​​​​​بیانیه اعلام اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی گوهرداشت کرج و دستگرد اصفهان

بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد، حکومت سرکوب خشن زندانیان سیاسی و مخالفین حکومتی و حتی اعتراضات صنفی اقشار مختلف جامعه از دانشجویان ، کارگران ،زنان ،اصناف تا فعالین حقوق بشری را سر لوحۀ کار خود قرار داده و به بهانه های واهی امنیتی ،سرکوب اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را افزایش داده است . در حالی که بی تدبیری در حوزه سیاسی مملکت به لبه پرتگاه جنک سوق داده و صدور قطعنامه های پی در پی شورای امنیت مشکلات بیشماری از قبیل گرانی طاقت فرسا و تورم  افسار گسیخته را برای مردم ایجاد کرده ، اما همچنان حکومت برای خفه کردن هر اعتراضی و ایجاد جو ارعاب به تشدید فشار پرداخته و در همین راستا 3 تن از زندانیان سیاسی زن به اتهامهای واهی و تحت شدیدترین شکنجه ها به احکام ظالمانه محکوم کرده است . خانم آزاده گرای  دانشجوی 27 ساله را به 10 سال، خانم شهناز کی پور مادر آزاده 47 ساله به 5 سال و شهلا زرین فر 52 ساله را به یک سال زندان تعزیری محکوم کرده اند.

خوزستان، کردستان ، آذربایجان شاهد بالاترین احکام اعدام بوده و در حالیکه همه محکومین پشت درهای بسته و بدون وکیل و یا نظارتی از سوی نهادهای بین المللی و حقوق بشری محکوم شده اند.

حدود 8 تن از هموطنان بهائی به جرم اعتقاداتشان بازداشت شده اند. تبعید تعدادی از زندانیان سیاسی به شهرستانهای دور افتاده مانند هاشم شاهی نیا،سعید شاه قلعه و عباس لسانی و تعدادی از زندانیان سیاسی از نظر بیماری در وضعیت وخیمی بسر می برند باعث نگرانی است و همچنین خبرهای رسیده حاکی از وخامت حال منصور اسالو،محمد صدیق کبودوندو بهروز جاویدد طهرانی و ارژنک داودی و مصطفی علوی را که حدود 2 ماه است در اعتصاب غذا بسر می برندمی باشد و بیم آن است که به سرنوشت شادروان اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی دچار گردند. همچنان فشارهای روانی بر علیه خانواده های زندانیان سیاسی و تحقیر آنان ، صدور احکام اعدام سرکوب اعتراضات ،اعمال خشونت و صدور احکام سنگین ناعادلانه برای فعالین سیاسی و مدنی در حال گسترش است. در اعتراض به تشدید سرکوب و شکنجه، ما زندانیان سیاسی امضاء کننده بیانیه اعلام می کنیم که از تاریخ 30 خرداد ماه دست به اعتصاب غذای سیاسی خواهیم زد و در صورتیکه تغییری در روش برخورد با مخالفین و اجابت خواسته های آنها صورت نگیرد به این اعتصابات ادامه خواهیم داد.

از کلیه مجامع بین المللی و حقوق بشری ،اتحادیه اروپا، عفو بین الملل ،رسانه ها ، فعالین داخل و خارج از کشور خواهان واکنش سریع و مناسب می باشیم.

جمعی از زندانیان سیاسی گوهرداشت کرج و زندان اصفهان

27 خرداد 1387

زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه زندانهای گوهرداشت کرج و اصفهان می باشدو اسامی آنها به قرار زیر می باشد:

شهلا زرین فر، شهناز کی پور،آزاده گرای،صالح کهندل، حمید بنازاده، اصغر بنازاده ،منصور رادپور، علی جان گرایی، محسن گرایی، محمد نیک بخت (اصفهان)،کریم معروف عزیز، ارکان گل تکین، صابر مامدی، رفیق عموزاده، هارون دوانی،ناصر یوسفی ، احمد یوسفی،رضا مقدم ،کریم قادری، کاوه مکوند، طالقان جایباقو، خالد حردانی، شهرام پور منصوری، فرهنک پورمنصوریف، مجید گل آوایی(اصفهان)، علی مولائی(اصفهان) ، مجید جلالی (اصفهان)، مهدی پولادی(اصفهان)،عمار حمیدی پور(اصفهان) ،رضا عبدالکریمی (اصفهان) محمود استادی(اصفهان) ،حمید جلالی (اصفهان)

انتشار:

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران