مصاحبه با دبير کل کانون صنفي معلمان ايران به مناسبت 23 اسفند

 

آقاي باغاني از حضور شما در اين مصاحبه که درواقع گفتگويي به مناسبت سالگرد 23 اسفندسال 85 است تشکرمي کنم . سعي کردم در سوالات از سبک بازتري استفاده کنم تا مصاحبه روان تر پيش برود . لذا به جاي جملات پرسشي کلماتي کليدي را مطرح مي کنم و شما نقطه نظراتتان را در مورد آن ها بيان فرماييد .

معلمان 1 : 23 اسفند ؟

باغاني : به نام خداوند جان و خرد . ميلاد نبي اکرم اسلام را به همه ي معلمان کشورشادباش مي گويم و مصادف شدن هفته وحدت با 23 اسفند را به فال نيک مي گيرم که اين ايام مي تواند نشاني از وحدت فرهنگيان نيز باشد . 23 اسفند نماد يکي از بزرگترين اتفاقاتي است که در تاريخ معاصر ايران در زمينه ي جنبش هاي مدني و ngo ها رخ داد . اين حادثه از بزرگترين حوادث جنبش مدني پس از انقلاب هم بود. به چند علت : اهميت موضوع معلمان در جهان معاصر مشخص شد به خصوص در ايران . ديگر اينکه دولت با تمام قوا وارد اين جريان اجتماعي شد چون آن را بسيار تاثير گذار مي دانست سوم اينکه معلمان به توان تامين منافع خود ازطريق اتحاد صنفي پي بردند . البته متاسفانه در آن روز تعداد زيادي از معلمان دستگير شدند ، به زندان اوين منتقل شدند و بدترين برخوردهاي امنيتي بر معلمان اعمال شد . مصائبي را بچه ها در زندان تحمل کردند و دستگيري گروه دوم و سوم که تا 18 ارديبهشت 86 ادامه پيدا کرد ومسائلي که تا آخر سال تحصيلي و سالهاي 86 و 87 ادامه يافت که يکي از دوران هاي مهم تاريخ معاصر ايران در جنبش مدني و معلمي کشور شد .

 نهايتش به اين اتفاق منجر شد که رئيس جمهور در يک پذيرش که معمولا در کشورهاي توسعه نيافته کمتر رخ مي دهد در تاريخ 30/11/87 در صدا و سيما ظاهر شد و اعلام کرد که به خواسته هاي معلمان تن مي دهد و قانون مديريت خدمات کشوري را اجرا مي کند . اين مسئله از چند بعد قابل تامل است . اتحاد معلمان در حرکتي کاملا منطقي و قانونمند و بر اساس درخواست هاي منطقي صورت گرفت و منجر به اين شد که دولتي که مذاکره با گروههاي اجتماعي نمي کند ؛ حاضر به رسميت شناختن خواسته يک ngo و تشکل مدني که کار صنفي مي کند شد و حاضر شدند تن به يک محاوره بدهند . در اين محاوره حقوق معلمان مطرح شد. مسئله مهمي که اتفاق افتاد همبستگي معلمان سراسر کشور بود که از جهات مختلف قابل بررسي است معلمان باور کردند که حرکات کانون صنفي در جهت منافع آنان است و اصلا تحت هيچ شرايطي استقلال صنفي خود را از دست نمي دهد و بر مبناي منافع معلمان حرکت مي کند . اعتصاب اخير معلمان مي توانست ادامه پيدا کند ولي چون رئيس جمهور پذيرفت کانون با صعه صدر و قانونمندي در همان روز 30/11/87 نشست اضطراري گذاشت و بيانيه سومي را صادر کردواعلام کرد چون رئيس دولت تن به اجراي قانون داده و اعلام کرده از اول فروردين 1388 قانون را اجرا مي کند ما موقتا دست به اقدامي نخواهيم زد . خواسته ما هم اين است که اجراي آن قانونا بايد از تاريخ 1/1/1386 باشد و باز هم ممکن است اين را درست انجام ندهند . ما از معلمان مي خواهيم که آگاه باشند که قانون از تاريخ 1/1/86 بايد اجرا شود و دولت چاره اي بينديشد که معوقات را به صورتي بپردازد و مابه التفاوت 24 ماهي را که نتوانستند حقوق قانوني معلمان را بپردازند را جبران کنند. دولت شرعا و قانونا بايد آن را پرداخت کند.

جنبش معلمان به آن پختگي رسيده که مي تواند منافع خود را از دولتي که اصلا اهل مذاکره و گفتگو نيست هم بگيرد . اگر دولت به تعهدش که قانون خدمات کشوري است عمل نکند سال 88 سالي متفاوت خواهد بود و تصميم اصلي از سوي شوراي معلمان سراسر کشور گرفته خواهد شد . دولت را متقاعد خواهيم کرد که به وعده هاي خود عمل کند . در اين صورت روزهاي ويژه اي را در پيش خواهيم داشت . از جمله هفته معلم و امتحانات که با ورود به اين مسائل تصميمات مهمي را بگيريم .اميدواريم دولت تصميماتي بگيرد که همه ي معلمان را خوشحال کند تا فعاليت خود را در مدارس با رضايت شغلي ادامه دهند اما 23 اسفند نماد حرکت و جنبش معلمان کشور است که هميشه تاريخ بايد زنده بماند تا معلمان کشور و آيندگان بدانند با جنبش هاي قانوني و مدني مي شود از حقوق خود دفاع کرد .اثبات اين نوع تفکردر جامعه براي کشور ما فايده ي تاريخي دارد . مسئله اي که معلمان و گروههاي اجتماعي بايد بدانند ديگر اينست که اهداف مهمي را داريم که از سال آينده در دستور کار کانون قرار مي گيرد و اين مسائل طبق ماده چهار اساسنامه دنبال خواهد شد .

معلمان 1: کانون پس از حادثه 23 اسفند ؟

باغاني : دولت ها را بايد در جريانات اجتماعي شناخت که با برداشتي که صورت گرفت حرکات سال 86 و 87 ساماندهي شدند . بعضي معتقدند که جنبش مدني معلمان به دليل حوادثي که روز 23 اسفند و فروردين و ارديبهشت 86 اتفاق افتاد وبه خاطر هزينه هاي زندان و اخراج و تبعيد براي معلمان دچار رکودشد ولي کانون معتقد به اين ديدگاه نيست . در شرايط موجود کانون بسيار موفق عمل نموده وبه راه خود ادامه خواهد داد و همچنان از منافع معلمان دفاع خواهد کرد .

معلمان1 : آقاي کريميان

باغاني : يکي از خواسته هاي شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي داشتن يک مشاور وزير در زمينه ngo ها يا نهادهاي مدني تاثير گذار در آموزش و پرورش بودکه خوب با کمال خوشبختي عملي شد و مهم تر اينکه اين فرد خودش سابقه کانوني داشته . از معلمان و اعضاي کانون ها است . آقاي کريميان خود از بنيان گذاران و موسسين کانون صنفي معلمان بود و به عنوان مشاور وزير انتخاب شدند . اما فشارهايي که بر ايشان وارد مي شود با نقشي که بايد داشته باشند هماهنگي ندارد چون ما فکر مي کنيم ايشان نمي تواند به طور آزاد تصميم بگيرد و زير فشار نيروهاي حراست آموزش و پرورش قرار دارد .

معلمان1: تبرئه آقاي بهشتي

باغاني : به من اجازه بدهيد به اين شکل بيان کنم که به نظر من اين يک گام بزرگ است که دادسرا و دادگاه انقلاب در زمينه تساهل و تعامل با معلمان برداشته و اين کار را با موثر ترين افراد کانون که در حرکت 23 اسفند نقش اساسي داشتند آغاز کرده و به نظر مي رسد که دادستان انقلاب اسلامي مي خواهد پرونده هاي معلمان را با تساهل و تعامل حل کند و به نظر ما اين حرکت مثبتي است . من در عين حال شيطنت هاي تازه و خاصي را در اين حکم مي بينم که فعلا ترجيح مي دهم عنوان نکنم . تبعيد خود من هم با فشاري که معاونت آموزش و پرورش به تخلفات اداري وارد نمود لغو شد که البته يکي از دلايلش بازنشستگي من و بي اثر شدن آن حکم بود .

معلمان1: 23 اسفند در حافظه تاريخي معلمان ؟

باغاني : همه ي معلمان 23 اسفند را به عنوان روزي بزرگ و تاريخي به حافظه ي خود خواهند سپرد چنانچه در تنها کتابي که در زمينه ي حقوق معلمان ايران در اين زمينه نوشته شده است 23 اسفند به عنوان نماد يکصد ساله آموزش و پرورش ايران ناميده شده است . ضمنا 23 اسفند به عنوان نماد همبستگي همه کانونهاي سراسر کشورنيز مي تواند عنوان شود .

معلمان1: انتخابات رياست جمهوري ؟

باغاني : کانون به هيچ وجه در مسائل انتخابات دخالت نخواهد کرد ولي از فضاي انتخاباتي استفاده مي کنيم و شوراي هماهنگي نيز در مسئله ي انتخابات بي طرف خواهد بود . معلمان سراسر کشور فردي را که بنا بر تشخيص خودشان علاوه بر مناسب بودن براي کشور به معلمان نزديک بوده و به منافع معلمان هم بيشتر کمک کند انتخاب مي کنند. ما فقط خواسته هاي قانوني را از شخصي که مي خواهد در انتخابات شرکت کند اعلام مي کنيم .ستادي تشکيل خواهيم داد که در آن خواسته هاي معلمان را جمع بندي خواهيم کرد واز کانديداهاي رياست جمهوري يا نمايندگان آنها دعوت خواهيم کرد و خواسته هاي خود را به نمايندگان آنها ابلاغ خواهيم نمود مانند نشست خانه ي معلمان درکه در 4 سال قبل .

معلمان1: دولت ؟

باغاني : با هر دولتي که به عنوان نماينده ي مردم انتخاب شد به طور مستقل تعامل خواهيم کرد و بدون گرايش هاي سياسي منافع معلمان را از آن دولت طلب خواهيم نمود .

معلمان1 : شيرزاد عبدالهي ؟

باغاني : کانون صنفي معلمان ايران و دبيرخانه شوراي هماهنگي سراسر کشور نياز به هزاران شيرزاد دارد تا به تجزيه و تحليل مسائل آموزش و پرورش در زمينه هاي مختلف بپردازند تا بتوانيم مسيرمان را تند تر و راحت تر وبا اشتباه کمتري طي کنيم و شيرزاد به عنوان يک نويسنده يا خبر نگار حق دارد تحليل خود را ارائه بدهد . ( با خنده ) نبرد شيرزاد و بهشتي هم ادامه دارد ! اميدوارم هر خبرنگاري با توجه به رسالت خبري خود اين موضوع را مد نظر داشته باشد که انديشه هاي فردي و شخصي خود را در قالب دشمني يا حسادت يا مسائل ذهني خودش با ديدگاههاي خبرنگاري خود در نياميخته و شان و جايگاه حقيقي شغل خود را حفظ کند . آقاي عبدالهي يک شخص حقوقي نيست و ما به عنوان يک NGO سراسري ضمن شنيدن سخنان ايشان تصميم نداريم با ايشان مجادله کنيم . گرچه ايشان خيلي مايل است که اين کار را بکنيم . ضمن اينکه شيرزاد در واقع با وارد شدن و دفاع از برخي امور صنفي به کانون کمک کرده است .

معلمان1: انجمن ها و تشکل ها ي فعال در آموزش و پرورش و 23 اسفند ؟

باغاني : حرکت معلمان در 23 اسفند و اين جنبش مدني نوعي غرور و اميد و مثبت انديشي در نهادهاي مدني و NGO هاي فعال و خود معلمان ايجاد کرده است که مي تواند باعث وحدت NGO هاي فعال در سراسرکشورشده و شاهد تشکيل نهادي مشابه شوراي هماهنگي معلمان سراسر کشور در بين تمامي نهادهاي مدني معلمين در آينده باشيم . نهاد شورايي مشترکي مانند شوراي هماهنگي سراسر کشورکه با حضور کانونهاي صنفي معلمان سازمان معلمان و انجمن اسلامي معلمان و ... در يک قالب کلي سازمان پيدا کنند و بدون اينکه ملاحضات سياسي از خود نشان بدهند با پرهيز از دخالت در امور سياسي منافع صنفي شان را تامين کند . تعامل با گروه هاي مختلف در زمينه هاي مسائل مشترک صنفي مي تواند راهگشا باشد . چنانچه چنين مجموعه اي شکل بگيرد تنها فعاليت آن با اهداف صنفي و در جريان هاي صنفي براي ما قابل همراهي خواهد بود .

معلمان1: چالش هاي مهم آموزش و پرورش ؟

باغاني : متاسفانه با وجود اينکه دوست ندارم اينگونه بگويم ولي مسائل مالي بزرگترين چالش است . کسري بودجه. چالش ديگر ورود به انتخابات است . ورود کادر سياسي به آموزش و پرورش که احمدي نژاد اينها را براي چنين روزي تدارک ديده. چون يکي از مورد اعتماد ترين نهادهايي که انتخابات را برگزار مي کنند معلمان هستند .آموزش و پرورش بايد فارغ از مسائل جناحي باشد . از ديگر چالشها مشکلات علمي کاربردي همراه با نيازهاي اجتماعي تاريخي فلسفي و فکري و توسعه ساختاردر آموزش و پرورش است .

معلمان1: آموزش و پرورش ايده آل ؟

باغاني : آموزش و پرورشي که بتواند همه نيازهاي مردم را در جهت زندگي بهتر آرامش بيشتر و همراه با توسعه کشور همراه داشته باشد .

معلمان1: معلمان حق التدريس؟

باغاني : کانون از حقوق همه ي کساني که درآموزش و پرورش به هر طريقي مشغول به کار باشند دفاع مي کند . زنان و مردان ، معلمان رسمي و حق التدريسان و کادر اجرايي و معاونين و مديران مدارس ... کانون از خود وزير هم به عنوان يک فرد مشغول به کار در آموزش و پرورش دفاع مي کند !

معلمان1 : اسامي چهره هاي مثبت و منفي 23 اسفند ؟

باغاني : چهره ي مثبت 23 اسفند تمام معلماني بودند که در دورترين نقاط دل به اين حرکت جمعي دادند . کانون صنفي از معلمان گمنامي تشکر و تقدير مي کند که چهره هاي اصلي و ستون اين حرکت معلمي بودند و ما به علت نداشتن اطلاعات و دسترسي به آنها نتوانستيم از آنها تشکر کنيم و تقدير نامه اي بي نام را تقديم مي کنيم به تمامي معلماني که در ايجاد اين حادثه در شهر هاي مختلف دچار مشکل شدند .

از مسئولين آقاي اعلمي نماينده مجلس آن دوره به عنوان سمبلي از مسئولين مردمي و آگاه که اين حرکت تاريخي را حمايت کردند . البته نمايندگان موثر ديگري نيز بودند که از آقاي اعلمي به عنوان مهم ترين شخص در اين مجموعه نام مي برم .

اما به واقع اگر بخواهيم از چهره ي منفي اين حادثه نام ببريم من زياد به اين مسئله نمي پردازم و فقط از محدث به خاطر برخوردهاي کارشکنانه و غير مسئولانه و ظالمانه با معلمان کشور بايد نام ببرم .

معلمان1 : يک خاطره ؟

باغاني : شب بيست و سوم نيروهاي امنيتي چند بار از ما خواستند که به ميدان بهارستان نياييم و فشار بسيارزيادي در اين زمينه روي ما بود . ما مصمم تر ازهميشه سوار مترو شديم و به ميدان بهارستان رسيديم والبته دستگيرهم شديم . اين از شيرين ترين رفتارهاي اجتماعي من است چون نمي توانستم در خانه بمانم و اگر در خانه مي ماندم تا آخر عمر خودم را نمي بخشيدم .

معلمان1: تجمع و اعتصاب در حرکت صنفي ؟

باغاني : آخرين روش . اين آخرين حرکت دفاعي ما درمطالبه حقوقمان است که بابي ميلي از آن استفاده مي کنيم . ما بزرگترين و مهم ترين مذاکرات و مکاتبات را با عالي ترين مراکز قدرت مانند رياست مجلس و رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس مجلس و نمايندگان بارها داشته ايم . اما متاسفانه اين روش ها جواب نداده است . آخرين روش و آخرين پاسخ ما در زمينه دفاع از طريق تجمع و تحصن و اعتصاب و اين مسائل است . ما خودمان بيشتر علاقه به گفتگو داريم . کانون به روش خرد جمعي و مذاکره و محاوره متمايل است ولي وقتي پشت ميز مذاکره نمي نشينند مجبور مي شويم به اين اقدامات و خوشحال هم نيستيم از توسل به اين روش ها .

معلمان1 : نقش نيروهاي امنيتي ؟

باغاني : به نظر من بيشترين و موثر ترين فشار ها بر دولت از طرف نيروهاي امنيتي و اطلاعات بود . با فشار آوردن به نيروهاي تاثير گذار بزرگترين خدمات را به نفع معلمان انجام دادند که نمونه آن را مي توان در فشار به رييس جمهور براي صحبت اخيرش در رسانه ملي ديد . اما حرکت بيرونيشان حرکت مناسبي نيست . شايسته است که نيروهاي امنيتي به مصلحت نظام و جمهوري اسلامي در برخوردهاي بيرونيشان با معلمان شان معلمان و حرمت انسانها را رعايت کنند . نيروهاي امنيتي و نيروي انتظامي و حراست ها هم در باطنشان با ما هستند . بدترين شعار آنها اين است که ما ماموريم و معذور . از نيروهاي مذکور مي خواهيم که ماموري باشند که طبق عقايدشان رفتار کنند .

معلمان1 : يک بيلان کار کوچک از کانون ؟

باغاني : امسال کانون 60 جلسه تشکيل داد که در واقع اکثريت بچه هاي کانون در آن شرکت مي کردند 5 بيانيه صادرشد و 5 جلسه ي شوراي مرکزي. يک جلسه شوراي هماهنگي .نامه هايي به رئيس جمهور ، رئيس مجلس ، رئيس قوه قضائيه ، نمايندگان مجلس وآموزش و پرورش و نهادهاي تاثير گذار . عضويت در سازمان جهاني معلمان ، لغو اعدام فرزاد کمانگر. تصويب قانون همترازي ، ارتقاء شغلي ، برکناري وزير ، اجراي قانون خدمات مديريت کشوري .

معلمان1 : بزرگداشت 23 اسفند ؟

باغاني : واقعه ي 23اسفند واقعه ي مهمي است . از فرهنگيان مي خواهم اين روز را با پيامک به همديگر ياد آوري کنند . مثلا من اين پيامک را پيشنهاد مي کنم " زنده باد 23 اسفند روز جنبش مدني معلمان ايران " معلمان در زنگ هاي تفريح خاطرات خود را در اين زمينه تعريف کنند تا اين روز و خاطره هايش زنده بماند . قرار بود شوراي هماهنگي از سراسر کشور به مناسبت اين روز جمع شوند و جلسه بزرگي را در 23 اسفند داشته باشيم که به علت فشارهايي که وارد آمد اين برنامه را به بعد از عيد موکول کرديم.

معلمان1: مشکلات کانون ؟

باغاني : نداشتن رسانه . نبودن فضا و و نداشتن فضا براي برگزاري جلسات و امکانات مالي ، بسته بودن قلم معلم و تبعيدها و دادگاه تخلفات و امنيت شغلي . تامين نکردن شوراي هماهنگي و شوراي مرکزي براي جلسات . مدتهاست به شکل غير قانوني و بي هيچ دليل موجهي مجوز برخي کانون هاي صنفي معلمان کشور تاييد مجدد نشده است. برخوردهاي امنيتي : متاسفانه دستگيري 38 نفر در 26/6 و 4 نفر در 14 مهر و دستگيري 3 نفر در 16 مهر و دستگيري 3 نفر در 18 مهر و دستگيري 11 نفر در 11/10 امسال اتفاق افتاد و البته تعدادي از همکاران ما در حال دادن هزينه هاي تبعيد و... هستند .

معلمان1: حرف آخر :

باغاني : اميدواريم همزمان با پايان امسال و در روزهاي باقي مانده براي ورود به سال جديد شاهد آزادي فرزاد کمانگرباشيم و او به آغوش خانواده اش برگردد و عيد را در کنار خانواده اش باشد . فرهنگيان در سراسر کشور براي بيان مشکلات و مسايل خود با نمايندگان شهرستانهايشان حتما ملاقات داشته باشند و از نمايندگان بخواهند که با کانونهاي صنفي معلمان شهرشان تعامل داشته باشند . از همه معلمان سراسر کشور تشکر خاص دارم .

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .