مشکلات اهل تسنن در ايران

 

معمولا اهل تسنن در ايران به گستردگي در مرزهاي شرقي و غربي و جنوبي ايران سکني مي گزينند و تعداد آنها بر اساس برخي آمارها نزديک به 20 ميليون نفر است يعني تقريبا 20 % جمعيت ايران آنچه در داخل جمعيت اين گروه مذهبي مهم است اين است که اهل سنت در ايران از قوميت هاي متعددي همچون کرد، بلوچ، ترکمن، بندرنشينان و عرب ها تشکيل مي شود و اين دو گانگي در ساختار يعني از يک طرف اهل سنت هستند و از ناحيه ديگر ساختار قوميتي دارند که آنها را در معرض سرکوب قرار مي دهد بصورتي که محدوديت هاي اين گروه داراي ابعاد گسترده اي است اولا ممنوعيت برگزاري مراسم ديني اهل سنت در ايران بصورت معمول اجرا مي شود بگونه اي که برگزاري مراسم ديني اهل سنت در ايران ممنوع است بطوري که آنان در پايتخت ايران مسجدي را حق ندارند تاسيس کنند .

دوم ممنوع کردن اهل سنت از تشکيل موسسات و مدارس علمي و فرهنگي و حتي آموزشي، اما آنچه بر سر اين گروه مذهبي در خوزستان رخ مي دهد داراي ابعاد گسترده تري است بصورتي که سني ها را به عنوان وهابي معرفي کرده و روانه زندان مي کنند در حالي که همه مي دانيم اين گروه مذهبي قدمت بسياري در خوزستان دارد و حتي دکتر راعلي يکي از علماي شيعه در کتاب خود هويت تشيع که تاريخ اهل سنت در ايران را مورد بررسي قرار مي دهد مي گويد که اهل سنت در خوزستان از قديم الايام در اکثريت بوده اند پس چگونه اين گروه ها را با عنوان وهابي معرفي مي کنند اين سرکوب ها به حدي است که در خوزستان هر کس چفيه قرمز بپوشد آن را به اتهام وهابي دستگير مي کنند اين حقايقي است که بايد براي مردم آشکار شود تا اندازه سرکوبي که اين گروه مذهبي با آن دست و پنجه نرم مي کنند را بشناسند.

ضمنا دفاع من از اين گروه فقط و فقط از ناحيه انساني است ولا غير، همانا بسياري از تجاوزات آشکار به حقوق ديني و قومي در ايران روزانه در بلوچستان ، کردستان و ترکمنستان و خوزستان و بقيه مناطقي که ساکنين آن اهل سنت هستند تکرار مي شود .

پس تا کي اين سياست به حاشيه راندن اين قوميت ها و اقلييت هاي ديني ادامه ميابد و تا چه زماني سياست نابود سازي و از ريشه زدن اين گروه هاي مذهبي و قوميتي پيوسته تکرار مي شود سوالي است که بايد مقامات جمهوري اسلامي به آن جواب بدهند و نه کس ديگر!

روزنامه نگار زنداني محمد حسن فلاحيه زاده

زندان اوين

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .