رسانه‌ها، حکومت، جامعه مدنی


میزگرد با شرکت شیرین عبادی، نرگس محمدی و ثریا عزیزپناه

 

سانسور و فشار یک واقعیت است. طرف دیگر موضوع اما جامعه است که انتظار می‌رود از خود مقاومت نشان دهد. در گفت‌وگویی با شیرین عبادی، نرگس محمدی و ثریا عزیزپناه به موضوع جامعه و ظرفیت‌های آن برای مقاومت پرداخته‌ایم.

با مشکل فشار و سانسور همه آشناییم. اما موضوع طرف دیگری هم دارد، طرف دیگری که پنهان نیست و اگر در رسانه‌ها بگردیم، در نوشته‌های انتقادی به وجوهی از آن پی می‌بریم. در نوشته‌های انتقادی می‌توانیم به پرسش‌های تأمل‌انگیزی از این دست برخوریم که:

چرا به طرف دیگر  قضیه سانسور کم توجه ایم، به این موضوع که نیروهای مدافع حقوق بشر، نیروهای مخالف تبعیض، خاصه تبعیض در مورد زنان، نتوانسته‌اند با سانسور از طریق حضور قوی رسانه‌ای مقابله کنند.

امکان‌های مدرن رسانه‌ای اجازه درهم‌شکستن سانسور را می‌دهند، اما چرا از این امکان‌ها به حد کافی بهره‌برداری نمی‌شود؟

چرا به عنوان نمونه برای ایجاد  تلویزیونی که از مردم  برآید و برای مردم باشد، فراخوان داده نمی‌شود؟

چرا به نسبت حضور اینترنتی ضعیف است؟

چرا سخنگویان جریان‌های حقوق بشری با شبکه‌ی مهیای وبلاگ‌نویسان جوان در یک رابطه‌ی نزدیک قرار نگرفته‌اند، رابطه‌ای که هر دو طرف را تقویت کند؟

چرا یک بنیاد پرنفوذ ضدسانسور، با حضور چهره‌های نامدار قلم و هنر و حقوق و سیاست دموکراتیک، ایجاد نمی‌شود که اعلام کند هر کتاب سانسورشده‌ای را چاپ خواهد کرد و هر اثر هنری ممنوع‌شده را، پخش خواهد کرد، به نمایش خواهد گذاشت؟

 

این پرسش‌های مطرح در جامعه را که به نوعی پرسش جامعه از خود جامعه است با خانم‌ها شیرین عبادی، نرگس محمدی و ثریا عزیزپناه در میان گذاشتیم. حضور آنان در بن، برای شرکت در "همایش جهانی رسانه‌ها" فرصت مغتنی برای تشکیل میزگرد با پرسش‌هایی حول موضوع رسانه‌ها بود، پرسش‌هایی در مورد تلاش خود جامعه برای آنکه به امکان بیان و ابراز نظر دست یابد.

 

 

صدای آلمان - مریم انصاری