درخواست حمايت واقدام اظطراري درجهت تلاش براي نجات زندانيان از اعدام وشکنجه درايران.

 

به : همه سازمانها ، شخصيتها ، نهادهاي مدني و مدافعين حقوق بشر درسراسر جهان

-         دبيرکل سازمان ملل متحد

-         کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد

-         عفو بين الملل

-         کميته حقوق بشر اتحاديه اروپاه

-         سازمان ديده بان حقوق بشر

-         پزشکان بدون مرز

-         احزاب وسازمانهاي سياسي و رسانه هاي جمعي

 

براي نجات جان فعالين مدني وزندانيان سياسي که توسط  جمهوري اسلامي تحت شکنجه قرارگرفته اند ومحکوم به اعدام شده اند تلاش  کنيد!

دستگاه مخوف اداره اطلاعات وامنيت درايران بساط شکنجه و اعدام را گسترش داده است. نيروهاي امنيتي براي سرکوب فعالان مدني وسياسي بيرحمانه ترين شکنجه ها را بکار ميگيرند. نيروهاي امنيتي ودادگاههاي انقلاب اسلامي زندانيان را شلاق مي زنند،  زندانيان راشکنجه رواني وجسمي مي کنند، زندانيان را تحقير ميکنند ومورد تجاوز قرارمي دهند. خانواده زندانيان را مرعوب مي کنند، ازگرفتن وکيل براي زندانيان  هنگام بازپرسي وتحقيق تا مرحله صدور حکم ممانعت ميکنند.

 اگر زندانيان تحت شکنجه بازجويان حرفه اي اداره اطلاعات جان سالم بدر ببرند با اتهامات کذايي و پاپوش سازي آنها را به محاکمه پشت درهاي بسته ميکشانند، زندانيان وفعالين مدني رادردادگاه هاي فرمايشي چند دقيقه اي محاکمه ميکنند وبراي آنها حکم اعدام صادر مينمايند.

سيستم اطلاعاتي و دادگاههاي انقلاب مصداق بارز دستگاه ترور، توطئه ، شکنجه واعدام هستند. ترور فعالين مدني ، منتقدين ومخالفين سياسي روالي است که به قدمت عمر جمهوري اسلامي ادامه داشته ودارد.

وزارت اطلاعات وامنيت ودادگاههاي انقلاب مجريان اعدامهاي دسته جمعي دهه شصت، قتلهاي زنجيره اي ، ترور مخالفين در داخل وخارج از ايران، زنداني کردن وشلاق زدن فعالان کارگري، شکنجه وزنداني کردن دانشجويان، سنگسارکردن زنان واعدام کودکان ونوجوانان هستند.

مسولين حکومت اسلامي باني سرکوب آزاديهاي اساسي شهروندان ، خشونت، شکنجه ونقض حقوق بشرهستند.

سکوت دربرابر اين بي عدالتي ونقض آشکار حقوق بشر توسط حکومت اسلامي، کمک به اجراي سناريوي جنايات رژيم است!

مدافعين حقوق بشر؟!

آيا صداي  مادران وپدران را درمقابل زندانهاي ايران مي شنويد؟

آيا ميدانيد که تعداي از فعالان مدني وزندانيان سياسي بدستور دادگاههاي انقلاب در زندان اوين، قزل حصار، رجايي شهر، ديزل آباد کرمانشاه ، زندان اروميه، زندان خرم آباد، زندان تبريز واروميه، زندانهاي گيلان و مازندران، زندان سنندج و مهاباد، زندان زاهدان واصفهان وديگر بازداشتگاهاي حکومت اسلامي شکنجه مي شوند؟

آيا تقلا وشيون ما دران براي ملاقات با عزيزان دربندشان را مي شنويد؟

آيا ميدانيد دانشجو  ابراهيم لطف الهي را سرجلسه امتحان بازداشت ميکنند و چند روز بعد جسدش را زير باري از خاک وسيمان بدور ازچشم خانواده اش دفن ميکنند؟

آيا ميدانيد پاسداران شکنجه گر به کودکان و زنان دربند تجاوز ميکنند؟

آيا مي دانيد حق گرفتن وکيل را ازخانواده زندانيان براي دفاع از فرزندانشان که درپشت ميله هاي زندان بسر مي برند سلب کرده اند؟

آيا مي دانيد با زور وشکنجه زندانيان را به اعتراف عليه خود وادار ميکنند؟

آيا مي دانيد زندانيان را چهل وهشت ساعته بصورت قپاني وکتف بسته بشکل واژگونه براي گرفتن اعتراف آويزان مي کنند؟

آيا ميداند زنداني  را با شک الکتريکي، شلاق ، کتک کاري  وضرب وشتم شکنجه ميکنند؟

آيا ميدانيد در قانون دادگاه انقلاب مخالفت سياسي ومدني با حکومت اسلامي  عناد ومفسد في ال ارض محسوب مي شود واين قانون شامل حال هر کسي  ازکانان شکنجه ودستگاه مخوف امنيت ايران ميگذرد مي شود؟

آيا ميدانيد انسانهايي که شغلشان معلمي بوده ، دانشجو بوده اند، کارگر بوده اند و چيزي جز حقوق اساسي واجتماعي خود را طلب نکرده اند امروز دردادگاههاي انقلاب به جرم محاربه و اقدام عليه امنيت ملي به اعدام محکوم شده اند؟

اگر صداي گريه وفرياد مادران را مي شنويد اگر از رنج همنوعان خويش متاثر هستيد، اينها انسانهاي قرباني خشونت وشکنجه جمهوري اسلامي هستند. چشمانتان را بروي اين حقيقت تلخ نبنديد به اين ستمگري اعتراض کنيد.

خانواده زندانياني که هم اکنون تحت شکنجه هستند و فرزندانشان محکوم به اعدام شده اند،تقاضاي کمک واستمداد کرده اند وخواسته اند که براي نجات جان فرزندانشان تلاش کنيد!

فرهاد حاجي ميرزايي فعال مدني براثر شکنجه از ناحيه کمر وکتف ودست راست به شدت آسيب ديده است وازملاقات با خانواده اش محروم است، فزراد کمانگر معلم وفعال مدني، علي حيدريان، فرهاد وکيلي پس از يک دوره طولاني شکنجه وآزار  به اعدام محکوم شده اند. علي کانتوري ، بهروز کريمي زاده تحت شکنجه هستند وجانشان درخطر است.

براي نجان جان اين زندانيان اقدام عاجلانه وتلاش همه جانبه ضروت دارد.

ازهمه شما وهمه انسانهاي آزاده جهان مي خواهم ازکمپين تلاش براي نجان جان اين زندانيان حمايت کنيد.

 

آزاد زماني- سخنگوي انجمن دفاع از زندانيان سياسي وحقوق بشرايران

سه شنبه 7 اسفند ماه 1386

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .