دبيراجرايي خانه‌کارگر تهران:
موج جوانان بيکارحاکي از شکست طرح هاي اشتغالزايي است

طبق اسناد و مدارک و به ويژه ادعاي بانک مرکزي ومرکز پژوهش هاي مجلس طرح بنگاههاي زودبازده موفقيت مطلوب را نداشته و از 48 تا 52 درصد انحراف داشته است.

دبيراجرايي خانه کارگر تهران با تاکيد بر اينکه در حال حاضر هرخانواده اي يک دختر يا پسر بيکاردارد،گفت: هنگامي که خانواده ها بيکاري را با پوست و گوشت خود حس مي کنند شعارهاي اشتغالزايي وکاهش بيکاري تاثيرگذار نيست .

اسماعيل حق پرست در گفت‌وگو با ايلنا با اظهار تاسف از درصد بالاي نرخ بيکاري در کشور،گفت: هنگامي که خانواده ها از بيکاري رنج مي برند و با چشم خودشان شاهد بيکاري فرزندانشان هستنددادن آمارهاي غير واقعي سودي براي کشور ندارد.

وي با تاکيد بر نياز جوانان به اشتغال گفت: اشتغال با ازدواج ، مسکن ، درآمد ، رفاه، امنيت ، آسايش و بسياري مقوله هاي ديگرارتباط دارد ودر سايه اين موارد جامعه سالم شکل مي گيرد اما نقطه مقابل يعني بيکاري باعث فساد، ناامني، به بزه کاري ، جرم و جنايت است در اين حالت چگونه مي توان به آمارها اطمينان کرد وقتي که جرم و جنايت بالا مي رود.

دبير اجرايي خانه کارگر تهران با تاکيد بر اينکه درحال حاضر بسياري از صنايع کشور دچار بحران هستند،گفت: توان بالقوه اي در صنايع لوازم خانگي، نساجي، کشاورزي، بخشهاي گوناگون خدمات و توليد داريم اما با کتمان تاسفي شاهد رکود در بخشهايي هستيم که مي توانست زمينه ساز توسعه و شکوفايي باشد.

حق پرست با اظهار تاسف از اينکه مجوز ورود کالا به محصولاتي مي دهند که درداخل کشور توليد مي شود،گفت: اين موارد به غير از بي تجربگي و سوء مديريت در بخش هاي تصميم گيرنده کشور چه چيز ديگري مي تواند باشد.

وي از تبليغ کالاي خارجي درصداوسيما انتقاد کرد وگفت: نه تنها اجازه ورود به کالاي رقيب مي دهند بلکه در تريبون رسمي کشور عليه توليد داخلي تبليغ مي کنند.

دبير اجرايي خانه کارگر تهران از اخراج بي رويه کارگران درکارگاههاي کشور خبرداد و گفت: کمبود نقدينگي دستگاه هاي فرسوده، صنعت فراموش شده ، کالاي رقيب، نبود تعرفه هاي مناسب براي کالاي مشابه داخلي و سوء مديريت و ... باعث شده که کارگاهها توان رقابت را از دست داده و به مرور زمان تعطيل شوند و تنها کسي که در اين ميان زيان مي‌کند کارگر بخت برگشته اي است که سالهاي عمرش را در اين کارگاهها هزينه کرده وسر پيري بايد به دنبال کار بگردد.

وي درخصوص بنگاههاي کوچک زودبازده گفت: قرار بود اين بنگاهها باعث اشتغالزايي شوداما نه تنها به اشتغال دست نيافتيم بلکه فرصت هاي شغلي بسياري نيز از دست رفت.

حق پرست از اختصاص وام هاي کلان به طرح بنگاههاي زودبازده انتقادکرد وگفت: طبق اسناد و مدارک و به ويژه ادعاي بانک مرکزي ومرکز پژوهش هاي مجلس طرح بنگاههاي زودبازده موفقيت مطلوب را نداشته و از 48 تا 52 درصد انحراف داشته است.

وي از تخصيص وام هاي اشتغالزا در بخشهاي دلالي و بورس بازي به ويژه مسکن خبر داد وگفت: اين وام ها با توجه به حجم آن نتوانسته اشتغال مودر نظر را تامين کند بلکه تنها ابزاري تبليغي براي ابراز وجود دولت شده است.

ايلنا

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .