تشكيل 40 پرونده گرانفروشي براي شركت‌هاي هواپيمايي

ايسنا: به گفته رئيس كشيك نوروزي سازمان تعزيرات حكومتي، بيشترين پرونده‌ها در طرح نوروزي مربوط به تخلفات حمل و نقل مسافري درون‌شهري و برون‌شهري، ترمينال‌ها، آژانس‌هاي هواپيمايي، قاچاق كالا‌ و ارز، عرضه خارج از شبكه سوخت و رعايت نكردن موازين بهداشتي و مواد غذايي بوده است. ‌

محمدرضا آزادي در اين باره گفت: در طول طرح 13 هزار و 500 فقره پرونده تخلفاتي در شعب تعزيرات رسيدگي شده است. وي عنوان كرد: متخلفان علا‌وه بر جريمه به تعطيلي واحد، توبيخ كتبي، ضبط كالا‌ به نفع دولت، عرضه در شبكه، اعاده قيمت به وضع اول و ساير مجازات‌ها محكوم شدند. ‌

او با بيان اينكه بيشترين تخلفات مربوط به گرانفروشي و اضافه دريافتي بوده است، افزود: 40 فقره پرونده تخلفاتي از آژانس‌هاي هواپيمايي داشتيم كه بعضي از آنها علا‌وه بر جريمه به تعطيلي محل محكوم شدند و مردم اگر شكايتي داشتند به ادارات تعزيرات حكومتي ارسال كنند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. چند فقره پرونده مربوط به شركت‌هاي هواپيمايي است كه اضافه دريافتي بيش از قيمت سازمان هواپيمايي داشته‌اند و در خصوص تخلفات مصالح ساختماني 45 فقره پرونده مربوط به كارگاه‌هاي توليد شن و ماسه كه اضافه دريافتي داشتند تشكيل شده و در حال رسيدگي است كه هر زمان منتج به راي شود اعلا‌م مي‌كنيم. ‌

آزادي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه تخلفات مربوط به چه سازمان هواپيمايي بوده است؟ گفت: 40 فقره پرونده مربوط به دفاتر فروش بليت هواپيما بوده و بيشتر از قيمتي كه سازمان هواپيمايي اعلا‌م كرده بود دريافت كرده بودند اما برخي پرونده‌ها مربوط به شركت‌هاي هواپيمايي مادر است كه چند فقره پرونده در مورد آنها در حال رسيدگي است اما اين پرونده‌ها مربوط به طرح نوروزي در مورد آژانس‌ها است. ‌ 20. 1.87منبع : روزنا

   

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .