کودکان ايراني گرفتار در چرخه خشونت و فقر

بيژن يگانه

چهارشنبه ۱۷ مهر، روز جهاني کودک است، اما گزارش هاي رسمي حاکي از آن است که آمارهاي کودک آزاري در ايران رو به افزايش نهاده، سالانه نزديک به ۲۷۰۰ کودک بر اثر سوانح رانندگي جان مي بازند، و نزديک به سه ميليون و ۵۰۰ هزار کودک ايراني از تحصيل بازمانده اند.

افزايش کودک آزاري در ايران

رسانه هاي رسمي در ايران همزمان با روز جهاني کودک خبر هولناک قتل،«علي اکبر» کودکي چهار ساله در کيانشهر واقع در جنوب شرق تهران از سوي پدرش را منتشر کردند.

خبرگزاري ايسنا در اين خصوص به نقل از قاضي محمد شهرياري بازپرس کشيک قتل پايتخت گزارش کرد که انگيزه احتمالي قتل اين کودک اعتياد و بيکاري پدرش بوده است.

پيش از اين در ۱۶ شهريور سالجاري نيز، خبرگزاري هاي رسمي خبر کشته شدن دو کودک به نام هاي علي يک ساله ، و سبحان  سه ساله از سوي پدرشان در سنندج را منتشر کرده و نوشته بودند که وي دو کودک خود را به بالاي کوه برده و با پرتاب آن ها به پايين مرتکب قتل کودکانش شده است.

اين تنها شمار قتل هاي کودکان از سوي اعضاي خانواده نيست رو به افزايش نهاده است.انجمن حمايت از حقوق کودکان در تهران روز گذشته اعلام کرد که آمار کودک آزاري در ايران رو به افزايش است.

بنابر گزارش سالانه واحد مددکاري انجمن حمايت از حقوق کودکان، در يک سال اخير ۲۰۰ مورد کودک آزاري به مددکاري انجمن گزارش شده است که ۴۸ درصد از کودکان قرباني شده مورد آزار جسمي ، ۴۹ درصد مورد آزار عاطفي ، ۱۳ درصد مورد آزار جنسي ، و  ۲۰ درصد مورد بهره کشي اقتصادي قرار گرفته اند.

۱۲ درصد کودکاني که اين انجمن در گزارش خود به آنها اشاره کرده نيز  از تحصيل محروم شده اند.
انجمن دفاع از حقوق کودکان همچنين اعلام کرد که ۴۱ درصد آزاردهندگان پدر کودک ، ۲۸ درصد مادر کودک ، هفت درصد نامادري، شش درصد همسايه ، چهار درصد اقوام ،چهار درصد افراد غريبه ، سه درصد کادر آموزشي، سه درصد کادر بيمارستان، دو درصد ناپدري و دو درصد کادر زندان بوده اند.

در گزارش انجمن حمايت از حقوق کودکان که رسانه هاي ايران طي دو روز اخير بخش هايي از آن را منتشر کردند، همچنين تاکيد شده که ۳۰ درصد از کودکاني که مورد آزار قرار گرفته اند، در خانواده هايي به سر مي بردند که تجربه اعتياد و مصرف مواد مخدر دارند، و در ۴۰درصد خانواده ها اختلاف شديد خانوادگي، ۴۰ درصد فقر ، ۳۱ درصد تجربه طلاق و متارکه والدين، و در نه درصد خانواده ها هم، فوت والدين گزارش شده است.

ميانگين سني کودکان آزارديده ۱۰ تا ۱۲ سال است و ۴۸ درصد از کودکان پسر و ۵۲ درصد دختر بوده اند.

ميانگين سني کودکان آزارديده ۱۰ تا ۱۲ سال است و ۴۸ درصد از کودکان پسر و ۵۲ درصد دختر بوده اند.

مشهورترين پرونده کودک آزاري طي ماه هاي اخير آزار کودکان در يک مرکز وابسته به بهزيستي در شهر زنجان است.

افزايش کودک آزاري در ايران در حالي وقع يافته که جمهوري اسلامي ۱۵ سال پيش در ۱۴ مهرماه ۷۲ با امضاي ميثاق جهاني حقوق کودک به اين پيمان بين المللي پيوست،و متعهد شد که براي «حفاظت از کودکان» اقدامات لازم را تدوين و اجرا خواهد کرد.

ينابر  اعلام سازمان بهزيستي جمعيت کودکان زير ۱۸ سال ايران مابين ۲۰ تا ۲۵ ميليون نفر اعلام شده است.

مرگ ۲۷۰۰ کودک در سوانح رانندگي

روز دوشنبه ۱۵ مهر کريستين سالازار فولکمن، نماينده يونيسف، صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد در ايران، در کنفرانسي مطبوعاتي اعلام کرد «در سال ۸۵ حدود ۲۷۰۰ کودک زير ۱۵ سال در اثر سوانح رانندگي در ايران فوت کردند و تقريباً ۹۵ هزار کودک و نوجوان زير ۲۰ سال مصدوم  و مجروح شدند.»

وي چنين آماري را « بسيار اسفناک و نگران کننده » توصيف کرد و گفت «از جمله تبعات غيرمستقيم سوانح بر کودکان ، که در گزارش هاي رسمي فراموش مي شود؛ فشارهاي اقتصادي و اجتماعي بر خانواده هايي است که معلولان سوانح مراقبت کنند.

شمار کودکان  بازمانده از تحصيل در ايران نيز بنابر اعلام انجمن حمايت از حقوق کودکان سه ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است.

به گفته نماينده يونيسف در ايران « هزينه هاي درمان و مراقبت از اين کودکان، و از دست رفتن فرصت تحصيل کودکان سانحه ديده  از جمله نگراني والدين ايراني است.»

وي در عين حال گفت که ايران گام ها قابل توجهي در جهت کاهش نرخ مرگ و مير کودکان از طريق واکسيناسيون و نظام شبکه بهداشتي کشور برداشته است.

دکتر امير اميرخاني، مديرکل سلامت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نيز دوشنبه گذشته به خبرگزاري ها گفت که ۳۶ درصد مرگ و مير کودکان در ايران بر اثر سوانح ترافيکي است.

«دو ميليون ۷۰۰ هزار کودک کار»

شمار کودکان کار که به دليل مسايل خانوادگي، و بر عهده داشتن بخشي از در آمد در خانوارها فقير به کار مي پردازند روز به روز افزوده مي شود.

در همين خصوص مرکز آمار ايران خبر داده که بنابر آخري آمارگيري انجام شده در سال ۸۵  « از مجموع ۱۳ ميليون و ۲۵۳ هزار کودک در رده سني ۱۰ تا ۱۸ سال کشور، ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار کودک خارج از چرخه تحصيل ، و  يک ميليون و ۷۰۰ هزار کودک به صورت مستقيم درگير کار بوده اند.»

اين گزارش مي افزايد که ۹۱۵ هزار کودک ايراني نيز با عنوان «کودک خانه دار» از سوي مرکز آمار ثبت شده اند. به نوشته روزنامه جام جم بنابرهمين آمار  حدود دو ميليون و ۷۰۰  هزار کودک در ايران به کار مشغولند.

به گفته مدير عامل انجمن حمايت از حقوق کودکان  ۶۵ درصد کودکان ايراني «توهين و تحقير را در خانه يا مدرسه» تجربه کرده اند، و ۳۹ درصد کودکان نيز تنبيه بدني شده اند.

شمار کودکان  بازمانده از تحصيل در ايران نيز بنابر اعلام انجمن حمايت از حقوق کودکان سه ميليون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است.

سهم شادي کودکان نيز به شدت رو به کاهش است.فاطمه قاسمزاده روانشناس و فعال حوزه کودک در تهران نيز به روزنامه کارگزاران گفته « تا آنجا که بررسي شده مي توانم بگويم شادي کودکان ايراني کم است. نمي شود گفت اصلا نيست. واقعيت اين است که شادي در زندگي ما کم است و بچه ها نمي توانند براي خود شادي ايجاد کنند.»

راديو فردا