گزارش شهريور ماه در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران

فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاي شمالي

 گزارش ماهانه ( شهريور ۱۳۸۷) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده حقوق بشر در ايران

 

نهادهاي مدافع حقوق بشر !

ايرانيان مدافع حقوق بشر !

 

در اين گزارش بخش بسيار کوچکي از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوري شده است به اطلاع مي رسانيم:

 

بين المللي:

۱ ـ سازمان عفو بين الملل  به مناسبت بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي در تابستان ۶۷ اطلاعيه اي صادر کرد. در اين اطلاعيه آمده است: بيست سال پس از اين که مقامات وقت ايران موجي از اعدامهاي گروهي و شتابزده و عمدتأ پنهاني را در مرداد ۶۷ آغاز کردند، عفو بين الملل فراخوان خود را براي به محاسبه کشاندن کساني که مسئول قتل عام زندانيان بوده اند تجديد مي کند. در مورد نقضهاي فاحش حقوق بشري از اين قبيل، صرف نظر از ارتکاب آنها، هيچ مصونيتي از مجازات نبايد وجود داشته باشد. اين سازمان همچنين از حکومت ايران مي خواهد که از حضور بازماندگان قربانيان در گورستان خاوران در جنوب تهران در روز ۲۹ اوت يا حوالي آن به منظور يادآوري اين سالگرد و دادخواهي براي عزيزانشان، جلوگيري نکند. صدها نفر از کساني که شتابزده اعدام شدند در اين گورستان و بسياري از آنان در گورهاي دستجمعي بي نام و نشان دفن شده اند. قوانين بين المللي حقوق بشر ايجاب مي کند که مقامات ايران در مورد نقض حق حيات، مانند موارد ارتکابي درباره قتل عام زندانيان تحقيقاتي جامع و بي طرفانه انجام دهند و مسئولان آنرا شناسائي و تسليم عدالت کنند. کوتاهي در اين مورد تاکنون و مدت زماني که از اين کشتار گذشته است، به هيچ عنوان از اين مسئوليت نمي کاهد. کساني که مسئول اين کشتار بوده اند، که يکي از بدترين تعديات ارتکابي در ايران بشمار مي رود، بايد تحت تعقيب قرار بگيرند و در دادگاهي که قانوني وعادي تشکيل شود، با رعايت همه تضمين هاي رويه اي لازم، بر اساس استانداردهاي بين المللي دادرسي هاي عادلانه محاکمه شوند. باور بر اين است که در مجموع ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر در اين جريان اعدام شده اند. (گويا ۱/۶/۸۷)

 

۲ ـ سازمان جهاني مبارزه با شکنجه و فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر در اطلاعيه اي نسبت به وضعيت مسعود کردپور، خطاب به مقامات ايران، خواهان اين شدند که تحت هر شرايطي سلامت روحي و جسماني وي تضمين و محل زندان وي بصورت عموم اعلام شود و همچنين هر چه سريعتر و بدون هيچگونه قيد وشرطي وي را آزاد کنند و اقدامات تهديدآميز و آزاردهنده در سطوح قضائي، در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. (موکريان نيوز ۲/۶/۸۷)

 

۳ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه اي نگراني خود را از وضعيت سلامت و شرايط بازداشت عمادالدين باقي اعلام کردند. در اين اعلاميه آمده است: عمادالدين باقي هزينه آزادي بيان خود را در انتقاد از مسئولان حکومتي مي پردازد. مسئولاني همچون غلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات و قربانعلي دري نجف آبادي دادستان کل کشور که هر دو از متهمان قتلهاي زنجيره اي و امروز در عاليترين مقامات قضائي و دولتي مشغول بکارند. اين روزنامه نگار که از وضعيت جسمي نامناسبي برخوردار است، بي رحمانه از سوي مقامات امنيتي-قضائي مورد بدرفتاري و آزار قرار گرفته است. عمادالدين باقي سردبير روزنامه هاي توقيف شده “فتح” و “جمهوريت” و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به سلول انفرادي در بند امنيتي ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده است. (گزارشگران بدون مرز ۴/۶/۸۷)

 

۴ ـ اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اي اعدام رضا حجازي در زندان اصفهان را بشدت محکوم کرد. رضا حجازي در ۱۵ سالگي مرتکب قتل شده بود. کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که هر دو به تصويب ايران رسيده است، اعدام افرادي را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند را ممنوع مي داند. در اين بيانيه يادآوري شده است که اتحاديه اروپا روز نوزدهم اوت قوياٌ از جمهوري اسلامي خواسته بود که تمهيدي بينديشد تا براي بزهکاران نوجوان شيوه هايي نظير دادگاه اطفال، محکوميت هايي با هدف آموزش و همچنين کمک به توانبخشي اجتماعي آنان در نظر گرفته شود. (راديو فردا ۴/۶/۸۷)

 

۵ ـ کنگره اتحاديه هاي کارگري انگلستان طي نامه اي خطاب به محمود احمدي نژاد نسبت به صدور احکام دادگاهي بر عليه فعالان کارگري در ايران و همچنين نحوه برخورد با اتحاديه هاي کارگري اعتراض کرد. در اين اطلاعيه همچنين نسبت به صدور احکام اعدام براي فعالان سياسي-مدني از جمله فرزاد کمانگر و دستگيري حسن قرباني و کاوه رستمي اعتراض نمودند. در پايان خواهان آزادي منصور اسانلو رئيس سنديکاي اتوبوسراني تهران و حومه، لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر شده اند. (اخبار روز ۵/۶/۸۷)

 

۶ ـ سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه اي، اعدام بهنام زارع نوجوان ۱۹ ساله ايراني را محکوم کرد. نامبرده در سن ۱۵ سالگي مرتکب قتل شده و در سن ۱۶ سالگي به اعدام محکوم شده بود. محمد مصطفائي وکيل مدافع بهنام زارع اعلام کرد: بدون اطلاع قبلي به وکيل و خانواده متهم، وي در زندان شيراز به دار آويخته شد. ديده بان حقوق بشر با ابراز نگراني از اعدام بهنام زارع و ديگر نوجوانان در ايران، از دستگاه قضائي جمهوري اسلامي خواسته است تا در احکام ۱۳۰ زنداني محکوم به اعدام که در نوجواني مرتکب جرم شده اند، تجديد نظر کند. در اين بيانيه آمده است: ايران از سال ۲۰۰۵ تاکنون دست کم ۲۶ نفر را که همگي پيش از رسيدن به سن قانوني مرتکب جرم شده بودند را اعدام کرده است. (بي بي سي ۶/۶/۸۷)

 

۷ ـ گزارشگران بدون مرز با صدور اطلاعيه اي اعتراض خود را نسبت به حکم زندان براي روزنامه نگار و نويسنده عرب تبار ايراني، يوسف عزيزي بني طرف، اعلام کرد. در اين اطلاعيه آمده است: دولت رئيس جمهور محمود احمدي نژاد براي سرکوب روزنامه نگاران اقليتهاي قومي و ملي از دستگاه قضائي سوءاستفاده مي کند.از ۷ روزنامه نگار زنداني، ۶ نفر کرد و عرب هستند. پيشبرد اين سياست خفقان بايد از سوي همه مدافعان آزادي بيان براي ايران محکوم شود. يوسف عزيزي بني طرف به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزيري محکوم شده است. (گزارشگران بدون مرز ۶/۶/۸۷)

 

۸ ـ استوارت هوارد دبير کل فدراسيون بين المللي حمل و نقل، با انتشار بيانيه اي بازداشت عليرضا ثقفي را محکوم کرد.( راديو فردا ۷/۶/۸۷)

 

۹ ـ عفو بين الملل طي اطلاعيه اي در مورد وضعيت پزشکي و سلامتي آيت الله کاظميني بروجردي ابراز نگراني کرد. در اين اطلاعيه ضمن اشاره به نحوه دستگيري و پروسه دادرسي ايشان، تاکيد نمود که پزشک معالج وي با ارسال نامه اي به مقامات قضائي ايران، آنها را از وضعيت وخيم بيماري وي آگاه نموده است. آيت الله بروجردي در اول سپتامبر ۲۰۰۸ بدون اطلاع قبلي توسط دادگاه ويژه روحانيت احضار شد. دادگاه ايشان را به انجام مصاحبه اي مبني بر تکذيب بيانات خود در روزنامه هاي دولتي و طلب عفو از مقام رهبري، وادار کرد. (بام آزادي ۱۰/۶/۸۷)

 

۱۰ ـ حزب چپ سوئد و شماري از نمايندگان اين حزب در پارلمان سوئد طي اطلاعيه اي حمايت خود را از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي کرد در ايران اعلام کرده و خواهان اين شدند که با جمع آوري يک نيروي گسترده و فشار بر جمهوري اسلامي، او را مجبور به رعايت حقوق بشر نمائيم. لارش اولي دبير اول اين حزب و جانشين وي آليسه اوسترم از امضاءکنندگان اين اطلاعيه هستند.

 (کميته حمايت از اعتصاب غداي زندانيان سياسي و مدني کرد ۱۰/۶/۸۷)

 

۱۱ ـ پل مويست رئيس اتحاديه کارگران خدمات عمومي کانادا طي نامه اي به رئيس جمهور ايران اعلام کرد: اخبار مربوط به صدور احکام تازه زندان و شلاق عليه فعالين کارگري در ايران انزجار ما را برانگيخته است. سوسن رازاني، شيوا خيرآبادي، عبدالله خاني، سيد غالب حسيني و خالد حسيني فعالان کارگري به زندان و شلاق محکوم شده اند. در اين نامه همچنين درخواست شده که منصور اسانلو رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد از زندان آزاد شود. در اين نامه آمده است: ما از شما مي خواهيم همه اتهامات و احکام عليه فعالين کارگري در ايران را پس بگيريد. (اخبار روز ۱۱/۶/۸۷)

 

۱۲ ـ روبرت کالويل سخنگوي کميسارياي عالي سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت: ما از دولت ايران مي خواهيم که اعدام محمد فدائي و امير امراللهي را بدليل مغايرت آن با موازين بين المللي لغو کرده و از صدور احکام جديد اعدام براي نوجوانان خودداري کند. نامبرده افزود: ايران از ابتداي سال جاري ميلادي تاکنون بيش از ۲۲۰ نفر را اعلام کرده است و در ميان آنها، نام ۶ نفر از افرادي که در نوجواني مرتکب قتل شده اند، وجود دارد. کميسارياي عالي سازمان ملل در امور حقوق بشر همچنين از اعدام بهنام زارع و رضا حجازي که بجرم  ارتکاب قتل در زير ۱۸ سالگي در شيراز و اصفهان بدار آويخته شدند، ابراز نگراني کرده است. (راديو فردا ۱۲/۶/۸۷)

 

۱۳ ـ کميسارياي عالي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام نوجوانان در ايران انتقاد کرد. يک سخنگوي کميسارياي عالي شوراي حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعدام « رضا حجازي» و « بهنام زارع» را نقض حقوق بين المل از سوي ايران توصيف کرد.اين دو نوجوان در سن ۱۵ و ۱۶ سالگي مرتکب قتل شده بودند. حکم اعدام هر دوي اين جوان ، بدون اطلاع وکيل و خانواده هاي آنها اجرا شده است. سخنگوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل مي گويد : اعدام اين دو نوجوان نقض کنوانسيون حقوق کودک است که دولت ايران آن را امضاء کرده و ملزم به اجراي آن است. ماده ۳۷ کنوانسيون بين المللي حقوق کودک مي گويد : حکم اعدام و حبس ابد ، نبايد براي جرايمي صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده اند.( دويچه وله ۱۲/۶/۸۷)

 

۱۴ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه اي محکوميت چهار وب نگار فمنيست به زندان را محکوم کردند. در اين اطلاعيه آمده است: پروين اردلان، جلوه جواهري، مريم حسين خواه و ناهيد کشاورز به اتهام تبليغ عليه نظام، براي نوشتن در سايتهاي تغيير براي برابري و زنستان که از حقوق زنان دفاع مي کنند، هرکدام به ۶ ماه زندان تعزيري محکوم شده اند. گزارشگران بدون مرز اعلام کردند: تنها جرم اين چهار وب نگار انتشار مقالات و نظرات خود بر روي اينترنت است. وب نگاران فمنيست با احضارها و بازجوئي هاي مکرر قرباني سخت گيري هاي ناموجه مقامات قضائي هستند. ما خواهان توقف صدور احکام زندان و احضار و آزار وب نگاران و روزنامه نگاران هستيم. (گزارشگران بدون مرز ۱۳/۶/۸۷)

 

۱۵ ـ فدارسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه با انتشار اطلاعيه اي نگراني شديد خود را در خصوص محکوميت چهار تن از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء اعلام کردند. در اين اطلاعيه آمده است : دادگاه انقلاب تهران خانم ها پروين اردلان، ناهيد کشاورز ، جلوه جواهري و مريم حسين خواه را به اتهام تبليغ عليه نظام و نوشتن مقالاتي براي دو روزنامه اينترنتي ( زنستان و تغيير براي برابري ) که از حقوق زنان در ايران دفاع مي کنند ، به ۶ ماه حبس محکوم کرد. اين دو سازمان مراتب نگراني عميق خود را نسبت به محکوميت هايي که بر ضد اين مدافعان حقوق زنان انجام شده و همچنان نشان دهنده ادامه سرکوب هاي شديد از سوي دولتمردان جمهوري اسلامي در قبال مدافعان حقوق بشر ، به ويژه فعالان حقوق بشر زنان در کمپين يک ميليون امضاء است اعلام مي دارند .(عصر نو ۱۵/۶/۸۷)

 

۱۶ ـ فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر و سازمان جهاني مبارزه با شکنجه با انتشار بيانيه اي مراتب نگراني شديد خود را در خصوص اعتصاب غذاي زندانيان سياسي کرد اعلام کردند. در اين بيانيه با اشاره به اسامي تعدادي از زندانيان آمده است: اين افراد که در زندانهاي متفاوت محبوس هستند، نسبت به شرايط نامناسب خود اعتراض دارند و از جمله عدم امکان ملاقات با وکيل مدافع و خانواده و دور نگاه داشته شدن از ديگر زندانيان. اينان همچنان اعتراض خود را نسبت به محاکمه هاي غير قانوني شان اعلام مي دارند. در اين بيانيه از دولت جمهوري اسلامي خواسته شده که شرايط حبس اين زندانيان را مطابق با عهدنامه هاي بين المللي ضمانت کنند. به هر گونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامي مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند. (گويا ۱۵/۶/۸۷)

 

۱۷ ـ اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اي به رفتار حکومت ايران با عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اعتراض کرد. نامبرده از مهر ماه سال گذشته در زندان بسر مي برد. اتحاديه اروپا از مقامات ايراني خواسته است تا تضييقات عليه عمادالدين باقي را متوقف کنند. آقاي باقي بايد در بيمارستاني خارج از زندان معالجه شود. همچنين در اين بيانيه آمده است: ديگر فعالان حقوق بشر نيز در ايران زير فشار و آزار و اذيت قضائي قرار دارند. دولت ايران با اقدامات خود پيمان هاي بين المللي را نقض مي کند. (دويچه وله ۱۹/۶/۸۷)

 

۱۸ ـ سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد: اگر تنها پنج کشور ديگر به اعدام افرادي که در هنگام کودکي مرتکب جرم شده اند پايان دهند، اجراي پيمان منع اعدام نوجوانان جهاني مي شود. در ادامه اين اطلاعيه آمده است: از ژانويه ۲۰۰۵ تاکنون ۳۲ مجرم نوجوان در اين کشورها اعدام شده اند. ايران ۲۶ مورد، عربستان سعودي ۲ مورد، سودان ۲ مورد، پاکستان ۱ مورد و يمن ۱ مورد. اکثريت اعدامهاي مجرمين نوجوان در ايران رخ مي دهد. در اين کشور قضات مي توانند مجازات اعدام را در صورتي که فرد به سن بلوغ رسيده باشد، که بر اساس قوانين ايران ۹ سال براي دختران و ۱۵ سال براي پسران است، اجرا کنند. گفته مي شود ايران از آغاز سال ۲۰۰۸ تاکنون ۶ مجرم نوجوان را اعدام کرده که دو مورد از آنها در اوت انجام شده است. بهنام زارع در ۲۶ اوت ۲۰۰۸ و سيدرضا حجازي در ۱۹ اوت ۲۰۰۸. در خال حاضر بيش از ۱۳۰ مجرم نوجوان ديگر به اعدام محکوم شده اند. (ديده بان حقوق بشر ۱۹/۶/۸۷)

 

۱۹ ـ ديده بان حقوق بشر ، اتحاديه بين المللي سازمانهاي غير دولتي و دانشکده حقوق دانشگاه پنسيلوانيا امريکا خواستار آزادي فوري مهدي ذاکريان شدند. مهدي ذاکريان استاد اسبق دانشگاه تهران، استاد دانشگاه آزاد پيش از دستگيري، مدير گروه اسرائيل شناسي در مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، رئيس هيئت تحريريه فصلنامه مطالعات منطقه اي: اسرائيل شناسي-امريکا شناسي، عضو هيئت مذاکره کننده جمهوري اسلامي ايران در دوره چهارم گفتگوهاي حقوق بشري ايران و اتحاديه اروپا و رئيس مرکز آموزش هاي کاربردي دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خاجه که در انتظار ويزاي خود براي سفر به امريکا جهت تدريس در دانشکده حقوق دانشگاه پنسيلوانيا بسر مي برد، توسط وزارت اطلاعات در اواسط ماه اوت بازداشت گرديد. (راديو فردا ۱۹/۶/۸۷)

 

۲۰ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه اي خواهان آزادي روزنامه نگار زنداني، محمود پورکرد شدند. در اين اطلاعيه آمده است: تنها جرم اين آموزگار و مدافع حقوق بشر، مصاحبه با رسانه هاي بين المللي و رسانه هاي محلي درباره تشديد سرکوب در کردستان و وخامت وضعيت حقوق بشر در اين استان در چند سال اخير است. گزارشگران بدون مرز خواهان آزادي فوري مسعود کردپور و ۵ روزنامه نگار زنداني در ايران هستند.

(گزارشگران بدون مرز ۲۰/۶/۸۷)

 

۲۱ ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار يک بيانيه مطبوعاتي نگراني خود را از وضعيت زندانيان سياسي و مدني کرد که در زندانهاي ايران به اعتصاب غذا دست زده اند، اعلام کرد: اين سازمان خواستار توقف شکنجه، فشار و رفتار غير انساني عليه زندانيان و آزادي بدون شرط تمام زندانيان عقيدتي شد. بيش از ۵۰ زنداني کرد، هم اينک در اعتراض به شکنجه، اعدام و نقض مستمر حقوق بشر، از ۴ شهريور دست به اعتصاب غذا زده اند. سازمان عفو بين الملل در پايان خواهان لغو تمام احکام اعدام شده است. (اخبار روز ۲۲/۶/۸۷)

 

۲۲ ـ ديده بان حقوق بشر طي فراخواني، خواهان توقف اعدام نوجوانان در ايران شد. اين فراخوان توسط سازمان عفو بين الملل، فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر ، سازمان جهاني مبارزه با شکنجه وکمپين بين المللي حقوق بشر در ايران حمايت مي شود. تاکنون بيش از ۳۲۰ سازمان و افراد مدافع حقوق بشر و کودک در سراسر جهان اين بيانيه را امضاء و اعلام حمايت کرده اند. (گويا ۲۷/۶/۸۷)

 

اخبار دانشجويي:

۲۳ ـ جمال انصاري رئيس دادگستري استان زنجان اعلام کرد: دختر دانشجوئي که حسين مددي معاون دانشگاه زنجان قصد تعرض به وي را داشته، ۴۲ روز در بازداشت بسر برده است. که به داشتن روابط نامشروع با دکتر مددي متهم مي باشد. همچنين در حال حاضر وي و خانواده حاضر به شکايت از دانشجوياني هستند که جريان تعرض دکتر مددي را فيلمبرداري کرده بودند. لازم به يادآوري است که وي در اظهارات قبلي خود اعلام کرده بود که بين دختر دانشجو و دکتر مددي صيغه محرميت جاري بوده و وي حاضر به شکايت از دانشجويان نيست. (ادوارنيوز ۹/۶/۸۷)

 

دانشجويان: بازداشت شده

۲۴ ـ پليس امنيت ۷ دانشجوي پسر و ۵ دانشجوي دختر را به اتهام اجتماع غير قانوني در پارک لاله تهران بازداشت کردند. اسامي ۵ نفر از بازداشت شدگان عبارتند از: بيتا صميعي زاد، الهام احسني، نيما نحوي، حامد محمدي و نادر احسني. تعدادي از بازداشت شدگان با قيد ضمانت آزاد شده اند. (فعالين حقوق بشر  و دمکراسي ۲/۶/۸۷)

 

۲۵ ـ فاروق معروفي و مصلح فتاح پور دانشجويان دانشگاه تربيت معلم پس از احضار به دادگاه انقلاب کرج بازداشت شدند. (ايلنا ۳/۶/۸۷)

 

۲۶ ـ رضا نگهداري دانشجوي دانشگاه تهران پس از ۷۲ ساعت بازداشت و بازجوئي از زندان نيروهاي امنيتي در شهرستان ملاير آزاد شد. وي به اتهام شرکت در تجمعات کوي دانشگاه تهران به ۲ ترم محروميت از تحصيل محکوم شده است. (اميرکبير ۷/۶/۸۷)

 

۲۷ ـ انور ساعد موچشي دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق بين اللمل دانشگاه بهشتي تهران خبرنگار هفته نامه هاي آسو و کرفتو ، عضو کانون نويسندگان کرد و عضو کميته دفاع از حقوق بشر استان کردستان به همراه يعقوب ساعد موچشي فعال حقوق بشر توسط نيروهاي امنيتي در سنندج بازداشت شدند .( روژ هلات ۷/۶/۸۷)

 

۲۸ ـ مجيد ماکوئي دانشجوي دانشگاه مالک اشتر اصفهان و از فعالين آذربايجاني، توسط نيروهاي امنيتي در شهرستان خوي بازداشت گرديد. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۱۱/۶/۸۷)

 

۲۹ ـ مهدي خسروي، امين رياحي و حميدرضا امير خاني از فعالين دانشجوئي دانشگاه فردوسي مشهد که قبلاٌ در کميته انضباطي هرکدام به يک ترم تعليق از تحصيل محکوم شده بودند، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. جرم اين دانشجويان چاپ نشريه اي انتقادي بنام “محاوره” مي باشد. (اميرکبير ۱۳/۶/۸۷)

 

۳۰ ـ محمد صيادي عضو شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي سيناي همدان و سردبير نشريه دانشجوئي “روزها” توسط ماموران امنيتي بازداشت شد. نامبرده قبلا ۴ بار در کميته انضباطي دانشگاه به علت فعاليتهاي دانشجوئي مورد بازجوئي قرار گرفته بود. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۲۳/۶/۸۷)

 

۳۱ ـ امين شجاع دانشجوي دانشگاه تربيت معلم که به حکم دادگاه انقلاب کرج بازداشت شده بود، پس از ۴ روز با قرار کفالت از زندان آزاد شد. (اميرکبير ۲۴/۶/۸۷)

 

۳۲ ـ محمد شريفي ، سيوان فرخزادي و امين آريا دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران که بدستور دادگاه انقلاب کرج توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بودند، با قرار کفالت از زندان آزاد شدند.  (اميرکبير ۳۰/۶/۸۷)

 

۳۳ ـ سهراب سگوند دانشجوي رشته باستان شناسي دانشگاه دزفول و وبلاگ نويس، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان شوش بازداشت شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۹/۶/۸۷)

 

۳۴ ـ هستي خضروي عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه خواجه نصير  و عضو کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت بدستور دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد.(ادوارنيوز ۳۱/۶/۸۷)

 

توقيف سايتها و نشريات دانشجويي:

۳۵ ـ نشريه دانشجوئي “راه سوم” پس از انتشار يک شماره به علت درج اخبار مربوط به دانشگاه زنجان و نشريه دانشجوئي “بانو” پس از انتشار دو شماره بدليل چاپ عکس بدون روسري از سوسن تسليمي، جهت بازجوئي به کميته ناظر بر نشريات دانشجوئي دانشگاه علوم پزشکي شيراز احضار شدند. (خبرنامه شيراز ۱۳/۶/۸۷)

 

 

 

 

دانشجويان: احضار :

۳۵ ـ مهران عباس زاده دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم اعلام کرد: بيش از ۴۰ نفر از دانشجويان به علت شرکت در تحصن ۴۰۰۰ نفري دانشجويان جهت محاکمه به کميته انضباطي احضار شده اند. (اميرکبير ۱/۶/۸۷)

 

۳۶ ـ علي کانتوري از فعالان دانشجوئي چپ جهت محاکمه به شعبه ۲ دادگاه انقلاب احضار شد. نامبرده در آذر ماه بازداشت و پس از ۳ ماه از زندان اوين آزاد شد. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۱/۶/۸۷)

 

۳۷ ـ شبنم مددزاده، فيروزه صداقتي، رقيه سعيدي، امين شجاع، امين آريا، عباس رشيدي، امير سالاري، محمد شريفي و سيروان فرخزادي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم با شکايت رئيس دانشگاه جهت محاکمه به دادگاه انقلاب کرج احضار شدند. (اميرکبير ۳/۶/۸۷)

 

۳۸ ـ مرتضي اصلاحچي دانشجوي دانشگاه علامه طباطبائي جهت محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شد. نامبرده سال گذشته در ۱۸ تير و در آذر ماه توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود. (ادوارنيوز ۴/۶/۸۷)

 

۳۹ ـ مهران عباس زاده دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم جهت بازجوئي به دادگاه انقلاب کرج احضار شد. (اميرکبير ۲۴/۶/۸۷)

 

۴۰ ـ اشکان مدني دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود جهت بازجوئي به اداره اطلاعات شاهرود احضار شد. نامبرده يکماه پيش به دادسراي انقلاب شاهرود احضار شده بود.(اميرکبير ۲۵/۶/۸۷)

 

۴۱ ـ احسان مازندراني دانشجوي دانشکده خبر دانشگاه جامع به کميته انضباطي احضار شد.(ادوارنيوز ۲۷/۶/۸۷)

 

۴۲ ـ مجتبي بيات عضو سابق شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت جهت بازجوئي به شعبه اول بازپرسي دادسراي امنيت، دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (ايلنا ۲۷/۶/۸۷)

 

۴۳ ـ طيبه جهانگيرفام مسئول کميته زنان و حقوق بشر انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شيراز و ياسر رحماني مسئول کميته سياسي انجمن جهت بازجوئي به کميته انضباطي احضار شدند. (اعتماد ۲۸/۶/۸۷)

 

دانشجويان: بازجويي

۴۴ ـ خانمها صادقي، رهپرور و فيض و آقاي سجاد، دانشجويان دانشگاه لرستان به علت حضور در تجمع اعتراضي ارديبهشت ۸۷ در کميته انضباطي دانشگاه مورد بازجويي قرار گرفتند. (اميرکبير ۳۱/۶/۸۷)

 

دانشجويان: محاکمات

۴۵ ـ انوشه آزادبر دانشجوي سابق دانشگاه تهران در دادگاه محاکمه شد. نامبرده ضمن رد تمامي اتهامات موجود، گفته هاي خود را در جريان بازجوئي، بدليل فشارهاي شديد روحي رواني در زمان بازداشت دانست. وي از جمله دانشجويان چپ بود که در ۱۱ آذر ۸۶ توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوين نگهداري مي شد. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۲۶/۶/۸۷)

 

دانشجويان: احکام صادر شده

۴۶ ـ صباح نصري دانشجوي کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه تهران و هدايت غزالي دانشجوي روانشناسي دانشگاه علامه طباطبائي به اتهام فعاليت عليه نظام و شرکت در تجمع غير قانوني در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي سادات، هر کدام به ۲ سال حبس تعزيري محکوم شدند. اين دو دانشجو از ۱۳ ماه پيش در زندان بسر مي بردند. (اعتماد ۴/۶/۸۷)

 

۴۷ ـ محمد مهدي حبيبي دانشجوي دانشکده مهاجر اصفهان و از اعضاي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران پس از ۲۰ روز بازداشت با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزاي نقدي از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.

(فعالان حقوق بشر در ايران ۵/۶/۸۷)

 

۴۸ ـ ابراهيم رشيدي شاعر و نويسنده آذربايجاني، مدير مسئول اسبق نشريه دانشجوئي “الدوز”، سردبير نشريه “بولوت” و عضو هيئت مديره تحريريه نشريات “باخيش” و “اويانيش” به اتهام عدم صلاحيت عمومي و بدستور سازمان سنجش از تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد محروم شد. نامبرده در حال سپري کردن ۵ ماه محکوميت خود در زندان اروميه مي باشد. (اميرکبير ۹/۶/۸۷)

 

۴۹ ـ پويان محموديان، علي صابري و ناصر پويافر بدليل فعاليتهاي دانشجوئي از ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد محروم شدند. پويان محموديان دانشجوي دانشگاه اميرکبير قبلا بمدت ۷۴ روز در بازداشت بوده و سپس با قرار وثيقه ۸۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. نامبرده در آزمون کارشناسي ارشد سال ۸۷ شرکت کرده و با وجود اخذ کارنامه و موفقيت در کسب رتبه ممتاز ۶ از ادامه تحصيل محروم شده است. (اميرکبير ۱۶/۶/۸۷)

۵۰ ـ حميد ضيائي دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه ايلام به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي با شکايت مدعي العموم در دادگاه انقلاب ايلام به پرداخت ۵۰۰۰۰ تومان جريمه نقدي محکوم شد. (اميرکبير ۱۸/۶/۸۷)

 

۵۱ ـ فرشيد آذرنيوش دانشجوي رشته فقه و حقوق اسلامي دانشگاه بين المللي خميني قزوين، بصورت غيابي در کميته انضباطي دانشگاه به يک ترم تعليق از تحصيل، بدون احتساب سنوات محکوم شد. (اميرکبير ۲۲/۶/۸۷)

 

۵۲ ـ خضر رسول مروت دانشجوي رشته ادبيات دانشگاه اروميه که در تاريخ ۲۴ مرداد بر اثر تيراندازي سپاه پاسداران مجروح و بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب مهاباد به ۳ سال حبس تعزيري محکوم گرديد.

(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۴/۶/۸۷)

 

۵۳ ـ علي داوودي دانشجوي حسابداري دانشگاه اصفهان و از دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب به همراه مازيار معصومي ديگر دانشجوي دانشگاه اصفهان، از سوي کميته انضباطي به دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات محکوم شدند. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۳۰/۶/۸۷)

 

۵۴ ـ زينب کوشکي، محمد کريمي و محمد نوروزي دانشجويان دانشگاه لرستان از سوي کميته انضباطي اين دانشگاه به علت حضور در تجمع اعتراضي ارديبهشت ماه ۸۷ که بدنبال مرگ يک دختر دانشجو در خوابگاه دخترانه فاطميه صورت گرفت، بترتيب به دو ترم و يک ترم محروميت از تحصيل و استفاده از امکانات رفاهي دانشگاه محکوم شدند. (اميرکبير ۳۱/۶/۸۷)

 

دانشجويان صدور قرار وثيقه:

۵۵ ـ ودود اسدي دانشجوي رشته زمين شناسي دانشگاه آزاد رشت و از فعالان آذربايجاني پس از ۳۴ روز بازداشت با قرار وثيقه ۶ ميليون توماني از زندان لاکان رشت آزاد شد. (ساوالان سسي ۳/۶/۸۷)

 

۵۶ ـ فرزاد حسن زاده از دانشجويان بازداشتي با قرار وثيقه ۳۰۰ ميليون توماني از زندان مشهد آزاد شد. وي و توحيد دولتشناس از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد، در ايام بازداشت، از دانشگاه اخراج شدند. (اعتماد ۴/۶/۸۷)

 

۵۷ ـ مجيد اسدي دانشجوي دانشگاه علامه طباطبائي پس از ۵۰ روز بازداشت با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. (ادوارنيوز ۴/۶/۸۷)

 

۵۸ ـ شقايق طباخ دانشجوي دانشگاه تهران که در پارک لاله تهران بازداشت شده بود، با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. (خبرنامه شيراز ۶/۶/۸۷)

 

۵۹ ـ محمد زراعتي دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد، پس از ۴۵ روز بازداشت با قرار وثيقه ۳۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. (اميرکبير ۷/۶/۸۷)

 

۶۰ ـ محمد حسن جنيدي از دانشجويان چپ دانشگاه زنجان که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، تشويش اذهان عمومي و تحريک به تجمع غير قانوني، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود، پس از ۵۷ روز با قرار وثيقه ۱۵۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. (ادوارنيوز ۱۲/۶/۸۷)

 

۶۱  ـ فاروق معروفي و مصلح فتاح پور دانشجويان دانشگاه تربيت معلم پس از ۱۰ روز بازداشت با قرار وثيقه از زندان کرج آزاد شدند. (اميرکبير ۱۲/۶/۸۷)

 

۶۲ ـ امين رياحي و مهدي خسروي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد که با شکايت اطلاعات سپاه مشهد و بدستور دادگاه انقلاب بازداشت شده بودند با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند. (ادوارنيوز ۱۸/۶/۸۷)

 

۶۳ ـ سورنا هاشمي دانشجوي دانشگاه زنجان، که در تاريخ ۲۲ مرداد توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. (ادوارنيوز ۱۹/۶/۸۷)

 

۶۴ ـ امير امير قلي دانشجوي دانشگاه آزاد قزوين که در برابر گورستان خاوران، محل دفن زندانيان سياسي اعدام شده در تابستان ۶۷ بازداشت شده بود، پس از ۱۲ روز با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. در مراسم سالگرد قتل عام زندانيان سياسي دستکم ۲۰ تن توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند.(ادوارنيوز ۲۰/۶/۸۷)

 

۶۵ ـ بهرام واحدي دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان پس از تحمل ۳۶ روز بازداشت با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. وي به مدت ۲۱ روز در بازداشتگاه انفرادي اداره اطلاعات زنجان زنداني بود. پيش از وي پيام شکيبا و حسن جنيدي هر کدام با قرار وثيقه ۱۵۰ ميليون توماني از زندان آزاد شده بودند.

 (اميرکبير ۲۱/۶/۸۷)

۶۶ ـ جواد عليخاني دانشجوي دانشگاه چمران اهواز که از ۲۸ مهر ۸۶ در بازداشت بسر مي برد، پس از ۱۱ ماه بلاتکليفي با قرار وثيقه ۵۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. نامبرده مدتها در سلول انفرادي بازداشت بود. (اميرکبير ۲۴/۶/۸۷)

 

فيلتر کردن سايتهاي خبري، جلوگيري از برگزاري مراسم و منحل کردن نهادهاي مدني:

۶۷ ـ نيروهاي امنيتي از سخنراني دکتر حبيب الله پيمان دبير کل جنبش مسلمانان مبارز در انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان با عنوان “حقوق بشر از نظر تا عمل” جلوگيري به عمل آوردند. (ادوارنيوز ۲/۶/۸۷)

 

۶۸ ـ سايت “مدرسه فمنيستي” براي پنجمين بار بدستور کميته فيلترينگ، متشکل از وزارتخانه هاي: اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، دادگستري و ارتباطات و فن آوري اطلاعات، فيلتر شد. (کانون زنان ايران ۴/۶/۸۷)

 

۶۹ ـ هوشنگ کامکار سرپرست گروه موسيقي کامکارها اعلام کرد: بيشتر از ۲ ماه است که درخواست خود را براي اجراي کنسرت در شيراز به دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه داده ايم اما تا امروز به ما هيچ پاسخي نداده اند. حتي پس از آنکه چندين بار نيز موضوع را پيگيري کرديم، باز هم جوابي دريافت نکرديم و به ما مجوز نمي دهند. وي افزود: براي اينکه در خارج از کشور کنسرتي برگزار کنيم هيچ مشکلي نداريم اما براي دريافت مجوز و اجراي کنسرت در داخل کشور با مشکل مواجهيم. (خبرگزاري ميراث فرهنگي ۴/۶/۸۷)

 

۷۰ ـ مجوز فعاليت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم به حکم حجت الاسلام مباشري، نماينده نهاد رهبري در هيئت نظارت بر دانشگاه لغو گرديد. (ايسنا ۱۰/۶/۸۷)

 

۷۱ ـ سايت تغيير براي برابري براي چهاردهمين بار و سايت تصوير برابري براي سومين بار فيلتر شدند. همچنين وبلاگ هاي چهره زن هنرمند در جواني، اشکها و ترسها و پرنده خارزار فيلتر شدند.(تغيير براي برابري ۱۲/۶/۸۷)

 

۷۲ ـ بعد از بازديد مهدي کروبي دبير کل حزب اعتماد ملي از زورخانه و مرکز يادمان “شهيد حسين همه کسي” در سفر اخير به همدان، بدستور محاکم قضائي ماموران اداره اماکن نيروي انتظامي اقدام به پلمپ زورخانه نمودند. (ادوارنيوز ۲۴/۶/۸۷)

 

۷۳ ـ پنجمين و ششمين آدرس وب سايت خبرنامه اميرکبير همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد بدستور دولت فيلتر شد. (اميرکبير ۲۵/۶/۸۷)

 

مطبوعات: اخبار

۷۴ ـ يوسف علويان جانشين مدير مسئول هفته نامه “عصرظهور” توسط دو نفر مسلح به چاقو و زنجير مورد حمله قرار گرفت و بشدت مجروح شد. نامبرده جانباز ۷۰ درصدي جنگ مي باشد. (نوانديش ۲۸/۶/۸۷)

 

مطبوعات: احضار روزنامه نگاران

۷۵ ـ محمد مهدي  فقيهي مدير عامل سايت “انتخاب” به اتهام نشر اکاذيب با شکايت شوراي عالي امنيت ملي و استانداري فارس جهت محاکمه به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران احضار شد. (ايسنا ۶/۶/۸۷)

 

۷۶ ـ سعيد حقي مدير مسئول روزنامه توقيف شده “ملت” و رضا تهراني مدير مسئول ماهنامه توقيف شده کيان جهت محاکمه به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران احضار شدند. (ايسنا ۱۷/۶/۸۷)

 

۷۷ ـ محمودرضا اميني مدير عامل خبرگزاري “موج” به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، جهت محاکمه به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران احضار شد. (ايسنا ۲۵/۶/۸۷)

 

۷۸ ـ محسن ميردامادي مدير سايت “نوروز” سايت خبري جبهه مشارکت ايران اسلامي به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي با شکايت وزارت کشور، جهت محاکمه به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران احضار شد. (نوروز ۲۶/۶/۸۷)

 

۷۹ ـ صديق مينائي روزنامه نگار و همکار هفته نامه توقيف شده “آسو” با شکايت اداره کل اطلاعات استان کردستان، دادسراي سنندج و مديرکل ارشاد استان جهت محاکمه به شعبه ۱۰۲ دادگاه کيفري سنندج احضار شد. (موکريان نيوز ۲۶/۶/۸۷)

 

مطبوعات: بازجويي روزنامه نگاران

۸۰ ـ مدير مسئول نشريه “ليان” در دادسراي کارکنان دولت مورد بازجوئي قرار گرفت. (ايسنا ۱۰/۶/۸۷)

 

۸۱ ـ مدير مسئول هفته نامه “شهروند امروز” با شکايت وزارت بازرگاني در شعبه دوم دادسراي کارکنان دولت مورد بازجوئي قرار گرفت. (ايسنا ۱۱/۶/۸۷)

 

مطبوعات: محاکمه روزنامه نگاران

۸۲ ـ مدير مسئول نشريه لغو امتياز شده “بيداري” در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسين حسينيان محاکمه شد. (ايسنا ۱۹/۶/۸۷)

 

۸۳ ـ اجلال قوامي عضو تحريريه هفته نامه توقيف شده “پيام مردم” به اتهام تحريک مردم به تخريب اماکن دولتي در جريان اعتراضات مردمي تابستان ۸۴، در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومي سنندج به رياست قاضي جمال آبادي محاکمه شد. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۰/۶/۸۷)

 

مطبوعات: احکام صادر شده توسط دادگاهها

۸۴ ـ مدير سايت اينترنتي “انجمن انديشمندان ايران اسلامي” به اتهام افتراء و نشر اکاذيب با شکايت سازمان بازرسي کل بانک مرکزي در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسين حسينيان به ۷ ماه حبس تعزيري محکوم شد. همچنين دستور فيلترينگ سايت از سوي دادگاه صادر گرديد. (ايلنا ۱۹/۶/۸۷)

 

۸۵  ـ نعمت احمدي وکيل مدافع روزنامه “اعتماد” اعلام کرد: اين روزنامه به اتهام نشر اکاذيب با شکايت مدعي العموم در شعبه ۱۰۸۳ به پرداخت ۶۰۰۰۰۰ تومان جزاي نقدي محکوم شد. (ايلنا ۲۵/۶/۸۷)

 

مطبوعات: بازداشت روزنامه نگاران

۸۶ ـ منزل شخصي مهندس عليرضا صرافي مدير مسئول ماهنامه توقيف شده ديلماج و عضو شوراي ملي صلح که از ۸ روز پيش در بازداشت بسر مي برد، توسط ماموران امنيتي به مدت ۴ ساعت مورد تفتيش قرار گرفت. کامپيوتر و لب تاپ فرزند وي و چندين کارتن کتاب و اسناد تاريخي را ضبط کرده و با خود بردند.

(ساوالان سسي ۲۸/۶/۸۷)

 

اخراج روزنامه نگاران:

۸۷ ـ بدنبال انتشار روزنامه “خورشيد” به جاي هفته نامه “آتيه” وابسته به سازمان تامين اجتماعي بسياري از نيروهاي با سابقه اين هفته نامه از کار اخراج شدند. خبرنگاران اخراجي داراي قريب به ۱۵ سال سابقه فعاليت مطبوعاتي در حوزه بيمه اي و تامين اجتماعي هستند. (اعتماد ملي ۲/۶/۸۷)

 

اخبار مربوط  به فعالين سياسي ، فرهنگي و اجتماعي:

۸۸ ـ در حالي که طي روزهاي گذشته بازنشستگي اجباري ۲۱ استاد برجسته دانشگاه تهران اعتراضات جمعي از دانشجويان را به همراه داشت، مسئولان دانشگاه تهران در روزهاي گذشته گيتهاي امنيتي را در ورودي دانشگاه و خوابگاه ها تعبيه کرده اند. بر اساس اين طرح، دانشجويان در هنگام ورود به خوابگاه و دانشگاه، کارت الکترونيک دانشجوئي خود را وارد دستگاه مي کنند و بر اين اساس کليه اطلاعات ورود و خروج و مدت حضور آنها در دانشگاه و يا خوابگاه ثبت مي شود. (اعتماد ملي ۲/۶/۸۷)

 

۸۹ ـ دکتر محمد مهدي گرگاني مدير گروه حقوق بشر و حقوق عمومي دانشکده حقوق علامه طباطبائي بدون درخواست خود بازنشسته گرديد. (روز ۴/۶/۸۷)

 

۸۹ ـ تمامي راه هاي منتهي به گورستان خاوران توسط نيروهاي امنيتي و انتظامي مسدود شده است و کليه افرادي که براي يادبود بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسي به خاوران رفته بودند، ازجمله خانواده هاي قربانيان ، برگردانده شده اند . همچنين کارت شناسايي و گواهينامه ي افرادي را که براي ورود به جاده منتهي به گلراز خاوران اصرار مي ورزيد ه اند، ضبط کرده و دستور داده اند که خود را به پليس امنيت در ميدان سپاه معرفي کنند. از جمله افرادي که مي بايست خود را معرفي نمايند رضا اقدسي و صبحناز عمراني مي باشند.( سلام دمکرات ۸/۶/۸۷)

 

۹۰ ـ شعبه دوم دادگاه نظامي اروميه به رياست حافظ غفاري راي نهايي خود را در خصوص شکايت چهار خانواده اي که در جريان تيراندازي ماموران انتظامي به تظاهرات مردمي خرداد ۸۵ کشته شده بودند ، را صادر کرد. براساس اين حکم به خانواده هاي توحيد آذريون ۲۵ ساله ، همت اسمرزاده ۳۵ ساله، عسگر قاسمي ۳۹ ساله و حسين فتحي ۱۷ ساله از بيت المال ديه پرداخت مي شود . همچنين بر اساس حکم صادره به ۴ نفر از مصدومين بنامهاي بهرام رمضاني، پرويز عزتي ، ميرحبيب رضوي و عليرضا مهران نيز ديه پرداخت مي شود .

(ساوالان سسي ۱۲/۶/۸۷)

 

احضار فعالين سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي به دادگاهها:

۹۱ ـ نيروهاي امنيتي در مهاباد جهت بازداشت فاروق ساماني، طراح و کارگردان فيلمهاي انيميشن و ادريس خليقي وبلاگ نويس، شاعر و مترجم، به منزل نامبردگان مراجعه کرده بودند اما بدليل عدم حضور نتوانستند آنها را دستگير کنند. اتهام اين دو فعال مدني، شرکت در تجمع اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران اعلام شده است. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۱۸/۶/۸۷)

 

۹۲ ـ کسري علاسوند عضو مجموعه فعالان حقوق بشر جهت محاکمه به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز احضار شد. نامبرده در ۲۲ آبان ۸۶ به اتهام اخلال در نظم عمومي و تبليغ عليه نظام بازداشت و پس از ۲ هفته با قرار وثيقه ۷۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۹/۶/۸۷)

 

بازداشت فعالين سياسي فرهنگي و اجتماعي:

۹۳ ـ در پي تجمع اعتراضي مردم مريوان در مقابل دادگستري اين شهر نسبت به شايعه مبني بر آزادي علي نجاتي پدر فرشته نجاتي که بعنوان قتل ناموسي، اقدام به بريدن گلوي دختر ۱۸ ساله اش نموده بود. سي تن از تجمع کنندگان توسط نيروي انتظامي بازداشت شدند. آرش عزيزي، ماردين رحمان نژاد، توفيق سروش و شاهد عزيزي از جمله بازداشت شدگان اين تجمع هستند که هويت آنها تاکنون شناسائي شده است.

(فعالان حقوق بشر در ايران ۲/۶/۸۷)

 

۹۴ ـ دکتر مهدي ذاکريان ۴۰ ساله دانش آموخته دانشگاه امام صادق ، استاد يار حقوق بشر دانشگاه آزاد اسلامي، رئيس انجمن ايراني روابط بين الملل، مدير مسئول فصلنامه مطالعات منطقه اي و مدير مسئول نشريه مطالعات بين الملل، بيش از دو هفته است که در بازداشت وزارت اطلاعات بسر مي برد. مقامات قضائي و امنيتي از اعلام اتهامات وارد شده به وي امتناع کرده اند. (ادوارنيوز ۵/۶/۸۷)

 

۹۵ ـ عليرضا ثقفي خراساني عضو کانون نويسندگان ايران، عضو کانون مدافعان حقوق کارگران و سر دبير ماهنامه توقيف شده “راه آينده” توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. همچنين هاله صفرزاده همسر، و محسن پسر بزرگ نامبرده جهت بازجوئي به مرکز پيگيري وزارت اطلاعات احضار شدند. (راديو فردا ۶/۶/۸۷)

 

۹۶ ـ کورش احمدي از فعالان سياسي کرج توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به بند ۳ انفرادي سپاه پاسداران در زندان رجائي شهر منتقل گرديد. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۹/۶/۸۷)

 

۹۷ ـ جعفر اقدامي از اعضاي مجموعه فعالان حقوق بشر که براي تهيه گزارش از مراسم بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي، به گورستان خاوران مراجعه کرده توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد. نامبرده به عنوان زنداني سياسي قبلا به مدت ۴ سال در زندان رجائي شهر بسر برده است.

(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۸/۶/۸۷)

 

۹۸ ـ احمد حسين پور فعال آذربايجاني ۲۱ ساله، ۱۰ روز پيش توسط نيروهاي امنيتي در تبريز بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت و محل نگهداري وي اطلاعي در دست نيست. (ساوالان سسي ۱۹/۶/۸۷)

 

۹۹ ـ علي افرازا ۳۰ فعال سياسي با ضرب و شتم توسط نيروهاي امنيتي در سنندج بازداشت شد. کامپيوتر و دست نوشته هاي وي نيز توسط مامورين امنيتي ضبط گرديد . (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۹/۶/۸۷)

 

۱۰۰ ـ پيام حسيني فعال دانشجوئي، ژيان مظفري فعال مدني در سنندج و سروه محمدي در مهاباد ناپديد شده اند و جستجوي خانواده هاي آنها تاکنون به نتيجه اي نرسيده است. (روز ۲۱/۶/۸۷)

 

۱۰۱ ـ نيروهاي امنيتي با يورش به مراسم افطاري در منزل صياد محمديان از فعالان آذربايجاني، ۱۸ تن از فعالين شناخته شده آذربايجاني را دستگير کردند. اسامي بازداشت شدگان به شرح زير مي باشد: مهندس عليرضا صرافي مدير مسئول ماهنامه توقيف شده ديلماج و عضو شوراي ملي صلح ، سعيد محمدي (موغانلي) سردبير نشريه ادبي ياشماق و ناشر ، حسين حيدري مسئول نشريه دانشجوئي اولوس ، مهدي نعيمي اردبيلي شاعر و مدرس زبان ترکي در دانشگاهها ، اکبر آزاد نويسنده مجله وارليق ، مهندس حسن راشدي نويسنده مجله وارليق ، مهندس محمد عباسپور  ، شهباز ابراهيم نژاد ، يوسف هشيار ،فرهاد رضائي ، رباب عظيمي ، صياد محمديان ، عباس نعيمي خوئي ، اکرم نجاري گيوي دبير سابق خانه فرزندان آذربايجان ،رقيه عليزاده همسر عباس لساني فعال مدني زنداني به همراه ۳ فرزندش. لازم به ذکر است که رقيه عليزاده و ۳ فرزندش پي از چند ساعت آزاد شدند اما از مکان ساير بازداشتشدگان اطلاعي دردست نيست. (ساوالان سسي ۲۱/۶/۸۷)

 

۱۰۲ ـ مهندس حسن رحيمي از فعالان حقوق بشر آذربايجان و عضو کميته گزارشگران حقوق  بشر توسط نيروهاي امنيتي در تهران بازداشت شد. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۲۲/۶/۸۷)

 

۱۰۳ ـ محمود اماني به اتهام همکاري با يکي از احزاب اپوزسيون، دو هفته پيش توسط نيروهاي امنيتي در سقز بازداشت گرديد. (موکريان نيوز ۲۴/۶/۸۷)

 

۱۰۴ ـ علي صديقي ۳۵ ساله فارغ التحصيل رشته رياضي دانشگاه تبريز، مدير مسئول اسبق نشريه دانشجوئي “يورد” و از فعالين مدني آذربايجاني توسط مامورين اداره اطلاعات تبريز بازداشت شد. نامبرده در ارديبهشت سال جاري به مدت يک ماه توسط اداره اطلاعات بازداشت و سپس با قرار وثيقه ۲۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. (ساوالان سسي ۲۴/۶/۸۷)

 

۱۰۵ ـ تعدادي از نمايندگان تشکلهاي صنفي معلمان سراسر کشور در تهران توسط نيروهاي امنيتي و انتظامي بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اسامي تعدادي از معلمين بازداشت شده به شرح ذيل مي باشد: اسماعيل عبدي، مهدي نيک نژاد، پيمان نودينيان، محمود دهقان، محمدتقي فلاحي، مسعود زينال زاده، علي صفر منتجبي، احمد سوري، عباس معارفي، مهدي بهلولي، علي اکبر باغاني، رمضاني، محمود بهشتي لنگرودي، توفيق مرتضي پور، مصطفي سپهرنيا، حميد حميدي، دارابي، محمد قهرماني، بهرام اسلامي، سماجت، اسماعيل ريحاني، رضا حاتمي، محمدحسين داوودي، مجتبي ابطحي، ستار زارعي، نورالله برخوردار، نادر قديمي، گودرز شفيعيان، فرزانفر و … (انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر ايران ۲۶/۶/۸۷)

 

۱۰۶ ـ مهدي واحدي مسئول غرفه محصولات فرهنگي آذربايجان در نمايشگاه توانمنديهاي استان آذربايجان شرقي توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان ميانه بازداشت شد. (ساوالان سسي ۲۸/۶/۸۷)

 

فعالين سياسي، فرهنگي و اجتماعي: احکام صادره شده توسط دادگاه ها

۱۰۷ ـ دکتر مصطفي علوي که از اسفند ۸۵ در بازداشت بسر ميبرد، در دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس تعزيري محکوم شد. (فعالين حقوق بشر و دمکراسي ۳/۶/۸۷)

 

۱۰۸ ـ علي اکبر باغاني دبيرکل کانون صنفي معلمان ايراني به جرم شرکت در تجمع اعتراضي معلمان در مقابل مجلس شوراي اسلامي در دادگاه تجديد نظر به ۵ سال حبس تعليقي محکوم شد. (ايلنا ۵/۶/۸۷)

 

۱۰۹ ـ عبدالله محمدي ۵۰ ساله به اتهام همکاري با يکي از احزاب اپوزسيون در دادگاه انقلاب پيرانشهر به تحمل ۶ ماه حبس تعزيري محکوم شد. وي در زندان اروميه بسر ميبرد. (موکريان نيوز ۱۰/۶/۸۷)

 

۱۱۰ ـ کريم قشقاوي عضو کانون صنفي معلمان ايران به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت کشور در دادگاه تجديد نظر به ۳ سال حبس تعليقي محکوم شد. (اميرکبير ۱۸/۶/۸۷)

 

۱۱۱ ـ ابراهيم بايرزاده به اتهام همکاري با احزاب مخالف در دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل ۲ سال حبس و تبعيد به زندان مراغه محکوم شد. علي بايرزاده به اتهام همکاري با احزاب مخالف در دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل ۲ سال حبس و تبعيد به زندان تبريز محکوم گرديد. نامبردگان از ۳ ماه پيش در بازداشت بسر مي برند.

(موکريان نيوز ۲۲/۶/۸۷)

 

۱۱۲ ـ مهرداد امين وزيري عضو کميته دفاع از محمود صالحي، که به بهانه گرفتن عکس از محمود صالحي در بيمارستان توحيد سنندج توسط ماموران انتظامي بازداشت شده بود، در دادگستري سنندج به پرداخت ۳۰۰۰۰۰ تومان جزاي نقدي محکوم شد. گوشي تلفن موبايل وي توسط دادگاه ضبط گرديد.

(کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري ۲۲/۶/۸۷)

 

۱۱۳ ـ سالار ياره فعال سياسي که در تاريخ ۲۴ مرداد بر اثر تيراندازي سپاه پاسداران مجروح و بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب مهاباد به ۶ ماه حبس تعزيري محکوم شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۴/۶/۸۷)

 

۱۱۴ ـ پورسليمان عضو کانون صنفي معلمان و از فرهنگيان بازداشت شده در دادگاه  تجديد نظر استان تهران به يکسال زندان و ۳۵ ضربه شلاق با ۵ سال تعليق محکوم شد. (روز ۲۵/۶/۸۷)

 

۱۱۵ ـ محمد هاشمي عضو کانون صنفي معلمان در دادگاه تجديد نظر به پرداخت يک ميليون و پانصدهزار تومان جزاي نقدي بدل از حبس محکوم شد. (روز ۲۵/۶/۸۷)

 

۱۱۶ ـ ابراهيم مهرنهاد ۱۶ ساله برادر يعقوب مهرنهاد (روزنامه نگاري که در تاريخ ۱۶ مرداد اعدام شد) به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بدون داشتن وکيل در دادگاه زاهدان به ۳ سال حبس تعزيري و ۲ سال حبس تعليقي محکوم شد. وي در زندان مورد شکنجه هاي جسمي و روحي قرار گرفته است.

(ديده بان حقوق بشر بلوچستان ۲۶/۶/۸۷)

 

۱۱۷ ـ عطاالله فتحي از فعالان سياسي منطقه دهگلان به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق هواداري از احزاب اپوزسيون در دادگاه انقلاب سنندج به ۵ سال حبس تعزيري محکوم شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۸/۶/۸۷)

 

۱۱۸ ـ شمس الدين شادي اهل کامياران که به اتهام همکاري با يکي از احزاب اپوزسيون، ۹ ماه پيش توسط نيروهاي امنيتي بازداشت گرديد، در ۲۴ مرداد در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شد. تاکنون رائي براي نامبرده صادر نشده و در زندان مرکزي سنندج در انتظار حکم دادگاه بسر مي برد. (موکريان نيوز ۲۸/۶/۸۷)

 

۱۱۹  ـ حسن اسدي از فعالان مدني آذربايجاني که به اتهام عضويت در گروه هاي مخالف نظام و تبليغ عليه نظام از سوي شعبه دوم دادگاه انقلاب تبريز و با تائيد دادگاه تجديد نظر به شش ماه زندان محکوم شده بود، بازداشت و به زندان تبريز منتقل گرديد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۹/۶/۸۷)

۱۲۰ ـ مسعود کردپور ۳۷ ساله، بنيانگذار بنياد دمکراسي و حقوق بشر کردستان ايران، روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از محيط زيست که در ۱۷ مرداد بدستور قوه قضائيه توسط ماموران اطلاعات بازداشت شده بود. به اتهام تبليغ عليه نظام، به نفع گروه هاي مخالف نظام به وسيله مصاحبه با راديو هاي بيگانه در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به رياست قاضي چابک محاکمه شد. براي آزادي وي در رابطه با دو پرونده ي موجود قرار وثيقه ۷۰ ميليون توماني صادر گرديد. (تبريز نيوز ۳۰/۶/۸۷)

 

صدور قرار وثيقه براي آزادي زندانيان سياسي:

۱۲۱ ـ مهدي فراهاني شانديز از آموزگاران مدارس غير انتفاعي به جرم جمع آوري امضاء براي آزادي منصور اسانلو، به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام، پس از ۸۰ روز بازداشت با قرار وثيقه ۸۰ ميليون توماني از زندان اوين آزاد شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱/۶/۸۷)

 

۱۲۲ ـ خانم سما بهمني اهل بندرعباس از اعضاي مجموعه فعالان حقوق بشر که از تاريخ دوم مرداد به علت تلاش براي تهيه گزارشاتي از نقض حقوق بشر در منطقه کردستان، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود، با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني از زندان مرکزي سنندج آزاد شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۰/۶/۸۷)

 

۱۲۳ ـ مسعود حسين پناهي و شمس الدين حسين پناهي که در تاريخ ۱۹ مرداد به علت شرکت در تجمع مقابل دادگستري سنندج براي اعتراض به حکم اعدام انور حسين پناهي به اتهام اخلال در نظم عمومي و تبليغ عليه نظام بازداشت شده بودند، هر کدام با قرار وثيقه ۷۰ ميليون توماني از زندان آزاد شدند. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۶/۶/۸۷)

 

۱۲۴ ـ حبيب بهمني اهل بندرعباس عضو مجموعه فعالان حقوق بشر، توسط مامورين اداره اطلاعات در سنندج بازداشت شده بود، پس از ۵۴ روز زندان با قرار وثيقه از زندان آزاد شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۶/۶/۸۷)

 

اخبار مربوط به زندانيان سياسي:

۱۲۵ ـ فرزاد حسن ميرزائي فعال مدني و فيلم ساز ساکن بوکان که بدليل حمايت از فرزاد کمانگر در تاريخ ۲ مرداد توسط نيروهاي امنيتي بازداشت گرديد، از سوي دادگاه انقلاب سنندج قرار بازداشت وي به مبلغ ۳۰ ميليون تومان وثيقه تبديل گرديد. نامبرده بدليل عدم توانائي مالي جهت توديع وثيقه صادره همچنان در زندان مرکزي سنندج بسر مي برد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱/۶/۸۷)

 

۱۲۶ ـ مادر سجاد رادمهر، دانشجوي دانشگاه تبريز که از ۳۷ روز پيش در بازداشت نهادهاي امنيتي بسر مي برد، به علت مراجعه به دانشگاه تبريز و پيگيري وضعيت فرزندش، تلفني از سوي نهادهاي امنيتي مورد تهديد قرار گرفت. (اميرکبير ۴/۶/۸۷)

 

۱۲۷ ـ منصور رادپور زنداني سياسي که از تاريخ ۱۶ مرداد در سلول انفرادي زندان گوهردشت بسر مي برد، در زندان مورد شکنجه قرار گرفت. سر و دست او باند پيچي شده و صورتش متورم گرديده و همچنان از تاريخ ۱۴ مرداد اعتصاب غذا کرده است. وي در شرايط جسمي بسيار بدي بسر مي برد. کرماني رئيس حفاظت و اطلاعات زندان، نويد خديوي معاون وي و محمود مغنيان رئيس بند ۴ در شکنجه نامبرده مستقيما نقش دارند. (فعالان حقوق بشر و دمکراسي در ايران ۵/۶/۸۷)

 

۱۲۸ ـ علي عباسي زنداني سياسي آذربايجان که به تحمل ۵ سال حبس تعزيري محکوم گرديده و در زندان مرکزي اردبيل بسر مي برد. براثر حادثه اي انگشتان دست چپ اش در زندان شکسته شده است، بهداري زندان از معالجه وي امتناع مي کند و مسئولان زندان از انتقال وي به مراکز درماني خارج از زندان خودداري مي نمايند. دست نامبرده دچار ورم و درد شديدي گرديده است.(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۵/۶/۸۷)

 

۱۲۹ ـ حکم بازداشت فرهاد حاجي ميرزائي فعال حقوق کودکان خياباني و بي سرپرست در سنندج، براي مدت ۲ ماه ديگر از سوي دادگاه انقلاب اسلامي تهران تمديد شد. نامبرده از ۱۲ ديماه سال پيش در اداره اطلاعات سنندج و زندان اوين تهران تحت شکنجه و بازجوئي قرار دارد. (انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر ۱۶/۶/۸۷)

 

۱۳۰ ـ ايمان رضائي عضو انجمن شعر جوانان آمل که از ۳ ماه پيش در زندان بسر مي برد، در اعتراض به شرايط نامناسب نگهداري خود در زندان آمل دست به اعتصاب غذا زده است. نامبرده بدليل سخنراني در مراسم سالگرد اکبر محمدي بازداشت و در دادگاه به ۶ ماه حبس تعزيري محکوم شد. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۱۷/۶/۸۷)

 

۱۳۱ ـ ساسان بابائي معلم کامياراني که در شهريور ماه سال ۸۵ به اتهام ارتباط با احزاب کردي به تحمل ۵ سال حبس تعزيري محکوم شده بود، بدليل کشف نامه اي از وي در حمايت از فرزاد کمانگر، از زندان مرکزي سنندج به اداره اطلاعات منتقل شد. وي به مدت ۴۵ روز در سلول انفرادي و تحت شکنجه قرار داشت.

(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۸/۶/۸۷)

 

۱۳۲ ـ بهروز جاويد تهراني از زندانيان سياسي به علت نوشتن نامه اي که در آن شرح شکنجه هاي اعمال شده در طول ۵۰ روز سلول انفرادي اخير خود در زندان رجايي شهر کرج را داده است، توسط مسئولين زندان مدت يکماه است که از حق ملاقات با خانواده محروم گرديده است.(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۸/۶/۸۷)

 

۱۳۳ ـ حميدرضا محمدي زنداني سياسي که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به ۱۱ سال زندان محکوم شده، به دليل تخطي از قوانين و عدم شرکت در برنامه صبحگاهي زندان، ممنوع الملاقات شد.

 (کميته گزارشگران حقوق بشر ۲۴/۶/۸۷)

 

۱۳۴ ـ ناجي سلمان کعبي فعال حقوق بشر در اهواز که براي دست يابي به حقوق برابر براي مردم عرب خوزستان تلاش مي کند، مدت ۳ ماه است که در زندانهاي اهواز تحت شکنجه قرار دارد، بطوري که خطر مرگ جان وي را تهديد مي کند. نامبرده طي ۳ ماه گذشته ممنوع الملاقات بوده است. (ايران امروز ۲۵/۶/۸۷)

 

۱۳۵ ـ سهند علي محمدي، بخشعلي محمدي، عبادالله قاسمزاده، مهدي قاسمزاده و يونس آقايان از زندانيان پيرو مسلک اهل حق( علوي ـ علي اللهي) در زندان اروميه بدليل اعلام حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي کرد به سلول انفرادي منتقل شدند.(کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد ۲۵/۶/۸۷)

 

۱۳۶ ـ هما نيکبخت و نسرين نيکبخت خواهران زنداني سياسي، محمد نيکبخت توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان گلپايگان بازداشت و مورد بازجوئي قرار گرفتند. (فعالين حقوق بشر و دمکراسي ۲۸/۶/۸۷)

 

۱۳۷ ـ جمعي از زندانيان سياسي و مدني کرد در زندانهاي ايران از روز ۴ شهريور حول ۶ خواسته ي زير در اعتصاب غذا بسر مي برند. ۱ ـ اعتراف حاکميت به هويت سياسي و مدني اين زندانيان و در پيش گرفتن رفتاري شرافتمدانه با آنان.۲ ـ تجديد نظر در اعدام دستجمعي زندانيان و توقف فوري اجراي احکام اعدام کليه زندانيان سياسي و مدني.۳ ـ پايان دادن به شکنجه ، آزار و رفتارهاي غير انساني نسبت به کليه زندانيان. ۴ـ پايان دادن به تبعيض ميان زندانيان سياسي و مدني و همچنين تبعيد آنان و نيز بهبود شرايط زندان. ۵ ـ زندانهاي سراسر ايران بدون هيچگونه محدوديتي تحت نظارت سازمانهاي حقوق بشري داخلي و جهاني قرار گيرد. ۶ ـ دستگاه قضايي جمهوري اسلامي در جهت تحقق مباني مسلم حقوق بشر و رعايت اصل انصاف ، مورد اصلاحات اساسي قرار گيرد. اسامي تعدادي از زندانيان که در اعتصاب غذا شرکت کرده اند به شرح ذيل مي باشد. هانا عبدي ، روناک صفارزاده ، فاطمه گفتاري ، عدنان حسن پور ، حبيب لطيفي ، ارسلان اوليايي، رئوف ابراهيمي ، ساسان بابايي، ياسر پرويزي، انور حسين پناهي ، فريد عبدي، فريدون محمدي سمان ، جهاندار محمدي و شاکر در زندان سنندج. مسعود کرد پور ، هادي اميني ، کامل خاکنژاد و رسول در زندان مهاباد. هدايت غزالي، صباح نصري، فرهاد وکيلي، و متين ارجان در زندان اوين تهران. عبدالله حسيني ، عارف عبدالله زاده، شاخوان حسيني، علي قورد ميلان و خليل مصطفي رجب در زندان سقز. ثروت آذر نيوش، بختيار اشرفي کيا ، جهانگير بادوزاده، جواد حاجي لو، محمد حمزه پور، غلامحسين خان عبدي ،داود  دفاعي، علي رشيدي، رمضان سعيدي، فريدون سلامت، خليل سيپان، حميد شبان ، مصطفي علي احمد، سجاد عليزاده ، يوسف آرساز، عادل آشيعاني، علي احمد سليمان، ايوب ارگين باش، حسن توپوز، ، عزالدين توران ، عبدالرحمان چنگالي، مراد دغر ، ياسين قديم آرويسي ، ادريس قنبري، شيخ موسي کارتش، کمال وردان ، شريف ياکان ، فواد يلماز ، توفيق نوجوان ، سليمان عمويي ميلان ، جمهور اوزگور ، عمر چاپراز و محمد سعادت در زندان اروميه.

(کميته حمايت از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و مدني کرد ۲۸/۶/۸۷)

 

نقض حقوق اقليتهاي مذهبي:

۱۳۸ ـ عليرضا منتظرصاحب متهم رديف سوم پرونده آيت الله سيد حسين کاظميني بروجردي بازداشت گرديد. نامبرده در دادگاه ويژه روحانيت به ۴ سال زندان توام با تبعيد به زندان ديزل آباد کرمانشاه محکوم شده است. وي در مهرماه ۸۵ بازداشت و پس از ۱۱ ماه با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني آزاد شد.

(فعالان حقوق بشر در ايران ۹/۶/۸۷)

 

۱۳۹ ـ اسماعيل صلاحي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي به اتهام توهين به خميني و خامنه اي در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزائي ميبد به يکسال حبس محکوم شد. نامبرده مجدداٌ به اتهام تمرد از دستور ماموران امنيتي در دادگاه مورد بازجوئي قرار گرفت. (سايت مجذوبان نور ۱۰/۶/۸۷)

 

۱۴۰ ـ رامتين سودمند يک ايراني مسيحي، ۱۲ روز پيش توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. برادر وي به وزارت اطلاعات احضار شده است. پدر نامبرده، کشيش حسين سودمند، ۱۸ سال پيش در زندان مشهد بخاطر گرويدن به دين مسيحيت، به جرم ارتداد اعدام شد. خانواده ايشان با هر وکيلي تماس مي گيرند، آن وکيل از سوي مقامات اطلاعات با تهديد روبرو شده و ديگر حاضر به پيگيري پرونده نمي شود. (ايران امروز ۱۱/۶/۸۷)

 

۱۴۱ ـ مدرسه ديني “ابوحنيفه” از مدارس اهل سنت در شهر زابل توسط نيروهاي دولتي با لودر و ماشين آلات سنگين تخريب شد. اين مدرسه با ۶۰۰ طلبه دومين مدرسه شوراي هماهنگي مدارس اهل سنت استان سيستان و بلوچستان بود و از ۱۷ سال پيش رسماٌ بعنوان يکي از شعبه هاي حوزه علميه دارالعلوم زاهدان فعاليت مي کرد. مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: من با يکي از مسئولان صحبت مي کردم. به وي گفتم شما ما را در اداره کشور و استان سهيم نکرديد، در نيروهاي مسلح ما را پاکسازي کرديد اما آزادي ديني را از ما نگيريد، سربازان و دانشجويان ما را وادار نکنيد که سه وقت نماز را بخوانند زيرا به اعتقاد ما نماز آنها در پنج نوبت واجب است. (بي بي سي ۱۱/۶/۸۷)

 

۱۴۲ ـ هلاکو رحمانيان ۱۹ ساله که در کنکور سراسري سال ۸۶ با رتبه ۵۴ قبول شده به علت اعتقاد به ديانت بهائي به حکم سازمان سنجش از تحصيل محروم شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۳/۶/۸۷)

 

۱۴۳ ـ محمود متين آزاد ۵۳ ساله و آرش بصيرت ۴۰ ساله دو مسيحي که در تاريخ ۲۴ ارديبهشت ماه توسط مامورين وزارت اطلاعات در شيراز بازداشت شده اند از سوي دادسراي عمومي و انقلاب به ارتداد، تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي، نشر اکاذيب و اهانت به خميني و خامنه اي و مسئولين نظام متهم شدند.

(راديو فردا ۱۷/۶/۸۷)

 

۱۴۴ ـ پس از تخريب مدرسه ديني امام ابوحنيفه، ۹ نفر از جوانان اهل سنت توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شدند. اسامي بازداشت شدگان عبارتند از: عبدالرحمن شه بخش، نورمحمد شه بخش، عبدالقادر ناروئي، عزيزالله ناروئي، محمد حسين خليلي مسئول مؤسسه فرهنگي خليلي، محمدرضا رخشاني دستيار محمدحسين خليلي، دوبرادر مولوي حافظ محمد علي مدير مدرسه امام ابو حنيفه، عبدالکريم خواهرزاده حافظ محمدعلي. (سني آنلاين ۱۹/۶/۸۷)

 

۱۴۵ ـ نيروهاي امنيتي با يورش به نقاط مختلف در شهرهاي زاهدان و زابل اقدام به دستگيري تعدادي از فعالان فرهنگي بلوچ نمودند. اسامي چهار نفر از بازداشت شدگان به اين شرح است: مولوي يوسف اسماعيل زهي داماد مولانا عبدالحميد امام جمعه اهل سنت زاهدان ، محمد عمر بلوچ شاعر جواني که در هفته گذشته شعري را در مراسم نماز جمعه زاهدان خوانده بود ، محمود گله بچه مسئول انتظامات مسجد جامع اهل سنت زابل ، محمد علي گله بچه از فعالان فرهنگي زابل.(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۰/۶/۸۷)

 

۱۴۶ ـ آرمين رحماني، صميم پزشکي، نويد خانجاني و حسام ميثاقي دانشجويان بهائي محروم شده از تحصيل که به دفتر حجت الاسلام رهبر، نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي مراجعه کرده بودند، توسط نيروهاي نظامي و امنيتي لباس شخصي که تماما مسلح به سلاح گرم بودند،به صف شده و با بستن درب و پنجره ها و بيرون نمودن ساير مراجعه کنندگان، اقدام به فضاسازي نموده و آنها را مورد تهديد و برخورد خشن قرار دادند.

(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۲/۶/۸۷)

 

۱۴۷ ـ پرهام اقدسي دانشجوي سابق رشته فيزيک اتمي مولکولي دانشگاه بوعلي سيناي همدان که در کنکور سراسري سال ۸۵ موفق به ورود به دانشگاه شده بود، پس از يک ترم، با استناد به تصويب نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بعلت اعتقاد به ديانت بهائي از دانشگاه اخراج شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۵/۶/۸۷)

 

۱۴۸ ـ رها ثابت ، هاله روحي و ساسان تقوي به علت اعتقاد به ديانت بهايي به اتهام تشکيل دستجات غير قانوني و تبليغ به نفع گروههاي مخالف نظام در دادگاه به ۴ سال حبس تعزيري محکوم شدند. نامبردگان از ۱۰ ماه پيش در يکي از بازداشتگاههاي اداره اطلاعات شيراز بسر مي برند، اين افراد بدليل انجام خدمات اجتماعي و انساندوستانه در محلات فقير نشين شيراز بازداشت شده اند.  (فعالان حقوق بشر در ايران ۳۱/۶/۸۷)

 

اخبار فعالان جنبش زنان:

۱۴۹ ـ زينب بايزيدي ۲۶ ساله از فعالين کمپين يک ميليون امضاء که در ۱۹ تير توسط اداره اطلاعات مهاباد بازداشت گرديد، در شعبه ۱۰ دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي به ۴ سال زندان توام با تبعيد به زنجان محکوم شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲/۶/۸۷)

 

۱۵۰ ـ محبوبه کرمي فعال جنبش زنان و از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء پس از ۷۰ روز بازداشت، با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني از زندان اوين آزاد شد. (تغيير براي برابري ۵/۶/۸۷)

 

۱۵۱ ـ فاطمه گفتاري دبير کميته مادران صلح و آشتي کردستان، عضو انجمن زنان آذر مهر کردستان و مادر دانشجوي زنداني، ياسر گلي، که به اتهام تبليغ بر عليه نظام در دادگاه به ۳ ماه حبس تعزيري محکوم شده بود، بازداشت و به زندان مرکزي سنندج منتقل شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۹/۶/۸۷)

 

۱۵۲ ـ امير يعقوبعلي از اعضاي کميته پسران کمپين يک ميليون امضاء در شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر به يکسال حبس که به مدت ۴ سال معلق گرديده، محکوم شد. همچنين نامبرده مکلف شده که هر ۴ ماه يکبار خود را به اداره اطلاعات محل زندگي خود معرفي کند. (تغيير براي برابري ۱۱/۶/۸۷)

 

۱۵۳ ـ پروين اردلان، جلوه جواهري، مريم حسين خواه و ناهيد کشاورز از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء به دليل نوشتن مقاله در سايت تغيير براي برابري و زنستان در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعزيري محکوم شدند. (تغيير براي برابري ۱۲/۶/۸۷)

 

۱۵۴ ـ سولماز ايگدر خبرنگار وب سايت کانون زنان ايراني، همکار سازمانهاي غير دولتي کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و خانه کار بچه هاي شوش، دانشجوي رشته کامپيوتر دانشگاه آزاد و دانشجوي علوم اجتماعي دانشگاه پيام نور که در گورستان خاوران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود، پس از تحمل ۱۲ روز زندان در سلول انفرادي با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. (کانون زنان ايراني ۱۹/۶/۸۷)

 

۱۵۵ ـ راحله عسکري زاده و نسيم خسروي از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و تبرئه شدند. (تغيير براي برابري ۱۴/۶/۸۷)

 

۱۵۶  ـ ژيلا بني يعقوب روزنامه نگار، عضو کمپين يک ميليون امضاء و سردبير وب سايت کانون زنان ايراني، به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از فرمان پليس، در شعبه يکم دادياري امنيت دادسراي انقلاب تهران توسط بازپرس سبحاني مورد بازجوئي قرار گرفت. در جلسه بازجوئي از حضور مينا جعفري وکيل مدافع ژيلا بني يعقوب جلوگيري بعمل آمد. بازپرس سبحاني گفت: پرونده موکلتان امنيتي است و حق نداريد در جلسه حضور داشته باشيد. (کانون زنان ايراني ۱۶/۶/۸۷)

 

۱۵۷ ـ معصومه ضياء فعال جنبش زنان در شعبه ۲۱ دادگاه تجديد نظر استان تهران به يکسال حبس و ۳۵ ضربه شلاق با ۵ سال تعليق محکوم شد. ( روز ۲۵/۶/۸۷)

 

۱۵۸ ـ مرضيه مرتاضي لنگرودي فعال جنبش زنان در شعبه ۱۳ دادگاه تجديد نظر استان تهران به ۶ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق و ۲ سال تعليق محکوم شد. (روز ۲۵/۶/۸۷)

 

۱۵۹ ـ احترام شادفر عضو کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب و با تائيد شعبه ۲۱ به ۶ ماه حبس تعليقي محکوم شد. مدت تعليق ۲ سال مي باشد. (تغيير براي برابري ۲۷/۶/۸۷)

 

۱۶۰ ـ شهناز غلامي روزنامه نگار و فعال جنبش زنان به اتهام تبليغ عليه نظام با شکايت سپاه پاسداران استان آذربايجان شرقي و وزارت اطلاعات در شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز به ۶ ماه زندان محکوم شد. نامبرده از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ بدليل فعاليت سياسي در زندان بسر برده است. (ساوالان سسي ۲۹/۶/۸۷)

 

اخبار کارگري:

۱۶۱ ـ قدير سواعدي گفت: ۷۵۰ کارگر قراردادي و دائمي کارخانه لوله سازي خوزستان مدت ۴ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. بيش از ۵۰۰ نفر از کارگران در مقابل منزل عشقي سهامدار عمده اين کارخانه در يکي از خيابانهاي اهواز دست به تجمع زدند. (ايلنا ۲/۶/۸۷)

 

۱۶۲ ـ سياوش قراگزلو مدير کل دفتر آمار و محاسبات سازمان تامين اجتماعي، تعداد حوادث ناشي از کار در تهران بزرگ را در سال گذشته ۳۱۱۴ مورد اعلام کرد. نامبرده افزود: در سال ۸۵ خورشيدي ۲۴۸۸ مورد حوادث ناشي از کار در تهران بزرگ روي داده است. وي استان کردستان را داراي بيشترين رشد حوادث ناشي از کار دانست و گفت: در سال ۸۵ تعداد ۱۲۴ حادثه، و در سال گذشته ۲۱۵ حادثه رخ داده است که بيانگر رشد ۷۳ درصدي آن است. (ايلنا ۴/۶/۸۷)

 

۱۶۳ ـ سه کارگر معدن ذغال سنگ “باب نيزو” زرند کرمان به علت گازگرفتگي و ريزش آوار کشته شدند و ۵ کارگر مجروح گشتند. (ايران ۴/۶/۸۷)

 

۱۶۴ ـ کاظم زارعي عضو شوراي اسلامي کار کارخانه چيني سروش گفت: ۱۲۰ کارگر اين کارخانه مدت ۵ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (ايلنا ۴/۶/۸۷)

 

۱۶۵ ـ منصور اسانلو رئيس سنديکاي اتوبوسراني تهران و حومه از زندان اوين به زندان رجائي شهر منتقل شد. وي قرار بود جهت معاينه چشم به بيمارستان لبافي نژاد منتقل شود. (ادوارنيوز ۴/۶/۸۷)

 

۱۶۶ ـ به گزارش ستاد اطلاع رساني فرماندهي آتش نشاني شهرداري اصفهان دو کارگر ۲۵ ساله به نامهاي محمد و هادي هنگام گودبرداري ساختماني در چهارباغ بالاي اصفهان کشته شدند. (کيهان ۷/۶/۸۷)

 

۱۶۷ ـ علي صحرانورد معاون خانه کارگر استان آذربايجان غربي اعلام کرد: ۳۵ کارگر شرکت گلفام مدت ۲ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (ايلنا ۸/۶/۸۷)

 

۱۶۸ ـ دو کارگر ساختمان بنامهاي رضا ۴۵ ساله و مجيد ۱۸ ساله در حال گود برداري، بعلت ريزش آوار، در شهرک باغميشه تبريز کشته شدند و يک کارگر ۳۵ ساله بنام رامين بشدت مجروح شد. (کيهان ۹/۶/۸۷)

 

۱۶۹ ـ در اعتراض به عدم دريافت ۲ ماه حقوق معوقه و برخي مزاياي شغلي پرداخت نشده، ۲۰۰ کارگر کارخانه شماره يک صنايع فلزي ايران ۲ روز است که دست به اعتصاب زده اند. (ايلنا ۱۰/۶/۸۷)

 

۱۷۰ ـ حسين شجاعي رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان کرمان اعلام کرد: ۷۰۰ کارگر کارخانه قند بردسير کرمان مدت ۱۰ ماه است که حقوق نگرفته اند. (ايلنا ۱۱/۶/۸۷)

 

۱۷۱ ـ کارگران کارخانه لاستيک البرز مدت ۴ ماه است که حقوق و مزايا دريافت نکرده، دفتر چه هاي تامين اجتماعي آنان از آبان ماه ۸۶ تمديد نشده و همچنين عيدي و پاداش سال ۸۶ آنها نيز پرداخت نشده است. ۴۰۰ نفر از اين کارگران براي اعتراض در مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع کردند. (ايلنا ۱۳/۶/۸۷)

 

۱۷۲ ـ حسين طاهرزاده دبير اجرائي خانه کارگر استان سمنان اعلام کرد: شرکت دريا فام توليد کننده انواع مواد شوينده تعطيل و ۲۰ کارگر شاغل از کار اخراج شدند. (ايلنا ۱۳/۶/۸۷)

 

۱۷۳ ـ محمد صالح کامياري عضو هيئت بازگشائي سنديکاي کارگران نقاش توسط نيروي انتظامي بازداشت شد. (سلام دمکرات ۱۴/۶/۸۷)

 

۱۷۴ ـ ناصر منصوري رئيس صنف سماور سازان گفت : در ۲ سال گذشته ۹۰درصد کارگاه هاي سماور سازي نعطيل شده اند و مابقي با ۱۰درصد ظرفيت کار مي کنند. وي افزود : حدود ۱۵۰۰ نفر شغل خود را از دست داده اند. ( ايلنا ۱۵/۶/۸۷)

 

۱۷۵ ـ غلامرضا محمدي دبير اجرائي خانه کارگر طبس گفت: ۸۰ کارگر شهرداري طبس مدت ۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند و بيمه کارگران نيز چندين ماه است که قطع شده است اما کارگران بدليل ترس از اخراج، سکوت کرده اند. (ايلنا ۱۷/۶/۸۷)

 

۱۷۶ ـ مجيد آوري فرد رئيس سازمان کار و امور اجتماعي استان قم اعلام کرد: ۱۵۰ کارگر شاغل در شرکت صنعت يدک بدليل افزايش ۲۵۰ درصدي قيمت آهن از کار اخراج شدند. (ايلنا ۱۸/۶/۸۷)

 

۱۷۷ ـ اقبال رضائي دبير اجرائي خانه کارگر استان کردستان اعلام کرد: ۲۴ کارگر شرکت صنايع فرش غرب بافت بدون دريافت حقوق و ساير مزايا از کار اخراج شدند. کارگران اخراجي براي اعتراض در مقابل اداره کار و امور اجتماعي دست به تجمع زدند. (ايلنا ۲۳/۶/۸۷)

 

۱۷۸ ـ ۲۰۰  کارگر شرکت پيمانکاري فلات پارس که سازه هاي بتوني براي پتروشيمي هرسين کرمانشاه مي سازد، ۶ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (کانون مدافعان حقوق کارگر ۲۴/۶/۸۷)

 

۱۷۹ ـ حسين طاهرزاده دبير اجرائي خانه کارگر استان سمنان اعلام کرد: حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه رويال چيني سمنان مدت ۳ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. همچنين عيدي و پاداش سال ۸۶ کارگران پرداخت نشده است. (ايلنا ۲۵/۶/۸۷)

 

۱۸۰ ـ سيما ابراهيمي، سوسن رازاني، کيومرث بهشتي زاد، سميه بهشتي زاد و «نه به ز» نصراللهي از فعالين کارگري سنندج به همراه محمود سليمي، سعدالله محمدي و عثمان کريمي از فعالين کارگري بانه توسط نيروهاي اطلاعاتي براي مدت ۲ روز بازداشت شدند. (کميته هماهنگي براي ايجاد تشکلهاي کارگري ۲۵/۶/۸۷)

 

۱۸۱ ـ غلامرضا غلامحسيني عضو سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني پس از ۸۲ روز بازداشت، با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد شد. (ايلنا ۲۶/۶/۸۷)

 

۱۸۲ ـ کريم صادق زاده دبير اجرائي خانه کارگر تبريز طي نامه اي به مجمع نمايندگان آذربايجان شرقي در مجلس هشدار داد: در صورت ادغام سازمان تامين اجتماعي با وزارت کار و امور اجتماعي، حداقل ۷۲۰۰۰۰۰ کارگر و بازنشسته ضرر مي کنند. نامبرده افزود: نبايد امکانات و دارائي هاي سازمان تامين اجتماعي که به کارگران بيمه شده و بازنشستگان آن سازمان تعلق دارد، بابت جبران ناکارآمديهاي ديگران هزينه شود. بجاي هزينه کردن اندوخته بيمه شدگان تامين اجتماعي، بدنبال بازپرداخت بدهي هاي چند صد ميلياردي دولت به سازمان تامين اجتماعي باشيد. (ايلنا ۲۹/۶/۸۷)

 

قتل مردم توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي:

۱۸۳ ـ قادر مفصلي و ادريس خضري دوشهروند ساکن اروميه در منطقه مرزي بر اثر تيراندازي سپاه پاسداران کشته شدند. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱/۶/۸۷)

 

۱۸۴ ـ يک متهم نوجوان بر اثر تيراندازي ماموران گشت نيروهاي انتظامي در خيابان دامپزشکي تهران کشته شد. (کارگزاران ۱۱/۶/۸۷)

۱۸۵ ـ بر اثر تيراندازي ماموران نيروي انتظامي در جاده مهاباد ـ سردشت، يک نفر بنام علي کشته و برادر وي بنام بايزيد بشدت مجروح گرديد. (موکريان نيوز ۲۸/۶/۸۷)

 

محکومين به سنگسار:

۱۸۶ ـ گيلان محمدي در بند زنان اصفهان و غلامعلي اسکندري در بند افاغنه ي زندان اصفهان از ۵ سال پيش در دادگاه محکوم به سنگسار شده اند و تا کنون هيچ تغييري در شرايط محکوميت آنها بوجود نيامده است.

(فعالان حقوق بشر و دمکراسي در ايران ۲۱/۶/۸۷)

 

محکومين به اعدام:

۱۸۷ ـ محمد به جرم قتل پدرش قربانعلي در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي نورالله عزيزمحمدي محکوم به اعدام شد. (اعتماد ملي ۳/۶/۸۷)

 

۱۸۸ ـ باباخان ولي پور به اتهام اختلاص، ارتشاء و کلاهبرداري در شعبه ۱۰۲ دادگاه خرم آباد محکوم به اعدام شد. (کيهان ۴/۶/۸۷)

 

۱۸۹ ـ بهمن سليميان ۲۷ ساله به جرم قتل مادر بزرگش در شعبه دوم دادگاه عمومي زرين شهر و با تائيد ديوانعالي کشور و رئيس قوه قضائيه محکوم به اعدام شد. لازم به يادآوري است که پنج روانپزشک اعلام کردند که متهم بشدت دچار روانپريشي است و از افسردگي شديد رنج مي برد. نامبرده در زمان ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده و پس از تحمل ۱۲ سال زندان محکوم به مرگ شده است. (اعتماد ۴/۶/۸۷)

 

۱۹۰ ـ يک زن ۳۴ ساله به جرم قتل شوهرش، در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران و با تائيد شعبه ۲۷ ديوانعالي کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد ۶/۶/۸۷)

 

۱۹۱ ـ احمد ۶۷ ساله به اتهام اغفال قريب ۳۷ زن و دختر در شعبه ۱۶ دادگاه کيفري اصفهان به رياست قاضي حبيبي و با تائيد ديوانعالي کشور به اعدام محکوم شد. (ايران ۷/۶/۸۷)

 

۱۹۲ ـ سرهنگ اردشير غلامي فرمانده نيروي انتظامي شهرستان دشتستان در استان بوشهر اعلام کرد: ۱۵۰ متهم به قتل در انتظار اجراي حکم اعدام بسر مي برند. سرهنگ غلامي با اشاره به حکم اعدام چهار نفر که ۲۰ تير ماه در يکي از ميدانهاي شهر برازجان اجرا شد، گفت: ۱۵۰ قاتل در زندان منتظر اجراي حکم قصاص هستند. آنچه اهميت دارد علني اعدام کردن است. با اجراي اين حکم ها در ملاء عام مردم متوجه مي شوند که اگر کسي مرتکب قتل مي شود قانون او را مجازات خواهد کرد. (اعتماد ملي ۹/۶/۸۷)

 

۱۹۳ ـ محسن ۲۴ ساله و مهدي ۲۶ ساله به جرم قتل اسدالله ۳۵ ساله در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران محکوم به اعدام شدند. (اعتماد ملي ۱۲/۶/۸۷)

 

۱۹۴ ـ هاني خواندار و حامد اکبري از متهمان طرح موسوم به ارتقاي امنيت اجتماعي پس از تحمل ۱۷ ماه بازداشت در دادگاه محکوم به اعدام شده اند. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۱۳/۶/۸۷)

 

۱۹۵ ـ حسين به اتهام قتل در شعبه ۷۴ دادگاه کيفري استان تهران به ۱۰۰ ضربه شلاق و اعدام محکوم شد .

 (اعتماد ۱۳/۶/۸۷)

 

۱۹۶ ـ صفرعلي ۷۰ ساله که به جرم قتل همسرش در دادگاه و با تائيد ديوانعالي کشور محکوم به اعدام شده، مدت ۲۴ سال است که بصورت بلاتکليف در زندان بسر مي برد، زيرا اولياي دم قادر به پرداخت تفاضل ديه براي اجراي حکم نبودند. (ايران ۱۴/۶/۸۷)

 

۱۹۷ ـ حسين ۱۹ ساله به جرم قتل علي ۳۰ ساله در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي نورالله عزيزمحمدي و با تائيد شعبه ۳۱ ديوانعالي کشور محکوم به اعدام شد. نامبرده در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله بوده است. (ايسکانيوز ۱۸/۶/۸۷)

 

۱۹۸ ـ ميثم ۲۰ ساله به جرم قتل علي ۲۲ ساله در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران به رياست فريد محمدي محکوم به اعدام شد. (کارگزاران ۲۰/۶/۸۷)

 

۱۹۹ ـ مرتضي به جرم قتل پدربزرگ و مادربزرگش در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران و با تائيد ديوانعالي کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد ۲۱/۶/۸۷)

 

۲۰۰ ـ صفر ۱۷ ساله به جرم قتل مهدي در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران و با تائيد ديوانعالي کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد ۲۱/۶/۸۷)

 

۲۰۱ ـ دو نفر به نامهاي آزاد و مصطفي به اتهام قاچاق مواد مخدر در شعبه اول دادگاه عمومي و انقلاب شاهرود و با تائيد ديوان عالي کشور به اعدام محکوم شدند. (کارگزاران ۲۱/۶/۸۷)

 

۲۰۲ ـ سعيد به جرم قتل موسي در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران و با تائيد ديوانعالي کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد ۲۱/۶/۸۷)

 

۲۰۳ ـ ميثم ۱۸ ساله و رضا به جرم قتل محمدرضا ۳۵ ساله در شعبه ۱۷ دادگاه کيفري اصفهان محکوم به اعدام شدند. (کارگزاران ۲۳/۶/۸۷)

 

۲۰۴ ـ زهرا به جرم قتل همسر ۴۲ ساله اش در شعبه ۱۶۰۱ دادگاه کيفري استان تهران و با تائيد شعبه ۳۴ ديوانعالي کشور به اعدام محکوم شد. (کاگزاران ۲۵/۶/۸۷)

 

۲۰۵ ـ اسماعيل ۲۵ ساله به جرم قتل شهرام ۳۲ ساله در شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي نورالله عرير محمدي محکوم به اعدام شد. (ايران ۲۵/۶/۸۷)

 

۲۰۶ ـ رحيم احمدي به جرم قتل رضا ۱۵ ساله در دادگاه شيراز و با تائيد ديوانعالي کشور و رئيس قوه قضائيه محکوم به اعدام شد. رحيم در زمان ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده است. (اعتماد ۲۵/۶/۸۷)

 

۲۰۷ ـ بنيامين رسولي به جرم قتل حسين در شعبه ۷۴ دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي تردست محکوم به اعدام شد. نامبرده در زمان ارتکاب جرم ۱۶ ساله بوده است. (روز ۲۵/۶/۸۷)

 

۲۰۸ ـ غلامحسين اسماعيلي دادستان مشهد اعلام کرد: در حال حاضر در زندان مشهد، ۵۰۰ متهم مواد مخدر محکوم به اعدام وجود دارد. (ايسنا ۲۶/۶/۸۷)

 

۲۰۹ ـ يک جوان دانشجو به جرم قتل يک دانشجوي ديگر در شعبه پنجم دادگاه کيفري استان خراسان رضوي محکوم به اعدام شد. (قدس ۲۷/۶/۸۷)

 

۲۱۰ ـ مهدي به جرم تجاوز به فروزان به حکم دادگاه کيفري همدان و با تائيد ديوانعالي کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد ۲۸/۶/۸۷)

 

احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها:

۲۱۱ ـ علي به جرم قتل افشين ۲۵ ساله، به حکم دادگاه کيفري بجنورد و با تائيد شعبه ۴۱ ديوانعالي کشور در زندان بجنورد بدار آويخته شد. (ايران ۲/۶/۸۷)

 

۲۱۲ ـ احياء مدهني به اتهام محارب، افساد في الارض، سرقت مسلحانه و قطاع الطريق به حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب خرم آباد و با تائيد ديوانعالي کشور در زندان خرم آباد به دار آويخته شد. (کيهان ۴/۶/۸۷)

 

۲۱۳ ـ بهنام زارع به جرم قتل مهرداد به حکم شعبه ۵ دادگاه کيفري استان فارس و با تائيد شعبه ۳۳ ديوانعالي کشور در زندان شيراز به دار آويخته شد. نامبرده در زمان ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده است. (اعتماد ۶/۶/۸۷)

 

۲۱۴ ـ پنج نفر به نامهاي شبنم ۳۲ ساله به جرم قتل همسرش مجتبي، امين ۲۸ ساله به جرم قتل محمدرضا، مجيد به جرم قتل يک پسر بچه ۵ ساله، نجف ۲۶ ساله به جرم قتل برادر همسرش حسين و وحيد به جرم قتل محمدرضا، به حکم دادگاه و با تائيد ديوانعالي کشور در زندان اوين تهران بدار آويخته شدند. (ايران ۷/۶/۸۷)

 

۲۱۵ ـ علي رستمي فرمانده نيروهاي انتظامي شهرستان نوشهر اعلام کرد: ح.پ.الف به جرم قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه نوشهر و با تائيد ديوانعالي کشور در زندان نوشهر به دار آويخته شد. (فارس ۱۰/۶/۸۷)

 

۲۱۶ ـ حسينعلي شهرکي، مجتبي مظفري و حبيب الله پيرولي به جرم قاچيق مواد مخدر، به حکم دادگاه انقلاب زاهدان و با تائيد مراجع عالي قضائي در زندان مرکزي زاهدان اعدام شد. (جمهوري اسلامي ۱۰/۶/۸۷)

 

۲۱۷ ـ يک مرد به جرم قتل همسرش به حکم دادگاه اراک و با تائيد ديوانعالي کشور در زندان مرکزي اراک به دار آويخته شد. (اعتماد ۱۳/۶/۸۷)

 

۲۱۸ ـ محمد حسين ب به جرم قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه انقلاب اسلامي سمنان و با تائيد مراجع عالي قضائي در زندان مرکزي سمنان بدار آويخته شد. (ايران ۱۶/۶/۸۷)

 

 

 

اخبار اجتماعي :

۲۱۹ ـ بر اساس گزارش سازمان تامين اجتماعي در سال ۱۳۸۶، بيست و چهار هزار و هفتاد و پنج نفر در ايران دچار حوادث ناشي از کار شده اند که ۱۱۷ نفر در اين حوادث جان خود را از دست داده اند. بر اساس اين آمار تعداد حوادث ثبت شده نسبت به سال ۱۳۸۵ هزار نفر بيشتر شده است. اين حوادث به دلايلي همچون بي احتياطي، وسائل بي حفاظ و معيوب، اعلام شده است. (بي بي سي ۳۱/۵/۸۷)

 

۲۲۰ ـ فاطمه قاسم زاده عضو هيات مؤسس شبکه ياري کودکان کار و خيابان اعلام کرد: بيش از ۴۰۰ هزار کودک کار در سطح استان تهران وجود دارد. کودکان کار ايراني بدليل فشارهاي سنگين مالي در تامين هزينه خانواده از کمترين آموزشهاي علمي و اجتماعي بهره مند مي شوند و بيش از ۹۰ درصد آنها حتي سواد خواندن و نوشتن را هم ندارند. (ايلنا ۳/۶/۸۷)

 

۲۲۱ ـ ماموران پليس امنيت اجتماعي دو دختر جوان را به دليل رعايت نکردن مصاديق حجاب بازداشت کردند. يک پليس زن و چهار پليس مرد، يکي از دختران را که مقاومت مي کرد بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و بارها سرش را به جداره بالاي خودرو کوبيدند. نيروي انتظامي همچنان موبايل دو پسر جوان را که از حادثه فيلمبرداري کرده بودند را گرفت. (کانون زنان ايراني ۳/۶/۸۷)

 

۲۲۲ ـ معاون عمليات اورژانس کشور گفت: بر اثر انفجار يک مين در نزديکي بيمارستان شهداي سرپل ذهاب دو کودک ۱۳ و ۱۵ ساله کشته و پنج نفر مصدوم شدند. (کارگزاران ۴/۶/۸۷)

 

۲۲۳ ـ سردار محمود بت شکن رئيس پليس فرودگاههاي کشور اعلام کرد: در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و برخورد با هرگونه پوشش بد ، پليس از سفر ۱۲۸ نفر بدليل بدحجابي جلوگيري کرده، به ۱۷۱۱۵۱ نفر تذکر داده و از ۶۷۹۹ نفر تعهد کتبي گرفته است. ( ايسنا ۱۰/۶/۸۷)

 

۲۲۴ ـ دکتر فقيه رئيس سازمان بهزيستي کشور در قم اعلام کرد: طي سال گذشته ۸ ميليون پرونده در قوه قضائيه به ثبت رسيده و انکار آسيب ها نادرست است . وي گفت ۸۰درصد زنان خياباني که در مراکز بهزيستي نگهداري مي شوند بين ۱۵ تا ۲۴ ساله مي باشند .( اميرکبير ۱۳/۶/۸۷)

 

۲۲۵ ـ سرهنگ مهدي احمدي رئيس مرکز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ اعلام کرد: تعداد ۱۳ آرايشگاه مردانه بعلت آرايش غير متعارف مشتريان خود، توسط پليس تهران پلمپ شد. (مهر ۱۳/۶/۸۷)

 

۲۲۶ ـ بدستور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کرمان خانمهاي مراجعه کننده و کارمندان اين اداره حق پوشيدن لباس با رنگهاي تند و زننده مانند قرمز، زرد و سفيد را ندارند. (آفتاب ۱۳/۶/۸۷)

 

۲۲۷ ـ بدستور مدير کل راه و ترابري استان کرمان و معاونت راه سازي اين اداره کل ورود ارباب رجوع زن به اين اداره ممنوع شد. نگهبانان اين اداره طبق دستور از ورود زنان که عمدتا نمايندگان شرکتهاي پيمانکاري و مهندسين مشاور طرف قرارداد اداره کل راه و ترابري استان کرمان هستند به ساختمان معاونت راه سازي جلوگيري کردند. (تغيير براي برابري ۱۷/۶/۸۷)

 

۲۲۸ ـ سردار حسين ذوالفقاري جانشين فرمانده نيروي انتظامي اعلام کرد: ۶۵۰۰ نفر در هفته گذشته در ارتباط با ماه رمضان مورد تذکر واقع شده اند. از اين تعداد ۷۵۷ نفر از اصناف و ۷۶۶ نفر از رانندگان بوده اند. در اين ارتباط ۱۰۲۹ پرونده تشکيل ۲۷۷ حکم قضائي صادر و ۲۰۸ واحد صنفي پلمپ شدند. (اعتماد ملي ۱۹/۶/۸۷)

 

۲۲۹ ـ سردار رادان رئيس پليس تهران بزرگ گفت: پليس با درخواست شهروندان در سه محور جمع آوري معتادان، اراذل و اوباش و افراد بد پوشش و مانکن در حوزه امنيت تفرجگاه ها اقدام مي کند. در همين رابطه بيش از ۷ هزار نفر از معتادان پايتخت شناسائي و دستگير شده اند. (کارگزاران ۱۹/۶/۸۷)

 

۲۳۰ ـ به گزارش پايگاه اطلاع رساني نيروي انتظامي ايلام يک نفر از کارکنان شرکت پيش تازان عمران پارس بر اثر انفجار مين در منطقه دهلران کشته و يک نفر مجروح شد. از مجموع ۱۷۰۰۰۰۰ هکتار اراضي آلوده به مين در دوران جنگ عراق و ايران بيش از ۴۰۰۰۰۰ هکتار آن پاکسازي نشده است. (جمهوري اسلامي ۱۹/۶/۸۷)

 

۲۳۱ ـ روابط عمومي فرمانداري شهرستان سرپل ذهاب گزارش داد: بر اثر انفجار گلوله خمپاره برجاي مانده از زمان جنگ بهمن حاتمي، برهم کاکائي، ادريس دارابي و ميلاد پالاني جافي کشته شدند. سن آنان بين ۱۶ تا ۱۸ سال اعلام شده است. همچنين دو نفر مجروح شدند. (کيهان ۱۹/۶/۸۷)

 

۲۳۲ ـ يک پسر نوجوان ۱۷ ساله به علت اينکه خود را رابط امام زمان معرفي کرده بود، توسط نيروهاي انتظامي شهرستان ماهنشان از توابع استان زنجان بازداشت شد. چندي پيش ولي ۳۷ ساله در يکي از روستاهاي ساري که خود را رابط امام زمان اعلام نموده بود، توسط پليس بازداشت گرديد. (ايسکانيوز ۲۰/۶/۸۷)

 

۲۳۳ ـ سازمان پزشکي قانوني ايران اعلام کرد: در ماههاي تير و مرداد سال جاري ۲۲۷ نفر در آبهاي استان گيلان، مازندران و خوزستان در اثر غرق شدگي جان خود را از دست داده اند. مازندران ۱۱۹ نفر خوزستان ۵۸ نفر و گيلان ۵۰ نفر غرق شده اند. (ايرنا ۲۴/۶/۸۷)

 

۲۳۴ ـ حسن عابدي رئيس سازمان پزشکي قانوني گفت: در ۴ ماهه اول سال جاري ۸۱۸۸ نفر بر اثر حوادث ترافيکي در کشور کشته شده اند و ۹۳۰۰۰ نفر مجروح گشته اند. (فارس ۲۴/۶ ۸۷)

 

۲۳۵ ـ يحيي ميرزا محمدي دادستان عمومي و انقلاب تبريز اعلام کرد: با گذشت ۲۰ روز از ماه رمضان حدود ۵۰ روزه خوار در تبريز بازداشت و طبق قانون متحمل ضربات شلاق شده اند. وي افزود: در روزهاي آينده اگر ضرورت ايجاب کند احکام صادره از سوي مراجع قضايي عليه روزه خواران در ملاء عام اجرا خواهد شد.(فارس ۳۱/۶/۸۷)

 

 

 

 

“فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکاي  شمالي”

 

[1] ihrnena@gmail.com       ۳۱/۰۶/۱۳۸۷ برابر با  ۲۱/۰۹ /۲۰۰۸

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا: [2] FaalanHRC@yahoo.ca

[3] siterahaei@yahoo.com:انجمن مدافعين حقوق بشرو دمکراسي در ايران -   فرانسه

اتحاديه براي دمکراسي در ايران ـ ايتاليا: [4] updi@libero.it

اتحاد براي دفاع ازحقوق بشر در ايران - واشنگتن - آمريکا: [5] adhri۱@yahoo.com

[6] info@bashariyat.de  کانون دفاع از حقوق بشر در ايران - آلمان

[7] shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ايراني در آلمان:

[8] HRIRNL@gmail.com: کانون دفاع ازدمکراسي در ايران- هلند

info@komitedefa.org : کميته دفاع از حقوق بشر در ايران - سوئد

[9] defendhriran_ca@yahoo.com:کميته دفاع از حقوق بشر در ايران - کاليفرنيا - آمريکا

komitenoran@yahoo.noکميته نوران(کميته دفاع از حقوق بشر در ايران - نروژ):

[10] yebarak@yahoo.ca : سازمان ايرانيان غرب کانادا - ونکور - کانادا

[11] kupg_iran@yahoo.de: کميته دفاع از زندانيان سياسي ايران- برلين

mnrecht@hotmail.comفعالين ايراني حقوق بشر- سوئيس:

فعالان دفاع از حقوق بشر:  Irantestimony[12] info@irantestimony.com

 


URL to article: http://www.autnews.eu/archives/1387,07,00012503

URLs in this post:
[1] ihrnena@gmail.com: mailto:ihrnena@gmail.com
[2] FaalanHRC@yahoo.ca: mailto:FaalanHRC@yahoo.ca
[3] siterahaei@yahoo.com: mailto:siterahaei@yahoo.com
[4] updi@libero.it: mailto:updi@libero.it
[5] adhri۱@yahoo.com: mailto:adhri1@yahoo.com
[6] info@bashariyat.de: mailto:info@bashariyat.de
[7] shafaei@azadegy.de: mailto:shafaei@azadegy.de
[8] HRIRNL@gmail.com: mailto:HRIRNL@gmail.com
[9] defendhriran_ca@yahoo.com: mailto:defendhriran_ca@yahoo.com
[10] yebarak@yahoo.ca: mailto:yebarak@yahoo.ca
[11] kupg_iran@yahoo.de: mailto:kupg_iran@yahoo.de
[12] info@irantestimony.com: mailto:info@irantestimony.com