‫افشاي اسامي کساني که در قتل و شکنجه دستگير شدگان قيام مردم ايران در زندان کهريزک دست داشته اند


‫چندي طول کشيد تا به اسامي و مشخصات افرادي که در اردوگاه مرگ کهريزک دست به قتل جوانان قيام مردم ايران در زير شکنجه هاي قرون وسطائي زده بودند دست يابيم و آنها را شناسائي و در اختيار مراجع بين المللي قرار دهيم تا  براي رسيدگي به  جنايت عليه بشريت در ايران  بکار برده شود.

‫در اردوگاه مرگ کهريزک يک سولۀ مستطيلي شکل در آن ايجاد شده  و اين سوله را قفس بندي کرده بودند. مساحت هر قفس در حدود ۳۰ متر مربع مي باشد، که در هر کدام از اين قفسها بين ۴۰ الي ۶۰ نفر جا داده مي شد و زندانيان تقريبا فقط  قادر به ايستادن بودند . در اين سوله در حدود ۲۰۰ نفر از دستگير شدگان قيام مردم ايران و تعدادي از زندانيان عادي نگهداري مي شدند.

به محض ورود ‫دستگير شدگان قيام مردم ايران به اردوگاه مرگ کهريزک شکنجه ها آغاز مي شد و شبانه روز ادامه داشت . شکنجه گران معمولا سر و صورت زنداني و نقاط حساس بدن او را هدف قرار مي دادند . شکنجه گران با استفاده از ابزارهاي شکنجه مانند باتون، لوله هاي فلزي، نبشي وشلاق شکنجه مي کردند و بيشتر به سر زنداني مي کوبيدند .شکنجه گران در مواردي بر روي زندانيان آب گرم مي ريختند که يکي از موارد شکنجه روتيني آنها است.

‫آنها همچنين حکم مرگ افراد را داشتند و خود مي توانستند تصميم بگيرند و به اجرا در بياورند البته مرگ در زير شکنجه هاي سبعانه و قرون وسطائي صورت مي گرفت و مرگ اکثر جان باختگان بصورت تصادفي نبوده بلکه با طرح، تشخيص و تصميم قبلي صورت مي گرفت. شکنجه هاي طاقت فرسا و غير انساني بطور سيستماتيک و عليه تمامي زندانيان صورت مي گرفت. آنها قربانيان خود را انتخاب مي کردند و در زير شکنجه به قتل مي رساندند. بنابه گفتۀ شاهدين تقريبا در هر ۲۴ ساعت ۲ الي ۳ نفر را به قتل مي رساندند که در مجموع کساني که به قتل رسانده شدند در حدود ۱۵ الي ۲۰ نفر مي باشند پيکر آنها را لاي پتو مي پيچاندند و در وانتي قرار مي دادند و به سردخانه کهريزک تحويل مي دادند.

‫از جمله جواناني که در زير شکنجه به قتل رسيدند مي توان نام محسن روح الاميني و محمد کامراني را نام برد. محسن روح الاميني توسط فردي بنام سروان پاسدار زندي معاون اردوگاه مرگ کهريزک پس از شکنجه هاي زياد با يک وسيله فلزي به سر شهيد راه آزادي مردم ايران محسن روح الاميني مي کوبد و در حالي که خون از سر او جاري بود بدستور وي توسط شکنجه گراني به نامهاي سيد موسوي و سيد حسيني از پا آويزان مي شود و مدتها بدين صورت قرار داده مي شود که همچنان خون از سر او جاري بود تا زماني که او جان باخت. محسن روح الاميني با هدف به قتل رساندن شکنجه مي شد. با شيوه مشابه محمد کامراني را به شهادت رساندند.

‫چندين نفر از کساني که شاهد قتل و شکنجه بودند حاضرند در هر دادگاه بين المللي و هيئت تحقيق بين المللي عليرغم خطر جاني مشاهدات خود را بيان کنند با دليل و مدارک قابل استناد. آنها همچنين در صورت لزوم مي توانند به خانواده هاي قربانيان به عنوان شهود در هر دادگاه مسقل شرکت کنند به شرط تامين جاني انها .

‫کساني که در شکنجه و قتل جوانان قيام مردم ايران مسقيما نقش داشتند و تا به حال منجر به مرگ تعداد زيادي از جوانان شده است. احمدرضا رادان ،عامريان (عامري) معاون رادان، کشميري (از دستياران رادان)، حقي فرمانده گارد، کوميجاني رئيس بازداشتگاه کهريزک، سروان پاسدار زندي معاون اردوگاه کهريزک، پاسدار سيد موسوي ( قاتلين محسن روح الاميني )، افسر پاسدار سيد حسيني افسر نگهبان زندان کهريزک و ۸ نفر از افراد گارد که با نقاب زندانيان را مورد شکنجه قرار مي دادند.

‫احمد رضا رادان به اتفاق تعدادي از همدستانش مانند کشميري، عامريان(عامري) و حقي با هلي کوپتر چند روز در هفته به کهريزک ميآمدند و زندانيان را خود مورد شکنجه هاي وحشيانه و تحقير قرار ميدادند.

‫احمد رضا رادان خطاب به زندانيان گفت: در دنيا اول اينجا است زنداني که زنداني را آدام مي کنيم بعد ابوغريب و گوانتانامو

علي خامنه اي ولي فقيه روز سه شنبه ۶ مرداد ماه دستور بسته شدن بازداشتگاه کهريزک را صادر کرد زيرا، بگفته وي در آنجا معيارهاي لازم براي حفظ حقوق بازداشت شدگان وجود ندارد. اين در حالي است که در اين اردوگاه مرگ، دهها نفر به قتل رسيدند و صدها نفر در اثر شکنجه دچار صدماتي شدند و تا پايان حياتشان اثرات جسمي و روحي آنرا با خود دارند.

علي خامنه اي، که افراد فوق مجري فرامين وي بوده و ميباشند، از ترس به محاکمه کشاندن آنها و افشاي نقش خود اقدام به بستن شتاب زده و از بين بردن آثار جرم نمود و افراد فوق را براي ادامۀ جنايت عليه بشريت به شکنجه گاههاي ديگر منتقل کرده است.

‫فعالين حقوق بشر و دمرکراسي در ايران، جنايت هاي قرون وسطائي که در اردوگاه مرگ کهريزک توسط بالاترين مقامات انتظامي که مجريان دستورات علي خامنه اي ولي فقيه هستند را به عنوان جنايت عليه بشريت محکوم مي کند و از دبير کل و کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل خواستار ارسال هيئت تحقيق براي بررسي جنايتهاي که در اين بازداشتگاه و ساير بازداشتگاهها صورت مي گيرد مي باشد و خواستار  تحت پيگرد بين المللي قرار دادن آمرين و عاملين آن است.

‫فعالين حقوق بشر ودمکراسي در ايران - ۱۵ مرداد ۱۳۸۸ برابر با ۶ اگوست ۲۰۰۹
‫گزارش فوق به سازمانهاي زير ارسال گرديد: دفتر دبيرکل سازمان ملل - کميسارياي عالي حقوق بشر - کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا - سازمان عفو بين الملل - سازمان ديدبان حقوق بشر

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .