصه اينترنت است و در ليست کشورهاي « دشمنان اينترنت » در جهان قرار دارد. ايران همچنين در رده بندي آزادي مطبوعات در کشورهاي جهان در رده ۱۶۶ از ميان ۱۶۹ کشورقرار دارد.
(گزارشگران بدون مرز ۲۳/۳/۸۷)

۱۷ ـ بوديل سه بالئوس نماينده حزب سبزها در پارلمان سوئد به نيابت از حزب طي نامه اي خطاب احمدي نژاد رئيس جمهور ايران خواستار آزادي فعالان جنبش زنان شد . نامبرده نوشت : تمايل دارم به نيابت از حزب سبزهاي سوئد نگراني خود را از وضعيت فعلي در ايران ابراز نمود و نسبت به روشهاي خشن و گاها وحشيانه تشکيلات و مقامات ايراني در شکستن تجمعات صلح طلبانه براي حقوق انساني و حقوق برابر اعتراض نمايم . چنين رفتاري نه قابل پذيرش و نه قابل تحمل مي باشد . از دولت ايران مصرا مي خواهم لطفا همه ۹ فعال جنبش زنان را که در سالروز روز ملي همبستگي زنان ايراني دستگير شده اند را آزاد نمائيد . آيدا سعادت، ناهيد ميرحاج ، نسرين ستوده ، ژيلا بني يعقوب ، نفسيه آزاد، سارا لقماني، جلوه جواهري، فريده غائب و عاليه مطلب زاده از فعالين کمپين يک ميليون امضاء مي باشند که توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند .
(مقصود رنجبر نماينده حزب سبزها در شوراي شهر اروبرو ۲۴/۳/۸۷)

۱۸ ـ سازمان عفو بين الملل طي بيانيه اي نگراني خود را از وضعيت بازداشت محبوبه کرمي عضو کمپين يک ميليون امضاء که همراه ۲۰۰ تن ديگر در ارتباط با تجمعي اعتراض آميز در حوالي پارک ملت برگزار شد، اعلام کرد. در اين بيانيه آمده است: از مکان نگهداري بازداشت شدگان، به ويژه محبوبه کرمي اطلاعي دردست نيست و آنها در معرض خطر شکنجه يا ساير رفتارهاي نامناسب هستند. (تغيير براي برابري ۱/۴/۸۷)

۱۹ ـ سازمان عفو بين الملل با صدور بيانيه اي نگراني خود را از احکام سنگيني که براي هانا عبدي صادر شده و احتمالاٌ براي روناک صفارزاده نيز نظير آن صادر خواهد شد، اعلام کرد. هانا عبدي فعال حقوق زنان به ۵ سال زندان در تبعيد در شهر کوچک گرمي در استان آذربايجان غربي محکوم شده است. به باور عفو بين الملل هر دوي اين زنان به دليل آگاهي از حقوق خويش و ساير زنان و تلاش در راه آزادي به دليل آگاهي از حقوق خويش و ساير زنان وتلاش در راه آزادي بيان و کار گروهي، زنداني شده اند و حکم وارد به آنها انگيزه هاي سياسي دارد. هانا عبدي و روناک صفارزاده از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء و سازمان غير دولتي آذر مهر در سنندج هستند که از مهر و آبان ۸۶ در زندان بسر مي برند. (تغيير براي برابري ۲/۴/۸۷)

۲۰ ـ گزارشگران بدون مرز در پنجمين سالگرد قتل زهرا کاظمي خبرنگار کانادائي ايراني تبار به هنگام بازداشت در زندان اوين، با انتشار بيانه اي اعلام کرد: پنج سال پس از قتل زهرا کاظمي و عليرغم تصميم ديوانعالي کشور براي بازگشائي پرونده هيچ تضميني براي رسيدگي مستقل و بدون دخالت دادستان عمومي و انقلاب تهران که مسئوليت وي در قتل روزنامه نگار مشخص است، وجود ندارد. سعيد مرتضوي هيچگاه در اين باره مورد بازخواست قرار نگرفته است. ما نگرانيم که اين بار نيز آمران و عاملان اصلي اين قتل شناسائي و مجازات نشوند. پيکر زهرا کاظمي با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ۸۲ در زادگاهش شيراز به خاک سپرده شد. خانم عزت کاظمي مادر زهرا کاظمي در همان زمان طي مصاحبه اي اعلام کرد که از سوي مقامات امنيتي ايران شديداٌ تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. زهرا کاظمي خبرنگار کانادائي ايراني تبار در دوم تير ۸۲ در حين عکسبرداري از تجمع خانواده هاي زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيستم تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد. (گزارشگران بدون مرز ۲۰/۴/۸۷)
۲۱ ـ سازمان عفو بين الملل اعلام کرده دولت ايران در جلوگيري از تبعيض و نقض حقوق اقليت کرد ايران به ويژه زنان كوتاهي مي كند. اين سازمان در گزارش تازه خود از افزايش سرکوب کردهاي ايراني به ويژه فعالان حقوق بشر کرد ابراز نگراني کرده است. سازمان عفو بين الملل مي گويد اقليت کرد در ايران از نقض حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي خود در رنجند، مناطق کرد نشين از لحاظ اقتصادي ناديده گرفته مي شوند و در استخدام آن ها نيز تبعيض وجود دارد. اين گزارش مي افزايد زنان کرد با تبعيضي مضاعف روبرو هستند چرا که جامعه کرد قواعد اجتماعي سخت گيرانه اي دارد. بر اساس اين گزارش اين تبعيض زماني بدتر مي شود که دولت تلاشي براي حمايت از حقوق اين زنان نمي کند. (بي بي سي ۹/۵/۸۷)
۲۲ ـ گزارشگران بدون مرز در ارتباط باتهديد عليه شيرين عبادي طي اطلاعيه اي نوشت: خبرگزاري رسمي دولت ايران- ايرنا با انتشار خبري اعلام کرده است که “دختر شيرين عبادي، وکيل دادگستري و برندۀ جايزۀ نوبل صلح، به فرقه بهائيت گرويده است.” با آنکه همه مي دانند بنا بر قوانين اسلامي ترک دين براي مسلمان مجازات مرگ را در پي دارد، گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن اين تهديدات از مقامات مسئول ايران مي خواهد امنيت شيرين عبادي و خانواده وي را تضمين کند. شيرين عبادي، در مورد چگونگي به عهده گرفتن وکالت بهائيان از جانب خود و همکارانش، عبدالفتاح سلطاني و اسماعيل ‌زاده در پي آزار و دستگيري بهائيان در ايران گفت: ما بر اين اعتقاد هستيم كه بهاييان نيز مانند هر متهم ديگري مي‌توانند وكيل داشته باشند و اين امر به منزله تاييد افكار آنان نيست .” (گزارشگران بدون مرز ۱۹/۵/۸۷)
۲۳ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه اي محکوميت چهار وب نگار فمنيست به زندان را محکوم کردند. در اين اطلاعيه آمده است: پروين اردلان، جلوه جواهري، مريم حسين خواه و ناهيد کشاورز به اتهام تبليغ عليه نظام، براي نوشتن در سايتهاي تغيير براي برابري و زنستان که از حقوق زنان دفاع مي کنند، هرکدام به ۶ ماه زندان تعزيري محکوم شده اند. گزارشگران بدون مرز اعلام کردند: تنها جرم اين چهار وب نگار انتشار مقالات و نظرات خود بر روي اينترنت است. وب نگاران فمنيست با احضارها و بازجوئي هاي مکرر قرباني سخت گيري هاي ناموجه مقامات قضائي هستند. ما خواهان توقف صدور احکام زندان و احضار و آزار وب نگاران و روزنامه نگاران هستيم. (گزارشگران بدون مرز ۱۳/۶/۸۷)

۲۴ ـ فدارسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه با انتشار اطلاعيه اي نگراني شديد خود را در خصوص محکوميت چهار تن از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء اعلام کردند. در اين اطلاعيه آمده است : دادگاه انقلاب تهران خانم ها پروين اردلان، ناهيد کشاورز ، جلوه جواهري و مريم حسين خواه را به اتهام تبليغ عليه نظام و نوشتن مقالاتي براي دو روزنامه اينترنتي ( زنستان و تغيير براي برابري ) که از حقوق زنان در ايران دفاع مي کنند ، به ۶ ماه حبس محکوم کرد. اين دو سازمان مراتب نگراني عميق خود را نسبت به محکوميت هايي که بر ضد اين مدافعان حقوق زنان انجام شده و همچنان نشان دهنده ادامه سرکوب هاي شديد از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي در قبال مدافعان حقوق بشر ، به ويژه فعالان حقوق بشر زنان در کمپين يک ميليون امضاء است اعلام مي دارند .(عصر نو ۱۵/۶/۸۷)

۲۵ ـ سازمان عفو بين الملل در رابطه با بازداشت نگين شيخ اسلامي مدافع حقوق بشر و فعال در حوزه زنان و کودکان با انتشار اطلاعيه اي ابراز نگراني کرد . در اين اطلاعيه آمده است: نگين شيخ اسلامي در نيمه شب ۱۴ مهر ماه با يورش ماموران امنيتي به منزلش بازداشت شد. وي در خطر شکنجه و عدم دسترسي به داروهاي لازم براي بيماري تنفسي اش روبرو است. اين سازمان ضمن ابراز نگراني خود نسبت به سرنوشت نامبرده از مقامات جمهوري اسلامي ايران خواسته است دارو هاي او را در اختيارش قرار دهند. محل نگهداري وي اعلام شود و آزادي فوري و بدون قيد و شرط نگين شيخ اسلامي نيز فراهم گردد.(کانون زنان ايراني ۲۷/۷/۸۷)

۲۶ ـ فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه با انتشار بيانيه اي اعلام کردند: خانم عشا مومني يکي از فعالان حقوق زنان و عضو کمپين يک ميليون امضاء که در کاليفرنيا تحصيل مي کند ، در سفر خود به تهران به شکلي خودسرانه بازداشت شده و در بند ۲۰۹ زندان اوين بسر مي برد. ماموران امنيتي قبل از انتقال وي به زندان اوين منزل او را در غيابش تفتيش و وسايل او را ، از جمله کامپيوتر و فيلم هاي مربوط به رساله دکترايش با موضوع جنبش زنان ايراني است ، ضبط و توقيف کرده اند. اين دو نهاد حقوق بشري مراتب نگراني عميق خود را در خصوص بازداشت خودسرانه خانم مومني که مجددا بر سرکوب خشونت آميز مدافعان حقوق بشر ، به ويژه مدافعان حقوق زن فعال در کمپين يک ميليون امضاء از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي صحه مي گذارد، اعلام مي دارد. در اين بيانيه از مقامات جمهوري اسلامي ايران خواسته شده است : تحت هر شرايطي سلامت روحي و جسمي عشا مومني و ديگر اعضاي کمپين يک ميليون امضاء را تضمين کنند، اطمينان دهند که خانم عشا مومني هر چه سريعتر و بدن هيچ گونه قيد وشرطي آزاد خواهد شد ، زيرا حبس او صرفا بدليل فعاليت هاي وي در زمينه حقوق بشر بوده و کاملا خود سرانه است .اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامي مدافعان حقوق زنان که در کمپين “يک ميليون امضاء” نيز فعاليت دارند رفع خواهد شد . سريعا به هرگونه اقدام تهديد آميز و آزار دهنده در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. به مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر ، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ احترام گذشته و آن را رعايت کنند. به طور کلي ، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزاديهاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهد نامه هاي بين المللي و منطقه اي که در زمينه حقوق بشر فعاليت مي کنند و ايران نيز آنها را به رسميت مي شناسد رعايت خواهند شد .
(فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر ۱/۸/۸۷)

۲۷ ـ ديده بان حقوق بشر با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد: حکومت ايران حملات خود را عليه فعالان زن افزايش مي دهد و آنان را مشمول حبس هاي خودسرانه، ممنوعيت خروج از کشور و اذيت و آزار مي کند. ماموران امنيتي به سوسن طهماسبي از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء براي برابري اجازه سوار شدن به هواپيما را ندادند و بدون هيچ اتهامي گذرنامه او را مصادره کردند. مدير بخش خاورميانه در ديده بان حقوق بشر گفت: حکومت ايران به جاي آنکه بدنبال ساکت کردن حاميان حقوق زنان که طرفدار ايجاد اصلاحات ضروري هستند باشد، بايد در جهت لغو قوانين تبعيض آميز در اين کشور گام بردارد. ديده بان حقوق بشر اعلام کرده که قوه قضائيه ايران طي ۳ سال گذشته بيش از ۱۰۰ فعال حقوق زنان را تحت تعقيب قرار داده و به بازداشت، ارعاب و ممنوعيت سفر تعدادي از آنها بويژه کسانيکه در کمپين يک ميليون امضاء براي برابري فعاليت دارند، ادامه مي دهد. (ديده بان حقوق بشر ۷/۸/۸۷)

۲۸ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه اي از مقامات مسئول جمهوري اسلامي ايران درخواست کرده به تهديد و آزار عليه مدافعان حقوق زنان پايان دهند. در اين اطلاعيه آمده است: ما از مقامات مسئول جمهوري اسلامي مي خواهيم به آزار و تهديد عليه مدافعان حقوق زنان که نشانگر وحشت حاکميت از انتقادات آنهاست، پايان دهند. تنها جرم وب نگاران فمينيست استفاده از آزادي بيان براي روشنگري درباره وضعيت زنان در کشور است. ماموران امنيتي در فرودگاه مانع خروج سوسن طهماسبي عضو تحريريه و مسئول صفحات انگليسي سايت تغيير براي برابري از کشور شدند و وي را به دادگاه احضار کرده اند. از سوي ديگر ناهيد کشاورز و محبوبه حسين زاده دو همکار سايت هاي تغيير براي برابري، زنستان و مدرسه فمينيستي جهت محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شدند. تاکنون بيش از ۵۰ نفر از فعالان کمپين بازداشت و براي آنها پرونده قضايي تشکيل شده است. (گزارشگران بدون مرز ۸/۸/۸۷)

۲۹ ـ فدارسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه با انتشار اطلاعيه اي اعلام کردند: نگين شيخ اسلامي رئيس سازمان غير دولتي “آذر مهر” و يکي از اعضاي فعال کمپين “يک ميليون امضاء” بطور خودسرانه دستگير و در حبس بسر مي برد در اين بيانيه از مقامات جمهوري اسلامي ايران خواسته شده است : تحت هر شرايطي سلامت روحي و جسمي نگين شيخ اسلامي و ديگر اعضاي فعال در کمپين “يک ميليون امضاء” را تضمين کنند ، اطمينان دهند که خانم شيخ اسلامي هر چه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطي آزاد خواهد شد ، زيرا حبس او خودسرانه بوده و کاملا مشخص است که صرفا بدليل فعاليت هاي وي در زمينه حقوق زنان صورت گرفته ، اطمينان دهند که هرگونه اتهام خود سرانه بر ضد مدافعان حقوق زنان که در کمپين “يک ميليون امضاء” فعاليت مي کنند رفع خواهد شد . سريعا به هرگونه اقدام تهديد آميز و آزاردهنده در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر ، تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸ احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به طور کلي تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهد نامه هاي بين المللي و منطقه اي که در زمينه حقوق بشر فعاليت مي کنند و ايران نيز آنها را به رسميت مي شناسد رعايت خواهند شد. (فدارسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر ۱۰/۸/۸۷)

۳۰ ـ سازمان عفو بين الملل طي نامه اي خطاب به رئيس قوه قضائيه خواستار پايان دادن به نقض حقوق فعالان زنان در ايران شد. سازمان عفو بين الملل در اين نامه خواستار روشن شدن هرچه سريعتر دلايل بازداشت “عشا مومني”، گرديد و خواستار آزادي هرچه سريعتر وي شد. همچنين خواستار توضيح درباره اعمالي که عليه سوسن طهماسبي و پرستو الهياري صورت گرفته و همچنين ممنوع الخروجي تحميل شده به افراد براي فعاليت صلح آميز در راستاي حق آزادي بيان و حق مشارکت و خواستار لغو هرگونه محدوديت ها و بازگرداندن پاسپورت فعالين حقوق بشري شد. سازمان عفو بين الملل ابراز نگراني خود را از اين موضوع که رويدادهاي اخير تنها بخشي از سرکوب و اعمال فشار سيستماتيک مقامات ايراني بر فعالين حقوق بشر باشد را ابراز کرد.
(تغيير براي برابري ۱۲/۸/۸۷)

۳۱ ـ چهارده سازمان حقوق بشري بين المللي و منطقه اي با انتشار بيانيه اي مشترک نگراني عميق خود را در رابطه با افزايش فشار و آزار فعالين مدافع حقوق زنان در ايران اعلام کردند . در اين بيانيه آمده است: حکومت ايران طي ۳ سال گذشته دست به سرکوب سيتماتيک و گسترده فعالان حقوق زنان زده است . پس از برخورد خشن و بي رحمانه با تجمع ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ مقامات ايراني بسياري از مدافعان حقوق بشر زن را که در زمينه هاي مختلف براي ارتقاء برابري جنسيتي و حقوق بشر در ايران فعال بودند را بازداشت ، تهديد و بازجويي کرده و مورد پيگرد قرار داده است. ما شديدا به ادامه فشار بر اين فعالين که به خاطر فعاليت صلح آميز براي ارتقاء حقوق زنان مورد آزار قرار گرفته اند، اعتراض داريم . ما از دولت ايران مي خواهيم که به آزادي اجتماع و تجمع اين فعالين احترام بگذارد . اگر دولت ايران مي خواهد به تعهداتش در پيمان نامه هاي بين المللي که عضو آن است پايدار بماند ، سازمانهاي جامعه مدني بايد اجازه مراوده آزادانه و مسافرت براي شرکت در کنفرانس هاي بين المللي را داشته باشند . از اين رو خواسته هاي ما از دولت ايران چنين است : لغو محکوميت زندان زينب پيغمبر زاده ، آزادي عشاء مومني و برگرداندن وسايلش، بازگرداندن پاسپورت و ديگر وسايل ضبط شده سوسن طهماسبي و رفع ممنوع الخروجي وي که بارها اعمال شده ، بازگرداندن وسائل پرستو الهياري به وي و رفع اتهام از وي ، پايان دادن به فشار و پيگرد تمام فعالان و مدافعان حقوق بشر در ايران که شامل اعضاي کمپين يک ميليون امضاء نيز مي شود .( فدارسيون بين المللي حقوق بشر، ديده بان حقوق بشر ، سازمان جهاني عليه شکنجه ، بنياد بين المللي براي محافظت از مدافعان حقوق بشر ، انجمن حقوق زنان در توسعه ، کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران و … ۱۵/۸/۸۷)

۳۲ ـ انجمن حقوق زنان در توسعه با صدور بيانيه اي در خصوص ممنوع الخروجي و بازجويي سوسن طهماسبي فعال حقوق زنان و عضو کمپين يک ميليون امضاء ابراز نگراني کرد: انجمن حقوق زنان در توسعه به شدت نگران گزارش هايي است که حاکي از ممانعت از خروج و بازجويي بيش از ۵ ساعت از سوسن طهماسبي فعال حقوق زنان و کمپين يک ميليون امضاء توسط وزارت اطلاعات مي باشد. اين انجمن در بيانيه خود به عدم دسترسي به وکيل در طي مراحل بازجويي سوسن طهماسبي اشاره کرده و از اين مسئله اظهار نگراني جدي کرده است . اين انجمن با تاکيد بر مفاد اعلاميه مدافعان حقوق بشر تصويب شده توسط مجمع عمومي سازمان ملل در ۹ دسامبر۱۹۸۸ از مسئولان ايران خواستار رفع فوري ممنوع الخروجي خانم طهماسبي و همچنين صدور اجازه خروج و فعاليت بدون محدوديت فعالان حقوق بشر شده است .(تغيير براي برابري ۲۱/۸/۸۷)

۳۳ ـ فدارسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه (OMCT) در رابطه با صدور يکسال حبس تعليقي براي معصومه ضيا فعال کمپين يک ميليون امضاء بيانيه اي صادر کردند. اين بيانيه سياست سرکوب روز افزون دلتمردان جمهوري اسلامي در قبال مدافعان حقوق بشر به ويژه فعالان حقوق زنان در کمپين يک ميليون امضاء را به شدت محکوم مي کند . در اين بيانيه از دولتمردان جمهوري اسلامي درخواست شده است : تحت هر شرايطي ، سلامت روحي و جسمي معصومه ضيا و تمامي فعالان کمپين “يک ميليون امضاء” را تضمين کنند. اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامي مدافعان حقوق زنان که در کمپين”يک ميليون امضاء” نيز فعاليت دارند رفع خواهد شد. سريعا به هرگونه اقدام تهديد آميز و آزار دهنده در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر ، تصويب شده در مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸ احترام گذشته و آن را رعايت کنند. به طور کلي ، تحت شرايطي اطيمنان دهندکه مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي که در زمينه حقوق بشر فعاليت مي کنند و ايران نيز آنها را به رسميت مي شناسد رعايت خواهند شد. (فدارسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر ۲۳/۸/۸۷)

۳۴ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه اي دستگيري شهناز غلامي روزنامه نگار و مدير وبلاگ ” آذر زن ” را محکوم کرد. در اين اطلاعيه آمده است: شهناز غلامي دومين وب نگار است که در کمتر از دو ماه دستگير شده است. دستگيري وب نگاران تلاش براي به سکوت وادار کردن منتقدان حکومت اسلامي است. مسئولان حکومتي که تقريبا همه رسانه هاي جهان را ابزاري براي تعرض به حق حاکميت ايران معرفي کرده اند. ما خواهان آزادي وب نگاران زنداني هستيم.( گزارشگران بدون مرز ۱/۹/۸۷)

۳۵ ـ مارگارت سکاگيا گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد “وضعيت مدافعان حقوق” بشر و ياکين ارتورک گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور “خشونت عليه زنان، علل و پيامدهاي آن” با انتشار گزارشي اعلام کردند: طي دو سال اخير، مدافعان حقوق بشر در جريان فعاليتهاي غير خشونت آميز خود در دفاع از حقوق زن در جمهوري اسلامي ايران با وضعيت فزاينده دشواري روبرو بوده اند. گزارشگران ويژه در گزارش مي نويسند: شرکت کنندگان در تظاهرات هاي مسالمت آميز دستگير و بازداشت شده و بسياري از آنها از طريق اعمال مجازات زندان سرکوب شده اند. دولت جمهوري اسلامي ايران همچنان به آزار و ارعاب فعالان حقوق زنان که در کمپين يک ميليون امضاء درگير بوده اند ادامه مي دهد و مانع سفرهاي خارجي آنها مي شود. اين بيانيه، ادامه سرکوب از فعالان اجتماعي در ايران را عميقا تاسف انگيز توصيف کرد و به دولت ايران توصيه مي کند به تعهدات خود بر اساس کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون بين المللي حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان، عمل کند و به فعالان حقوق زن از جمله آزادي تجمع مسالمت آميز و ابراز عقيده و بيان احترام بگذارد.(بي بي سي ۸/۹/۸۷)

۳۶ ـ بر اساس گزارش توسعه انساني سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ برنامه عمران سازمان ملل متحد، جمهوري اسلامي ايران در شاخص توسعه جنسيتي بين ۱۷۷ کشور مورد بررسي در مکان نود و چهارم و در زمينه مقررات و تدابير مربوط به توانمند سازي جنسيتي در جاي هشتاد و هفتم قرار دارد. در گزارش دبير کل سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران که در شصت و سومين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شده، آمده است: جمهوري اسلامي ايران هنوز کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان را تصويب و تاييد نکرده است. در اين گزارش مطرح شده است: جمهوري اسلامي ايران با چالش هايي در زمينه تساوي حقوق جنسيتي و برابري و توانمند سازي مواجه است قوانين جزايي و مدني داراي مفادي تبعيض آميز است که نياز فوري به اصلاح دارد. در ادامه گزارش آمده است: کميته کارشناسان بين الملل کار درباره مشارکت اندک زنان در بازار کار و به ويژه دسترسي محدود آنان به مشاغل و مناصب مهم و نسبت به بيکاري فراوان آنان ابراز نگراني کرد. بنا برا اين گزارش مشارکت زنان در اداره امور کشور و تصميم گيري همچنان محدود است.(تغيير براي برابري ۲۳/۹/۸۷)

۳۷ ـ پروفسور ميلسا وال استاد راهنماي عشا مومني دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه ايالتي کاليفرنيا، نرتريج با صدور بيانيه اي از مقامات ايراني درخواست کرد، به او اجازه خروج از ايران بدهند. در اين بيانيه آمده است براي کمک به عشا مومني درخواستي با اين مضمون براي مقامات ايراني نوشته شود: خواهان ضمانت سلامت روحي و جسمي عشا مومني براي تمامي شرايط، چشم پوشي از تمامي اتهامات وارده، بازگشت بدون قيد وشرط خانم مومني به ايالات متحده براي اتمام تحصيلات او هستيم. دستگيري نامبرده مربوط به فعاليتهاي صلح طلبانه در پشتيباني از تساوي حقوق زنان در ايران و در قالب تحقيقات دانشگاهي وي بوده است.(تغيير براي برابري ۲۵/۹/۸۷ )

۳۸ ـ سازمان حقوق بشر اول(HUMAN RIGHTS FIRST) با انتشار بيانيه اي اعلام کرد: ايران بايد حقوق سفر مدافعان حقوق بشر را به رسميت بشناسد. اين سازمان خواستار رفع ممنوعيت سفر نسرين ستوده، عشا مومني، پروين اردلان، سوسن طهماسبي، منصوره شجاعي و طلعت تقي نيا شده است. در اين بيانيه آمده است: نسرين ستوده فعال حقوق زنان و حقوقدان روز ۱۰ دسامبر در حالي که براي دريافت جايزه حقوق بشر به همراه خانواده خود عازم سفر به ايتاليا بود، در فرودگاه خميني توسط ماموران امنيتي ممنوع الخروج اعلام شد. دولتها موظف به تضمين حق سفر براي تمامي شهروندان خود هستند. مدافعان حقوق بشر به طور خاص بر حق سفر آزاد اتکاء مي کنند چرا که براي انجام کار خود بايد بتوانند آزادنه در جلسات و کنفرانسها شرکت کرده و به همکاران خود و سازمانهاي مدافع حقوق بشر بين المللي دسترسي داشته باشند.(تغيير براي برابري ۲۷/۹/۸۷)

۳۹ ـ سازمان جهاني مبارزه با شکنجه و فدارسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر با انتشار اطلاعيه اي پلمپ شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر تنها سازمان غير دولتي مستقل در زمينه حقوق بشر در داخل ايران را بشدت محکوم کردند . در اين اطلاعيه آمده است : دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران که يکي از اعضاي فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر نيز به شمار مي رود ، به شکلي وحشيانه و زورگويانه و بدون صدور هيچ گونه حکمي از سوي قاضي پلمپ شد . اين اتفاق زماني روي داد که قرار بود مراسمي در اين دفتر به مناسبت شصتمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر برگزار شود . عبدالکريم لاهيجي نايب رئيس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر ، در اين مورد اظهار داشت: ” چند هفته بود که نگران بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر بوديم . خانم شيرين عبادي ، يکي از موسسان اين کانون بارها تحت فشار و تهديد هاي مکرر و روزافزون بوده تا بلکه فعاليت اين کانون قطع شود . نمايندگان وزارت اطلاعات طي دو ديدار در دفتر وکالت ايشان از وي خواسته بودند که به فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد و هر دو بار با مخالفت قاطعانه خانم عبادي روبرو شدند”. اريک سوتاس دبير کل سازمان جهاني مبارزه با شکنجه ، در اين رابطه اظهار داشت: “دولتمردان جمهوري اسلامي روز به روز سرکوب هاي خود را در قبال مدافعان حقوق بشر در ايران افزايش مي دهند . دستگيري ، تعقيب هاي جزايي و صدور محکوميت هاي سنگين بسيار افزايش يافته است . کانون مدافعان حقوق بشر حود را متعهد به انجام مسائلي کرده که براي آينده کشور بسيار حائز اهميت اند. حمايت از زندانيان سياسي و خانواده هاي آنان ، انتشار اخبار مربوط به تخلفات حقوق بشري ، حمايت از کمپين ايجاد برابري براي زنان ، بررسي قوانين و رويه هاي انتخاباتي و تشکيل گروهي براي ترويج صلح و مسايل مربوط به حقوق بشر “.(عصر نو ۲/۱۰/۸۷)

۴۰ ـ سازمان ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران مشترکا از دولت ايران خواستند که فورا اجازه بدهند که کانون مدافعان حقوق بشر دفترش را باز کند. مدير کل ديده بان حقوق بشر گفت : ” پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر فقط حمله به شيرين عبادي و همکاران ايشان در کانون نيست ، بلکه حمله به تمامي جامعه بين المللي حقوق بشر است که ايشان يک عضو موثر و بسيار مهم آن است.(کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران ۲/۱۰/۸۷)

۴۱ ـ سازمان ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه اي مشترک اعلام کردند : که دولت ايران بايد هر چه سريعتر به آزار و اذيت شديد خود عليه خانم دکتر شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳ و مدافع پيشتاز حقوق بشر در ايران پايان دهد . مدير کل ديده بان حقوق بشر در اين زمينه گفت : ما بي نهايت نگران امنيت خانم عبادي هستيم . ما همچنين نگرانيم که ايشان نتوانند به کار بسيار مهم خود در حوزه حقوق بشر ادامه بدهند . اين دو نهاد حقوق بشري از مقامات ايراني خواستند که اسناد و کامپيوتر هاي مصادر شده را صحيح و سالم به خانم عبادي برگرادنند و به آزار و اذيت ايشان و همه مدافعان حقوق بشر در ايران پايان بدهند . در اين بيانيه از دولتها ، سازمانهاي بين المللي و مراجع حقوق بشر سازمان ملل مي خواهند که اعتراض شديد خود به آزار و اذيت خانم عبادي و ساير مدافعان حقوق بشر را به دولت ايران صريحا ابراز کنند. ( کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران ۱۰/۱۰/۸۷)

۴۲ ـ فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه با انتشار بيانيه اي ، ادامه اذيت و آزارها نسبت به خانم شيرين عبادي وکيل دادگستري به ويژه در دعاوي حقوق بشري را بشدت محکوم کردند . در اين بيانيه آمده است : پنج بازرس مالياتي به دفتر وکالت خانم عبادي در تهران يورش بردند و پس از پنج ساعت بازرسي دفتر ، بايگاني ، اسناد مالي ، مدارک شخصي و پرونده هاي وکالتي خانم عبادي ، بيش از ۷۰ کارتن از اسناد شخصي و حرفه اي ايشان و دو کيس کامپيوتر را با خود بردند.در اين بيانيه از دولتمردان جمهوري اسلامي خواسته شده است هر چه سريعتر به هر گونه عمل سرکوب گرايانه در قبال مدافعان حقوق بشر پايان دهند و مطابق با اعلاميه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر عهد نامه هاي بين المللي و منطقه اي در زمينه حقوق بشر که ايران به آنها ملحق شده رفتار کنند.(گويا ۱۰/۱۰/۸۷)

۴۳ ـ فرانسه به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا با احضار سفير ايران در پاريس نارضايتي اتحاديه اروپا از رفتار جمهوري اسلامي ايران با شيرين عبادي را اعلام کردند . در بيانيه وزارت امور خارجه فرانسه در اين باره اشاره شده است که رئيس دوره اي اتحاديه اروپا با قاطعيت به سفير ايران اعلام کرد که تهديد عليه خانم عبادي و همکاران او را غير قابل قبول مي داند. (راديو فردا ۱۱/۱۰/۸۷)

۴۴ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه اي توقيف روزنامه کارگزاران و حمله به خانه شيرين عبادي توسط بسيجيان هوادار حکومت را محکوم کرد . گزارشگران بدون مرز سوءاستفاده دولت جمهوري اسلامي از رويدادهاي بين المللي را براي توقيف روزنامه کارگزاران و بسيج طرفداران حکومت براي حمله به خانه وکيل مدافع حقوق بشر شيرين عبادي را محکوم مي کند . در سال ۲۰۰۸ در ايران ۳۰ نشريه توقيف شده است که ۲۲ مورد توقيف از سوي هئيت نظارت بر مطبوعات انجام گرفته است . اين ارگان سانسور ، شمشير دولت احمدي نژاد در ” جنگ عليه مطبوعات ” است . از سوي ديگر بسيجيان سازماندهي شده از سوي سپاه پاسداران در مقابل منزل شيرين عبادي تجمع کرده، عليه وي و کانون مدافعان حقوق بشر شعار دادند.(گزارشگران بدون مرز ۱۳/۱۰/۸۷)

۴۵ ـ کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران اعلام کرد : بدنبال تهاجمات گسترده دولتي بر عليه خانم شيرين عبادي دبير کل سازمان ملل با انتشار بيانيه اي از نامبرده حمايت کرد . متن بيانيه چنين است: ” دبير کل سازمان ملل متحد بشدت نگران گزارشات در مورد شيرين عبادي وکيل ايراني ، مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل مي باشد . بر اساس اين گزارشات عبادي در طي روزهاي اخير تهديد شده دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و دفتر وکالت وي مورد تعرض قرار گرفته و مدارک آنها برده شده اند و تجمعات خصمانه در مقابل خانه و دفتر وي بسيج شده اند . دبيرکل از مقامات ايراني درخواست مي کند که فورا براي جلوگيري از هرگونه آزار و اذيت وي اقدام کرده و امنيت و سلامتي وي را تضمين کنند . (کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران ۱۴/۱۰/۸۷)

۴۶ ـ خانم جودي ويليامز برنده جايزه صلح نوبل ۱۹۹۷ و عضو انجمن زنان نوبل در گفتگو با راديو آزادي گفت: مدت هاست که شيرين عبادي تحت فشار مداوم است . اين فشارها ابتدا از رسانه ها آغاز شد و روز ۲۱ دسامبرمرکز کانون مدافعان حقوق بشر بسته شد . بعد هم در روز ۲۹ دسامبر به دفتر وکالت وي ريختند و اسناد و کامپيوترهاي وي را بردند . همين اواخر شاهد آن بوديم که حدود ۱۵۰ نفر(بسيجي) در مقابل خانه او عليه وي شعار دادند . با توجه به اين موارد فکر مي کنم همه ما دليل کافي براي نگراني داريم . وي افزود: من از تمام کساني که به حقوق بشر اعتقاد دارند مي خواهم که از مدافعان حقوق بشر دفاع کنند . شيرين عبادي و افراد ديگري نظير وي ، زندگي خود را براي اين هدف (دفاع از حقوق بشر) به خطر مي اندازند . هر کسي که به صحبت هاي من گوش مي دهد و مي تواند نامه اي به حکومت ايران بنويسد ، بايد خواستار حفاظت از شيرين عبادي شد .(راديو فردا ۱۸/۱۰/۸۷)

۴۷ ـ گروه ” سبزها ـ ائتلاف آزاد اروپايي ” در پارلمان اروپا بيانيه اي منتشر کرد . در اين بيانيه از حکومت ايران خواسته شده به تهديد ها عليه خانم شيرين عبادي پايان داده شود . خانم آنگليکا بر ، سخنگوي سياست خارجي و امنيتي ” گروه سبزها ” و رئيس گروه ايران در پارلمان اروپا مي گويد : ” ما با نگراني زياد شاهد آن هستيم که پا به پاي آغاز مبارزات انتخاباتي ، حقوق بشر در ايران به طور گسترده نقض مي شود . به ويژه ما نگران تازه ترين حمله ها به خانم شيرين عبادي دارنده جايزه صلح نوبل و بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر هستيم ، اقدامي که از سوي حکومت هدايت شده است . در ادامه بيانيه آمده است : حوادث پيش آمده اخيرا براي ما به هيچ وجه پذيرفتني نيستند . ما از مسئولين حکومت در تهران مي خواهيم امنيت جاني خانم عبادي را تضمين کنند ، دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران را مجددا باز نموده و به مسئوليت هاي خود در مورد کنوانسيون هاي بين المللي حمايت از حقوق بشر پايبند بمانند .(دويچه وله ۱۸/۱۰/۸۷)

۴۸ ـ جايزه ” سيمون دوبووار” فمنيست فرانسوي به خاطر شجاعت و ابتکار عمل زنان ايراني در مبارزه براي رسيدن به برابري جنسيتي به “کمپين جمع آوري يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز” تعلق گرفت . جوليا کريستوا عضو هئيت داوران جايزه ” سيمون دوبووار ” مي گويد : اين حرکت بسيار شجاعانه و اصولي است و براي رسيدن به آزادي حقوقي زنان تلاش مي کند . فعالان اين کمپين عليه تبعيض هايي که در قوانين ايران نسبت به زنان وجود دارد مبارزه مي کنند و ما مي خواهيم از طريق اين جايزه همبستگي خود را با زنان ايراني اعلام کنيم .(دويچه وله ۲۰/۱۰/۸۷)

۴۹ ـ فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه، با انتشار بيانيه اي دستگيري ژينوس سبحاني، منشي اداري “کانون مدافعان حقوق بشر” و “کانون مشارکت براي پاکسازي مين” را بشدت محکوم کرد. در اين بيانيه آمده است: اين بازداشت خودسرانه را که بار ديگر نشان دهنده تصميم دولتمردان جمهوري اسلامي به تشديد سرکوب جامعه مدني است به شدت محکوم مي کنيم. بدين وسيله از دولتمردان جمهوري اسلامي مي خواهيم که موارد ذيل را در چهارچوب تعهدات بين المللي شان رعايت کنند. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني خانم ژينوس سبحاني را تضمين کنند. هر چه سريعتر محل حبس خانم سبحاني را مشخص و او را آزاد کنند، زيرا بازداشت او کاملا خود سرانه است و صرفا بدليل فعاليت هاي وي در زمينه حقوق بشر صورت گرفته. سريعا به هر گونه اقدام تهديد آميز و آزار دهنده در قبال خانم سبحاني و ديگر اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر و همچنين تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. هر چه سريعتر امکان باز شدن مجدد “کانون مدافعان حقوق بشر” و “کانون مشارکت براي پاکسازي مين” را فراهم نمايند. زيرا تعطيل شدن اين دو کانون کاملا خودسرانه و در تناقض کامل عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر در آزادي تشکيل انجمن مي باشد. به طور کلي، مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه بين المللي حمايت از مدافعان حقوق بشر و ديگر عهد نامه هاي حقوق بشر که ايران متعهد آنهاست را رعايت نمايند. (اخبار روز ۲۶/۱۰/۸۷)

۵۰ ـ فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه با انتشار اطلاعيه اي تشديد سياست فشار و سرکوب بر ضد مدافعان حقوق بشر در ايران را به شدت محکوم کردند.در اين اطلاعيه آمده است: خانم ژينوس سبحاني، منشي اداري کانون مدافعان حقوق بشر همچنان در حبس بسر مي برد و امکان ملاقات با او وجود ندارد. اين در حاليست که وي حتي نمي تواند با وکيل خود تماس بگيرد. عبدالکريم لاهيجي نايب رئيس فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر در اين رابطه اظهار داشت: هدف از تشديد شيوه هاي گوناگون سرکوب اين است که گروه هاي جامعه هاي مدني مستقل ايراني را مرعوب و محکوم به سکوت سازند. در اين اطلاعيه از دولتمردان جمهوري اسلامي ايران خواسته شده که موارد ذيل را در چهار چوب تعهدات بيم المللي شان رعايت کنند. تحت هر شرايطي سلامت روحي و جسماني خانم ژينوس سبحاني، خانم عاليه اقدام دوست و خانم نفيسه آزاد را تضمين کنند. هر چه سريعتر محل حبس ژينوس سبحاني را مشخص و آنرا بصورت عمومي اعلام کنند. بلا فاصله و بدون هيچگونه قيد و شرطي، خانمها اقدام دوست، آزاد و سبحاني را آزاد کنند، زيرا بازداشت آنان کاملا خودسرانه است و صرفا به هدف سرکوب فعاليتهاي آنان در زمينه حقوق بشر صورت گرفته. سريعا هرگونه اقدام تهديدآميز و آزار دهنده بر ضد اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان و بطور کلي تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران، پايان دهند. هر چه سريعتر امکان باز شدن مجدد “کانون مدافعان حقوق بشر” را فراهم کنند، زيرا تعطيل شدن اين کانون کاملا خودسرانه و در تناقض با عهدنامه هاي بين المللي حقوق بشر، در آزادي تشکيل انجمن مي باشد. بطور کلي مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه بين المللي حمايت از مدافعان حقوق بشر و ديگر عهدنامه هاي حقوق بشر که ايران متعهد آنهاست را رعايت کنند. (عصرنو ۱۵/۱۱/۸۷)

اخبار دانشجويي:
۱ ـ سه دانشجوي دختر يک دانشگاه در آذربايجان شرقي توسط يک فرد مسئول درحراست دانشگاه، يک استاد مسئول آزمايشگاه و يک راننده سرويس دانشگاهي در تبريز مورد تجاوز قرار گرفتند. سه دانشجوي دختر از ترس بي آبرويي، اخراج و تهديد مسئولان حراست حاضر به شکايت از عاملان اين حادثه نيستند.(دسترنج ۲۹/۲/۸۷)

۲ ـ پروانه خليلي دانشجوي ترم ششم رشته گياه پزشکي دانشگاه لرستان در پي بروز حادثه برق گرفتگي و نبود امکانات پزشکي و آمبولانس در خوابگاه در گذشت. (امير کبير ۲۹/۲/۸۷)

۳ ـ يک دختر دانشجو در دانشگاه سيستان و بلوچستان و دختر دانشجوي ديگري در دانشگاه آزاد لاهيجان خودکشي کردند. از آغاز سال ۸۷ تاکنون ۸ دانشجو خودکشي کرده اند. در ۲۸ فروردين يک دانشجوي دکتراي شيمي معدني در دانشگاه بهشتي با خوردن سيانور خودکشي کرد. در ارديبهشت ماه يک دانشجوي دختر در رشته پزشکي، دو روز بعد از آنکه بخاطر بد حجابي در اصفهان بازداشت شده بود، دست به خودکشي زد. يک دختر ۲۱ ساله اهل کرج در حمام خوابگاه دانشگاه دامغان خود را حلق آويز کرد. يک دانشجوي دختر دانشگاه ملاير با خوردن قرص خودکشي کرد. (دويچه وله ۳/۴/۸۷)

۴ ـ جمال انصاري رئيس دادگستري استان زنجان اعلام کرد: دختر دانشجوئي که حسين مددي معاون دانشگاه زنجان قصد تعرض به وي را داشته، ۴۲ روز در بازداشت بسر برده است. که به داشتن روابط نامشروع با دکتر مددي متهم مي باشد. همچنين در حال حاضر وي و خانواده حاضر به شکايت از دانشجوياني هستند که جريان تعرض دکتر مددي را فيلمبرداري کرده بودند. لازم به يادآوري است که وي در اظهارات قبلي خود اعلام کرده بود که بين دختر دانشجو و دکتر مددي صيغه محرميت جاري بوده و وي حاضر به شکايت از دانشجويان نيست. (ادوارنيوز ۹/۶/۸۷)

۵ ـ مهديه گلرو از دانشجويان محروم از تحصيل دانشگاه علامه طباطبائي، طي نامه سرگشاده اي خطاب به حجت الاسلام صدرالدين شريعتي، رئيس دانشگاه، به سياستهاي سرکوبگرانه وي اعتراض کرده و خواهان توقف صدور احکام محروميت از تحصيل و بازگشت به دانشگاه شد. بارها نوشته ايم و نخوانده ايد، بارها گفته ايم و نفهميده ايد، بارها فرياد زده ايم و نشنيده ايد. آمديم به دفترت، از در ديگر رفتي. زمان ديدار خواستيم ندادي. نشريات را يکي پس از ديگري به تعطيلي کشاندي. در انجمنها را بستي و راه را به گفتمان محدود ساختي. هر بار از زير بار جوابگوئي شانه خالي کردي. باز مي گوئيم: فضاي دانشگاه بايد آزاد باشد. روند احضار هاي فله اي بايد به پايان رسد و ما بي هيچ قيد و شرطي بايد به دانشگاه بازگرديم. (اميرکبير ۱۹/۸/۸۷)

۶ ـ پس از جريانات پيش آمده در دانشگاه هاي سهند تبريز و دانشگاه زنجان که در آن دانشجويان دختر توسط مسئولين دانشگاه مورد هتک حرمت قرار گرفته بودند، اکنون اين جريان به دانشگاه پيام نور قم کشيده شده است. حجت الاسلام کاظم پور معاون فرهنگي دانشگاه در اروديي به عنوان سرپرست به همراه پنج تن از دختران دانشگاه پيام نور قم که از مديران مسئول و سردبيران نشريات برتر دانشجويي بودند به مشهد جهت شرکت در جشنواره کشوري اعزام مي شوند. در حين اردو و جشنواره اين حجت الاسلام با اهانت رفتاري و همچنين برخوردهاي شديد براي انجام اعمال منافي عفت تلاش کرده است، که اين اقدامات موجب راهي بيمارستان شدن يکي از دانشجويان در شهر مشهد شده است. پس از اردو حجت الاسلام کاظم پور معاون فرهنگي دانشگاه با تهديد کردن اين افراد با تماس تلفني آنها را به برخورد شديد در صورت طرح مساله و بازگو کردن جريانات به ارعاب آنان پرداخته است. پس از اعتراضات دانشجويان و انعکاس اخبار در رسانه ها گفته مي شود حجت الاسلام کاظم پور استعفاء داده است.(کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت ۱۹/۹/۸۷)

۷ ـ دختر دانشجويي که يک سال پيش مورد تعرض معاون حراست دانشگاه کرمانشاه قرار گرفته بود ، تحت فشارهاي وارده از سوي مسئولين اين دانشگاه مجبور به انصراف از تحصيل شد. (امير کبير ۸/۱۰/۸۷)

توقيف نشريات دانشجويي که زنان مسئول آن بوده اند
۸ ـ نشريه دانشجويي “ايرانشهر” به مدير مسئولي اکرم شيخ پور بدليل انتشار مطالبي در مورد زنان و مشکلات آزادي زنان در ايران به اتهام توهين به مقدسات تحت فشار نمايندگي ولي فقيه و حراست دانشگاه رازي بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه رازي کرمانشاه توقيف شد.(امير کبير ۳/۲/۸۷)

۹ ـ نشريه دانشجويي “بانو” پس از انتشار ۲ شماره به اتهام طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعي از حقوق آنان در کميته ناظر بر نشريات دانشجويان دانشگاه شيراز براي مدت ۳ ماه توقيف گرديد. (امير کبير ۲/۷/۸۷)

دانشجويان زن بازداشت شده :
۱۰ ـ دختر دانشجوئي که در دانشگاه زنجان توسط دکتر حسين مددي رئيس هيئت نظارت دانشگاه و معاون دانشجوئي دانشگاه در معرض تعرض بود، طبق اطلاعيه دادسراي زنجان بازداشت شده و در زندان به داشتن رابطه نامشروع متهم شده است. شيرين عبادي وکيل دادگستري اعلام کرد: اين دختر دانشجو اگر رابطه نا مشروعي داشت که عده اي را خبر نمي کرد که بيايند فيلمبرداري کنند و مدرک جرم عليه خودش فراهم کند. بنابراين تا به اينجا مسلما مرتکب هيچگونه تخلفي نشده. بنابراين من دستگيري اين دختر را بدليل داشتن رابطه نا مشروع، بر خلاف مقررات قانون آئين دادرسي مي دانم. من نمي دانم چه چيزي باعث شده که در پرونده اي به اين حساسي بخواهند شاکي را دستگير کنند. ( راديو زمانه ۵/۴/۸۷)

۱۱ ـ بهاره هدايت عضو شوراي مرکزي و دبير کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت ساعت ۷ صبح توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد. به حکم بازجو متين راسخ رئيس شعبه يکم بازپرسي دادگاه انقلاب منزل پدري اين فعال دانشجوئي به مدت ۳ ساعت مورد تفتيش قرار گرفت و وسائل شخصي او ضبط گرديد. (اميرکبير ۲۳/۴/۸۷)

۱۲ ـ پليس امنيت ۵ دانشجوي دختر را به اتهام اجتماع غير قانوني در پارک لاله تهران بازداشت کردند. اسامي ۲ نفر از بازداشت شدگان عبارتند از: بيتا صميعي زاد و الهام احسني تعدادي از بازداشت شدگان با قيد ضمانت آزاد شده اند. (فعالين حقوق بشر و دمکراسي ۲/۶/۸۷)

۱۳ ـ هستي خضروي عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه خواجه نصير و عضو کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت بدستور دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد.(ادوارنيوز ۳۱/۶/۸۷)

۱۴ ـ تعدادي از دانشجويان محروم از تحصيل که براي ديدار نمايندگان مجلس و انتقال اعتراضات خود به آنها در برابر ساختمان مجلس شوراي اسلامي در ميدان بهارستان تجمع کرده بودند، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. اسامي ۲ نفر از دانشجويان بازداشت شده به شرح ذيل است: مهديه گلرو ، زهرا توحيدي ، اين دانشجويان پس از انتقال به کلانتري واقع در خيابان کارگر جنوبي آزاد شدند. (ادوار نيوز ۱۴/۷/۸۷)

۱۵ ـ مهديه گلرو از دانشجويان محروم از تحصيل دانشگاه علامه، که جهت اعتراض به محروميت از تحصيل در مقابل دانشکده ادبيات اين دانشگاه تحصن نموده بود، بدستور سجادي رئيس کل حراست توسط انتظامات به فرماندهي دهقان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از دانشگاه اخراج شد. اين دانشجوي متحصن دهها متر توسط نيروي انتظامات بر روي زمين کشيده شد. نامبرده به علت تداوم تحصن براي بازگشت به دانشگاه توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد.(ادوار نيوز ۴/۹/۸۷)

۱۶ ـ خانم آلما رنجبر از دانشجويان دانشگاه شيراز به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و توهين به مسئولان نظام توسط اداره اطلاعات شيراز بازداشت شد.(امير کبير ۲۶/۱۰/۸۷)

۱۷ ـ سحر يزداني پور دانشجوي دانشگاه شيراز و همسر يونس ميرحسيني دانشجوي بازداشت شده اين دانشگاه بدنبال مراجعه براي پيگيري وضعيت اعتصاب غذاي همسرش در دادگاه انقلاب شيراز بازداشت شد . اين فعال دانشجويي از سوي کميته انضباطي به تعليق از تحصيل محکوم شده است. (ادوار نيوز ۲۴/۱۱/۸۷)

دانشجويان: بازجويي
۱۸ ـ خانمها صادقي، رهپرور و فيض ، دانشجويان دانشگاه لرستان به علت حضور در تجمع اعتراضي ارديبهشت ۸۷ در کميته انضباطي دانشگاه مورد بازجويي قرار گرفتند. (اميرکبير ۳۱/۶/۸۷)

۱۹ ـ محبوبه خادمي دانشجوي دانشگاه شيراز به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و توهين به مسئولين نظام در اداره اطلاعات شيراز مورد بازجويي قرار گرفت. (اميرکبير ۱۷/۱۰/۸۷)

احضار به کميته هاي انضباطي
۲۰ ـ پنج نفر از دانشجويان زن دانشگاه شيراز بنامهاي ناهيد افراسيابي، سحر يزداني، نسيم دالوند و ندا ضيغمي به علت شرکت در تجمع دو هفته اي اسفندماه، جهت بازجويي به کميته انضباطي احضار شدند.
(امير کبير ۲۰/۱/۸۷)

۲۱ ـ الهه رادمهر دانشجوي شهرسازي دانشگاه اروميه به علت پيگيري وضعيت برادرش سجاد رادمهر، دانشجوي زنداني، ۲ بار به کميته انضباطي احضار و از سوي مسئولين دانشگاه مورد تهديد قرار گرفت.
(اميرکبير ۱/۵/۸۷)

۲۲ ـ طيبه جهانگيرفام مسئول کميته زنان و حقوق بشر انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شيراز جهت بازجوئي به کميته انضباطي احضار شد. (اعتماد ۲۸/۶/۸۷)

۲۳ ـ سحر يزداني پور از فعالين دانشجويي دانشگاه شيراز و مدير مسئول نشريه دانشجوئي توقيف شده “قاصدک” با ۳۰ مورد شکايت به اتهام مراوده با همسر خود در کميته انضباطي مورد بازجوئي قرار گرفت. نامبرده بدليل شرکت در تحصن هاي آذر ماه ۸۶ دانشگاه شيراز در کميته انضباطي به دو ترم محروميت از تحصيل بصورت تعليقي محکوم شده بود. (ادوارنيوز ۲/۸/۸۷)

۲۴ ـ ۴ نفر از دانشجويان زن دانشگاه شيراز جهت بازجويي به کميته انضباطي احضار شدند . اسامي تعدادي از دانشجويان احضار شده به اين شرح است : نسيم دالوند ، ندا اسکندري ، فاطمه آقايي ، محدثه محوي شيرازي. اتهام تمامي اين دانشجو شرکت در تجمعات ۱۶ آذر ماه در دانشگاه شيراز عنوان شده است. (اميرکبير ۱/۱۰/۸۷)

۲۵ ـ شهناز ميرحيدري ، مهشيد پور ميرزايي و الميرا چتريان دانشجويان دانشگاه آزاد شهرري به اتهام عدم رعايت شئون دانشجويي جهت بازجويي به کميته انضباطي احضار شدند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۹/۱۰/۸۷)

۲۶ ـ مهديه گلرو از فعالان دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي در کميته انضباطي محاکمه شد. اين دانشجو پس از ۱۸ ماه ممنوع الورودي به دانشگاه مجدد به کميته انضباطي احضار شده بود. (بامداد خبر ۲۶/۱۰/۸۷)

دانشجويان: احکام صادر شده توسط کميته ها
۲۷ ـ تينا حسيني دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد در کميته انضباطي به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شد.(امير کبير ۳/۱۲/۸۶)

۲۸ ـ سحر رضا زاده، پگاه حمزه اي و مارال پيله ور از فعالين دانشجويي دانشگاه تهران در کميته انضباطي به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند.(ادوار نيوز ۵/۱۲/۸۶)

۲۹ ـ زينب پيغمبرزاده دانشجوي دانشگاه تهران به علت شرکت در تجمع ۱۸ آذر دانشجويان در دانشگاه تهران در کميته انضباطي به يک ترم محروميت از تحصيل بدون احتساب سنوات محکوم شد. وي سال گذشته نيز به دليل شرکت در تجمع خرداد ماه دانشگاه تهران به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شده بود.(اعتماد ۱۴/۱۲/۸۶)

۳۰ ـ دکتر اسدي معاون فرهنگي و رئيس گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد ورامين، ۹ نفر از دانشجويان دختر را به خاطر پوشش غير چادر از کلاس درس اخراج کرده و اجازه ورود به آنها نمي دهد. اين استاد به دانشجويان گفته است هيچ کس در کلاس درس حق ندارد بدون چادر حاضر شود.(کميسيون زنان تحکيم وحدت ۱۵/۱۲/۸۶)

۳۱ ـ فرزانه حافظي و يک دانشجوي دختر ديگر در کميته انضباطي دانشگاه شيراز بصورت غيابي محکوم شدند. که هرکدام به يک ترم تعليق از تحصيل محکوم شدند.(امير کبير ۲۳/۱۲/۸۶)

۳۲ ـ شيما فرزاد منش، نگين فرزامند و مهديه گلرو دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي در کميته انضباطي يک ترم از تحصيل محروم شدند. همچنين عسل اخوان با دو ترم تعليق مواجه هست. و مهديه گلرو هم اکنون ممنوع الورود هست و اجازه تردد در دانشگاه علامه را ندارد. اين احکام به امضاي حجت الاسلام صدرالدين شريعتي رئيس دانشگاه علامه رسيده است.(اعتماد ۲۴/۱/۸۷)

۳۳ ـ سحر يزداني پور مدير مسئول نشريه “قاصدک” و ناهيد افراسيابي مدير مسئول نشريه”رهگذر” از سوي کميته انضباطي دانشگاه شيراز هرکدام به دو ترم تعليق از تحصيل محکوم شدند.(کارگزاران ۲۷/۱/۸۷)

۳۴ ـ زهرا توحيدي داوطلب آزمون کارشناسي ارشد در رشته علوم سياسي، دانشجوي محروم از تحصيل در دوره کارشناسي ارشد در سال ۸۶ طي نامه اي خطاب به محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فن آوري خواستار دريافت کارنامه شرکت در آزمون کارشناسي ارشد خود شد.(امير کبير ۱۶/۲/۸۷)

۳۵ ـ هشت تن از دانشجويان دختر دانشگاه صنعتي شيراز به اتهام “بدحجابي در محيط دانشگاه” در کميته انضباطي هرکدام به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند.(امير کبير ۹/۳/۸۷)

۳۶ ـ ناهيد بابازاده از دانشجويان دانشگاه تبريز به اتهام فعاليت سياسي به حکم اداره گزينش استاد و دانشجو وزارت علوم از تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد محروم شد.(ادوار نيوز ۱۱/۳/۸۷)

۳۷ ـ خانم صداقتي دانشجوي دانشگاه تربيت معلم کرج به علت حضور در تجمع اعتراضي در خرداد ۸۷ اين دانشگاه به حکم کميته انضباطي به دو ترم تعليق از تحصيل محکوم شد.(دسترنج ۱۸/۵/۸۷)

۳۸ ـ زينب کوشکي، از دانشجويان دانشگاه لرستان از سوي کميته انضباطي اين دانشگاه به علت حضور در تجمع اعتراضي ارديبهشت ماه ۸۷ که بدنبال مرگ يک دختر دانشجو در خوابگاه دخترانه فاطميه صورت گرفت، به دو ترم محروميت از تحصيل و استفاده از امکانات رفاهي دانشگاه محکوم شد. (اميرکبير ۳۱/۶/۸۷)

۳۹ ـ سه دانشجوي زن دانشگاه اصفهان در کميته انضباطي محکوم شدند. احکام صادره و راي نهائي کميته انضباطي به شرح ذيل اعلام گرديد: نرگس شريفي مدير مسئول نشريه دانشجوئي “دريچه” توبيخ کتبي به همراه درج در پرونده. زويا شکوهي مديرمسئول نشريه دانشجوئي “طلوعي ديگر” توبيخ کتبي به همراه درج در پرونده. مژده سمائي از دانشجويان “آزاديخواه و برابري طلب” يک ترم محروميت از تحصيل و ممنوع الورود شدن به خوابگاه و دانشگاه. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۱/۷/۸۷)
۴۰ ـ ناهيد افراسيابي و سحر يزداني در کميته انضباطي دانشگاه شيراز از تحصيل محروم شدند. ناهيد افراسيابي به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شد که يک ترم آن اجرايي و ترم ديگر آن معلق است. سحر يزداني به دو ترم محروميت از تحصيل محکوم شد ، که به صورت معلق مي باشد. ۵۰ نفر از دانشجويان دختر پس از اعتراضات دانشجويان به حضور علي لاريجاني رئيس مجلس در اين دانشگاه، به اتهام بدحجابي در کميته انضباطي مورد بازجويي قرار گرفتند. همچنين ۳ دانشجوي دختر به بهانه بدحجابي از دانشگاه اخراج شده اند. (اميرکبير ۵/۸/۸۷)

۴۱ ـ آلما رنجبر دانشجوي دانشگاه شيراز به اتهام توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتکاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي در کميته انضباطي به دو ترم ممنوعيت از تحصيل با احتساب سنوات و ارجاع پرونده به کميته انضباطي مرکزي محکوم شد . (اميرکبير ۱۲/۱۰/۸۷)

۴۲ ـ طيبه جهانگيرفام از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز بدستور محمد هادي ايمانيه رئيس دانشگاه براي مدت يک ماه به تمامي فضاي دانشگاه از جمله خوابگاه ممنوع الورود شد. (اميرکبير ۲۳/۱۰/۸۷)

احضار به دادگاه ها
۴۳ ـ هنگامه فتاحي و مريم ايثاري از اعضاي “تشکل اصلاح طلب” دانشگاه بين المللي خميني قزوين جهت بازجوئي به دادگاه انقلاب قزوين احضار شدند. (امير کبير ۱/۴/۸۷)

۴۴ ـ شبنم مددزاده، فيروزه صداقتي و رقيه سعيدي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم با شکايت رئيس دانشگاه جهت محاکمه به دادگاه انقلاب کرج احضار شدند. (اميرکبير ۳/۶/۸۷)

۴۵ ـ مهديه گلرو عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي و دانشجوي محروم از تحصيل به دادگاه انقلاب احضار شد. (ادوارنيوز ۲۶/۸/۸۷)

۴۶ ـ نسيم سلطان بيگي دانشجوي رشته ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و از دانشجويان ” آزاديخواه و برابري طلب ” به اتهام اقدام عليه امنيت ملي جهت محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.(فعالين حقوق بشر و دمکراسي ۲۵/۱۱/۸۷)

دانشجويان: محاکمات
۴۷ ـ انوشه آزادبر دانشجوي سابق دانشگاه تهران در دادگاه محاکمه شد. نامبرده ضمن رد تمامي اتهامات موجود، گفته هاي خود را در جريان بازجوئي، بدليل فشارهاي شديد روحي رواني در زمان بازداشت دانست. وي از جمله دانشجويان چپ بود که در ۱۱ آذر ۸۶ توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوين نگهداري مي شد. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۲۶/۶/۸۷)

۴۸ ـ بيش از ۳۰ دانشجوي دختر دانشگاه يزد به علت شرکت در تحصن دانشجويي در کميته انضباطي محاکمه شدند. تاکنون حکم تعدادي از اين دانشجويان که منع موقت از تحصيل به مدت نيمسال هست بطور موقت صادر شده است.(ادوار نيوز ۲۴/۷/۸۷)

۴۹ ـ معصومه منصوري دانشجوي دانشگاه اميرکبير به اتهام محاربه با نظام و تبليغ عليه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي صلواتي محاکمه شد . پدر نامبرده آقاي محمد علي منصوري بدليل شرکت در مراسم نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي سال ۶۷ توسط مامورين امنيتي بازداشت شده بود . خانم منصوري بدليل مراجعه مکرر به دادگاه انقلاب براي آگاهي يافتن از وضعيت پدرش، بدستور قاضي راسخ رئيس شعبه يک دادگاه انقلاب بازداشت و به مدت ۳ هفته در بند ۲۰۹ زندان اوين تحت شکنجه هاي جسمي و روحي قرار گرفت.(فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ۲۱/۱۱/۸۷)

دانشجويان: احکام صادر شده توسط دادگاه ها
۵۰ـ شيوا نظرآهاري فارغ التحصيل رشته عمران دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب، فعال حقوق بشر با مراجعه به سازمان سنجش، مطلع شد که نامش بدستور وزارت اطلاعات در ليست دانشجويان ممنوع التحصيل قرار گرفته و لذا امکان ثبت نام براي کارشناسي ارشد را ندارد. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۲۳/۷/۸۷)

۵۱ ـ جمال انصاري رئيس دادگستري استان زنجان گفت : دکتر حسين مددي رئيس هيات نظارت دانشگاه زنجان و معاون دانشجويي اين دانشگاه که در خرداد ماه سال جاري در حال تعرض به يکي از دانشجويان دختر توسط ساير دانشجويان دستگير شده بود ، در دادگاه تجديد نظر به ۳۰ ضربه شلاق تعزيري و ۳۰ ضربه تعليقي و دختر دانشجو هم به ۳۰ ضربه شلاق تعزيري محکوم شدند . (ايلنا ۱۹/۱۱/۸۷)

ضرب وشتم دانشجويان
۵۲ ـ مهديه گلرو از دانشجويان محروم از تحصيل اعلام کرد : مامورين نيروي انتظامي با استفاده از گاز اشک آور و گاز فلفل به دانشجويان شرکت کننده در تجمع مقابل مجلس حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. (راديو فردا ۱۴/۷/۸۷)

۵۳ ـ يک دختر دانشجوي دانشگاه آزاد رودهن توسط يک مامور زن و چند مرد حراست دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. رئيس دانشگاه و مسئول حراست دانشگاه خود را پاسخگو نمي دانند.(کارگزاران ۲۷/۷/۸۷)

دانشجويان: صدور قرار وثيقه
۵۴ ـ آناهيتا حسيني و بيتا صميمي زاده از دانشجويان چپگراي دانشگاههاي تهران و امير کبير پس از ۴۰ روز بازداشت هر کدام با قرار وثيقه ۸۰ ميليون توماني از زندان اوين آزاد شدند.(ادوار نيوز ۳/۱۲/۸۶)

۵۵ ـ شقايق طباخ دانشجوي دانشگاه تهران که در پارک لاله تهران بازداشت شده بود، با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. (خبرنامه شيراز ۶/۶/۸۷)

۵۶ ـ هستي خضروي عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و عضو کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت پس از ۱۰ روز بازداشت با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. (اميرکبير ۹/۷/۸۷)

اعتصاب غذا
۵۷ ـ مهديه گلرو از دانشجويان محروم از تحصيل دانشگاه علامه طباطبائي در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد. وي به علت اعتصاب غذاي خشک توسط مامورين امنيتي بيهوش گرديده و سپس به بهداري زندان منتقل شده است.(امير کبير ۱۱/۹/۸۷)

ربودن و قتل دانشجو:
۵۸ ـ سميه کاکاوند دانشجوي رشته حقوق دانشگاه ميبد يزد، روز ۲۹ آذر از دانشگاه ربوده و به قتل رسيد. جنازه وي ۱۸ دي در ۳ کيلو متري دانشگاه توسط مردم کشف شد. مادر نامبرده اعلام کرد: دخترش توسط يک عضو نيروي انتظامي به نام روح الله. د. ف به قتل رسيده است. اين عضو نيروي انتظامي خواستار ازدواج با سميه کاکاوند بوده است، ولي چون متاهل بوده، با پاسخ منفي سميه کاکاوند روبرو مي شود و سپس وي را ربوده و به قتل رسانده، برادر قاتل مسئول کميته انضباطي دانشگاه ميبد بوده و سميه را تهديد به اخراج از دانشگاه مي کرده است.(روز ۱/۱۲/۸۶)

اخبار مربوط به قتل در زندان:
۱ ـ جعفر مصلح بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب همدان پرونده مرگ دکتر زهرا بني يعقوب را مختومه و براي متهمان قرار منع تعقيب صادر کرد. ابوالقاسم بني يعقوب، پدر زهرا گفت: در متن راي صادره آمده است: با توجه به اينکه اصلا جرمي واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفي است، براي همه متهمان پرونده قرار منع تعقيب صادر مي شود. نامبرده بارها با تاکيد اعلام کرد که به هيچ وجه به خودکشي دخترش اعتقاد ندارد و دليل مستند و فراوان براي اثبات قتل فرزندش توسط ماموران اداره امر به معروف همدان از سوي وکلاي مدافع به دادگاه ارائه شده است. (کانون زنان ايران ۱۹/۴/۸۷)

۲ ـ خانواده دکتر زهرا بني يعقوب پس از گذشت يکسال از مرگ مشکوک فرزندشان در بازداشتگاه امر به معروف و نهي از منکر همدان با نوشتن نامه اي خطاب به مردم ايران به ويژه فعالان حقوق بشر در خواست کمک کردند. در بخشي از نامه آمده است: بيش از يکسال از مرگ مشکوک فرزندمان دکتر زهرا بني يعقوب در بازداشتگاه امر به معروف و نهي از منکر همدان مي گذرد. در اين مدت تلاش فراواني از سوي ما، وکلاي مدافع پرونده، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و روزنامه نگاران مستقل براي کشف حقيقت صورت گرفته اما متاسفانه تاکنون پرونده به نقطه روشني نرسيده است و متهمان همچنان آزاد هستند و مجازاتي براي آنها در نظر گرفته نشده است. هيچ کس پاسخ مشخصي به ما نمي دهد. به همين دليل از شما ياري مي خواهيم ، در ادامه آمده است: پس از انتقال جسد زهرا به پزشکي قانوني ، به آنها ساعت مرگ را ۹ صبح روز شنبه اعلام مي کنند. در حاليکه ساعت ۵ بعدازظهر و هشت و نيم شب با برادرش صحبت کرده و حدود ساعت ۵ بعدازظهر همان روز يک قاضي او را ديده و با صحبت کرده است. بر اساس گزارش پزشکي قانوني دو کبودي روي پاهاي زهرا مشاهده شده است. کبودي روي ساق پاي چپ و کبودي روي ران پاي راست. اما به علل اين کبودي ها اشاره نشده است. عجيب تر آنکه پزشکي قانوني به خوني که از بيني و گوش زهرا بيرون آمده توجهي نکردند و در هيچ کدام از گزارش هايشان به آن اشاره نکرده اند . دو- سه روز پس از مرگ دلخراش فرزندمان، يکي از معاونان استانداري همدان با پدر زهرا ديدار کرد و گفت: خواهش ما از شما اين است که حتي به اقوام خودتان هم نگوييد که فرزندتان در ستاد امر به معروف فوت کرده است. مثلا بگوييد تصادف کرده و يا دچار ايست قلبي شده است. چند پزشک متخصص به ما گفته اند: کسي که حلق آويز شده باشد به هيچ وجه گوش و بيني اش خون ريزي نمي کند و اين از نشانه هاي ضربه مغزي است. آيا فرياد رسي در اين کشور هست که داد فرزندمان را بستاند؟ (کانون زنان ايراني ۴/۸/۸۷)

۳ ـ رئيس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه با ارسال نامه اي خطاب به بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه ۲۸ تهران (کارکنان دولت) اعلام کرد: پرينت مکالمات تلفني رحيم بني يعقوب برادر دکتر زهرا بني يعقوب که آخرين گفتگو را پيش از مرگ خواهرش با او داشته در سيستم پرينت موجود نيست. ابوالقاسم بني يعقوب مي گويد: اورژانس منطقه، پس از معاينه جسد زهرا در ساعت نه و نيم شب عنوان کرد که او قبل از ساعت ۸ شب فوت کرده است. ما بارها و در جريان بازپرسي به اين گزارش اعتراض کرديم. اگر او ساعت ۸ شب فوت کرده، چگونه مي توانسته در ساعت هشت ونيم شب با برادرش صحبت کرده باشد. بازپرس از ما پرسيدند چه مدرکي براي اثبات اين ادعاي خود داريد؟ ما در پاسخ گفتيم مي توانيد پرينت مکالمه هاي تلفن همراه برادرش را بگيريد تا معلوم شود که کي و کجا با او تماس گرفته شده است. پس از يکسال دوندگي مي گويند پرينت در شبکه موجود نيست. دکتر زهرا بني يعقوب توسط ماموران امر به معروف و نهي از منکر همدان بازداشت و در زندان به قتل رسيد. (کانون زنان ايراني ۱۷/۸/۸۷)

مطبوعات توقيف شده
۱ ـ ثريا عزيز پناه مدير مسئول ماهنامه ” راسان ” چاپ سقز اعلام کرد : در چند ماه گذشته و بعد از چاپ مطلبي در نشريه مشکلاتي براي بنده بوجود آمد و باعث نگراني هايي در شوراي نويسندگان شد . وي افزود : اصل مسئله در تصميم بنده براي تعطيلي موقت ” راسان ” بخاطر برخي فشارهاي وارده بر مطبوعات مستقل است و از سوي ديگر نيز شوراي نويسندگان ” راسان ” از ادامه کار اين وضعيت نگران بودند . که با انتشار اطلاعيه اي استعفا دادند . (شار نيوز ۹/۱۰/۸۷)
مطبوعات: بازداشت روزنامه نگاران
۲ ـ بدنبال تجمع اعتراضي کارگران اخراجي شرکت ايران صدرا در مقابل استانداري بوشهر، ۳ نفر خبرنگار که براي تهيه گزارش به محل رفته بودند توسط نيروي انتظامي بازداشت شدند. اسامي خبرنگاران بازداشتي عبارتند از : ميترا انبارکي خبرنگار هفته نامه درياي جنوب و مريم خوئيني . (اعتماد ۲۰/۱/۸۷)

مطبوعات: احضار روزنامه نگاران
۳ ـ سه نفر از خبرنگاران حوزه ميراث فرهنگي روزنامه هاي اعتماد، سرمايه، اعتماد ملي، با شکايت سازمان ميراث فرهنگي جهت بازجويي به شعبه دوم دادگاه کارکنان دولت احضار شدند. مونا قاسيماني، سحر افاضلي، سعيده اسلامي، به علت درج اخبار برکناري ها و انتصابها در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در زمان رياست اسفنديار رحيم مشايي به دادگاه احضار شدند.(روز ۲۹/۲/۸۷)

۴ ـ ثريا دارابي سردبير مجله توقيف شده « قلم معلم» فرهنگي با سابقه و عضو سابق هيئت مديره کانون صنفي معلمان ايران به همراه سجاد خاکساري خبرنگار نشريه « قلم معلم» که در جريان اعتراضات معلمان در اسفند سال ۱۳۸۵ به مدت چند روز بازداشت گرديد، جهت محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.(کانون صنفي معلمان ايران ۲۸/۸/۸۷ )

بازجويي
۵ ـ ثريا عزيزپناه مدير مسئول ماهنامه کردي ـ فارسي “راسان” به اتهام تبليغ به نفع گروهک تروريستي مخالف نظام با شکايت فرمانده بسيج شهرستان پاوه در شعبه کارکنان دولت در تهران مورد بازجويي قرار گرفت. از سوي دادگاه مبلغ ۱۰ ميليون تومان وجه الکفاله براي وي صادر شد.
(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۶/۸/۸۷)

مطبوعات: محاکمه روزنامه نگاران
۶ ـ نوشين محمدي مدير مسئول هفته نامه”نداي جامعه” به اتهام چاپ عکس هاي مبهم، تفرقه افکني قومي، چاپ مواضع گروههاي غير قانوني و تشويش اذهان عمومي با شکايت اداره اطلاعات کرمانشاه و مدعي العموم در شعبه ۱۱ دادگاه تجديد نظر کرمانشاه محاکمه شد.(اعتماد ۲۱/۱/۸۷)

مطبوعات: احکام صادر شده توسط دادگاه ها
۷ ـ پرناز(نازي) عظيما خبرنگار راديو فردا به اتهام تبليغ عليه نظام در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران به يکسال حبس تعزيري محکوم شد. نامبرده به مدت ۸ ماه ممنوع الخروج بود، سپس بار قرار وثيقه ۵۱۰ ميليون توماني از ايران خارج شد.(ايسنا ۱۳/۱۲/۸۶)

اخبار مربوط به فعالين سياسي، فرهنگي و اجتماعي:
۱ ـ رقيه عليزاده همسر عباس لساني زنداني سياسي آذربايجاني که بصورت تبعيد در زندان مرکزي يزد بسر مي برد، توسط مامورين اداره اطلاعات اردبيل بازداشت و پس از ساعتها بازجويي آزاد شد. اداره اطلاعات خانم لساني را تهديد کرده بود که در مورد وضعيت همسرش در زندان، نبايد با رسانه ها و فعالان حقوق بشر صحبت کند. عباس لساني در زندان يزد به مدت ۱۵ روز در اعتصاب غذا بود. (ساوالان سي ۲۴/۱/۸۷)

۲ ـ شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر بار ديگر تهديد به مرگ شد. وي طي نامه اي به فرمانده نيروي انتظامي ايران پيگيري قضايي اين مسئله را خواستار شد. شيرين عبادي هنگام ورود به دفتر وکالت خود با يادداشتي بدين مضمون که” شيرين عبادي مرگ تو نزديک است” مواجه شد. نامبرده اعلام کرد: از آنجا که من اختلاف حسابي با کسي ندارم و در حرفه وکالت خود نيز فقط بصورت رايگان از قربانيان نقض حقوق بشر دفاع مي کنم، بنابراين افرادي که آرزوي مرگ مرا دارند، با من عداوت شخصي نداشته، بلکه با افکار و عقايد من مخالف هستند. نامه تهديد آميز به امضاي انجمن ضد بهائيت رسيده و شيرين عبادي کپي آنرا براي فرمانده نيروي انتظامي ارسال کرده، در اين نامه چنين آمده است: خانم شيرين عبادي به تو گفتم رفتار غير اسلامي و منطبق با رفتار بهائيت خود را ترک کن ولي تو به خوش رقصي براي خارجيان و بهائيان ادامه دادي دخترت را هم در اين راه وارد کردي او را خواهيم کشت که بداني. توجه کن”.(کانون زنان ايراني ۲۶/۱/۸۷)

۳ ـ ليلا حيدري از فعالين مدني و سياسي آذربايجان به اتهام اقدام عليه امنيت ملي در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي صلواتي بصورت غير علني محاکمه شد. اين فعال سياسي و مدني سال گذشته توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوين به مدت طولاني تحت فشار قرار داشت و با قرار وثيقه ۸۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد.(ادوار نيوز ۱۹/۲/۸۷)

۴ ـ به فيلم “تسويه حساب” به کارگرداني تهمينه ميلاني از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه نمايش داده نشد. همچنين فيلم “دايره زنگي” به کارگرداني پريسا بخت آور با فيلم نامه تائيد شده پس از ساخته شدن وادار به تغيير و تعديل فيلم اش شد. (بي بي سي ۵/۴/۸۷)

۵ ـ بدنبال ممنوع التصوير شدن چند بازيگر سينماي ايران، دو بازيگر زن که به تازگي از سفر خارج برگشته اند و يا در برخي فيلمهاي هاليوودي حضور يافته اند جهت بازجويي به معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي احضار شدند. (ادوارنيوز ۱۵/۵/۸۷)

۶ ـ گلشيفته فراهاني هنرپيشه سينما، در حال سفر به هاليوود در فرودگاه ممنوع الخروج اعلام شد. مسئولين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي گويند: بازيگران ايراني براي بازي در فيلمهاي خارجي بايد از اين وزارتخانه مجوز بگيرند. (روز ۳۰/۵/۸۷)

۷ ـ مادر سجاد رادمهر، دانشجوي دانشگاه تبريز که از ۳۷ روز پيش در بازداشت نهادهاي امنيتي بسر مي برد، به علت مراجعه به دانشگاه تبريز و پيگيري وضعيت فرزندش، تلفني از سوي نهادهاي امنيتي مورد تهديد قرار گرفت. (اميرکبير ۴/۶/۸۷)

۸ ـ سخنراني هاي شيرين عبادي در مراکز دانشگاهي و پژوهشي مالزي بدليل فشار وزارت خارجه ايران لغو گرديد. نامبرده به دعوت “بنياد صلح مالزي” به منظور انجام يک سري سخنراني دعوت شده بود. مقامات وزارت خارجه ايران به وزارت خارجه مالزي گفته اند که حضور عبادي در مالزي و انجام سخنراني مي تواند به روابط خوب دو کشور صدمه بزند. (روزآنلاين ۸/۷/۸۷)

۹ ـ نيروهاي امنيتي با تهديد و تحت فشار گذاردن مجتبي سميع نژاد و بلاگ نويس و زنداني سياسي ، خواهان توقف فعاليت وي شده اند . نيروهاي امنيتي چندي پيش با بازداشت شيدا جهان بيني همسر مجتبي سميع نژاد اقدام به تهديد او کرده اند . آنها از همسر سيمع نژاد خواسته اند تا دادخواستي را عليه وي تسليم دادگاه نمايد و در آن از شوهرش بدليل فساد اخلاقي شکايت نموده و طلاق بگيرد . مجتبي سيمع نژاد در سال ۸۳ در پرونده معروف به وبلاگ نويسان توسط اطلاعات سپاه پاسداران به مدت ۹ ماه بازداشت گرديد .
(کميته گزارشگران حقوق بشر ۱۴/۸/۸۷)

۱۰ ـ اداره اماکن نيروي انتظامي شهرستان قروه و اداره ارشاد با بازگشايي آموزشگاه زبان کردي در اين شهر مخالفت کردند. اداره ارشاد به بهانه عدم تاهل خانم خاتون حبيبي و ناهمخواني رشته تحصيلي وي با تدريس زبان کردي نامبرده را به عنوان مسئول آموزشگاه رد صلاحيت کرده اند.
(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۰/۸/۸۷)

۱۱ ـ جمعي ۱۵۰ نفره از دانشجويان بسيجي در مقابل منزل شيرين عبادي تجمع کرده و تابلوي دفتر وي را به بهانه سکوت مدعيان حقوق بشر در برابر جنايات اسرائيل در غزه به پائين کشيدند. بسيجيان شعار مي دادند: “مرگ بر قلم بدست مزدور” ، “اسرائيل جنايت مي کند، عبادي حمايت مي کند” ، “آتش و خون در غزه” و “مدعيان حقوق بشر کجائيد” لازم به ياد آوري است اين اقدام و طرح چنين شعارهائي در حالي صورت مي گيرد که، کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعيه اي در محکوميت خشونت هاي صورت گرفته در نوار غزه، خواستار سرعت عمل مجامع بين المللي و حقوق بشري شده بود. (شبکه خبر دانشجو ۱۲/۱۰/۸۷)

۱۲ ـ گروه مادران صلح با انتشار فراخواني از نيروهاي فعال و آزاديخواه و همه مردم صلح دوست خواسته بودند اعتراض شديد خود را نسبت به حملات اسرائيل در غزه و وادار کردن اين حکومت به رعايت قطعنامه هاي سازمان ملل ، ابراز دارند . تجمعي در اعتراض به جنايات اسرائيل در غزه در مقابل سفارت فلسطين در تهران شکل گرفت ، ماموران امنيتي لباس شخصي با حمله به تجمع کنندگان مانع ادامه کار آنها شدند . ماموران امنيتي در مقابل شعار صلح ، صلح ، آتش بس ، مدام شعار مي دادند : ” مرگ بر صلح طلب ” و ” جنگ جنگ تا پيروزي ” در اين تجمع بهمن احمدي امويي ” روزنامه نگار مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به صورت خونين او اسپري فلفل پاشيده شد . دوربين راحله عسگري را ضبط کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.فرخنده احتسابيان را به داخل جوي هل دادند و آيدا سعادت روزنامه نگار را مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
(ميدان زنان ۲۲/۱۰/۸۷)

۱۳ ـ آرزو رحيم خاني از اساتيد عضو هئيت علمي دانشگاه آزاد واحد انديمشک به علت حمايت از تحصن دانشجويان دانشگاه زنجان ، از کار اخراج شد. (آزادنا ۲۳/۷/۸۷)

۱۴ ـ دکتر فاطمه صادقي استاد دانشکده علوم سياسي دانشگاه آزاد کرج و عضو هئيت علمي اين دانشگاه ، توسط گزينش مرکزي دانشگاه آزاد رد صلاحيت شده و از تدريس در دانشگاه آزاد محروم گرديده است.
(اداورنيوز ۲۶/۱۱/۸۷)

بازداشت فعالين سياسي فرهنگي و اجتماعي:
۱ ـ نسرين محمودي آذر دبير کميته زنان انجمن دوستداران محيط زيست اشنويه به اتهام تلاش براي برگزاري مراسم روز جهاني کارگر در اشنويه توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد.(موکريان نيوز ۱۳/۲/۸۷)

۲ ـ شهناز گراي در ۱۷ فروردين توسط مامورين وزارت اطلاعات در کرج بازداشت شد. سپس در ۲۲ فروردين دختر وي بنام آزاده گراي ۲۵ ساله توسط مامورين وزارت اطلاعات بازداشت شد. نامبرده پس از بازجويي به زندان گوهر دشت منتقل شد. بدنبال بازداشت خانم آزاده گراي سه فرزند خرد سال ايشان از جمله يک کودک سه ساله بدون مادر در منزل باقي مانده اند.(فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ۷/۳/۸۷)

۳ ـ محبوبه کرمي فعال جنبش زنان و از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء که در تاريخ ۲۴ خرداد بازداشت شده طي تماس تلفني با مادرش اعلام کرد که در بند نسوان زندان اوين به همراه ۲۵ زن ديگر در يک سلول بسر مي برد. در روز ۲۴ خرداد حدود ۹۰ زن توسط نيروهاي امنيتي با ضرب و شتم شديد بازداشت شدند. اتهام همه آنها را اقدام عليه امنيت ملي اعلام کرده اند.( تغيير براي برابري ۶/۴/۸۷)

۴ ـ ميترا انبارکي و مريم خوئيني از اعضاي سازمان دانش آموختگان ايران، شعبه بوشهر، در حين پخش اطلاعيه اين سازمان به مناسبت ۱۸ تير، توسط نيروهاي بسيج بازداشت و به نيروهاي امنيتي تحويل داده شدند.
(ادوار نيوز ۱۹/۴/۸۷)

۵ ـ در پي مراجعه ماموران امنيتي تهران جهت دستگيري ميثم لطفي و عدم امکان بازداشت وي ، مادر وي توران مرادي به همراه مريم لطفي خواهر ميثم توسط مامورين بازداشت و به پليس امنيت تهران منتقل شدند که در طي ۲۴ ساعت هر دو آنها آزاد شدند . ميثم لطفي شامگاه ۲۵ ارديبهشت ۸۶ به جرم « اراذل و اوباش » با حمله نيروي انتظامي به منزلش دستگير شد . طي اين حمله، مادر و خواهر مورد ضرب و شتم واقع شدند . ميثم بعد از بازداشت به سوله کهريزک منتقل و مورد شکنجه هاي شديد فيزيکي و حتي اعدام مصنوعي قرار گرفت . وي در سن ۱۹ سالگي در جريان حوادث کوي دانشگاه بازداشت شده بود.
(کميته گزارشگران حقوق بشر ۷/۵/۸۷)

۶ ـ خانم سما بهمني اهل بندرعباس از اعضاي مجموعه فعالان حقوق بشر که از تاريخ دوم مرداد به علت تلاش براي تهيه گزارشاتي از نقض حقوق بشر در منطقه کردستان، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود، با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني از زندان مرکزي سنندج آزاد شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۰/۶/۸۷

۷ ـ سيما ابراهيمي، سوسن رازاني و سميه بهشتي زاد از فعالين کارگري سنندج به همراه توسط نيروهاي اطلاعاتي براي مدت ۲ روز بازداشت شدند.(کميته هماهنگي براي ايجاد تشکلهاي کارگري ۲۵/۶/۸۷)

۸ ـ هما نيکبخت و نسرين نيکبخت خواهران زنداني سياسي، محمد نيکبخت توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان گلپايگان بازداشت و مورد بازجوئي قرار گرفتند. (فعالين حقوق بشر و دمکراسي ۲۸/۶/۸۷)

۹ ـ بيش از ۵۰ نفر از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضي اول آذر در قطعات شهدا در گورستانهاي مختلف و تجمع اعتراضي ۱۵ آذر در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. اسامي تعدادي از زنان دستگير شده در ميان آنها به شرح ذيل اعلام شده است: شيما فلاحت پيشه، سمانه سبحاني و صوفيه در بند ۲۴۰ زندان اوين. ( فعالان حقوق بشر درايران ۲۲/۹/۸۷)

۱۰ ـ ستاره قاسمي از فعالين آذربايجاني توسط نيروهاي امنيتي در اروميه بازداشت شد. منزل وي توسط نيروهاي امنيتي مورد بازرسي قرار گرفته کيس کامپيوتر، کتابها و ياداشتهاي او را ضبط کرده و با خود برده اند. وي تاکنون با وکيل و خانواده خود تماس نداشته است.(ساوالان سسي ۲۵/۹/۸۷)

۱۱ ـ سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان اسامي و مشخصات ۳۳ نفر از شهروندان تهراني را که به اتهام شرکت در تجمع بدون مجوز و اداي احترام به قربانيان جنگ ايران و عراق ، در گورستان بهشت زهرا از اول آذر ماه در بازداشت بسر مي برند را منتشر کرد. اين بازداشت شدگان در بازداشتگاههاي امنيتي تحت بازجوئي بوده و اکنون در انتظار دادگاهي در زندان بسر مي برند.اسامي تعدادي از زنان بازداشت شده به شرح ذيل است : فاطمه قاسمي و سميه (سوزان) زندلشتي. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۵/۱۰/۸۷)

۱۲ ـ حدود ۱۸ نفر از خانم هايي که قصد ديدار با فرزندانشان در قرارگاه اشرف در عراق را داشتند در فرودگاه مهرآباد تهران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان منتقل شدند . دستگيرشدگان با گرفتن ويزا و بليط به صورت قانوني قصد پرواز داشتند . کبري بنازاده اميرخيزي ۵۶ ساله و مادر۸۴ ساله اش از جمله دستگيرشدگان مي باشند .در سالهاي اخير تعدادي از مادران و پدران پير به دليل ملاقات فرزندانشان در قرارگاه اشرف در عراق دستگير و به حبس هاي طولاني مدت محکوم شده اند. از جمله آنها زهرا عليقلي ، زهرا اسدپورگرجي ، فاطمه جوشن و شهلا زرين فر چندين نفر ديگر مي باشند .
(فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ۲۸/۱۰/۸۷)

۱۳ ـ نيروهاي وزارت اطلاعات در تاريخ ۲۷ دي ماه سال جاري ۱۸ فرد سالخورده که قصد ديدار با فرزندانشان در قرارگاه اشرف در عراق را داشتند ، در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت کردند. اسامي بازداشت شدگان عبارتند از : سکينه سليمان زاهد ، زهرا جوادي ، فردوس محبوبي ، عزت نوري ، فاطمه صادقي ، کبري اميرخيزي ، خانم ، پريسا پوراقبال ، عزيزه شفيعي نيا ، جميله محمدزاده ، کبري بادي رودي ، عاطفه بهرامي و شماري از اعضاي خانواده رضايي ، اکثر اين افراد حدود ۶۰ تا ۸۰ سال سن دارند . افراد مذکور تمام مراحل قانوني سفر را طي نموده و مرتکب هيچ گونه عملي برخلاف قانون نگرديده بودند .(فعالان حقوق بشر در ايران ۷/۱۱/۸۷)

۱۴ ـ سيلويا هارتونيان ۳۳ ساله ايراني- ارمني که براي سازمان بين المللي آريکس در حوزه روشهاي زايمان در ايران کار مي کرده است، از متهمين پرونده موسوم به براندازي نرم هست که در مرداد ماه سال جاري به همراه برادران اعلائي بازداشت شدند. خانم سيلويا هارتونيان بر اثر فشارهاي ماموران امنيتي در بند ۲۰۹ زندان اوين دچار مشکلات روحي و رواني شديد شده و در مقابل دوربين تلوزيوني مجبور به مصاحبه و به اصطلاح اعتراف شده است.(فعالين حقوق بشر در ايران ۵/۱۱/۸۷)

۱۵ ـ هاجر روراست معلم و فعال مدني در مرکز کودکان بي سر پرست اداره بهزيستي مهاباد توسط مامورين امنيتي بازداشت شد. (کانون دانشجويان مدافع حقوق بشر کردستان ۹/۱۱/۸۷)

فعالين سياسي، فرهنگي و اجتماعي: احکام صادره شده توسط دادگاه ها
۱ ـ همسر ناصر سوداگري که به علت شرکت در مراسم گراميداشت سالگرد قتل عام زندانيان سياسي در سال ۶۷ در گورستان خاوران دستگير شده بود، به اتهام اقدام عليه امنيت کشور و ارتباط با سازمان مجاهدين خلق در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضي سادات بصورت غير علني محاکمه و به ۳ سال حبس تعليقي محکوم شد .(امير کبير ۹/۱۲/۸۶)

۲ ـ الهام يعقوبي ۳۰ ساله از اعضاي خانواده هاي قتل عام زندانيان سياسي سال ۶۷ در شعبه يک دادگاه انقلاب شهرري به ۶ ماه زندان محکوم شد و به زندان اوين منتقل گرديد. وي در شهريورماه پس از شرکت در مراسم سالگرد کشتار زندانيان بازداشت و به مدت ۳ هفته در سلول انفرادي بند ۲۰۹ زندان اوين توسط فردي با نام مستعار رحمتي مورد بازجويي قرار داشت.وي سپس با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. دو دائي نامبرده بنامهاي احمد سليماني و سعيد سليماني در سال ۶۷ اعدام شدند.(فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ۲۰/۱/۸۷)

۳ ـ شهناز کي پور ۴۷ ساله و فرزندش آزاده گرائي ۲۷ ساله با دست بند و پا بند، بدون داشتن حق انتخاب وکيل در شعبه ۴ دادگاه انقلاب کرج به رياست قاضي فرج الهي به زندان محکوم شدند. احکام صادره به قرار زير مي باشد: آزاده گرائي ۱۰ سال زندان و شهناز کي پور ۵ سال زندان. اين خانواده توسط رضا عارفي از بازجويان وزارت اطلاعات در خيابان با ضرب و شتم بازداشت و به سلول هاي انفرادي بند سپاه پاسداران در زندان گوهردشت منتقل گرديدند. وزارت اطلاعات منزل اين خانواده را به تصرف خود درآورده است.
(فعالين حقوق بشر و دمکراسي ۴/۴/۸۷)

۴ ـ خانم حميده نبوي چاشمي همکار فعالين حوزه زنان به اتهام ارتباط داشتن با نشريه توقيف شده”سرزمين آريايي” که هفته پيش توسط مامورين امنيتي بازداشت شده بود به علت شرکت در مراسم بزرگداشت دکتر مصدق در دادگاه تجديد نظر به چهار ماه حبس که به مدت ۵ سال به حالت تعليق درآمد، محکوم شده است.خانم نبوي با دختر ۵ ساله خود به تنهايي زندگي مي کند و فرزندش که اکنون بطور موقت به اقوام سپرده شده به علت دوري از مادرش در وضعيت روحي نامناسبي به سر مي برد.(امير کبير ۲۶/۷/۸۷)

۵ ـ فاطمه نبوي ۲۸ ساله توسط مامورين اداره اطلاعات سمنان بازداشت گرديد. از زمان دستگيري هيچ خبري از وضعيت ايشان در دست نيست. خواهر نامبرده حميده نبوي به اتهام قصد شرکت در بيستمين سالگرد قتل زندانيان سياسي در دادگاه به يکسال زندان محکوم شده است.
(فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ۵/۹/۸۷)

۶ ـ حميده نبوي به اتهام قصد شرکت در مراسم بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي سال ۱۳۶۷ در دادگاه انقلاب شهر ري به يکسال زندان محکوم شد. نامبرده در ۱۶ مهر توسط مامورين اطلاعات بازداشت و به سلولهاي انفرادي بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل گرديد. (فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ۷/۸/۸۷)

۷ ـ فاطمه قاسمي از بازداشت شدگان اول آذر ماه در گورستان بهشت زهرا به اتهام اقدام عليه امنيت ملي در دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد. احکام صادره به مدت سال تعليقي شده است.(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۱۹/۱۱/۸۷)

۸ ـ سميه (سوزان) زندلشتي از بازداشت شدگان اول آذر ماه در بهشت زهرا به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق شرکت در تجمع غيرقانوني و تباني جهت براندازي نرم به ۲سال حبس تعليقي محکوم شد . نامبرده پس از ابلاغ حکم در ۲۶ بهمن از زندان آزاد شد.(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۷/۱۱/۸۷)

۹ ـ نازيلا دشتي ۵۰ ساله که از خرداد ماه در بازداشت بسر مي برد، به جرم سفر قانوني به عراق و ملاقات با بستگان خود در « قرار گاه اشرف» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي صلواتي به ۳ سال حبس تعزيري و تبعيد به زندان گوهردشت کرج محکوم شدند. فريبا دشتي و هود دشتي خواهر و برادر نازيلا دشتي در جريان قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند. نامبرده به همراه همسرش هاني يازرلو از زندانيان سياسي دهه ۶۰ مي باشند.(فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران ۳۰/۱۱/۸۷)

اقليت هاي دين : بازداشت ها
۱ ـ سونيا تبيانيان به جرم اعتقاد به آئين بهائيت توسط ماموران امنيتي در ساري بازداشت شد. خانم شعله الله وردي گرجي ( دختر ايشان ) اعلام کرد: ماموران امنيتي منزل آنها را پس از بازداشت پدر و مادرش مورد بازرسي قرار داده اند، يک سري از کتابها، اسناد و مدارک را هم با خود برده اند. وي افزود: تلاش کرديم وکيل بگيريم ، ولي هنوز موفق نشده ايم ، چون در ميان وکلاي داخلي به صراحت مي توانم بگويم ، کسي جرات نمي کند وکالت قبول کند ، اگر قبول کنند براي خود آنها بد مي شود. (راديو فردا ۲۵/۸/۸۷)

۲ ـ زليخا موسوي به علت اعتقاد به ديانت بهايي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي توسط اداره اطلاعات ياسوج در ۶ آبان ۸۷ بازادشت شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۶/۸/۸۷)

۳ ـ سهيلا مطلبي از چهره هاي شناخته شده موسيقي در شهر ساري به علت اعتقاد به آئين بهائيت توسط ماموران امنيتي اداره اطلاعات ساري بازداشت گرديد.(فعالان حقوق بشر در ايران ۴/۹/۸۷)

۴ ـ خانم صهبا رضواني يکي ديگر از مسئولان جامعه بهائيان سمنان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد . (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۵/۱۰/۸۷)

۵ ـ پگاه سنائي ۲۰ ساله و فيروزه يگان از بهائيان قائمشهر توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۳/۱۰/۸۷)

۶ ـ ژينوس سبحاني از بهائيان تهران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد. ژينوس سبحاني منشي دفتر “کانون مدافعان حقوق بشر” و “کانون مشارکت براي پاکسازي مين” مي باشد. نامبرده از همکاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران است .(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۶/۱۰/۸۷)

۷ ـ نازي حسامي از اعضاي اين جمعيت آل ياسين توسط اداره اديان وزارت اطلاعات پس از بازجويي بازداشت شد . همچنين ندا ستاري و نيلگون ستاري جهت بازجويي به اداره اديان وزارت اطلاعات احضار شدند.
(جمعيت آل ياسين ۲۶/۱۰/۸۷)

۸ ـ خانم ها شهناز سعادتي ، فرزانه احمدزادگان ، انيس فنائيان ، ترانه سنائي و اميليا فنائيان به جرم اعتقاد به آئين بهائيت توسط نيروهاي امنيتي در قائمشهر بازداشت شدند. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۹/۱۰/۸۷)

۹ ـ زهرا عبدالله وند ۳۱ ساله و مريم قاسمي ۳۲ ساله از هواداران آيت الله کاظميني بروجردي بدستور دادگاه ويژه روحانيت بازداشت و به بند ۲۴۰ زندان اوين منتقل شدند . (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۰/۱۱/۸۷)

۱۰ ـ سمين اشرافي از اعضاي جامعه بهائيان مشهد، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.
(فعالان حقوق بشر در ايران ۸/۱۱/۸۷)

۱۱ ـ نادره جوادي ۴۴ ساله از مسيحيان نوکيش پس از دو هفته بازداشت با سپردن سند منزل از زندان آزاد شد.(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۷/۱۱/۸۷)

۱۲ ـ زهره شريفي به همراه فرزند ۵ ساله اش بنام امير مهدي انصار ي از هواداران آيت الله کاظميني بروجردي توسط مامورين دادسراي وِيژه روحانيت و وزارت اطلاعات بازداشت شدند. منزل آنان مورد بازرسي قرار گرفت.( فعالان حقوق بشر در ايران ۲۹/۱۱/۸۷)

۱۳ ـ طاهره تقي زاده از مسئولان جامعه بهايي در شهر ساري بدستور دادگاه انقلاب بازداشت شد و منزل وي مورد بازرسي قرار گرفت.( فعالان حقوق بشر در ايران ۳۰/۱۱/۸۷)

۱۴ ـ خانمها آرزو قنبري، ريحانه عبدالکريمي و هدي پرويزي از زنان جمعيت آل ياسين توسط مامورين دايره مذاهب وزارت اطلاعات دستگير و به بند امنيتي ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند. سارا يوسف پور و مهشيد نجفي از اعضاي اين جمعيت به دفتر پيگيريهاي وزارت اطلاعات احضار شدند. همچنين منازل فريبا جليليان ، فاطمه زندي و اشرف زندي از اعضاي اين جمعيت توسط مامورين اداره اطلاعات مورد بازرسي قرار گرفت.
(جمعيت آل ياسين ۳۰/۱۱/۸۷)

مرگ در زندان
۱ ـ آمنه فلاح آزاد ۳۰ ساله و فرحناز خدادادي ۳۸ ساله از زندانيان بند زنان گوهردشت بعلت عدم رسيدگي پزشکي در زندان فوت کردند.(فعالين حقوق بشر و دمکراسي ۱۳/۹/۸۷)

محکومين به سنگسار:
۱ ـ شادي صدر ، مريم کيان ارثي و محمد مصطفايي از اعضاي نهاد « شبکه وکلاي داوطلب» اعلام کردند: هشت زن به اتهام زنا به حکم قطعي سنگسار محکوم شده اند، که هر لحظه حکم مي تواند اجرا شود. اين نهاد از محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه ايران خواسته است که مانع اجراي اين احکام شوند. شادي صدر گفت: شش نفر از نه متهم تنها بر اساس تصميم قاضي و بدون حضور شاهد يا وکيل مدافع در جريان اعترافاتشان محکوم شده اند. زنان متهم سني بين ۲۷ تا ۴۳ سال دارند. ” کبري نجار ” زندان رجايي شهر کرج ،” ايران . الف ” زندان سپيدار اهواز ، ” خيريه .و ” زندان سپيدار اهواز ، “اشرف کلهري ” زندان اوين تهران ، ” گيلان محمدي ” زندان مرکزي اصفهان ، ” افسانه، ر ” زندان عادل آباد شيراز ، ” م. خ” (زن) زندان وکيل آباد مشهد ، ” م.ه “(زن) زندان وکيل آباد مشهد.( بي بي سي ۳۰/۴/۸۵)

زندانيان سياسي عقيدتي محکوم به اعدام:
۱ ـ يک زن که در ارتباط با پرونده انفجار حسينيه رهپويان شيراز دستگير شده بود، از سوي قوه قضائيه محکوم به اعدام شدند. (انتخاب ۱۲/۵/۸۷)

۲ ـ زينب جلاليان ۲۷ ساله اهل شهرستان ماکو واقع در استان آذربايجان غربي به اتهام عضويت در يک حزب کردستاني در دادگاه انقلاب کرمانشاه به عنوان محارب محکوم به اعدام شد . وي ۸ ماه پيش توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شده است.
(کانون دانشجويان مدافع حقوق بشر کردستان ۲۸/۱۰/۸۷)

محکومين به اعدام
۱ ـ شهربانو ندام ۵۰ ساله و اکرم مهدوي ۳۲ ساله در دادگاههاي تهران محکوم به اعدام شدند. پرونده آنها به شعبه اجراي احکام فرستاده شده است.(اعتماد ۱۲/۱۲/۸۶)

۲ ـ سهيلا ۲۸ ساله به جرم قتل فرزند ۵ روزه اش در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران و با تائيد ديوان عالي کشور محکوم به اعدام شد.(اعتماد ۱۹/۲/۸۷)

۳ ـ زينب ۲۸ ساله به جرم قتل همسرش موسي ۴۱ ساله در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران محکوم به اعدام شد.(اعتماد ملي ۵/۳/۸۷)

۴ ـ صغرا نجف پور ۳۱ ساله که ۱۸ سال از عمرش را در زندان رشت گذرانده است، به اتهام قتل يک کودک ۸ ساله در سن ۱۳ سالگي مجددا در دادگاه عمومي رشت محکوم به اعدام شد. صغرا از سن ۹ سالگي بدليل فقر شديد خانوادگي، نزد خانواده مقتول مشغول به کار بوده است. وي مي گويد که از همان سن ۹ سالگي مورد تعرض قرار گرفته و با تهديد مجبور به سکوت بوده است. نسرين ستوده وکيل مدافع صغرا مولائي گفت احتمال اعدام موکل من هر لحظه وجود دارد، اميدوارم هرچه زودتر جلوي اجراي اين حکم گرفته شود. (اعتماد ۳۱/۴/۸۷)

۵ ـ شبنم ۳۱ ساله که به اتهام قتل همسرش مجتبي از سوي شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران به اعدام محکوم شده بود،حکم به تعويق افتادن آنرا يک ساعت پيش از اجرا اعلام کردند. (کارگزاران ۸/۵/۸۷)

۶ ـ معصومه ۳۱ ساله به اتهام قتل علي ۶۷ ساله از سوي شعبه ۷۴ دادگاه کيفري استان تهران محکوم به اعدام شد. اين حکم از سوي شعبه اول ديوان عالي کشور مورد تائيد قرار گرفت. (اعتماد ۱۳/۵/۸۷)

۷ ـ يک زن ۳۴ ساله به جرم قتل شوهرش، در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران و با تائيد شعبه ۲۷ ديوانعالي کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد ۶/۶/۸۷)

۸ ـ زهرا به جرم قتل همسر ۴۲ ساله اش در شعبه ۱۶۰۱ دادگاه کيفري استان تهران و با تائيد شعبه ۳۴ ديوانعالي کشور به اعدام محکوم شد. (کاگزاران ۲۵/۶/۸۷)

۹ ـ مريم رجبي به اتهام قتل محمد ( همسرش) از سوي دادگاه کيفري استان تهران محکوم به اعدام شد.
(کارگزاران ۲/۷/۸۷)

۱۰ ـ طاهره به جرم قتل محمد (همسرش) از سوي شعبه ۵ دادگاه کيفري استان خراسان رضوي به اعدام محکوم شدند. (اعتماد ۳/۷/۸۷)

۱۱ ـ معصومه که ۱۱ سال پيش به اتهام قتل محمد همسرش از سوي دادگاه کيفري بيرجند به اعدام محکوم شده بود بعد از تاييد حکم اعدام وي از سوي شعبه ۲۰ ديوان عالي کشور ،طي نامه اي که از سوي عبدالصمد خرمشاهي وکيل مدافع وي به رئيس قوه قضائيه ارسال شد . حکم اعدام وي بطور موقت متوقف و پرونده وي براي دادرسي مجدد به تهران ارسال شد. (اعتماد ۲۲/۷/۸۷)

۱۲ ـ “شهلا. ب” به اتهام قاچاق ۸۰۰ گرم هروئين از سوي دادگاه انقلاب “رودان ” محکوم به اعدام شد لازم به توضيح است که “شهلا.ب” در زمان صدور حکم باردار بوده و از سوي يکي از قضات براي وي تقاضا يک درجه تخفيف به همين علت شده اند.(ايسکانيوز ۱۳/۹/۸۷)

۱۳ ـ ” رويا ” ۳۰ ساله به اتهام قتل همسرش ” مجيد ” ۳۵ ساله از سوي شعبه ۵ دادگاه کيفري استان فارس به اعدام محکوم گرديد حکم صادره از سوي ديوان عالي کشور مورد تاييد قرار گرفت.(ابتکار ۱۶/۹/۸۷)

۱۴ ـ سوگل ۳۷ ساله که متهم است براي فرار از ازدواج اجباري فريد ۲۱ ساله را به قتل رسانده از سوي شعبه ۵ دادگاه کيفري استان فارس به رياست قاضي رضائيان به اعدام محکوم شد. حکم صادره از سوي ديوان عالي کشور مورد تاييد قرار گرفت .(اعتماد ۸/۱۰/۸۷)

۱۵ ـ مرجان به اتهام پاشيدن اسيد که منجر به قتل مهدي . ج مي شود از سوي شعبه ۵ دادگاه کيفري استان رضوي به اعدام محکوم شد . (ايسکانيوز ۴/۱۱/۸۷)

۱۶ ـ سحر ۱۸ ساله به اتهام قتل همسرش داريوش ۳۰ ساله به حکم شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي نورالله عزيز محمدي محکوم به اعدام شد . (اعتماد ۶/۱۱/۸۷)

احکام اجرا شده اعدام
۱ ـ شبنم ۳۲ ساله به جرم قتل همسرش مجتبي به حکم دادگاه و با تائيد ديوانعالي کشور در زندان اوين تهران بدار آويخته شد. (ايران ۷/۶/۸۷)

۲ ـ فاطمه حقيقت پژوه ۳۷ ساله به جرم قتل همسر موقتش مسعود ۳۰ ساله پس از تحمل ۷ سال زندان به حکم شعبه ۱۶۰۱ دادگاه جزايي تهران و با تائيد ديوانعالي کشور در زندان اوين به دار آويخته شد.(ايران۷/۹/۸۷)

۳ ـ طيبه ۲۸ ساله به جرم قتل الهه ۸ ساله به حکم شعبه ۷۴ دادگاه کيفري استان تهران و با تاييد ديوان عالي کشور در زندان به دار آويخته شد . ( ايران ۵/۱۰/۸۷)

۴ ـ يک زن به جرم قتل، به حکم شعبات دادگاه کيفري استان تهران و با تائيد ديوانعالي کشور در زندان اوين تهران به دار آويخته شدند. (جمهوري اسلامي ۱۰/۱۱/۸۷)

۵ ـ معصومه قله چهي ۳۲ ساله، به جرم قتل همسرش محمد، پس از تحمل ۱۲ سال حبس به دستور قوه قضائيه در زندان رفسنجان به دار آويخته شد. اين دختر دانشجو را به اجبار به عقد پسر عموي مادرش درآورده بودند. نامبرده به صورت غير عمد در يک درگيري مرتکب قتل شده بود.(روز آنلاين ۱۴/۱۱/۸۷)

اخبار اجتماعي و سرکوب عمومي:
۱ ـ يک دختر جوان در مقابل پاساژ گلديس در صادقيه تهران به اتهام نامناسب بودن حجابش توسط نيروي انتظامي با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفت و خون آلود شد. جوانان در جلوي خودروي گشت ارشاد نيروي انتظامي مقاومت کرده و شعار مي دادند”ما حکومت نظامي نمي خواهيم” و بر عليه مسئولين نظام و نيروي انتظامي شعار مي دادند. با گسترش اعتراض مردم، يگان ويژه ضد شورش اقدام به تيراندازي هوايي نموده و ۱۵ نفر را دستگير کردند.(امير کبير ۵/۱۲/۸۶)

۲ ـ بدستور قوه قضائيه نيروي انتظامي به يک مهماني در تهران حمله کرده و ۳۱ دختر و ۳۶ پسر را به اتهام رقص و پايکوبي دستگير کرده اند.(ادوار نيوز ۲۴/۱/۸۷)

۳ ـ ضابطان مرکز اجرايي امر به معروف و نهي از منکر سپاه پاسداران ناحيه شيراز ۷۵ نفر زن و مرد را به جرم شرکت در يک جشن شبانه دستگير و به مقامات قضايي تحويل دادند.(کيهان ۱/۲/۸۷)

۴ ـ در اجراي طرح امنيت اخلاقي و اجتماعي ۴۹ مرد و زن به اتهام بدحجابي و کم توجهي به شئونات اسلامي توسط ماموران نيروي انتظامي همدان بازداشت شدند. براي بازداشت شدگان پرونده تشکيل شده و به مراجع قضايي معرفي شده اند.(جمهوري اسلامي ۱۶/۲/۸۷)

۵ ـ سرهنگ شعباني معاون اجتماعي و فرماندهي انتظامي استان قزوين اعلام کرد: طي دو ماه گذشته ۹۵ زن به اتهام عدم رعايت حجاب اسلامي توسط پليس دستگير شده اند. همچنين پليس به ۲۰۰۰ زن بدپوشش تذکر داده است.(نوانديش ۵/۳/۸۷)

۶ ـ جواهري معاون امور بانوان استان مرکزي اعلام کرد: در سال گذشته بيش از ۶۰۰۰ زن معتاد در استان مرکزي دستگير شده اند که ميانگين سني آنها بين ۱۸ تا ۲۵ سال است . وي افزود: ۳۰ درصد معتادان دختر و ۷۰ درصد آنان را زنان تشکيل مي دهند نامبرده گفت : ۲۱ مورد خودکشي موفق و ۴۰۷ مورد خودکشي ناموفق و ۳۲ مورد قتل و ۷۲ مورد دستگيري دختران فراري در استان به ثبت رسيده است. (اميرکبير ۷/۳/۸۷)

۷ ـ سردار نصرتي فرمانده نيروي انتظامي استان آذربايجان شرقي اعلام کرد: طي دو ماه گذشته ۵۷۵ زن و مرد به اتهام داشتن رابطه ناسالم طي دو ماه گذشته دستگير شدند. وي در مورد رعايت حجاب در چهار چوب طرح ارتقاي امنيت اخلاقي و اجتماعي گفت: از اول سال جاري به ۱۴۵۶۰ نفر تذکر داده شد و ۱۸ مرد و ۴۹ زن دستگير شد ه اند.(امير کبير ۱۱/۳/۸۷)

۸ ـ عليرضا اکبر شاهي رئيس پليس استان تهران اعلام کرد: طي دو ماه گذشته ۱۰۹۸ زن به اتهام بدحجابي در تهران دستگير شده اند که از اين تعداد ۹۵۴ نفر با اخذ تعهد کتبي آزاد و تعداد ۱۱۴ نفر نيز با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند.(نوانديش ۱۲/۳/۸۷)

۹ ـ دختري بنام گلاويژ سلطان نيا فرزند عبدالله از اهالي شهر مهاباد که به همراه پدر خود در يک کارگاه آجرپزِي در شهر همدان مشغول بکار بوده، از سوي ابراهيم الياسي صاحب کارخانه مورد اذيت و آزار قرار مي گيرد، وي به علت فشارهاي روحي اقدام به خودکشي از راه خود سوزي مي نمايد و پس از ۱۸ ساعت در بيمارستان فوت نمود.(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۴/۳/۸۷)

۱۰ ـ سهراب سليماني مدير کل زندانهاي استان تهران گفت: ۱۱۰۰ زن در زندانهاي استان تهران نگهداري مي شوند. (امير کبير ۲۲/۳/۸۷)

۱۱ ـ دختر ۱۵ ساله اي بنام مهتاب احمدزاده اهل پيرانشهر که به همراه خانواده خود در يک کارگاه جوجه کشي در شهر نقده مشغول به کار بود، پس از تعرض صاحب کار به وي، به علت فشارها ي روحي و رواني ناشي از تجاوز اقدام به خودسوزي کرد و در محل حادثه جان سپرد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۸/۴/۸۷)

۱۲ ـ سيد کاظم رسول زاده طباطبائي مدير گروه روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس و رئيس گروه کار زنان و دختران آسيب ديده و در معرض آسيب در همايش اسلام و آسيب اجتماعي اعلام کرد: در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپيگري بالاي ۳۰ سال بود اما اکنون از ۱۵ سال به بالا رسيده است. نامبرده افزود: اگر پيش از اين اقدام به روسپيگري به خاطر رفع نيازهاي اوليه بود اکنون بخاطر رفع نيازهاي ثانويه است. از طرفي تا پيش از اين پديده روسپيگري بيشتر در مجردها بروز مي کرد اما تحقيقات نشان داده است که اکنون روسپيگري در متاهلين بيشتر شده و با رشد سريعي نيز مواجه است. وي گفت: پديده روسپيگري پيش از اين در غير بومي ها بيشتر بوداما اکنون شيوع اين پديده در طيف بومي و غير بومي برابر شده بنابراين ديگر نمي توانيم اين پديده را با مهاجرت مرتبط بدانيم. به گفته رسول زاده گر چه اين پديده قبلا در افراد با تحصيلات کمتر از ديپلم ديده مي شد اما اکنون در افراد تحصيل کرده هم ديده مي شود. حسين علي زاهدي پور کارشناس ارشد جامعه شناسي و عضو ديگر اين کار گروه گفت: ۱۱ درصد روسپيان شهر تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپيگري ميزنند. رسول روشن استاد دانشگاه شاهد و کارشناس خانواده عضو اين گروه کار اعلام کرد: تحقيقات نشان داده است که بعضي از افراد به خاطر انتقام جوئي و تنفر از خانواده و جامعه وارد اين حيطه مي شوند.( سرمايه ۱۲/۴/۸۷)

۱۳ ـ در آخرين تحقيق دفتر امور اجتماعي وزارت کشور در زمينه فرار دختران، بيشترين آمارها مربوط به شهرهاي تهران، قم و سمنان بوده است. سهيلا صادقي استاد دانشگاه تهران و از اعضاي گروه کار درباره آمار دختران فراري مي گويد: تنها آمار فرار دختران موجود است اما آماري از پسران فراري نداريم. در ايلام دختر فراري نداريم اما در عوض ميزان خودکشي دختران بالاست. نامبرده گفت: برخورد با دختران فراري يا بي اعتنائي است يا شماتت و سرزنش. اگر هم اين دختر به پليس مراجعه کرده و بگويد که مورد تجاوز قرار گرفته، اين پاسخ را خواهد شنيد که خودت خواستي. سهيلا صادقي اعلام کرد: تحقيقات نشان مي دهد در ۷۰ درصد موارد خانواده نابسامان منشا فرار دختران از خانه بوده است. گاه فرار از خانه براي رهائي از يک آسيب جنسي است و ممکن است دختر در معرض تعرض پدر، برادر، عمو يا دائي قرار گرفته باشد. (سرمايه ۱۵/۴/۸۷)

۱۴ ـ فرخنده عزيزي ۳۳ ساله مادر ۲ کودک خردسال به علت فقر مالي در سقز با خوردن دارو اقدام به خودکشي کرد. نامبرده چندي پيش نيز در تلاش براي خودکشي دست به خودسوزي زده بود که با تلاش پزشکان نجات يافت. وي در آخرين گفته هاي خود از عدم مساعدت مسئولين مربوطه نسبت به رفع حداقل نيازهاي خود سخن گفته بود. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۸/۴/۸۷)

۱۵ ـ در پي اجراي طرح امنيت اجتماعي در اماکن خصوصي و سرکشي سرزده مامورين اداره اماکن به کلاسهاي درسي آموزشگاه هاي علمي و آزاد در تهران، ۲۱ آموزشگاه زبان و کنکور به اتهام بد حجابي و عدم رعايت شئونات اسلامي توسط نيروهاي انتظامي پلمب شدند. (اعتماد ۱۹/۴/۸۷)

۱۶ ـ حجت الاسلام سيد احمد علم المهدي امام جمعه مشهد گفت: بي حجابي تنها گناه و فعل حرام نيست. امروز يک جنايت وحشتناک است. بي حجاب يک جاسوس مزدور بي جيره مواجبي است که روز و شب براي آمريکا جاسوسي مي کند، بدون اينکه حقوقي بگيرد. نامبرده خطاب به متوليان فرهنگي و نيروهاي امنيتي گفت: بي حجابي مسئله کوچکي نيست که از کنار آن بگذريم. تمام مردم به عنوان مسلمان بايد با آن برخورد کنند. بي حجابي با آن قيافه ناهنجارش از يک ماده منفجره و بمب خطرناکتر است. (ايسنا ۲۲/۴/۸۷)

۱۷ ـ سيد رضي حدائق معاون سياسي و امنيتي استانداري فارس اعلام کرد: اينطور نشود که به محض تعطيلي مدرسه ما شاهد لباس تنگ و کوتاه باشيم، به ويژه حجم بدن خانمها نبايد در لباس ها مشخص باشد. متاسفانه برخي از خانمها عادت کرده اند که نگران حضور نامحرم نباشند. (ايسنا ۲۲/۴/۸۷)

۱۸ ـ مرکز اجرائي امر به معروف و نهي از منکر سپاه پاسداران شيراز بدستور قوه قضائيه با حمله به يک جشن در منطقه “قلات” شيراز، ۷۰ دختر و پسر شرکت کننده در جشن را به اتهام شرکت در مجلس لهو و لعب دستگير کردند. پرونده اين افراد در دادسراي عمومي و انقلاب شيراز در حال رسيدگي است. (کيهان ۲۷/۴/۸۷)

۱۹ ـ زيبا فرج پور ۱۷ ساله اهل روستاي نردان بانه در زمان آبياري باغچه منزل بر اثر انفجار مين کشته شد. لازم به يادآوري است که دولت ايران به معاهده ممنوعيت استفاده از مين هاي ضد نفر نپيوسته است.
(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۹/۴/۸۷)

۲۰ ـ صالحي مدير کل بهزيستي استان مرکزي اعلام کرد: آمار معتادان دختر در استان مرکزي رو به افزايش است. و آمارهايي در اين زمينه وجود دارد که به دليل متشنج کردن جامعه ارائه نمي شود.
(جمهوري اسلامي ۲/۵/۸۷)

۲۱ ـ ناصر نجاران رئيس پليس امنيت اخلاقي خراسان رضوي گفت: بدحجابي جرم است و به همين دليل از طرح مبارزه با آن عقب نشيني نمي کنيم و اين طرح تعطيل هم نخواهد شد و آن را با قدرت ادامه خواهيم داد. وي در مورد طرح مبارزه با خودروهاي مزاحم گفت: با خودروهاي سواري که حيوان حمل مي کنند از جمله سگ و ميمون يا گربه برخورد خواهد شد. ( امير کبير ۲/۵/۸۷)

۲۲ ـ اصغر اميرنيا، مديرعامل بنياد رودكي گفت : خانم‌هاي مانتويي كه به عنوان ميهمان يا هر عنوان ديگري، بليط‌هاي رديف اول را در دست داشته باشند، اجازه نشستن در سه رديف اول را ندارند و به رديف‌هاي آخر تالار راهنمايي مي‌شوند. بر اين اساس همه خانم‌هايي كه قصد نشستن در صندلي‌هاي رديف اول تا سوم را دارند، بايد چادر به سر داشته باشند. اميرنيا از بازرسان وزارت ارشاد بود كه در دولت نهم از سوي صفار هرندي به عنوان مديركل اداره ارشاد استان تهران منصوب شد. وي فروردين ماه امسال با حكم صفار هرندي به عنوان مديرعامل بنياد رودكي منصوب شد. بنياد رودكي داراي سه مجموعه فرهنگي شامل تالار وحدت، تالار فردوسي و مجموعه فرهنگي انقلاب اسلامي (زيرزمين برج آزادي) است.( دسترنج ۵/۵/۸۷)

۲۳ ـ دوچرخه سواري زنان در پارک خانواده واقع در منطقه جهانشهر کرج به بهانه حفظ شئونات اسلامي به حکم سازمان پارک هاي کرج ممنوع اعلام شد . ( دسترنج ۱۹/۵/۸۷)

۲۴ ـ حجت اسلام احمد علم الهدي امام جمعه مشهد در خطبه هاي نماز جمعه اين شهر که با افتتاح المپيک پکن همزمان شده بود، به ‌شدت از پرچمداري كاروان ايران توسط يک زن انتقاد كرد. علم‌الهدي گفت: در رقابت‌هاي المپيك در چين تيم ورزشي ما وقتي مي‌خواهد حركتي بين‌المللي انجام دهد، نبايد پرچمدار آنان خانم ورزشكار باشد، چرا كه اين موضوع جنگ با ارزش‌ها و آماده ‌سازي مردم براي فرج امام زمان است. آيا مي‌فهميد چه مي‌كنيد؟ اين كه در حركتي بين‌المللي زن را جلودار مي‌كنيد، به غير از سرپيچي از فرمايشات معصومان است؟ (ميزان نيوز ۱۹/۵/۸۷)

۲۵ ـ معاون اجتماعي فرماندهي نيروي انتظامي استان مازندران اعلام کرد: به حکم قوه قضائيه ۹ دختر و ۱۸ پسر به اتهام شرکت در جشن ، رقص و پايکوبي توسط مامورين انتظامي اخلاقي شهرستان نوشهر بازداشت شدند. همچنين فضل الله وکيلي راد دادستان عمومي و انقلاب بابل اعلام کرد : ۶ زن و ۱۱ مرد به اتهام فساد توسط ماموران مرکز اجرايي امر به معروف و نهي از منکر در يکي از روستاهاي بابل دستگير شدند.
(جمهوري اسلامي ۲۱/۵/۸۷)

۲۶ ـ ماموران پليس امنيت اجتماعي دو دختر جوان را به دليل رعايت نکردن مصاديق حجاب بازداشت کردند. يک پليس زن و چهار پليس مرد، يکي از دختران را که مقاومت مي کرد بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و بارها سرش را به جداره بالاي خودرو کوبيدند. نيروي انتظامي همچنان موبايل دو پسر جوان را که از حادثه فيلمبرداري کرده بودند را گرفت. (کانون زنان ايراني ۳/۶/۸۷)

۲۷ ـ سردار محمود بت شکن رئيس پليس فرودگاههاي کشور اعلام کرد: در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و برخورد با هرگونه پوشش بد ، پليس از سفر ۱۲۸ نفر بدليل بدحجابي جلوگيري کرده، به ۱۷۱۱۵۱ نفر تذکر داده و از ۶۷۹۹ نفر تعهد کتبي گرفته است. ( ايسنا ۱۰/۶/۸۷)

۲۸ ـ دکتر فقيه رئيس سازمان بهزيستي کشور در قم اعلام کرد: طي سال گذشته ۸ ميليون پرونده در قوه قضائيه به ثبت رسيده و انکار آسيب ها نادرست است . وي گفت ۸۰درصد زنان خياباني که در مراکز بهزيستي نگهداري مي شوند بين ۱۵ تا ۲۴ ساله مي باشند .( اميرکبير ۱۳/۶/۸۷)

۲۹ ـ بدستور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمان خانمهاي مراجعه کننده و کارمندان اين اداره حق پوشيدن لباس با رنگهاي تند و زننده مانند قرمز، زرد و سفيد را ندارند. (آفتاب ۱۳/۶/۸۷)

۳۰ ـ بدستور مدير کل راه و ترابري استان کرمان و معاونت راه سازي اين اداره کل ورود ارباب رجوع زن به اين اداره ممنوع شد. نگهبانان اين اداره طبق دستور از ورود زنان که عمدتا نمايندگان شرکتهاي پيمانکاري و مهندسين مشاور طرف قرارداد اداره کل راه و ترابري استان کرمان هستند به ساختمان معاونت راه سازي جلوگيري کردند. (تغيير براي برابري ۱۷/۶/۸۷)

۳۱ ـ يک زن کارگر ۳۰ ساله بنام صبا در کارگاه گل سازي در تبريز بر اثر آتش سوزي کشته شد. نبود شرايط ايمني لازم در محيط کار از يک سو و وجود مواد احتراق زا در کارگاه که در زير زميني قرار داشت، موجب گسترش سريع شعله هاي آتش شد.(شهرزاد نيوز ۱۸/۹/۸۷)

“فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکاي شمالي”

ihrnena@gmail.com [1] ۱۶/۱۲/۱۳۸۷ برابر با ۰۶/۰۳/۲۰۰۹

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا: FaalanHRC@yahoo.ca [2]
siterahaei@yahoo.com:انجمن [3] مدافعين حقوق بشرو دمکراسي در ايران – فرانسه
اتحاديه براي دمکراسي در ايران ـ ايتاليا: updi@libero.it [4]
اتحاد براي دفاع ازحقوق بشر در ايران – واشنگتن – آمريکا: adhri1@yahoo.com [5]
info@bashariyat.de [6] کانون دفاع از حقوق بشر در ايران – آلمان:
shafaei@azadegy.de [7] شبکه فعالان حقوق بشر ايراني در آلمان:
HRIRNL@gmail.com [8]: کانون دفاع ازدمکراسي در ايران– هلند
info@komitedefa.org [9]: کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com:کميته [10] دفاع از حقوق بشر در ايران – کاليفرنيا – آمريکا
komitenoran@yahoo.noکميته [11] نوران(کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – نروژ):
yebarak@yahoo.ca [12]: سازمان ايرانيان غرب کانادا – ونکور – کانادا
kupg_iran@yahoo.de [13]: کميته دفاع از زندانيان سياسي ايران- برلين
mnrecht@hotmail.comفعالين [14] ايراني حقوق بشر- سوئيس:
فعالان دفاع از حقوق بشر: Irantestimonyinfo@irantestimony.com [15]

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .