بايگاني حقوق بشر - ۲۰۰۹

‫گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ايران، آبان ۱۳۸۸

گزارش بخش بسيار کوچکي از موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران که توسط اين شبکه گرد آوري شده است

فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي

تقاضاي ۱۰۹ سازمان حقوق بشري از سازمان ملل متحد براي محکوم کردن نقض حقوق بشر در ايران

بيش از يکصد سازمان مستقل حقوق بشر و سازمان هاي جامعه مدني از سراسرجهان از هئيت هاي نمايندگي در سازمان ملل متحد خواستند که از قطعنامه مجمع عمومي در محکوميت نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران حمايت کنند، و از جمهوري اسلامي بخواهند که الزامات بين المللي حقوق بشر کشور ايران را رعايت کند.

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر
از وضعيت حقوق بشر در ايران در بهار و تابستان ١٣٨٨

اين سازمان مردم نهاد در گزارش دو فصل بهار و تابستان با اشاره به وضعيت حقوق بشر در ايران، از برخوردهاي صورت گرفته با کنشگران مدني و شهروندان، به خصوص در جريان برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و حوادث پس از آن، انتقاد کرد. بر اين اساس کانون مدافعان حقوق بشر از مسئولان خواسته است تا به حقوق سياسي و مدني شهروندان ايراني از جمله آزادي بيان و آزادي تجمع احترام بگذارند.

احکام اعدام و غيرعادلانه را لغو کنيد

ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه اي از قوه قضاييه ايران خواست که فورا احکامي را که توسط دادگاه انقلاب تهران از پايان سپتامبر تا کنون برعليه متهماني که به تحريک ناآرامي هاي بعد از انتخابات متهم شده اند لغو کند. اين احکام نتيجه دادگاه هاي غيرعادلانه اي است که متهمان از داشتن وکيل اختياري منع شدند.

‫گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ايران، مهر ۸۸

گزارش بخش بسيار کوچکي از موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران که توسط اين شبکه گرد آوري شده است

فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي

‫ادامه يافتن تجمعات اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين

ليست تعدادي از اسامي دستگيرشدگان ۲۷ شهريور ماه

 

‫اعتراضات گسترده خانواده هاي دستگيرشدگان ۲۷ شهريور و ليست جديدي از دستگير شدگان

‫گزارش ماهانه (شهريور ۱۳۸۸) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران
‫در اين گزارش بخش بسيار کوچکي از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوري شده است به اطلاع مي رسانيم

فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي

دستگيري ها و تجمع اعتراضي خانواده ها ي دستگير شدگان قيام در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين همچنان ادامه دارد

‫ليست اسامي تعدادي از دستگير شدگان ۲۷ شهريور

 

خانواده هاي دستگير شدگان به تجمعات اعتراضي خود در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين ادامه ميدهند

ياران ما زندانند يا کشته در ميدانند!

بيانيهً "زندانيان سياسي از بند رستهً ايران"

جوانان دلير و شکنجه شده و هتک حرمت شده و زندانيان سياسي مقاوم در سراسر ايران، براستي افتخار نام ايران و ايراني و حرمت کلمه آزادي هستند و ما همه آن دلاوران را، ياران همبند و همدرد خود و از عزيزترين خواهران و برادان و رفقاي خود ميدانيم. پس به سبک بچه هاي زندان، دستان آنان را به گرمي ميفشاريم و در آغوششان ميکشيم و با هم زمزمه ميکنيم: "نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم".

بي اطلاعي از وضعيت بازداشت شدگان، دفاع را غير ممکن مي سازد و نگرانيها از وضعيت جسماني- رواني آنها را افزايش مي دهد
خانواده هاي دستگير شدگان به تجمعات اعتراضي خود براي آزادي عزيزانشان ادامه ميدهند

هر روز عده زيادي از خانواده هاي بازداشت شده ها از صبح همزمان با شروع ساعت كاري تا پايان وقت اداري در مقابل دادگاه انقلاب به انتظار اعلام كفالت و يا وثيقه براي عزيزانشان با نگراني منتظر مي مانند

ليست اسامي تعدادي از بازداشت شدگان قيام مردم ايران

رييس جديدقوه قضاييه بايد براي مهار نقض حقوق بشر اقدام کند

نامه ديده بان حقوق بشر به لاريجاني درمورد پيگيري نقض گسترده حقوق بشر

‫خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين تجمع اعتراضي بر پا کردند

امروز شنبه ۷ شهريور ماه حدود ۱۰۰ نفر از خانواده هاي بازداشت شده ها در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند و خواستار مشخص شدن وضعيت عزيزانشان و آزادي هر چه سريعتر آنها شدند .بيشتر خانواده ها بيش از ۷۰ روز است كه مسير دادگاه انقلاب ، اوين ،‌دادستاني ، قوه قضاييه را با شنيدن وعده و وعيدهاي دروغين از طرف مسئولان طي مي كنند امروز شدت اعتراضات خانواده ها در دادگاه انقلاب بيشتر از روزهاي قبل بود و بنا به گفته آنها صبرشان لبريز شده است

‫تجمعات اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگان قيام بيش از ۲ ماه است که ادامه دارد

اگر چه در اين مدت به خانواده ها فشار روحي و جسمي شديدي وارد شده اما همچنان ثابت قدم تا آزادي تمامي بازداشت شده ها ايستاده اند و مي گويند در اين مدت توهين و تحقيرهاي زيادي نه تنها از طرف مسئولين دادگاه انقلاب و زندان اوين حتي مامورين هم شنيده ايم

‫ادامه يافتن تجمعات اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين

براي حمايت و پشتيباني از زندانيان سياسي و خانواده هاي آنها و پايان دادن به رنج و محنت آنها در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين در کنار خانواده هاي زندانيان سياسي حضور گسترده يابيم و اجتماعي از هزاران نفر تشکيل دهيم و تا آزادي آنها از تجمع و اعتراضات خود دست بر نداريم.

‫يورش وحشيانه به خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل زندان اوين

 

‫ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان قيام که براي ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم

حقوق بشر ارزشي بر باد رفته

 بررسي اجمالي عملکرد دولت نهم در مناطق کردنشين

‫گزارش کميته کردستان مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران به مناسبت ۲۸ مرداد سي امين سالگرد آغاز جنگهاي کردستان

افزايش تعداد خانواده هاي اعتصاب غذا کنندگان و ادامه يافتن تجمعات اعتراضي آنها
ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان اخير

همزمان با اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در زندان اوين ،تعدادي از خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين در حال اعتصاب غذا بسر مي برند

بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر: ما مدافع حقوق بشرهستيم و بس

آزادي هرچه سريعتر زندانيان سياسي و اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و شوراي ملي صلح و برداشتن فشارهاي امنيتي از روي ساير فعالان عرصه مدني- سياسي- اجتماعي ايران را مصرانه خواستاريم

‫تحصن و اعتصاب غذاي خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل دادگاه انقلاب

ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان اخير

‫اسامي تعدادي از خانواده ها كه در اعتصاب غذا هستند

‫اعتصاب غذاي تعدادي از خانواده هاي زندانيان سياسي و تجمع اعتراضي در مقابل زندان اوين و دادگاه انقلاب

 

ليست جديد از اسامي دستگيرشدگان قيام مردم ايران

عفو بين‌الملل خواستار بررسي شکنجه و تجاوز جنسي در زندان‌هاي ايران شد

گزاش‌هاي واصله از ايران حاکي از آن است که هم مردان و هم زنان در زندان‌هاي ايران مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و به شيوه‌هاي ديگر شکنجه شده‌‌اند. در مواردي اين شکنجه‌ها به مرگ زندانيان منجر گرديده است.

تجمع اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگان قيام همزمان با اعتصاب غذاي عزيزانشان در زندان اوين

يورش و حشيانه به خانواده هاي دستگير شدگان قيام در مقابل زندان اوين

‫ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان قيام جهت ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم

ديده بان حقوق بشر: نقش مسئولين امنيتي در آزارهاي پس از انتخابات را بررسي کنيد

ماهيت و وسعيت آزارها حاکي از تلاش هاي هماهنگ شده اي دارد که فرمان آنها از بالاترين سطوح آمده است

شکنجه و بد رفتاري با زندانيان از سر غفلت و بي توجهي نيست بلکه نظام مند و برنامه ريزي شده است
براي کشف حقيقت، يک تحقيق و تفحص مستقل فوري ضروري است
‫شکنجه هاي قرون وسطائي موجي از نگراني و نفرت در بين خانواده دستگير شدگان قيام بر انگيخته است

هنوز اسامي تعدادي از بازداشت شده هاي هفته گذشته از طرف دادگاه انقلاب تاييد نشده و خانواده ها در پي انتشار و تاييد خبرهاي شکنجه هاي قرون وسطائي در بازداشتگاهها و زندانها در نگراني از وضعيت سلامتي عزيزانشان بسر مي برند

ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان

‫تجمع اعتراضي خانواده ها و ليست جديدي از دستگير شدگان

روز دوشنبه ۱۹ مرداد ماه بيش از ۱۰۰ نفر از خانواده هاي بازداشت شده ها در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند.عده اي از خانواده ها منتظر تاييد نام عزيزشان توسط دادگاه انقلاب بودند تا مطمئن شوند عزيزشان در بين بازداشت شده هاست. اگرچه بعد از تاييد دادگاه انقلاب نگراني از وضعيت سلامتي عزيزانشان و اينكه آيا آنها را زنده تحويل مي گيرند همچنان وجود دارد

ادامه يافتن تجمعات اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگان قيام

جنايتهاي سيستماتيک که شامل قتل زير شکنجه،شکنجه هاي قرون وسطائي،پرونده سازي ،گرفتن اعترافات تلويزيوني در شکنجه گاهها و زير شکنجه و ادامه بازداشت دستگير شدگان را محکوم مي کنيم

‫ليست جديدي از اسامي کساني که اخيرا دستگير شده اند براي ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم

‫تجمعات اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگان قيام در مقابل دادگاه انقلاب،زندان اوين و پليس امنيت

‫ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان قيام مردم ايران جهت ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم

‫افشاي اسامي کساني که در قتل و شکنجه دستگير شدگان قيام مردم ايران در زندان کهريزک دست داشته اند

آنها همچنين حکم مرگ افراد را داشتند و خود مي توانستند تصميم بگيرند و به اجرا در بياورند. البته مرگ در زير شکنجه هاي سبعانه و قرون وسطائي صورت مي گرفت و مرگ اکثر جان باختگان بصورت تصادفي نبوده بلکه با طرح، تشخيص و تصميم قبلي صورت مي گرفت

فعالين حقوق بشر ودمکراسي در ايران

دادگاه نمايشي نمايانگربازداشت خودسرانه است

سازمان بين المللي ديده بان حقوق بشر

ادامه يافتن تجمعات اعتراضي خانواده هاي دستگير شدگان قيام در مقابل زندان اوين و دادگاه انقلاب

در كنار آنان ۱۳ نفر از خانواده هايي كه در اين مدت هيچ گونه اطلاعي از عزيزان خود نداشتند حضور داشتند ونگران و مضطرب به انتظار خبري از عزيز خود در بيرون دادگاه ايستاده بودند

ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان که اسامي بعضي از آنها تاييد شده و همچنين تعدادي که هنوز هيچ خبري از آنها در دست نيست و وضعيت آنها در ابهام است

‫تجمع اعتراضي خانواده هاي زندانيان سياسي در مقابل دفتر شاهرودي،دادگاه انقلاب و زندان اوين

خانواده هاي زندانيان سياسي قيام مردم ايران در مقابل دفتر شاهرودي،دادگاه انقلاب و زندان اوين تجمع اعتراضي برگزار کردند و خواستار پايان دادن به شوهاي وحشت و آزادي فوري و بي قيد وشرط عزيزان خود شدند.

‫ ‫ليست جديدي از اسامي دستگيرشدگان قيام مردم ايران جهت ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم

‫‫تجمع اعتراضي تعداد زيادي از خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل کلانتري ۱۴۸،دادگاه انقلاب و زندان اوين

ليست جديدي از اسامي دستگير شدگان روز پنجشنبه ۸ مرداد و روزهاي قبل جهت اطلاع سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم

تجمع و اعتراضات صدها نفر از خانواده هاي دستگير شدگان در مقابل دادگاه انقلا و زندان اوين

‫بنابه گزارشات رسيده از مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين صدها تن از خانواده هاي قيام اخير مردم ايران از صبح امروز تجمع کردند و نسبت شرايط مبهم عزيزانشان و ادامه بازداشت آنها دست به اعتراض زدند.

‫ليست اسامي جديدي از دستگير شدگان اخير قيام مردم ايران جهت ارسال به سازمانهاي حقوق بشري و اطلاع عموم

‫تجمع اعتراضي توام با خشم خانواده هاي دستگير شدگان قيام مردم ايران

ليست جديدي از اسراي قيام مردم ايران که در شکنجه گاههاي اين رژيم

به دستگيري و ارعاب وکلاي حقوق بشر پايان دهيد

"مقام هاي ايران بدنبال ايجاد يک فضاي رعب و وحشت در بين وکلايي هستند که حاضرند از زندانيان سياسي دفاع کنند...به بسياري از طرفداران اصلاحات که پس از انتخابات رياست جمهوري دستگير شده اند اجازه تماس با وکلايشان داده نشده و اکنون آنها اين وکلا را در کنار خود در زندان يافته اند."

‫گزارشي از تجمع و اعتراضات خانواده هاي دستگير شدگان قيام در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين

تعداد ديگري از اسامي دستگيرشدگان قيام مردم ايران

‫ ليست اسامي تعداد ديگري از جوانان در بند، قيام مردم ايران

‫هزاران نفر از مردم و بخصوص جوانان در جريان سرکوب خونين قيام مردم ايران کشته، زخمي و يا دستگير شدند. دستگير شدگان به شکنجه گاههاي مختلفي منتقل شده اند که از جملۀ آنها زندان کهريزک معروف به اردوگاه مرگ، کلانتري ۱۴۸،ستاد ييگيري وزارت اطلاعات؛ بازداشتگاههي اطلاعات سپاه پاسداران و مراکز ديگر منتقل شدند که تعدادي از آنها در زير شکنجه ها جان باختند.

‫گزارش ماهانه (تير ۱۳۸۸) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران

 

‫فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي

آمار کشته شدگان حوادث اخير بسيار بيش از آن چيزي است که دولت ايران اعلام کرده است

مشاهده “صدها جسد” در سردخانه مواد غذايي توسط اعضاي يک خانواده
گزارش سه بيمارستان حداقل از ۳۴ کشته تنها در يک راهپيمايي در تهران حکايت دارد در حالي که دولت تعداد کشته شدگان در حوادث يک ماه اخير را ۲۰ نفر اعلام کرده است

نامه اي از زندان : گزارشي از وضعيت حقوق بشر در زندان ها

گروه هشت: به ايران براي حقوق بشر و آزادي بيان فشار آوريد
رهبران بايد تصريح کنند مقام هاي ايران نمي توانند ديگران را مقصر خشونتها جلوه دهند

خرداد خونين، گزارش تفصيلي نقض حقوق بشر پس از انتخابات در ايران

‫آنچه در پي مي آيد، گزارش تفصيلي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در خصوص رويدادها، نقض حقوق بشر و اقدامات دستگاه امنيتي پس از انتخابات در محدود زماني ۲۲ خردادماه تا ۱۲ تيرماه سال ۱۳۸۸ است.

سازمان ملل به ايران نماينده حقوق بشر بفرستد

شيرين عبادي، حقوقدان ايراني، از دبيرکل سازمان ملل متحد خواست تا نماينده‌اي شخصي براي تحقيق در مورد پايمال شدن حقوق بشر در جريانات پس از انتخابات رياست‌جمهوري در ايران منصوب کند.

هشدار عفو بين‌الملل: تدارک «اعترافات» تلويزيوني در ايران

سازمان عفو بين‌الملل، در اطلاعيه‌اي مطبوعاتي به تاريخ ۲۹ ژوئن هشدار داده است که رهبران بازداشتي اپوزيسيون در ايران، در خطر شکنجه قرار دارند و مقامات جمهوري اسلامي قصد دارند آنان را به «اعترافات» وادارند.

گزارش خردادماه در مورد نقض گسترده و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران
فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي

‫۱۲ ژوئن ( ۲۲ خرداد ) روز جهاني مبارزه عليه كار كودك گرامي باد

‫امسال نيز مثل تمامي سالهاي گذشته در ۱۲ ژوئن روز جهاني مبارزه عليه كار كودك ،ممنوعيت كار كودك اين نان آوران كوچك و خاموش را فرياد مي زنيم

نامه سرگشاده شيرين عبادي به محمود احمدي نژاد

شيرين عبادي، رييس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه سرگشاده اي به محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري ايران، خواستار فك پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر و ممانعت از اعمال فشارهاي امنيتي- سياسي بر فعالان مدني، سياسي و حقوق بشري توسط نهادهاي تحت امر او شد.

هفته‌ي دوم خرداد : يک هفته با نقض حقوق بشر در ايران

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

کارنامه ۴ ساله‌ دولت نهم در زمينه حقوق بشر

کارشناسان کارنامه اقتصادي احمدي‌نژاد را در زمينه‌ي اقتصاد بدترين بخش ‌عملکرد  چهارساله  او ارزيابي مي‌کنند. اما گزارش‌هاي مستند ترازنامه اين دولت در زمينه‌ي حقوق بشر را نيز سياه و منفي مي‌دانند.

عفو بين‌الملل: فقر و نقض حقوق بشر دو روي يک سکه‌اند

بنا به گزارش سالانه‌ي سازمان عفو بين‌الملل، بحران مالي و اقتصادي کنوني، وضعيت حقوق بشر در جهان را بدتر خواهد کرد. اين گزارش مي‌گويد که لازمه‌ي مبارزه با فقر حراست و رعايت حقوق فرودستان است.

گزارش ارديبهشت ماه در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران

فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي

‫زندانيان بي‌پناه؛ روزنامه‌نگاران زنداني -  بخش اول

ضعف اطلاع‌رساني و نبود ابزارهاي مناسب و عدم وجود شرايط ديده باني کافي براي فعالين حقوق‌بشر نسبت به نقض حقوق‌بشر در ايران و بالطبع کساني که در مورد آنان نقض حقوق‌بشر اتفاق مي‌افتد، از مسائل و مشکلاتي است که بيش از همه زندانيان سياسي و عقيدتي را آزار مي‌دهد و به آنان آسيب مي‌رساند.

" فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکاي شمالي“
وضعيت مطبوعات در ايران
گزارش سال ۱۳۸۷

قصد مراجعه به سازمان ملل را دارم
 اين ما هستيم که بايد از سال 60 شاکي باشيم

مصاحبه با دکتر هاني يازرلو

هفته چهارم: يک هفته با نقض حقوق بشر در ايران

فروردين ماه در حالي به پايان رسيد که بسياري از زندانيان عقيدتي و سياسي هم‌چنان در وضعيت بسيار نامناسب بهداشتي و پزشکي در زندان به سر مي‌برند. بسياري از اين زندانيان هم‌چون منصور اسانلو، عباس خرسندي، محمد صديق کبودوند، عباس پاليزدار و... از بيماري رنج مي‌برند و نياز مبرم به درمان پزشکي دارند. هم‌چنين 9 دانش جوي دانشگاه اميرکبير در بي‌خبري مطلق هم‌چنان در سلول‌هاي زندان اوين به سر مي‌برند.

کانون مدافعان حقوق بشر با طرح فراخواني خواستار شد

 اعدام بس کودکان

«کانون مدافعان حقوق بشر» در سومين اقدام ملي خود، با طرح فراخواني با عنوان «اعدام بس کودکان»، توقف اعدام کودکان را خواستار شد.

سخنان شيرين عبادي در نشست كانون مدافعان حقوق بشر درباره اعدام كودكان

نگراني از مرگ زندانيان

ثابت‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎برخي‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎مرگ‎ ‎ها‎ ‎طبيعي‎ ‎نبوده‎ ‎و‎ ‎بلکه‎ ‎قتل‎ ‎است. مانند‎ ‎مرگ‎ ‎زهرا‎ ‎کاظمي‎ ‎که‎ ‎ثابت‎ ‎شد‎ ‎قتل‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎دستگاه‎ ‎قضايي‎ ‎در‎ ‎آخرين‎ ‎تصميم‎ ‎خود‎ ‎اعلام‎ ‎کرده‎ ‎که‎ ‎قادر‎ ‎به‎ ‎شناسايي‎ ‎قاتل‎ ‎نيست.

نقض سه حق رسانه اي با عبور از مرز هشدار

گزارش انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران از وضعيت روزنامه نگاري در سال 1387

گزارش هفته: يک هفته با نقض حقوق‌بشر

هفته ي سوم فروردين ماه 1388 را نيز با نقض گسترده ي حقوق بشر سپري کرديم. اين هفته در حالي آغاز شد و پايان يافت، که هنوز 9 دانش‌جوي اميرکبير هم‌چنان در بي‌خبري مطلق در زندان به سر مي‌برند و هيچ‌کدام از مسئولين زندان اوين و مسئولان قضايي در مورد مرگ اميدرضا ميرصيافي وبلاگ‌نويس و اميرحسين حشمت‌ساران پاسخي نداده‌اند

يک هفته با نقض حقوق بشر

گزارش هفتگي : سايه‌ي سنگين و مستمر نقض حقوق‌بشر از همان لحظه‌هاي آغازين سال نو، بر روي فعالين حقوق‌بشري و مدني ايران هم‌چون سال‌هاي گذشته گسترده شد.

هر روز يک نفر در ايران اعدام شده است

عفو بين‌الملل در گزارش سالانه‌ي خود اعلام کرد ايران در سال ۲۰۰۸ رتبه‌ي دوم اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. عبدالکريم لاهيجي، حقوقدان، مي‌گويد با توجه به درصد جمعيتي ايران بايد گفت ايران مقام اول اعدام را داراست.

سخنگوي کميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه:
بازداشت هاي اخير در مقابل زندان اوين محکوم است

گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ايران

آنچه درپي مي آيد، گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران است که بررسي آماري ابعادي از نقض گسترده حقوق بشر در طي يکسال اخير مي پردازد.

نامه ي سرگشاده ي تعدادي از خانواده هاي اعدام شدگان دهه ي شصت

اين نامه يي سرگشاده است براي کساني که هنوز به انسان و حقوق انساني افراد حرمت ميگذارند و حق حيات را بالاترين حق موجودات زنده اعم از انسان وحيوان و نبات ميدانند. اگر انسان هنوزخود را مختار ميداند که براي منافع شخصي و نوعياش ديگر حيوانات را سلاخي کند و يا نباتات را به نيش کشد، اما حداقل اين را پذيرفته است که براي کشتن همنوع خود بايد پاسخ دهد، و محاکمه و مجازات شود.

کانون مدافعان حقوق بشر با توجه به نوروز و خطاب به مسئولان:
دانشجويان زنداني را آزاد کنيد

دولت مسؤول است
شيرين عبادي از اعلام جرم در مورد عاملان پلمپ "دفتر کانون مشارکت در پاکسازي مين"، خبر داد
گزارش «فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي» به مناسبت روز جهاني زن
وزارت حقوق بشر تشکيل دهيد

کانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه اي خطاب به داوطلبان انتخابات دوره دهم رياست جمهوري

‫گزارش سالانه سايت حقوق بشر ايران: مجازات اعدام در ايران در سال ۲۰۰۸
بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر در خصوص سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي

«كانون مدافعان حقوق بشر» در خصوص سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي ايران، بيانيه‌اي مطبوعاتي منتشر كرد. در اين بيانيه كه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۸۷ منتشر شده است از فقر و پيامدهاي آن به عنوان بحران نگران كننده جامعه ايران و ناقض حقوق بشر، ياد شده است

مشخصه ۳۰ سال گذشته نقض پيوسته حقوق بشر بوده است
 بيانيه عفو بين الملل به مناسبت سي امين سال انقلاب ايران
چهار سال پس از بازداشت،هنوز نتيجه تحقيق در باره ادعاي شکنجه اعلام عمومي نشده است

ديده بان حقوق بشر و کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران امروز اعلام کردند که محکوميت 4 وب لاگ نويس توسط دادگاه در تاريخ 15 بهمن ماه 1387 به زندان، شلاق و جريمه نقدي،عليرغم اقرار قوه قضائيه به اخذ اعتراف اجباري از آنها، نقض حقوق آنها از برخورداري از يک دادرسي عادلانه است

در ايران دانشجويان هيچ حقوقي ندارند

مصاحبه اختصاصي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران با مجيد توکلي، فعال دانشجويي، پيرامون وضعيت نقض حقوق بشر و حقوق دانشجويي در دانشگاه پلي تکنيک و ديگر دانشگاه هاي کشور

تقدير کارگران هلند از فعالان سنديکاي شرکت واحد تهران

اتحاديه سراسري کارگران هلند، جايزه سال ۲۰۰۸ خود را به سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران اهدا کرد. مهدي کوهستاني، فعال کارگري، مي‌گويد اين جايزه نشان داد که دنيا از فعاليت‌هاي کارگران ايران باخبر است

بررسي و نقد ِ قانون پيشنهادي مجازات ارتداد

در آستانۀ سال تازۀ به بررسي و نقد لائحۀ مجازات ارتداد خواهيم نشست. اين لائحۀ پيشنهادي را مجلس هشتم مورد بررسي و راي قرار خواهد داد و با توجه به ساختار مجلس هشتم احتمال تصويب اين لائحه بسيار زياد است. در صورت تصويب و قانوني شدن، اين قانون امنيت جاني ايرانيان را بيش از پيش در معرض خطر قرار خواهد داد.

کاويان صادق زاده ميلاني

‫افزايش ۱۲۳درصدي نقض سه حق رسانه‌اي درپاييز نسبت به بهار

‫گزارش فصل پاييز انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از وضعيت روزنامه نگاري درايران

اطلاعيه رسمي
مركزاسناد حقوق بشرايران گزارش زيررا منتشرميكند:  محكوم توسط قانون: ترور برون مرزي مخالفان سياسي
اعتراض سازمانهاي غير دولتي حقوق بشر آسيا نسبت به پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر

نامه به کميسيون حقوق بشر اسلامي

‫وضعيت حقوق بشر در ايران در پاييز ۱۳۸۷ ‫

کانون مدافعان حقوق بشر

تا تحقق دادخواهي قتل‌هاي سياسي در ايران

هفتصد تن از شخصيت‌ها و گروه‌ها از فراخوان خانواده‌هاي فروهر، مختاري و پوينده به حمايت از دادخواهي قتل‌هاي سياسي سال ۱۳۷۷ استقبال کردند. مصاحبه با دکتر عبدالکريم لاهيجي در مورد دادخواهي و پرونده قتل‌هاي سياسي زنجيره‌اي

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .