فعالان حقوق بشر در ايران

اطلاعيه / مسعود کردپور را آزاد کنيد

به نام آزادي

 

 

مسعود کردپور ، ژورناليست و فعال حقوق بشر ضمن عضويت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ، بنيانگذار بنياد دموکراسي و حقوق بشر در کردستان مي باشد و همچنين با عضويت در انجمن دفاع از محيط زيست بوکان و فعاليت و همکاري با نشريات محلي و کشوري بعنوان روزنامه نگار و سازماندهي فعاليتهاي صنفي معلمان در راستاي احقاق حق به عنوان يک فعال مدني متعهد، مسالمت جو و پايبند به قانون شناخته ميشود.


اين معلم تلاشگر که به دليل فعاليتهاي اجتماعي و صنفي خود پيش از اين با 21 سال سابقه تدريس به شهرستان تکاب تبعيد گرديده بود ، روز گذشته و همزمان با روزخبرنگار در منزل مسکوني خود واقع در شهر بوکان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مذکور منتقل گرديد ، بر اساس آخرين گزارشات دريافتي آقاي کردپور تاکنون تماسي با خانواده نداشته اند و کوششهاي خانواده براي دريافت خبري از سرنوشت وي نتيجه اي در بر نداشته است.


آقاي کردپور از حقوق اوليه خود همچون تماس و اطلاع رساني بازداشت خود و در اختيار داشتن وکيل محروم گرديده است ، اين رويه و بازداشت آقاي کردپور که يقيناً در تداوم برخوردهاي سيستماتيک با فعالين اجتماعي در سراسر کشور صورت پذيرفته است ، موجبات نگراني بيش از پيش فعالان حقوق بشر را برانگيخته است و اطلاع رساني و دفاع از حقوق انساني را هزينه مند نمايان مي کند.

 

 مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران ضمن اعلام اعتراض شديد خود به بازداشت اين فعال مدني فرهيخته ، آزادي بي قيد و شرط نامبرده را خواستار است .

 

 

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران


تهران ، شنبه، 19 مرداد ماه 1387 برابر با 09-08-2008