«زمان دسترسي به مواد مخدر در ايران ۳۰ دقيقه است»

انجمن علمي داروسازان ايران روز دوشنبه اعلام کرد متوسط زمان دسترسي به مواد مخدر در ايران ۳۰ تا ۴۰ دقيقه است. در همين حال فعالان اجتماعي مبارزه با مواد مخدر معتقدند در برخي مناطق کشور، يافتن مواد مخدر از يافتن شکر آسان تر است.

فريبرز فرشاد، دبير انجمن علمي داروسازان ايران به خبرگزاري مهر گفته است: « براساس آمارهاي رسمي حدود سه ميليون معتاد در کشور وجود دارند که با در نظر گرفتن اعضا چهار نفره براي هر خانواده و به صورت نسبي مي توان ادعا کرد که حدود ۱۲ ميليون نفر از مردم ايران همه روزه به گونه اي درگير بحران خانمان سوز اعتياد هستند.»

دبير انجمن علمي داروسازان ايران در حالي از آمار رسمي «حدود سه ميليون نفر معتاد در کشور» سخن مي گويد که هفته گذشته رييس سازمان ملي جوانان اعلام کرد:« آمار اعتياد جوانان محرمانه است و فقط در اختيار مسئولان قرار مي گيرد.»

در همين حال، کمتر از يک ماه قبل آمار رسمي معتادان در جمهوري اسلامي معادل يک ميليون و هفتصد هزار نفر اعلام شده بود.

سازمان بهزيستي ايران  تيرماه گذشته نتيجه تحقيقاتي را منتشر کرد که بر اساس آن «هر چند تعداد معتادان به مواد مخدر در ايران افزايش نداشته است اما شدت اعتياد معتادان افزايش يافته است.»

  • «پيدا کردن مواد مخدر در شهرهاي بزرگ بسيار ساده است زيرا تعداد قاچاقچيان مواد مخدر از معتادان بسيار بيشتر است و رد و بدل کردن مواد به راحتي و در برابر انظار عمومي اتفاق مي افتد.»

دبير کل جمعيت رهياب، در گفت و گو با راديو فردا

سيد حسن احمديان، دبير کل جمعيت رهياب، در گفت و گو با راديو فردا با تاکيد بر اين که در ايران آمار مشخصي وجود ندارد گفت:« در ايران هر سازماني بر اساس مشاهدات خود آمارمي دهد. ولي با توجه به اين که ۷۰ درصد نيروهاي فعال کشور جوان هستند، به راحتي مي توانيم بگوييم ۱۵ ميليون از افراد جامعه ما درگير مواد مخدر و نگران از تاثير مواد مخدر بر اطرافيانشان هستند.»

احمديان گفت: «دسترسي به انواع مواد مخدر چه روانگردان ها و چه مواد مخدر سنتي، در محل هاي متفاوت خيلي کمتر از ۳۰ تا ۴۰ دقيقه  است. به اعتقاد ما مواد مخدر و روانگردان ها را زودتر از شکر مي توانيم پيدا کنيم. زيرا مي توان مواد مخدر را با يک تماس تلفني سفارش داد و در ميدان هاي اصلي شهر، به راحتي به آن دسترسي داشت اما براي پيدا کردن شکر در هر منطقه اي لااقل بايد به سه سوپر مارکت سر زد.»

به گفته دبير کل جمعيت رهياب، «پيدا کردن مواد مخدر در شهرهاي بزرگ بسيار ساده است زيرا تعداد قاچاقچيان مواد مخدر از معتادان بسيار بيشتر است و رد و بدل کردن مواد به راحتي و در برابر انظار عمومي اتفاق مي افتد.»

وي به راديو فردا گفت:« در حال حاضر آدامس هاي پان پراگ با قيمت ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان در مدارس در اختيار دانش آموزان قرار دارد.»

پيش از اين محمد نفريه، معاون امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي کشوراعلام کرده بود مصرف کراک و يا رويکرد معتادان براي تزريق هروئين بيشتر شده است. اما مدير کل ستاد مبارزه با ماد مخدر مصرف مواد مخدر صنعتي را نگران کننده ندانسته و در توضيح اين امر گفته بود:«کمتر از دو درصد معتادان در ايران از مخدرهاي صنعتي استفاده مي کنند. بنابراين، اين روند نه تنها رو به افزايش نيست که بر عکس کاهش خفيفي هم داشته است.»

آقاي احمديان، تشخيص شرايط ايران در برخورد با مواد مخدر صنعتي را سخت ندانست و گفت:«سري به مرزهاي ايران با پاکستان و يا افغانستان بزنيد، سرتا سر مرز انباشته از کارگاه هاي مواد شميايي است که مواد مخدر شيميايي را درست مي کنند و انتقال آنها به ايران به راحتي انتقال مواد مخدر سنتي است.»

به گفته وي، کار کردن به عنوان قاچاقچي مواد مخدر در ايران از کار کردن به عنوان گروه داوطلب مبارزه با مواد مخدر و يا پيشگيري کننده از اعتياد راحت تر است، «زيرا آنها به راحتي و در برابر چشمان پليس مواد را توزيع مي کنند ولي به ما فعاليت در مورد پيشگيري فرصت داده نمي شود.»

بر مبناي آمار منتشر شده، معتادان در ايران سالانه ۵۰۰ تن مواد مخدر مصرف مي کنند. اين در حالي است که سالانه ۲۵۰۰ تن مواد مخدر از مرزهاي ايران وارد اين کشور مي شود.