بايگاني مقالات و ديدگاهها - ۲۰۰۹

 

جنبش نيازمند شوراي هماهنگي ملي است

مسئولان دولت ايران سياست سرکوب را پيش گرفته‌اند. ناظران سياسي هشدار مي‌دهند ممکن است جنبش مسالمت‌جوي مردم ايران در برابر سرکوب دولتي به راههاي خشونت‌آميز روي آورد. چگونه مي‌توان جنبش را از روي‌آوري به خشونت نجات داد؟

مهدي خانبابا تهراني

در گذشت آيت‌الله منتظري, بازنگريي نادقيق به يک رخداد تاريخي

مهدي اصلاني

 برخي با چنان غلو و اغراقى به بازسازى شخصيت آيت‌الله منتظري دست زد‌ه‌اند که به واقع اين بزرگ‌نمايي پيش از هرچيز نشان از کوچک کردن ديگران داشت

احترام به باورها

 عليرضا قراباغي

سبزها اين بار تنوع رنگ ها را پذيرفته اند و نيازي نمي بينند براي پيگيري راه درست، درکي کج و معوج از ديگران ارائه دهند. اين يکي از بزرگ ترين دستاوردهاي جنبش سبز است

مرگ منتظري و واقعيت هاي پيش روي جنبش دموکراسي خواهي

حشمت اله طبرزدي

 تجليل از شخصيت منتظري و گرامي داشت ياد ونام او بار ديگر جنبش را چندين گام به جلو انداخت و مشخص نمود که در اين جنبش مذهبي و غير مذهبي،روشنفکر و روحاني،دانشجو و کارگر،فرهنگي و توليد گر همه و همه با هم هستند تا بساط ظلم را برچيده و دموکراسي و حقوق بشر را مستقر سازند.

ناکامي نشست کپنهاگ

امير مومبيني

ستيز بر سر منافع اقتصادي و منافع رشد که دو قطب اصلي آن در اين همايش آمريکا و چين بوده‌اند مهمترين نقطه‌ي ستيز اين همايش شد. چين و هند در مقابل آمريکا و اتحاديه‌ي اروپا. بارديگر غرب در مقابل شرق، اما اين بار در رقابت براي بلعيدن تمام اکسيژن جهان!

انديشه جنبش سبز

 حميد دهباشي

من همه ي اعتبارم و هر تجربه‏اي که دارم و هر چيزي که خوانده‏ام و مجموعه دانسته هايم را در گرو اين حرف مي‏گذارم که اين تولد يک تفکر و يک عملکرد جديد، نوپا، شايسته، زيبا و سبز است.

تحول جنبش و مسئلهٌ رهبري

 رامين كامران

بايد اراده داشت، ارادهٌ تغيير، ارادهٌ چيرگي بر موانع، ارادهٌ پيروزي، اما ارادهٌ تؤام با اميد، نه رنگ گرفته از خيالپردازي. سختكوشي در عين واقع بيني مشكل ترين آزموني است كه در برابر جنبش مردم ايران قرار دارد. شك نبايد داشت كه از اين آزمون نيز سربلند بيرون خواهند آمد.

پاره شدن عکس خميني و تداوم جنبش سبز دموکراسي خواهي

حشمت اله طبرزدي

هدف بعدي اين بود که از اين راه يعني قرباني کردن اعتبار خميني به بسيج توده ها براي سرکوب جنبش سبز بپردازد. ديده بود که هر اندازه معترضين شعار هاي ساختار شکن سر مي دهند، اما طرفداران حکومت از خود واکنشي نشان نمي دهند.

تغيير مطلوب

فرشيد ياسائي

کوشش رياست جمهوري پوپوليست و نالايق ايران از ابتداي گرفتن سکان دولت ، اين بود که وجود فقرو بحران کشور را درراستاي سياست بيگانه و توطئه گري آنان خلاصه کند و عدم موفقيت خويش و کابينه اش را به عوامل خارجي و دست نشاندگان داخلي خود نسبت دهد

سوداگري در نظام‌هاي اقتدارطلب

م. نصيري

 بحران اخير نشان دهنده‌ي گسست کانوني بين اخلاق سنتي و اخلاقيات جديد است. گروهي خواستار بازگشت به اخلاقيات قومي و قبيله‌اي و سنتي‌اند و گروهي ديگر خواستار نهادينه شدن اخلاقيات جديد. بازگشت به احکام و قوانين اخلاقِ سنتي امکان ندارد، زيرا که بسياري از اخلاقيات جديد خواه به صورت آگاهانه و خواه نا‌آگاهانه به حوزه‌ي زيستِ انسان ايراني وارد شده است و اخلاقيات سنتي را دچار بحران کرده است.

رژيم درمانده! اپوزيسيون سرگردان ! مردم يک گام پيش!

حسن بهگر

شش ماه از اعتراضات خياباني به تقلب انتخاباتي گذشته و التهابات نه تنها فروننشسته بلکه به جنبشي سراسري ارتقا يافته و مردم هر چه بيشتر به صحنه آمده اند و شعار مرگ بر ديکتاتور ، مرگ بر خامنه اي سر مي دهند و خواستار جدايي دين از دولت هستند ولي پند ناصحان اينست که شعار ساختار شکن ندهيد و مبادا انقلاب کنيد چون ممکن است وقايع 57 تکرار شود گويي باور ندارند که نخستين قرباني جنبش اخير « اصلاح طلبي» در جمهوري اسلامي بود.

»به جاي فقه بايد اخلاق را به عرصه حکومت آورد«

عبدالکريم سروش

 در گفتگو با عنايت فاني(بي بي سي)

حکومت ايران، هميشه نگران از ظهور يک آلترناتيو بود. هر کسي که آلترناتيو بالقوه بود سرش را مي زدند. من گمان مي کنم از جايي که گمان نمي بردند، اين آلترناتيو سبز شد، اسمش هم جنبش سبز شد و اميدهاي ما را هم سبز کرد و لذا اميدواريم که آينده ما هم سبز باشد.

جنبش دانشجويي و سبزها در ۱۶ آذر ۱۳۸۸

فرج سرکوهي:

شعارها، برنامه ها و شکل و محتواي مراسم ۱۶ آذر امسال اما و فراتر از اين مباحث، بر فرآيند تاسيس تشکل يا تشکل هاي مستقل جنبش دانشجويي و بر چگونگي پيوند جنبش دانشجويي با جنبش ضد استبدادي جامعه کل تاثيري کارساز خواهد داشت چرا که امسال بخش مهمي از جامعه ايراني به روز ۱۶ آذر در دانشگاه چشم دوخته است.

انتخابات آزاد،

 راهبردي براي جنبش سبز

بيژن حکمت

تنها انتخاباتي منصفانه و عادلانه خواهد بود که امکان شرکت گرايش هاي متعدد و متنوع جامعه منجمله گرايش هاي سکولار و جمهوريخواه در آن تضمين شده باشد. پيشنهادهِ چنين انتخاباتي نيز آزادي بيان و تشکل همه اين گرايش هاي متعدد و متنوع است که خود باز خواست مشترکي در پيکار جنبش سبز پديد مياورد.

فروپاشي اسطوره هاي جمهوري اسلامي پس از انتخابات پرشتاب تر شده است

گفتگو با حسين بشيريه

 يوسف عليزاده

حفظ حکومت از طريق سرکوب، بدون هزينه ممکن نيست. از سوي ديگر همه مي دانند که سرکوب موتور ماشين جنبش مخالفين است نه ترمز آن و در نتيجه خود فرايند فرسايش را پر شتاب تر مي کند. با تداوم جنبش حکومت در وضعي قرار مي گيرد که بايد بپذيرد که وضع سرکوب وضع دايمي است.

جنبش سبز و جمهوري اسلامي

 گفتگوي مرتضي کاظميان با عليرضا علويتبار

ارتقاء جنبش در عمل، از يکسو به وضعيت حکومت و از سوي ديگر به وضعيت مردم بستگي دارد. در سطح حکومت اگر بحرانهاي مشروعيت، کارآمدي، همبستگي طبقه حاکمه و اعمال سلطه پديدار شده و يا فزوني يابند و حکومت ضعيف و بحرانزده شود امکان ارتقاء جنبش اعتراضي افزايش مييابد

شورش نا ن چگونه نظارت استصوابي به شورش نان منجر مي‌شود

سيد عليرضا بهشتي شيرازي

 تا جايي که علاقمند بودن به «نهضت سبز علوي» هم نيازمند نظارت استصوابي شده است. مردم چه حق دارند از نمادهاي سبز «سوءاستفاده» کنند؟ بلند کردن پرچم اهل بيت (ع) آن هم بدون نظارت استصوابي؟

همچنان سرگردان ميان «نظام» و «جنبش»!

مهرداد مشايخي

مي‌گويند چراغي که به خانه رواست، به مسجد حرام است! چرا آقاي حکمت همين اندرز را به «اتحاد جمهوري‌خواهان ايران» توصيه نمي‌کند؟ در ماه‌هاي اخير، همين تشکل، چه در تارنما و چه در اعلاميه‌هاي خود نيازي به پرداختن به شعار «جمهوري ايراني» مطرح شده در ميان بخشي از مردم حس نکرده است!

شعارهاي تند در تظاهرات خياباني

بيژن حکمت

شعارهاي تند باعث شکافتن جنبش و فروکش آن مي‌شود

ما جمهوريخواهيم و حق خود مي‌دانيم که جمهوري عرفي و جدايي دين از دولت را از تريبون هاي خود مطرح کنيم و آنرا غايت دمکراسي خواهي در ايران بدانيم. ولي در تظاهرات توده اي بايد فقط روي حداقل هايي تکيه کرد که اتحاد عمل جنبش را حفظ کند و باعث پراکندگيش نشود.

داستان اقتصادي كه توليد را دوست داشت اما آغوشش را به روي واردات باز كرد

سلطه افراطي‌ترين راست‌گرايي بر اقتصاد ايران

دولت دهم با ديد باز و كافي تصميم به شليك تير خلاص به شقيقه توليد ملي گرفته يا تصميمات پوپوليستي كه همچنان در برخي از اعضاي اين دولت به چشم مي‌خورد، علت چنين تصميمي بوده است؟

هشدار در باره گسترش خشونت متقابل درجامعه

بيانيه نهضت آزادي ايران

حضور گسترده معترضان در گردهمايي‌هاي رسمي و عمومي در روزهاي قدس و 13 آبان اين واقعيت را آشکار ساخت که اين جنبش را نمي‌توان با شيوه‌هاي پليسي و امنيتي خاموش ساخت.

جو سرکوب جامعه مدني پايدارنمي ماند

شيوا نظرآهاري

حاکميت هرگز نميخواهد باور کند که مردم اعتراض دارند. هرگز نميخواهد مردم را ببيند و فضايي براي بيان خواسته هايشان بوجود آورد و لاجرم هر اعتراضي را با "توهم امنيتي" تعبير مي کند

ايران در آستانه‌ي دگرگوني بزرگ

 عباس سليمي

اکنون زمان آن رسيده است که با زنان و مردان ديندار که براي آزادي و دموکراسي مي‌کوشند و بهاي سنگيني مي‌پردازند سخناني باز و دوستانه گفته شود. ايران در حال خانه تکاني بزرگ است.

گفتگو با مينا زرين پيرامون اعدام احسان فتاحيان

 وريا محمدي

.. اکنون با رشد روزافزون مبارزات مردم در سراسر ايران، جمهوري اسلامي با توسل به وحشيانه‌ترين شيوه‌هاي سرکوب و از جمله، افزايش روزافزون اعدام مخالفين سياسي، مي‌کوشد در ميان توده مردم رعب و هراس ايجاد کند، تا شايد اين بار نيز با اين سرکوب‌هاي وحشيانه بتواند خود را از سرنگوني نجات دهد.

  روش «پرهيز از خشونت» رمز ماندگاري جنبش سبز است

کاظم علمداري

از قضا دولت حاکم از واکنش خشونت آميز استقبال خواهد کرد زيرا آن گاه مي تواند توجيه گر سرکوب دولتي باشد. کما اينکه وقتي خشونتي در کار نباشد، عوامل دولتي را مأمور ايجاد آن مي کنند تا هم شرکت کنندگان در تظاهرات آرام را به آن سو بکشانند و هم توجيه سرکوب بيشتر بدست آورند و هم کساني را که دستگير مي کنند با اتهام هاي سنگين تري روبرو سازند.

نامه دوم محمد نوري زاد به رهبر جمهوري اسلامي ايران

پدرعزيز ، براي اولين بار در تاريخ سي ساله عمر انقلاب ، و در مراسم روز قدس و سيزده آبان امسال ، نه اسراييل از ما ترسيد و نه آمريکا ، و البته کشوري که بسيار ترسيد ، کشور خود ما بود . با آنهمه تسليحات رسمي و غير رسمي که براي مقابله احتمالي مردم معترض به خيابانها آورده بوديم . اين هشداري است براي همه ما که خواهان فردايي بهتر و شايسته تر براي اين نظاميم .

سياست داخلي و مشروعيت توحش !

 " قدرت را تقسيم کنيد تا کسي قدرتمند نشود "

فرشيد ياسائي

ايجاد فضاي پليسي و کنترل و سرکوب بيشتر نسخه نظاميان نه تنها موثر نبود و نيست . بلکه جنبش حقوقي را تبديل به جنبش ضد ولايت فقيه تبديل کرده است!

جنبش سبز و نگاه به درون

حيات نو-محمد مهدى حسني

 واقعيت اين است که تندروها و مغرضين اين اپوزيسيون، بدشان نمى‌آيد، که جنبش سبز از رهبران فعلى ميانه رو و اصلاح‌طلب خود دور شود و ميان اهداف و شعارهاى نخست آنها فاصله افتد.

برنده 13 آبان كه بود؟

فواد صادقي

كساني امروزه حاضر به اعتراض خياباني و سردادن شعارهاي تند كه بهترين پيامد احتمالي براي آن ضرب و شتم و برخورد پليس است مي‌شوند كه تا چند ماه پيش براي حفظ منافع شخصي و مسلم خود حتي حاضر به تحمل مجازات فيزيكي نبودند و اگر اين روند تداوم پيدا كند، نتيجه برخوردهاي فله‌اي فيزيكي با معترضين، چيزي جز توليد انبوه چريك و مبارز براي موج سبز نخواهد بود.

چهره ايران دگرگون خواهد شد

علي‌اصغر سليمي

۱۳ آبان ۱۳۸۸ جهشي بزرگ در راه همبستگي ملي ايرانيان

دكتر سعيد جليلي

سياست خارجي رسول خدا(ص)

تحليل صلح حديبيه به عنوان يكي از بارزترين نمونه ها،مي تواند شاخص هاي انتخاب اين استراتژي و اهميت آن را آشكار سازد. صلح حديبيه در شرايطي واقع شد كه پيامبر تا آن زمان شش سال به جنگ با دشمن پرداخته بود و در آن سال از نظر قدرت و موقعيت در وضعيت بهتري نسبت به شش سال قبل بودند اما با اين وجود پيامبر صلح را برمي گزيند

خواستهاي مشخص و حداقلي جنبش سبز در اين مرحله:

- ابطال انتخابات، استقلال نهاد سياست (دولت، مجلس، قوه قضائيه و ...) از نهاد دين (حوزه و ...) ، استقلال نهاد سياست از نهادهاي نظامي (سپاه پاسداران و ...)

سيزده آبان و کودتاچيان

کورش گلنام

چه راهي جز چنين ايستادگي هايي در برابر مردم دست خالي و بي پناه ايران است؟ دولت هاي بيگانه پيش از هر چيز در انديشه سودهاي خود هستند. نهايت هم روزي بايد چنين شود ومردم اراده کنند که تا روشن شدن سرانجام خود، به خانه هاباز نگردند. در برابر چنين حکومتي که به هيچ قانون و رفرمي تن نمي دهد، راهي مسالمت جويانه تر و متمدنانه ترازاين موجود نيست!

مروري بر عملکرد کميته ويژه مجلس

 فرستادگان لاريجاني در نقطه کور

 صبا آذرپيک

خيلي ها در مجلس گفتند کميته تحت فشار است که اسم برخي ها در گزارش نيايد و در مورد برخي موارد سخني به ميان نيايد.

اکبر اعتماد: غرب دروغ مي گويد، ايران بايد هسته اي شود

عنايت فاني - بي بي سي

از اکبر اعتماد به عنوان پدر برنامه هسته اي ايران ياد مي کنند. او نه تنها متخصص علوم هسته اي است، بلکه طراح و پايه گذار سازمان انرژي اتمي ايران است

جمهوري اسلامي و منشور کورش کبير

امير مومبيني

 تحت تأثير همين شخصيت کوروش و خردمندان کوروش منش ايران بوده‌است که پيامبر اسلام به تمجيدي شکوهمند گفته است: اگر خرد گردن‌آويزي شود بر گلوي ماه، ايرانيان بدان دست مي‌يابند و از آن خود مي‌کنند. آيا شما خود را سزاوار آن مي‌دانيد که مشمول اين کلام پيامبر خويش باشيد؟

چرا جمهوري اسلامي شعار ما نيست؟

سعيد قاسمي نژاد

امروزه بسياري مجبورند سربازي خود را در سپاه بگذرانند ايا اين به معناي اعتقاد آنان به ايدئولوژي وعملکردسپاه است يا اجبارشان براي گرفتن کارت پايان خدمت؟

پيشگامي يا پيروي؟

 رامين كامران

. براي آدم سياسي جلو نيافتادن از مردم يعني احتراز از عرضهٌ فكر و طرح درست به آنها، يعني خالي كردن ميدان براي كساني چه ايراني و چه غيرايراني كه بي هيچ قيد سياسي و اخلاقي فقط در صدد تأمين منافع خويشند، يعني شانه خالي كردن از انجام وظيفه.

راه خروج از بحران: پذيرش حق حاکميت ملت!

همايون مهمنش

امروز بزرگترين خدمت به جنبش مردم، در کنار دفاع از حقوق و آزادي هاي آنان، تحليل از شرائط و ارائه راه حل هاي مشخص براي خروج از بحران است.

نهضت پرابهام

رامين كامران

 ابهام جنبش اخير مردم ايران دوام نخواهد كرد. مهمترين عاملي كه رفع اين ابهام را ناگزير ميسازد رفتار خود حكومت اسلامي است كه با تن زدن از قبول درخواست مردم راه بازگشت به سوي افسانهٌ انتخابات نيمه آزاد را بر آنها بسته است. پس ميماند ايستادن كه در حكم مرگ جنبش است يا حركت به جلو.

کمپين انتخابات آزاد : روايت آزادي خواها‌نه از جنبش سبز

 رضا سياوشي- اميرحسين گنج بخش

جنبش سبز بيان نوزائي ملت ايران ناميده شده است. اما نوزائي ملتي کهنسال امر ويژه اي است که نبايد آن را دست کم گرفت. منظور تکميل پروسه نيمه تمام «دولت-ملت» سازي و بازآفريني کشور کهن سال ايران در جهان نو، و بعنوان کشوري مدرن و پيشرفته با معيارهاي قرن 21 ام است

سخني با اقاي اکبر گنجي

محمد اميني

 نقد کساني مانند من، نه در بازخواني مدرن يا شبه مدرن متون مقدس ديني، که در اين است که چنين نوانديشي و نوپردازي در سپهر دين اسلام و يا مذهب شيعه از سپهر سياست و گفتمان دموکراسي جدا است.

قطعنامه همايش چهارم اتحاد جمهوري خواهان

جنبش سبز عليرغم سرکوب و کشتارها و جنايات صورت گرفته در زندان‏ها، به حيات خود ادامه داده است. حضور گسترده مردم در روز قدس نشان داد با وجود ضرباتي که بر اين جنبش وارد شده است، همچنان سرزنده است و به پديده‏اي مهم در صحنه سياسي کشور مبدل شده است.

موسوي؛ راهبر مدرن

مرتضي کاظميان

بي‌ترديد تاريخ سياسي معاصر ايران، نام ميرحسين موسوي را در کنار نام‌ کنشگراني اصول‌گرا، آزاده و آزادي‌خواه، و مردمي و ملي، چون زنده‌ياد دکتر محمد مصدق، حک و ثبت خواهد کرد؛ مردي که در سال 1388خورشيدي، تصويري قابل تامل و احترام برانگيز از يک «راهبر مدرن» و پيگير حقوق ملت ايران، ارائه کرد

حقوقدانان: صدور حکم اعدام در ايران سليقه اي است

نيکي محجوب

محمد مصطفايي وکيل کبري بابايي که به سنگسار محکوم شده است، در مورد اقداماتي که براي لغو اين حکم انجام داده مي گويد: "به دفتر آقاي لاريجاني نامه اي فرستادم و اميدوارم ايشان دستور لازم را صادر کنند".

جان و حقوق همه ما برابر است!

بابک داد

آيا حکومت جرأت مي کند معترضان را اعدام کند؟

با حمايت کامل از جان "محمدرضا علي زماني" و براي دفاع از حقوق انساني و شهرونديش، بايد بي هيچ لکنتي به ميدان بياييم و اعلام کنيم براي حقوق و جان او، ارزشي برابر با حقوق و جان تک تک معترضان و حق طلبان قائل هستيم و به جفا بر او رضايت نخواهيم داد.

جنبش سبز و اسطوره شرمندگي طبقه متوسط

نوشين احمدي خراساني

جنبش سبز به دليل آن که مطالبات مدني اش حول رابطه مستقيم بين شهروندان با دولت قرار دارد، در بلند مدت اين ضعف (يا پتانسيل) را دارد که با تزريق و شارژ کردن «هدف هاي» انقلابي به بدنه آن، به روش و منش دگرگون ساز و خشونت آميز کشيده شود.

انقلاب مجازي رامين كامران

ايدئولوژي اينترنت فردگرا و دمكرات و حتي بي سالار است ولي از نزديك كه نگاه كنيد مي¬بينيد كه اين فقط همان ايدئولوژي كار است نه حقيقتش. اين وسيله در عمل به هيچ¬وجه مروج توسعهٌ يكسرهٌ آزادي فردي نيست و در شبكهٌ وسيع اينترنت فرد بسيار تنهاتر و بي دفاع تر از آنيست كه تبليغ مي¬شود

نکاتي در باره راهبردها

حبيب پرزين

 اصلاح طلبان داخل حکومت موقعيت متزلزلي پيدا کرده‮اند، اما آنها بايد به هر قيمت، حتي با عقب نشيني موقتي در داخل سيستم باقي بمانند. شرايط امروز پايدار نمي‮ماند. نتايج سياستهاي مخرب داخلي و خارجي احمدي نژاد، دولت را با بحرانهاي جدي مواجه خواهد کرد.

تحليل شرايط کنوني جنبش و نيرو هاي متفاوت در آن

حشمت اله طبرزدي

شتاب مبارزات به ما اين فرصت را نخواهد داد تا مطابق فرضيات ذهني خودعمل کنيم. به بيان ديگر ،جامعه صبر نمي کند تا در چارچوبي اشکار شود که ما از پيش انديشيده يا فرض کرده ايم.

داريم احمد زيد آبادي را از دست مي دهيم ….!

نگرانم… براي روزنامه نگاران زنداني نگرانم و براي احمد زيد آبادي بسي نگرانيم بيشتر است … زيد آبادي را سالهاست مي شناسم و نگرانم که از دستمان برود

جُستاري در باره دين و کشورداري

 به بهانه دولتي شدن عيد فطر

 محمد اميني

 اينک پرخاش پرخروش مردم ايران در واکنش به دزدي در انتخابات که به راستي بهانه اي است در واکنش به سي سال تبعيض، دوگروه را که بهره بسياري از همين دولت ديني برده اند در برابر يک گزينش تاريخي قرار داده است.

جشن زوال استبداد ديني

عبدالکريم سروش

از بيداد اين نظام استبداد آئين برائت مي جويم و اگر روزي به سهو و خطا اعانتي به ظالمان کرده ام از تو پوزش و آمرزش مي طلبم.

آيا علي کهريزک داشت؟

حشمت اله طبرزدي

امروز کساني چون ميردامادي در زندان به سر مي برند که رهبران دانشجويان خط امام بودند. کساني چون حجاريان در زندانند که پايه گذار وزارت اطلاعات بودند. کساني چون بهزاد نبوي در زندانند که از وزيران با اعتبار دوران خميني و از معتمدين نظام بوده اند.کدام يک از اين ها را مي شود به دشمنان علي مقايسه کرد؟

به ياد دکتر عبدالله رمضانزاده

سيد هاشم هدايتي

شما رمضانزاده وديگر بزرگان اصلاح طلب را به انقلاب مخملي بيگانه ساز ، متهم مي کنيد در حالي که آنان خواهان اجراي قانون هستند و حتي يک نفر از آنان در تمام عممرشان يکبار هم آرزوي حذف اين نظام را نداشته بلکه مدافع سرسخت آن بوده اند.کجاي دنيا تلاش براي کسب کرسي رياست جمهوري و در دست گرفتن قوه مجريه به معناي انقلاب است.

گفتگو با دکتر حسين بشريه

 در مورد ويژگي‌هاي جنبش مردم ايران

 اما بايد تاكيد كرد كه مهمترين معنا در حوادث پس از انتخابات را بايد در بحران انسجام درونى حكومت اسلامى جستجو كرد. در ساختار حكومت اسلامى هميشه جناح بندى هاى مختلفى وجود داشته است اما حوادث پس از انتخابات نشان داد كه تضاد و اختلاف در ميان اين جناح ها به حدى رسيده كه با ريش سفيدى و ميانجى گرى حل شدنى نيستند.

جنبش سبز: اميدها و نگراني‌ها

دکتر محمد برقعي

 دولت برگزيده آقاي خامنه‌اي بسيار ضربه پذير و شکننده است؛ نه پايگاه مردمي وسيعي دارد و نه قادر به بسيج گسترده مردم از طريق باورهاي ديني‌شان است. با اين وجود مجبور است با چنين پايگاه متزلزل سياسي با موج عظيم مخالفان که نه تنها بخش عرفي جامعه را فرا گرفته، بلکه عمده شخصيت‌هاي معتبر مذهبي را نيز با خود همراه دارد روبرو شود و بتواند بخش اصلي کادرهاي انقلاب را که سي سال مملکت را اداره کرده‌اند، از صحنه سياست خارج کند.

فراز و فرود جنبش هاي معاصر ايران

 گفت وگوي دکتر ابراهيم يزدي

 با محمد حسن غفوري خبر نگاراعتماد

از ديدگاه من در حال حاضر، آن سه شرط لازم و نه کافي، براي تحقق دموکراسي در ايران بارزتر از سال هاي اول انقلاب است.

آيت الله خامنه اي مقصر «هتک آبروي نظام» است!

بابک داد

اينها تلاشهاي واپسين يک «حکومت پايان يافته» است. و کسي جز شخص آقاي خامنه اي، مقصر هتک آبروي نظامي نيست که ادعاي جانشيني و نيابت امام زمان را داشت اما اکنون نزد ملتهاي جهان، بي حيثيت شده است.

تمرين بردباري!

سيد هاشم هدايتي

آنچه از نوک قلم نگارنده اين سطور جاري مي شود ، نه از سر موعظه است ، که واعظ نيست و نه از سر بيان احکام است، که نه مفتي است و نه مجتهد ، آنچه مي گويد فقط يک تجربه شخصي است

جزييات ”راه سبز اميد“

 در گفت‌وگو با عليرضا بهشت:

ديده بان جامعه خواهيم بود

حكومت‌ها در غياب هرگونه ديده‌باني كار خودشان را انجام مي‌دهند و از سوي ديگر دستگاه‌هاي نظارتي درون نظام هم در برخي زمينه‌ها مي‌توانند اثرگذار باشند و در برخي زمينه‌هاي ديگر هم اثرگذاري‌شان اثرگذاري كم مي‌شود.

راهکارها، بايدها و نبايدها که در ادامه‌ي اين جنبش بايد در نظر گرفت

 نظرخواهي از: حسن اسدي زيدآبادي؛ هادي خرسندي؛ رامين احمدي؛ نوشابه اميري؛ محسن مخملباف؛ نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي (‌نام محفوظ)؛ مرتضي سميار؛ حشمتالله طبرزدي؛ محسن سازگارا؛ سيمين بهبهان؛ مرتضي اصلاحچي؛ مجيد محمدي؛ اجلال قوامي؛ مهدي عربشاهي

طرح استيضاح يا عزل رهبري

حشمت الله تبرزدي

البته من معتقدم که اين جناح نظامي-امنيتي حاکم بر ايران اجازه ي چنين اقدام قانوني به مجلس خبرگان را نخواهد داد و در نهايت بايد از طريق خيابان مردم به خواسته هاي خود برسند.ولي سران نظام دريافته اند که سرنوشت حکومت با يک فرد گره خورده که بايد يکي از ان ها فدا شود که من گمان مي کنم نظام فداي فرد خواهد شد.

نا گفته ها

شوراي نويسندگان تارنماي خبري جبهه ملي ايران

اميدواريم تمامي آزاديخواهاني که در اين برهه در بند استبداديان گرفتار آمده اند به آغوش ملت ايران باز گشته و پدران و مادران داغدار نيز ثمره خون فرزندان را با آزادي همه فرزندان ايران زمين ببينند.

هاشمي چه بايد بکند؟

حشمت اله طبرزدي

به نظر من اگر هاشمي که اينک در بين روحانيون و مردم از جايگاه بسيار خوبي برخوردار شده است نتواند اين کار مهم و البته بسيار سخت اما تاريخي را انجام بدهد ،بايد در انتظار شرايط بسيار سخت تري براي همگان بود.

آيندۀ نظام اسلامي در ايران

 ناصر اعتمادي

به گمان داريوش همايون و حسن شريعتمداري تلاش نيروهاي امنيتي و نظامي ايران براي دست بالا پيدا کردن در قدرت محکوم به شکست است.

چرا جناح‌اصلاح‌طلب بايد زنده بماند؟ ضرورت حفظ اصلاح‌طلبان قانون‌گرا در صحنه سياست

محمدحسن حائري شيرازي

وجود آلترناتيو يا بديل و جايگزين جناح حاكم از ضرورت‌هاي حفظ حق انتخاب شهروندان است. در واقع، تنگ شدن دايره بديل قانوني مساوي است با گسترش اپوزيسيون غير قانوني

حق شهروندي « من» و اين رنگين کمان « سبز»

 فرهنگ قاسمي

سبز تنها، نفي رنگ هاي ديگر است. سبز تنها « وحدت کلمه» خميني است. سبز تنها نفي واقعيت ها ي موجود در جامعه شهروندي است.

103 سال پس از مشروطه، هنوز عدالتخانه مي خواهيم

 جنبش مشروطه و جنبش سبز

 ماشاالله آجوداني

اما حالا سه سال پس از يک قرني شدن مشروطه، به نظر مي رسد که بار ديگر خواست هاي مشروطه خواهان به خواست عمومي بدل شده و در مقابل چشم جهانيان قرار گرفته است.

شيري در قفس

 مسعود بهنود

مصدق در احمدآباد بود و نسلي شيفتگي خود را به او، به نسل بعدي واگذار مي‌کرد. همين بودنش انگار اميدي بود که ظلم همه‌گير نمي‌شود، که مردم طاقت از دست نمي‌دهند تا رشته امور بگسلند و در خيال آباد شدن به خرابي‌شان گذر افتد.

طلوع مجدد جامعه ، افول مسلم نظام

علي صارمي

سيد ظهور نبوي چاشمي

ميثاق يزدان نژاد

آيا نا معادله دولت ـ ملت در ايران به نفع ملت در حال تغيير است؟ مهم اين است که مناسبات ظالمانه ي موجود از بين برود و نظم نوين و دموکراتيک حاکم شود . نه اينکه افراد و اشخاص و جرياناتي از بين بروند و عده اي ديگر جايگزين شوند

دفاع از نظام اسلامي به هر وسيله؟!!

محمد مطهري

برخي رفتارها مخصوصا با بازداشت شدگان وقايع اخير و خانواده هايشان گواهي مي‌دهد که گروهي پرنفوذ ـ که حفظ آبرويشان تضمين شده است ـ براي اينکه به خيال خودشان چشم فتنه را در بياورند مجاز به هر نوع ظلمي هستند حتي اگر چيزي از آبروي انقلاب و امام باقي نگذارند.

تجربه‌ي جبهه‌ي ملي پيش روي جنبش سبز گفتاري از دکتر پيمان

هدف کنوني حرکت سبز ايجاد انقلاب و تغيير نظام سياسي کشور نيست و به نهضت ملي کردن نفت نزديکتر است زيرا، هدف اصلي نهضت ملي احياي آرمان‌‌ها و ارزش‌‌هاي انقلاب مشروطيت و اجراي اصول مربوط به حاکميت ملي در قانون اساسي بود

سي تير؛ فرياد يک ملت

قيام ۳۰ تير اين دستاورد مهم تاريخي را براي ملت ايران به همراه داشت که اگر رهبري با ويژگي و مقبوليت مردمي در صحنه حاضر شود و استوار و پايدار از منافع ملي و حقوق حقه مردم با حسن نيت دفاع کند بي گمان با پشتيباني وسيع توده اي همراه خواهد بود

خسرو صادقي بروجني

امروز سبز، فردا رنگين کمان!

در اين مرحله، وظيفه دموکراسي‌خواهان ايجاد يک رابطه حمايتي مشروط از موسوي است. مادامي که او (و کروبي) به اين جنبش پشت نکرده‌اند مي‌بايد، در حدود برنامه انتخاباتي‌شان و قول و قرارهايي که به مردم داده (اند)، ايستادگي آن‌ها و تسهيل‌گذار از اين مرحله به مرحله پس از احمدي‌نژاد (با تمامي تبعات آن براي نظام) را خواستار شد ...

مهرداد مشايخي

جنبش آزاديخواهي، از ريزوارگي تا تقدير گرايي

من بعيد مي دانم اين جنبش به جز رفراندوم ازاد زير نظر سازمان هاي بين المللي براي تعيين نظام سياسي اينده، راهکار ديگري داشته باشد.زيرا در چارچوب وضع موجود راهکار هاي خاتمي و رفسنجاني نه عملي است و نه گره گشا

حشمت اله طبرزدي

بحران در حقانيت جمهوري اسلامي ؟

روز ٢٢ خرداد ملت ايران با راه پيمايي خود در تهران و شهرستان ها حقانيت حکومت جمهوري اسلامي و رهبري خامنه اي را متزلزل ساخت و حکومت اسلامي را در داخل و خارج با بحران حقانيت دست به گريبان کرد...

حسن بهگر

متن سخنراني مهدي خانبابا تهراني

در مراسم يادبود بيستمين سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو در برابر پارلمان اروپا(بروکسل)-‫ ۱۳ ژوئيه ۲۰۰۹ برابر با ۲۲ تيرماه ۱۳۸۸

تاكتيك انقلابي و استراتژي رفرميستي!

 نوشتهٌ رامين كامران

متزلزل شدن حكومت اسلامي، چه با اعتراض به انتخابات قلابي اش انجام بپذيرد و چه به هر دليل و بهانهٌ ديگر، نمي¬تواند منطقي جز منطق فروريختن اين نظام را تعقيب کند. نه به اين دليل كه بنده و شما چنين تصميمي گرفته ايم، به اين دليل كه خود اين پديده اصلاح پذير نيست كه نيست.

18 تير بود!

علي معظمي

گروه‌هاي بزرگي از مسلمانان هستند كه در عين اعتقاد قوي به اسلام، استبداد را به هر نام و هر رنگي برنمي‌تابند و موثر بودن راي‌شان را مي‌خواهند و زندگي محترمانه در كنار ديگران را.

گفت و گو با دکتر حبيب‌الله پيمان

پيرامون وقايع پس از انتخابات «اين خيزش با سرکوب مهارشدني نيست»

مليحه محمدي

 به لحاظ گوهر، دو بار ديگر شاهد چنين خيزشي بوده‌ام؛ يک بار در نهضت ملي شدن صنعت نفت در زمان دکتر مصدق که من نوجوان و محصل دبيرستان بودم، بار دوم هم در انقلاب ۵۷.

گناه سعيد حجاريان: انديشيدن

مسعود بهنود

و شبکوران پند نمي گيرند که اگر مي خواهند زندگي را خفاشي در عمق تاريکي بگذرانند بايد آفتاب را تعطيل کنند و انديشه را معطل دارند. کشتن سعيد هم چاره شان نيست او تا همين جا هزاران جوانه داده است. و گناهش همين است.

به استقبال "جبهه ي سبز اميد"

عيسي سحرخيز

"جبهه ي سياه کودتا" تا به خود بجنبد، از زمان تائيد "انتصابات ۲۲ خرداد ٨٨" توسط شوراي نگهبان، سه گلوله ي توپ سنگين از جانب سران اصلاحات در غالب بيانيه هاي سياسي به خيمه و خرگاه اردوگاهش فرود آمده است و ده ها گلوله ي خمپاره از نوع بيانيه آيت الله طاهري.

ابطال انتخابات يا برقراري حاکميت ملت ؟

حسن بهگر

. ملت ايران پس ازدوم خرداد، 18 تير و 22 خرداد نشان داد ايران فردا ايراني خواهد بود که پرونده ي حکومت اسلامي را يکسره مختومه اعلام کند.

يادداشتي براي نسل هاي آينده

  انتظار چنين حرکت مذبوحانه‌اي براي کتمان حقيقت در برابر اين جنايت بي‌رحمانه از طرف دولتي مي‌رفت که بنيادش بر دروغ و ظلم است. در اين مصاحبه پيش‌بيني کردم که گفته‌هاي مرا کتمان مي کنند. که اتهامات بسياري را متوجه من خواهند کرد. اين دولت، به جاي آنکه بکوشد قاتلان اصلي اين دختر معصوم و ده‌ها قرباني ديگر را پيدا کند و مسئوليت بي‌کفايتي خود را بپذيرد، سعي دارد هر فرد، کشور يا نهاد ديگري را که هيچ خطايي مرتکب نشده، مقصر بشمارد.

جنبش سبز سحرآميز!

فرزانه عظيمي

حرکت مدني و مسالمت آميز مردم ايران، مقاومت و همبستگي ايرانيان در ايران و سراسر جهان، براي سردادن نداي آزادي و احقاق حقوق خود، چهره اي جديد و ناشناخته از مردم ايران را براي جهانيان به تصوير کشيد و همبستگي و پشتيباني جهاني را از اين جنبش به ارمغان آورد و پرچم سبز را به نشانه جهاني چهره اين جنبش تبديل کرد.

تنها راه، ابطال انتخابات، برگزاري انتخاباتي با نظارت نهادهاي معتبر ملي و بين المللي است!

مسعود فتحي

 تنها راه برون رفت از بحران کنوني، ابطال انتخابات، برکناري و محاکمه آمران و عاملان دستبرد به راي مردم، بازگرداندن نظاميان به پادگان ها، آزادي تمامي بازداشت شدگان، تشکيل هياتي بيطرف براي بررسي اقدامات کودتاگران و معرفي آن ها به دادگاه هاي صالحه، برگزاري انتخاباتي آزاد زير نظر نهادهاي معتبر ملي و با حضور ناظران بين المللي است.

مغايرت و تناقض در آمار تفکيکي بيش از 200 حوزه راي گيري

تابناک

پس از درخواستهاي مکرر يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري براي ارائه آمارهاي تفکيک از سوي وزارت کشور،پس از گذشت ده روز در نهايت آمار يادشده طي دو روز اخير و البته به صورت ناقص منتشر شد.

تشکيل شوراي حکميت براي پايان مناقشات

 گفت‌وگو با عماد افروغ

عماد افروغ از جمله روشنفکراني است که نسبت به آنچه مي‌گذرد انتقاد دارد. او به بهره نگرفتن از قابليت‌هايي که وجود دارد و مورد استفاده قرار نمي‌گيرد اشاره مي‌کند و تأکيد مي‌کند که بايد صداوسيما را وادار کرد تا نگاه منصفانه‌تر و متعادل‌تري داشته باشد، او مي‌گويد در حوادث اخير رسانه ملي به جاي آنکه از افرادي دعوت کند که آب بر آتش بريزند، با کساني مصاحبه مي‌کند که آتش را بيشتر مي‌کنند.

آقاي موسوي، چرا با مشارکت کليه نيروهاي دموکراسي خواه به تاسيس يک جبهه ملي فراگير اقدام نميکنيد؟

هادي زماني

 کليه شرايط براي عقب نشاندن وشکست استبداد ديني و پيروزي مردم فراهم است، به جز وجود يک تشکيلات کارآمد که بتواند مبارزه مردم را به نحوي موثر سازماندهي و رهبري کند. رفع اين کاستي اکنون بيش از هميشه حياتي و عاجل است.

کودتاگران چه مي‌خواهند؟

مزدک بامدادان

بيست و دوم خرداد را بايد روز بنيانگزاري "خلافت شيعي حجتيه" بشمار آورد و از همين رو است که بايد در برابر لايه هاي ژرفتر اين کودتا هشيارانه تر واکنش نشان داد، چرا که شکست مردم به خيابان آمده نه تنها زخم سهمگيني بر تن نازک جنبش آزاديخواهي ايران خواهد زد، که ميهنمان را براي هميشه به ژرفناي تاريخ بازپس خواهد فرستاد

هزينه و ريسک اعتصاب عمومي

مصاحبه (صداي آلمان) با سعيد مدني

 مهيندخت مصباح

 بهنام باوندپور

نکته مهم اين است که اساسا اعتصاب، نيازمند سازمان مدني بسيار تواناست و بايد پشت سر خود پشتيباني اطلاعاتي، مالي، تدارکاتي و تشکيلاتي داشته باشد. حرکتي که طي انتخابات شکل گرفته و آقاي موسوي دارد آن را هدايت مي‌کند، عمر کوتاهي دارد و از چنين سازماني برخوردار نيست

چه نبايد کرد؟

ابراهيم نبوي

 برنامه صبح، اعتصاب سراسري: براي سازندگي کشور سر کار نرويد

برنامه عصر، حضور خياباني: به خانه هاي تان برنگرديد

برنامه شب، مرگ بر ديکتاتور و الله اکبر

ولايت مطلقه‌‌ي فقيه در برابر حق حاکميت ملت ايران

ناصر رحيم‌خاني

گفت و گوي ناصر رحيم‌‌خاني با راديو پيام آزادي (سويس)

 در نظام‌هاي اقتدارگرا، در نظام‌هاي تماميت‌خواه، کساني که با آموزه‌ها و با انديشه‌هاي سياسي‌ي دستگاه رهبري‌ي آن نظام اقتدارگرا آموخته بشوند و به آن‌ها باور داشته باشند روزي ناگزير قرباني همان آموزه‌ها خواهند شد.

تهديد حکومت مانع از اعتراض مردم نشد

سعيد محمود زاده

در ديگر شهرهاي ايران نيز از جمله سنندج، اصفهان، شيراز، مشهد، اراک، شهرکرد، اهواز، تبريز، رشت، ساري، همدان و غيره نيز راهپيمايي مردم صورتي مشابه داشت وبه درگيريهاي مانند تهران انجاميد.

چشم انداز دموکراسي و انتخابات آزاد در ايران(١)

چشم انداز دموکراسي و انتخابات آزاد در ايران(٢)

عوامل تعيين کننده در گذار دموکراتيک در پايين‏(٣)

علي‌اصغر سليمي

هيئت تحريريه سايت: اين نوشته بسيار خواندني (در سه بخش) براي اولين بار در تيرماه ١٣٨٦ منتشر شد.ولي با اين وجود از روزآمد بودن آن، بويژه با توجه به اوضاع ايران در آستانه انتخابات پيش رو، هنوز کاسته نشده است.

نامه اي سرگشاده به آقاي خامنه اي و هم پيمانان ايشان

محمد اميني، احمد تقوايي، پرويز شوکت

به شما و ديگر مسئولين جمهوري اسلامي يادآور مي شويم که به هنگام صدور دستور سرکوب خونريزانه جنبش مسالمت آميز مردم، واکنش جامعه جهاني را با ژنرال پينوشه و خودکامگان برمه به ياد بياوريد و بدانيد که جهان دربرابر رفتار شما سکوت نخواهد کرد. رفتار شما را نه فراموش خواهند کرد و نه خواهند بخشيد!

مشروعيت بر باد رفته 

محسن کديور

آنچه از رئيس جمهور تحميلي و تقلب و تزوير در انتخابات يا حتي توهم آن در افکار عمومي اسف بارتر است، استحاله "جمهوري اسلامي" به "حکومت اسلامي" يا همان حکومت مشروعه پيش گفته است. فرق جمهوري اسلامي با حکومت اسلامي دقيقا در نقش رأي و انتخاب مردم است.

پاسخ آيت الله اسدالله بيات زنجاني به نامه ميرحيسن موسوي

کساني که به شما رأي داده‌اند، در پي آن بوده‌اند که متقابلاً سوگند شما را در برابر خود و خداي خود بشنوند که از حقوق قانوني آنان پاسداري خواهيد کرد و قانون کشورشان را حرمت خواهيد گذاشت.

انتخابات 22 خرداد، جنبش مردمي و آغاز فرايند همبستگي ملي

علي اصغر سليمي

باور روشن و کار مسئولانه يکايک ما، همصدايي و هم انديشي، همدلي و همبختي، همگامي و هماهنگي و سرانجام خيزش و رستاخيز همبسته ايرانيان کليد گشايش اين دشواريها، ترديدها و ناکامي هاست. ايرانيان با همبستگي ملي خود در اين نبرد تاريخي عليه جهل و خرافه قرون وسطائي حاکمان شيعي – اسلامي سرانجام نوزاد دموکراسي را شاداب و نيرومند به زندگي و حيات و بقا خواهند رساند.

از نمايش انتخابات درس آموختم

حشمت اله طبرزدي

من خود در اين چند روز از سوي بسياري از ازاديخواهان مخالف استبداد و مخالف جمهوري اسلامي زير فشار بودم تا با اعلام شرکت در انتخابات به نفع ميرحسين يا کروبي از انتخاب مجدد احمدي نژاد جلو گيري شود. اما به تعبير سيمين بهبهاني هرچه فکر کردم نتوانستم خودم راضي به شرکت در اين نمايش کنم.

انتخاب حق توست

 احمد باطبي

آقاي احمدي نژاد بيراه هم نميگويد وقتي حرف از مافيا ميزند . اين مافيا هماني است که امروز تو را وادار کرده که شال سبز بپوشي و براي مهندس موسوي و ديگران تبليغ کني .

بربريت يا مدنيت ؛ «بزنگاه اينجاست»

 سعيد حجاريان

در شرايط كنوني ايران و در آستانه انتخابات آتي ترجيح مي‌دهم بگويم كه دو راه در مقابل مردم ايران وجود دارد: «بربريت يا مدنيت».

مشروطه دوم

محمد اميني

ايران در گيرودار يک رستاخيز بزرگ سياسي و اجتماعي است. رستاخيزي که کارزار انتخابات رياست جمهوري، تنها گوشه اي از آن است. همه آرايش هاي سياسي سي ساله گذشته در حال فروپاشي اند و آرايش هاي نويني در زايش اند.

جنبش‌هاي اجتماعي شرکت در انتخابات را برگزيده‌اند!

شهرام فرزانه‌فر

انتخابات جمعه‌ي پيش‌رو نه تنها مشارکت نيروهاي تحول‌طلب در داخل و خارج از ايران که در واقع نشان‌دهنده‌ي ميزان عزم و باور ما به تغيير و حرکت مسالمت‌آميز به سمت کسب حقوق برابر و عادلانه و ميزان اعتقاد ما به جنبش‌هاي مردمي است.

همبستگي ملي و انتخابات دوره دهم

علي اصغر سليمي

همبستگي ملي تنها در نتيجه روندهاي همبسته عاطفي، رواني، اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و ساختاري و با آمادگي براي گذشت، تغيير، خودآفريني و همياري، زدايش تعصبها، نقصانها و کاستيهاي خود جهت رهائي ميهن امکان پذير است.

انتخابات رياست جمهوري در ايران

فرشيد ياسائي

کارنامه ... چهار سال مديريت دولت نهم به رياست آقاي احمدي نژاد، حتي بسياري از کنشگران سياسي را مجبورکرده است که در اتخاذ موضع سياسي خود تجديدنظر کنند و در انتخابات آتي، به نفع يکي از نامزدهاي مخالف وي فعال شوند.

پشت صحنه انتخابات!

مصطفي مدني

امروز اما صحنه بسيار تغيير کرده است. آن دوم خرداد و اين احمدي نژاد، ابزار دسترسي به تجربه را تکميل کرده اند. نه دوم خرداد بدون احمدي نژاد به چنين سرعتي بازسازي مي شد و نه احمدي نژاد بدون دوم خرداد تا اين اندازه تحمل ناپذير مي گشت.

شرايط ناگوار و غير دموکراتيک

 گفت و گو با بابک احمدي خرابات (شايا شهوق)

 شرايط شرايط آرماني و مطلوب فراهم نمي‌آيند اگر شهروندان به‌دليل يأس و نااميدي يا بي‌اعتمادي (که دلايلي موجه هم براي پيدايش آن‌ها وجود دارد) خود را از صحنه مبارزات سياسي و استفاده از حتي حداقل امکانات کنار بکشند.

درنگي در انتخابات سالم و ويژگيهاي آن(حزب ملت ايران)

هم ميهنان ! مشارکت در هر گزينشي بدون برطرف کردن شرايط زير جز صحنه آرايي براي به قدرت رسيدن شخصي ديگر از حلقه 100 نفري کاربدستان فعلي که عموماً مسئوليت کشاندن کشور به بن بست کنوني را عهده دارند ، نخواهد بود .

فاجعه در پارس جنوبي

سيد غلامحسين حسن تاش

دولت نهم پرونده سنگيني از اشتباهات و تخلفات دارد كه بسياري از آنها استخراج و شناسايي شده و براي اهل فن شناخته شده است اما شايد وزن آنچه كه اين دولت در حوزه مشترك پارس‌جنوبي كرده است و ظلمي كه در آنجا به ملت ايران روا داشته شده است با هيچ‌يك از ديگر تخلفات و اشتباهات و حتي با مجموعه آنها قابل قياس نباشد. براي درك بهتر اين مهم ابتدا بايد پارس‌جنوبي را شناخت.

مردم، در راي گيري شرکت کنيد!

حميد صدر

موافقين تحريم فراموش ميکنند که فقط در انتخابات است که مردم حتي به اين صورت ناقص و محدود، به حضور و وجود خود بعنوان حاکمان اصلي کشور (سو ورن) پي مي برند. حتي از اين هم بيشتر. اگر مردم در يک انتخابات نيز اعلام حضورنکنند، آنهائي که بر مسند قدرت نشسته اند چگونه خواهند فهميد که در مقابل اراده مردم چاره اي جز تمکين ندارند؟

مافيوكراسي و انتخابات استصوابي

فرهنگ قاسمي

آيا اين آقايان اعلام كرده‌اند كه ولايت فقيه و اصول محدود كننده موجود در قانون اساسي را قبول ندارند و اجراء نخواهند كرد؟ آيا حاضرند تكليف خود را با شخص و نهاد ولايت فقيه روشن كنند و از اوامر او سرپيچي نمايند؟

شرايط انتخابات تا اين لحظه

 احمد زيدآبادي

به گمان من، كمك به راهيابي آقاي كروبي به دور دوم انتخابات يعني كمك به عقلايي شدن شرايط و متعهد كردن هر دو كانديدا به ارائه برنامه ها و استراتژي روشن، از اين رو، دوستاني كه از بيم آقاي احمدي نژاد بر اين كوره هيجان حمايت بي قيد و شرط از آقاي موسوي مي‌دمند، فردا روزي ممكن است پشيمان شوند.

جايگاه زنان و اقليت هاي مذهبي در قانون انتخابات نظام ولائي

 دکتر محمد ملکي

علت اصلي اينکه اين چهار نفر از ميان ۴۷۵ نفر انتخاب شده اند اين است که آنها وابسته به قبيله اي هستند که ٣۰ سال کشور را به اين وضع انداخته. قبيله خوديها که تنها اطاعت امر ميکنند و در فکر حفظ نظام هستند.

نويد رفع تبعيض در تِرمه سبز مذهبي

محمد اميني

  ايران، در گرماگرم مشروطه دوم است. نه شال سبز بر گردن هواداران و نه کوشش در پاسداري از حکومت ديني و بازگشت به ساختارها و ارزش هاي آغازين انقلاب اسلامي، راه را بر رستاخيز شهروندي که اينک آغاز شده، نخواهند بست.

نگاهي به رفتارهاي انتخاباتي در دوره جديد

 علي‌اصغر سليمي

اکتفا کردن برخي طرفداران جنبش انتخابات آزاد به نگاه مطالبه محور و در سقف جنبش مطالبه محوري يعني برنامه نيروهاي دسته سوم ماندن، در جريان حرکت راي دادن به يکي از دو کانديدي که از تيغ سانسور ولي فقيه گذشته‌اند، اثرات زيانباري براي نيروهاي پيگير دموکراسي در آينده خواهد داشت. حاصل اين اقدامات پاشاندن تخم ترديد و پراکندگي در ميان روشنگران و توده‌هاي خاموش و دوري آنان از يکديگر خواهد شد.

همبستگي براي دمکراسي و حقوق بشر درايران

  دکتر حسين باقر زاده

 مي‌توان اميدوار بود كه حركت اخير كه در داخل كشور شكل گرفته است، با بري‌ بودن از اين نقطه ضعف، قوام و ثبات بيشتري داشته باشد و بتواند در جذب ساير نيروهاي فعال در عالم سياست و مدنيت و حقوق بشر موفق گردد. البته بهتر اين مي‌بود - و هست - كه دست اندركاران با دقت بيشتري شالوده اين بنا را بريزند و از ابتدا مشخص مي‌‌كردند كه چه ساختاري را بنا مي‌دهند و از مخاطبان خود چه انتظاري دارند.

من و انتخابات

 مهرانگيز کار

 البته که راي مي دهم. ممکن است همين درجه از تحول تحمل نشود. ممکن است همين درجه از نوآوري در شيوه هاي رقابتي تحمل نشود و دستور تعطيل بازي گرمي که ويژگيهاي ابتدائي دموکراسي به آن راه يافته صادر بشود.

تاثير نتيجه انتخابات بر فعاليت‌هاي اجتماعي

شايا شهوق(عصرنو)

خلاصه مي‌توان گفت که اگر شرايط سخت به همسويي افراد و جنبش‌ها کمک رسان بود، اما براي بالندگي جنبش و پشبرد اهداف و بدست آوردن مطالبات به فضاي تنفسي بيشتري احتياج است.

نگاهي به عملکرد چهارساله دولت مهرورزي

 در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم

مجيد اينانلو – قبرس

خطر گرايش گسترده تر جوانان به اعتياد بر جامعه سايه افکنده است و با حضور دوباره اين دولت ضدملي بيم آن ميرود که کشور به آنچنان وضع تباهي دچار شود که برون رفت از اين وضعيت و نجات کشور غيرممکن گردد.

گفتگو با مجيد تولايي، سردبير نشريه توقيف شده "نامه"

درباره رويکرد و آرايش جديد نيروهاي سياسي در ايران

 آنچه که در اوضاع سياسي امروز ايران مي تواند تعريف درستي تري باشد، مفهوم «تحول خواهي» راديکال است. اين که چنين تحول خواهي از چه مسير سياسي مي تواند عبور کند، بحث جداگانه اي است. اما ترم اصلاح طلب و يا رفرميست ديگر گوياي واقعيت گرايش هاي فعال موجود در ايران نيست.

اصلاح طلبي بر اساس معيار يا احتمال ؟!

 فخرالدين حيدريان

بديهي است كه کسب پيروزي و راي بيشتر اولويت هرجريان سياسي است که قائل به تغييروضع موجود از طريق انتخابات است اما در جايي كه تمايز سياسي و مشي فكري مبناي تقسيم بندي براي جامعه باشد ، غرق شدن در اين گونه اولويت بندي يعني پشت پا زدن به باور جامعه.

بيانيه‌ي اعتراضي شماري از فعّالان اجتماعي و فرهنگي کشور

 به تلاشِ ستاد انتخاباتي شيخ مهدي کرّوبي

 در ايجاد اختلاف ميان اقوام ايراني

اقليت‌ها؛ مسئله امنيتي يا حقوق بشري؟

عمادالدين باقي

آنچه که اکنون نامزدهاي انتخاباتي و به ويژه مهدي کروبي درباره حقوق اقوام تعهد کرده‌اند.گامي است در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران و ارتقاي همگرايي و امنيت ملي.

انتخابات و جبهه ملي

 ايران سام قندچي

متأسفانه بحث کاذبي ميان دوستاني که خود را منتسب به جبهه ملي در آمريکا ميدانند به راه افتاده است که موضوع اختلافات جبهه ملي در داخل ايران بر سر انتخابات را مخدوش کرده است و باعث دادن نسبت هاي نابجا به افراد حقيقي در جبهه ملي شده است، که در پايان به همه هواداران و دوستداران جبهه ملي ايران لطمه ميزند.

آزادي زنداني سياسي و مشکل «هويت طلبي» در ايران

 م.سحر

هويت خواهي و نگراني براي حفظ هويت ، در ايران تنها در روزگاراني به جد مطرح مي شده است که بيگانگان پشت دروازهء ايران و درحال فرو ريختن ديوارهاي ملي اين کشور بوده اند

پايگاه اجتماعي سر نوشت ساز در انتخابات

عبدالله مومني

 در انتخابت دوره دهم اصلاح طلبان بدون جلب پايگاه اجتماعي نوگرايان و ناراضيان به احتمال زياد بازنده خواهند بود. احمدي نژاد از آراي تقريبي 10ميليون نفري سنت گرايان بر خوردار است. بدنه خاموش جامعه و طيف هاي منتقد ونا اميدان از تغيير هرچه کمتر در انتخابات شرکت کنند به سود موقعيت حاکم و مخالفان تغيير است.

بيانيه جماعت دعوت و اصلاح ايران

 در خصوص دهمين انتخابات رياست جمهوري

- پاسداشت و رعايت حقوق شهروندي و تضمين آزادي‌هاي فردي و عمومي، همواره از دغدغه‌هاي اصيل ملت ايران بوده، قانون اساسي نيز در اصول نوزدهم تا چهل‌و‌يكم و نيز بندهاي ششم تا نهم اصل سوم بر مصاديق مهمي از اين خواست عمومي ملت تأكيد مي‌نمايد.

انتخابات و اقوام ايراني!

دكتر سيد هاشم هدايتي

 آشتي ملي وصلح طلبي –درساليان اول انقلاب نا امني ها وبحران هاي مناطق مرزي باعث آواره شدن جماعت قابل توجهي از هم ميهنان شده است كه پس از گذشت سي سال اكنون غالب آنان از رويكرد خشونت ونظامي گري روي برگردانده اند انتظار اينكه دولت با يك عفو عمومي اجازه دهد به وطن برگردند يك خواست قابل درك خواهد بود.

بيانيه مهدي کروبي

 در مورد حقوق اقوام و اقليت‌هاي مذهبي

 ايران متعلق به همه ايرانيان و کشوري کثير‌الاقوام است و در حقيقت اقليت‌هاي قومي و مذهبي اکثريت ملت ايران را تشکيل مي‌دهند. محدود کردن ايران به گروه يا جناح خاص و يا بخشي از جامعه و عدم توجه به حقوق ديگر اقوام و مذاهب ضمن اجحاف به آنها بزرگترين ظلم و تهديد براي اتحاد و همبستگي ملي است.

بيانيه مهندس موسوي

 پس از ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري

آمده‌ام تا ساختار آسيب‌خورده اداره کشور را از طريق احياي دستگاه برنامه‌ريزي و مديريت، استقرار شوراهاي مهمي که نماد خرد جمعي مردم ما بوده‌اند و تعطيل شدند، ترميم کنم.

"بيانيه جبهه ملي ايران در اروپا به مناسبت ۲۴ آوريل" و واکنش خشم آلود معترضين

دکتر ژ. کوچاريان

 اين گونه افراد ديدگاه هاي کليشه اي دارند. با خود شيفتگي تمام، نسبت به تمدن هاي کهن منطقه، اعم از يونانيان، ارامنه و ايرانيان خصومت و دشمني دارند. با اهداف پان ترکيستي و سوداي "وحدت" ترک زبانان به رهبري ترکيه، در تلاش الحاقگري اند، حتي اگر به قيمت به خاک و خون کشيدن منطقه باشد.

حقوق شهروندي

 در گفت و گو با نعمت احمدي

 امين علم الهدي

 بر اساس قانون اساسي دولت بايد اصول قانون اساسي را رعايت کند؛ اصولي که مي گويد تفتيش عقايد ممنوع است.

سرنوشت دمکراسي و انتخابات رياست جمهوري

احمد تقوايي

با نگاه به امار و ارقام انتخابات دوره نهم رياست جمهوري يک نکته به خودي خود روشن مي گردد که آقاي کروبي تنها کانديدايي است که قادر است در شهرهاي کوچک و روستاها به عنوان يک رقيب قدرتمند در برابر اقاي احمدي نژاد ظاهر شود.

دفاع از انقلاب اسلامي با دستاويزهاي ملي

رحيم شريفي 

مي‌گويند جرم بختيار اين بود كه نخست‌وزيري شاه را پذيرفت. اينكار را قبلاً خود مصدق هم كرده بود. شادروان دكتر صديقي بخاطر احترام به انقلاب مردم نبود كه نخست‌وزيري را نپذيرفت از اين جهت بود كه شاه پيشنهاد او براي ماندن در كشور را نپذيرفت.

نود و چهارمين سالگرد ۲۴ آوريل ژنوسيد ارامنه در امپراتوري عثماني و بازتاب آن در ايران

عباس گ. مقدم

  "کميته ايراني ۲۴ آوريل" به مناسبت نود و چهارمين سالگرد ژنوسيد* (نسل کشي) ارامنه در رژيم عثماني، با برگزاري نمايشگاه عکس و سخنراني با موضوع "ژنوسيد ارامنه در امپراتوري عثماني و بازتاب آن در ايران" در گالري ايزوتوپ در برلين، ياد قربانيان اولين نسل کشي قرن بيستم را گرامي داشت.

رژيم حقوقي-جغرافياي سياسي درياي خزر درصدي نيست

  پيروز مجتهدزاده

 گفتگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسکانيوز": مساله تعيين رژيم حقوقي درياي خزر يا هر دريا يا درياچه ديگري، مساله تعيين سهم درصدي براي ملل ساحلي نيست.

مانيفيست دانشجويان و دانش‌آموختگان ليبرال

پس از پنجاه سال غلبه گفتمان چپ بر سپهر سياسي ايران كه نتايجي خسارت‌بار و گاه جبران‌ناپذير نصيب ايران و ايرانيان كرد؛ ليبراليسم، آن ققنوس خوشخواني‏ست كه از زير خاكستر، از پس ويرانه‏هاي چپ‏زدگي رخ مي‏نمايد و از جان‏هاي مشتاق آزادي دلربايي مي‏كند. ليبراليسم بر سه اصل فرديت، عقل و آزادي استوار شده‌است.

سفر از ممالک محروسه به فدراليسم قومي

 محمد اميني

بخش نخست

اين روزها، بهره گيري از «ممالک محروسه ايران»، چه از سوي آن دسته از هواداران ايران فدرال که با انگيزه پايان دادن به نابرابري ها در ايران از راهکار فدراليستي و استان گرداني پشتيباني مي کنند، و چه از سوي کساني که در سوداهاي ديگري هستند و بهاي چنداني به يگانگي و ماندگاري ايران نمي دهند، سخت روان گشته است.

از ارتش مردمي انقلاب ايران تا سپاه پاسداران

 در ماه هاي اول پيروزي انقلاب که نگراني از احتمال کودتا در ارتش و ديگر ساختارهاي باقيمانده از دوره پهلوي وجود داشت، گروهي از جوانان انقلابي با حمايت آيت الله خميني در فکر تاسيس يک ارتش مردمي برآمدند تا هم از انقلاب تازه پيروز دفاع کند و هم در حوادث غير مترقبه همچون سيل و زلزله به کمک مردم بشتابد.

‫بازخواني انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶؛ يک واقعيت يا يک توطئه ؟

( بخش نخست )

حسين زربخش

“مصدق - نفت - مديريت و سياست”

محمود نکوروح

"بمناسبت ۲۹ اسفند روز ملي شدن نفت که گذشت، و نقد نا آگاهاني که از تاريخ ايران وآنچه شد کمتر خبر داشته، و يا مغرضيني که راديو و تلوزيون هم دارند، از دارودسته کاشاني و بقايي که امروز بخشي از قدرتند "عدالت محوراني!!" که برج‌هاشان سر بفلک کشيده، تا آکادميسين‌هايي که قدرت آنهارا آزاد گذارده تا فقط به قهرمان تاريخ معاصر ايران بتازند".

نفت نامهٌ موحّدي

يکي از مشکلاتي که در تاريخ نگاري و تحليل تاريخي دوران مصدق وجود دارد اين است که هنگام سنجش سياستهاي وي در درجهٌ اول به وجه نفتي آن و سياست خارجي توجه ميشود و بخش داخلي آن که اصلي بود و متوجه به تجديد حيات ميراث مشروطيت، در سايهٌ امري قرار ميگيرد که در نهايت وسيله اي بود براي رسيدن به هدف داخلي نهضت ملي.

رامين کامران

پيداي پنهان انتخابات

نهادهاي نظارتي و اجرايي در انتخابات، تمامي تلاش خود را در جهت پيروزي اقتدارگرايان معطوف خواهند نمود و اين نکته اي نيست که به راحتي بتوان از کنار آن گذشت و دو جمله اساسي ابتداي بند که توسط آقايان جنتي و محصولي ادا شده در تاييد اين مدعا کامل و مکفي است و نيازي به هيچ گونه تفسير و تحليل اضافي نخواهد داشت.

‎بابک زمانيان

بحران انتخابات در ايران

 محمد حسن صفورا

نتايج و عملکرد دوره چهار ساله دولت آقاي احمدي نژاد، بويژه در قياس با دوره آقاي خاتمي، براي کشور، مردم و حتي حاکميت ايران بطور غيرقابل باوري به فرآيندي ويرانگر با سرعتي غير قابل کنترل تبديل شده است.

هشياري ملي در برابر طرح تجزيه

 دکتر ميرمهرداد ميرسنجري

تحولات اخير در منطقه، تهاجم همه‌جانبه اسرائيل به مردم بي‌دفاع غزه، در حالي موقعيت منطقه را در خطر جدي گذارده که همزمان دسيسه‌هاي آمريکا و اسرائيل عليه تماميت ارضي ايران با جديت در حال اجراست.

تو از باستان يادگار مني …

 مزدک بامدادان

که تا نوروز هست، ايران پاي برجا است

 و تا ايران هست، آتش اميد فروزان است ...

فــرد هــاليدي

 جــايگاه انقلاب ايــران در تـاريخ بين المللــي

برگردان: م. ح. شوشتري

فــرد هاليدي معتقد است، تحولات و گذاري که در سال ۱۳۵۷ در ايران بوقوع پيوست داراي مختصات مشابهي با انقلاب فرانسه، روسيه، چين و کوبا بوده، ضمن اين که در نوع خود يگانه بوده و هنوز ظرفيت هاي تاريخي آن به پايان نرسيده است.

در خانه شيشه اي بنشينيم و مسئولانه سخن به کشف حقيقت بگوييم

نقد و تاملي بر برخي از سياست ها و عملکرد رهبري سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) در سال هاي سياه ۶۰ و ۶۱

دانش باقرپور

خط‌مشي پيشنهادي براي بهکرد‌ روابط آمريکا و ايران

 مقاله رسمي شوراي آمريکائيان و ايرانيان

خط‌مشي پيشنهادي به اوباما‌ براي بهکرد‌ روابط ايالات متحده و ايران

(The Whitepaper of the American Iranian Council - AIC)

سالگرد "ترور طلعت پاشا" يکي از جنايتکاران قرن بيستم

 (انگيزه اي براي رافائل لمکين که يک تنه به مقابله با نسل کشي برخواست)

عباس گ. مقدم

بمناسبت هشتاد و هشتمين سالگرد ۱۴ مارس

سلاح جديد ما را بخريد: در غزه امتحان خود را داده اند

 ژان تسيگلر

برگردان: محمد علي اصفهاني

دست آوردها و علل شکست مشروطيت

 هادي زماني

 انقلاب مشروطيت حاصل ائتلاف نيروهاي سنتي و نوگرا بود و به همين دليل نوعي دوگانگي در اهداف و نگرش، آنرا از درون تضعيف کرد. اهداف اصلي انقلاب مشروطه عبارت بودند از مبارزه با استبداد و تحديد قدرت مطلقه و خودکامه سلطنت و ايجاد يک حکومت مرکزي مقتدر و کارآ مد که بتواند تماميت ارضي و استقلال کشور را در برابر قدرت فزاينده غرب حفظ کرده و موجبات ترقي کشور را فراهم آورد.

اندر پايه گذاري حزب توده به دست ادارهء اطلاعاتِ ارتش شوروي

خسرو شاكري

 برخلاف آنچه معمولاً ادعا شده است، شكست حزب توده، و از جمله سازمان نظامي آن، حاصل كار حكومت نظامي مولود كودتاي سيا نبود، بلكه نتيجهء بحران آئيني و خط مشي بود كه گريبان كادرها و اعضاي حزب را در زمان مخالفت آن حزب با مصدق گرفته بود

گفت و گو با دلارام علي از فعالين کمپين يک ميليون امضا

 «کمپين به کسي برچسب نمي‌زند»

اختر قاسمي

کمپين اولين حرکت خواست محور زنان بود. قبل از کمپين، هشت مارس به خيابان مي‌آمديم و براي نابرابري اعتراض مي‌کرديم ولي هيچ‌وقت خواست مشخص که مدت طولاني روي آن فعاليت کنيم نداشتيم. کمپين اين فرصت را به ما داد که بتوانيم براي خواست مشخص دور هم جمع بشويم.

هشدار برژينسکي درباره تاثير گرفتن از اسرائيل در رابطه با ايران

زبگنيو برژينسکي، از مشاوران سابق امنيت ملي کاخ سفيد، درباره پيروي آمريکا از توصيه هاي اسرائيل درباره رويکرد جديد ايالات متحده به روابط با ايران هشدار داده است.

دينخويي چيست؟

 آرامش دوستدار

 دينخويي، چنانکه نامش نيز نشان مي‌دهد، در اصل از دين برمي‌آيد، و در منشأش به پارسايي به‌ معناي پرهيزکردن از انديشه‌ها و پرسش‌هاي «ناباب» براي جامعه‌ي‌ موروثي و ارزش‌هاي آن مي‌رسد.

آينده، چراغ راه گذشته؟!

صدرا اميرحسيني

هوراکشي براي انتخابات اخير آمريکا و نقش وتاثير دخالت مردم در تغيير آرايش قدرت در کاخ سفيد کافي است؛ انتخاباتي مهم تر از آن در ميهن خودمان در پيش است. اگر نمي‌خواهيم مسيح وار "کار قيصر را به قيصر" واگذاريم؛ صريح و شفاف به مردم اعلام کنيم که برنامه مان چيست؟ هيچ درجه از مخالفت با حکومت، ما را از کشف و اجراي وظايف مرحله‌اي مان در قبال سرنوشت ساز ترين تحولات سياسي و اجتماعي کشور مبرا نمي‌کند.

بيست و دو بهمن انقلاب بود يا ضد انقلاب؟

جعفر يگانه

ساليان دراز مرم ايران براي رهائي از قيد بندگي اشراف و ستم دست اندرکاران حکومتي مبارزه نمودند تا انقلاب مشروطه به ٍثمر رسيد هرچند مردم به تمامي خواسته هاي خود که عدالت و آزادي و در کل ، نظام مردمسالاري بود نرسيدند ولي نام رعيت بودن از رويشان برداشته شد و ملت ناميده شدند

عاقبت، از ما غُبار مانَد «گاست» و «هايزر» و «گوادلوپ»، آن «آلاچيقِ کنارِ دريا»

  همنشينِ بهار

در ملاقات با شاه، «هايزر» کوشيد او را به تفويض اختيارات فرماندهي‌اش به شاهپور بختيار ترغيب نمايد، ولي شاه به اين درخواست جواب روشني نداد. آيا بي‌رغبتي شاه از جمله به دليل نامه اي بود که هفتم شهريور سال ۵۶ بختيار به نوفل نوشاتو فرستاده و ضمن اشاره به رهبري آيت الله، از وي تقاضاي «هدايت و حمايت» کرده بود؟

عزت الله سحابي: براي من ايران بر مذهب اولويت دارد

نگارش يافته توسط محمد صادق زماني

 من برانداز نظام نيستم نه به دليل اينكه در نظام هيچ اشكالي نمي‌بينم بلكه به اين خاطر كه اندك فتوري در اقتدار حكومتي ايران باعث آشوب و بلوا از اطراف و اكناف مي‌شود. تنوع قومي موجود در ايران به گونه‌اي است كه نبود يك حكومت مركزي مقتدر باعث هرج و مرج در كشور مي‌شود. فروپاشي و يا تضعيف حكومت مركزي مساوي است با فروپاشي ايران و ما از اين منظر، شديداً مخالف تضعيف پايه‌هاي حكومت هستيم.

اين بانگ آزاديست

رامين کامران

ميدان سياست ميدان مبارزه ايست که هدفش از پس زدن رقيب شروع ميشود و ميتواند تا نابود ساختن دشمن برسد. هدف خميني چنانکه ذات نظام اسلامي و ايدئولوژي مذهبي آن ايجاب ميکرد، اين دومي بود و مثل بسياري ديگر از سياستهاي وي کوته بينانه و چنانکه بايد در نهايت محکوم به شکست.

آسيب رساني به حافظه ي تاريخي

 نگاهي به کتاب « آسيب شناسي يک شکست »، نوشته ي علي ميرفطروس

احمد افرادي 

اگرمنطق ِ نفس گير و حضور ِ قاطعِ ِ جباريت ، از وقايع نگاران و مورخين ديروز دلالان مظلمه اي مي ساخت ، تا تاريخ به روايت دربار نويسند و قلم به ذائقه ي قبله ي عالم بچرخانند ؛ امروز ، اخلاف آن مورخين ، حتي در غيبت آن ساز و کار نيز ، تاريخ به همان عادت مألوف و قرار معهود مي نويسند .

انقلاب بهمن ١٣٥٧ و موضع سياسي برخي از طرفداران دکتر بختيار

دکتر منصور بيات زاده

 آيا دکتر بختيار بعنوان يک سياستمدار طرفدار آزادي و دمکراسي نمي بايستي با اين فرمولبندي ساده سياست آشنائي مي داشت که «کسب قدرت حکومتي » ، احتياج به پشتيباني بخش بزرگي از زنان و مردان جامعه را دارد؟

مردم را نادان حساب نکنيد

   حسن بهگر

 تمام دعواي شاه با مصدق بر سر چيزي غير از اين بود که مصدق مي خواست شاه سلطنت کند نه حکومت؟ آيا دمکراسي فقط وقتي اعتبار دارد که ما شعارش را بدهيم و اگر بقيه گفته باشند حرف هواست؟

نظارت بين‌المللي براي مقابله با راي‌سازي حکومت

 گفت‌وگو با حسن شريعتمداري

 جهانگيز ايزدي

"تنها راه آزمايش شده و موفق تقابل با راي سازي، وجود نظارت بي‌طرف بين‌المللي است که اغلب کشورها آن را پذيرفته‌اند. اپوزيسيون داخل و خارج بايد از جامعه‌ي مدني و مردم ايران بخواهد که خواستار چنين نظارتي شوند تا طرح مهندسي انتخابات نتواند اجرا شود و ناکام بماند و انتخابات حداقل در حد دموکراسي محدود بين خودي‌ها نقش خود را ايفا کند."

مواضع انتخاباتي سازمان دانش آموختگان ادوارتحكيم وحدت و تحليل فضاي سياسي کشور

 در گفتگو با احمد زيد آبادي دبيرکل سازمان

 ‎‎ ‏"اگر محافظه كاران با حضور احمدي نژاد تك كانديدا باشند، احتمال اينكه در دور اول يك كانديداي اصلاح ‏طلب بتواند آراء نصف بعلاوه يك را به دست بياورد وجود دارد". "محمد خاتمي درجبهه اصلاحات بيش از همه كانديداهاي ديگر شانس راي آوري دارد به شرط ‏آنكه به شفاف سازي مواضع خود بپردازد؛ درحاليكه عدم شفاف سازي مي تواند به ريزش آرا او منجر شود."‏

مصطفي شعاعيان متفکري تنها

هوشنگ ماهرويان

 شعاعيان چپ دموکراتيک و مستقل ايراني بود. او در سال ۴۹ جزوه يي نوشت به نام «تجزيه بحرين خدمت به استعمار است».او در جايي از جزوه خود مي نويسد بخش مهمي از چپ ايراني وقتي از شوروي و حزب توده مي برد طرفدار چين و آلباني مي شود. ولي او همچنان مستقل ماند و در مقابل تمامي نظريات چپ نگاه انتقادي خود را حفظ کرد.

ديالکتيک عرفي شدن

اسقف [اعظم] کانتربري [روان ويليامز] به قانونگزار انگليسي توصيه ميکند موادي از شرع اسلام را در امور حقوق خانواده براي [حل و فصل امور قضايي] اهالي مسلمانان خود اخذ کند. رئيس جمهور سارکوزي چهار هزار نفر نيروي انتظامي تازهنفس به منطقه معروف بانليوس در حومه پاريس که شاهد طغيان و قيام جوانان الجزايري الاصل فرانسوي بود، اعزام ميکند

اثر: يورگن هابرماس   ترجمه: کوروش برادري

مصائب اصلاح طلبان ايراني

 در گفت وگوي رضا خجسته رحيمي( اعتماد ملي) با عمادالدين باقي

آن هايي که ما را متهم به تندروي کردند، خود بعدا متهم به تندروي شدند و اين حديث تلخ اصلاح طلبي ايراني است. عدم ايستادگي بر اصول و ترس مفرط از هزينه دادن، پاشنه آشيل اصلاحات بود .

مصاحبه با همايون مهمنش درباره دکتر شاپور بختيار

بمناسبت سالگرد انقلاب بهمن ‫۱۳۵۷

ما و رسانه هايمان مشكل رسانه اي ليبرال ها

رامين كامران

شمار بالاي رسانه هاي ايراني قابل توجه است و گاه اين تصور را ايجاد ميكند كه در اين فراواني همه چيز ميتوان يافت. آنچه در اين ميان جداً مايهٌ نگراني است ضعف رسانه اي ليبرال هاست.

لزوم انقلاب کوپرنيکي در دين!

سلامت کاظمي  

کسب تجدد و تمدن، مغايرتي با دين و مذهب ندارد. اگر قانون گذار بزرگ اسلام در حال حاضر در مقابل اين ترقيات عالم وجود داشت، موافق بودن اصول شرايع حقه خود را با وضعيت و تشکيلات تمدن امروز نشان مي‌داد. (رضا شاه)

خود کرده را تدبير نيست؟

 سي سال پس از 37 روز  حکومت دکتر شاپور بختيار

 حميد صدر

تشکيل جنبش فراگير جمهوريخواهي

 مهرداد مشايخي

 تجربه پنج سال اخير نشان مي‌دهد که نزديکي ميان نيروهاي «جمهوري‌خواه» هم ظاهرا" به سرنوشت نزديکي ميان ساير طيف‌هاي اپوزيسيون جامعه برونمرزي دچار شده است.

 

بازخواني يک پژوهش

"واکاوي نقش طبقات اجتماعي شهري در انقلاب ايران"

 تيرداد بنکدار

واقع گرايي، علت رويکرد به خاتمي

  مصاحبه با الهه کولايي

محمد رضا فروغي

پايان كار فرقه دموكرات

 آذربايجان فريب خورده و رهاشده

 دكتر هوشنگ طالع

ده افسانه و ده واقعيت درباره آتئـيسم

 از: سام هاريس

معمولا تصورمي شود که آتئيستها آدمهايي بي مدارا، غيراخلاقي، افسرده ، فاقد ظرفيت وتوانايي درک زيبايي هاي طبيعت هستند وبه صورتي جزمي نسبت به دلايل وجود نيروي ماوراء الطبيعي بي اعتنا مي باشند .

 ترجمه : آرسن نظريان

 

عمليات اسرائيل در غزه مثل نازي ها

سخنراني نماينده يهودي پارلمان انگلستان

 جرالد کوفمن

 نگاهي به روند شکل گيري

 مفاهيم ميهن دوستي، ملت، ناسيوناليسم و دولت ملي در ايران

تيرداد بنکدار

درنگ‌هائي در مقوله "حقّ ملل درتعيين سرنوشت خويش"

متأسفانه، طرفداران متعصب ايراني «اصل لنيني» «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش»، به اين تفاوت کيفي ميان روسيه چون «زندان خلقها» و کشور باستاني ايران که

 در آن اقوام مختلف طي سده‌ها و هزاره‌ها همزيستي داشته‌اند، توجّه نمي‌کنند.

بابک اميرخسروي

سراب نفت در اقتصاد ايران

گفت‌وگو با دكتر ميرمطهري

بحران اقتصادي جهاني كه در ماه‌هاي پاياني سال ميلادي جاري آغاز شده و روز به روز بر وخامت اوضاع اقتصادي در سطح جهان مي‌افزايد، باعث شده است كه بيشتر اقتصاددانان، ركود براي اقتصاد بيشتر كشورهاي جهان را پيش‌بيني كنند كه اين ركود، اثرات مستقيم و غيرمستقيمي بر قيمت نفت داشته و خواهد داشت و به دليل وابستگي شديد بودجه‌هاي ايران به نفت، بيم آن مي‌رود كه پيامدهاي ناخوشايند كاهش قيمت نفت، گريبان اقتصاد كشور را بگيرد.

کار رسانه گشودن فضاي مکالمه است

رسانه نقش يك حزب را ايفا نمي كند كه همواره خود را موظف به دفاع از برنامه ي سياسي و اجتماعي خويش بداند، درصدد جلب آراء ديگران برآيد، يا تبليغ انديشه هاي خود ر ا بکند. کار رسانه پيش ازهر چيز گشايش فضاي مكالمه است ...

بابک احمدي

بعد از گرجستان نوبت چه کشوريست ؟

مقاله حاضر کوشش دارد به شرح تشنجات و درگيري هاي نظامي اخير ميان روسيه و گرجستان که در نهايت منجر به جنگ و اشغال قسمت هايي از خاک گرجستان در اوت ۲۰۰۸، توسط روسيه شد بپردازد. نتايج و تبعات اين درگيري نظامي، تاثيرات شگرفي - هر چند غير نهايي - بر مناسبات سياسي و اقتصادي، بويژه بر توازن قدرت در ميان قدرت هاي بزرگ جهاني، نظير ايالات متحده آمريکا، جمهوري فدراتيو روسيه و اتحاديه اروپا و همچنين قدرت هاي منطقه اي، چون ايران و اسرائيل، بويژه در حوزه انرژي گذاشته است

حسين زربخش

به کجا چنين شتابان؟

پراکندگان تخم دشمني ميان مردم ايران آنان اند که حکومت مذهبي ولي فقيه را نشانه اي از «شوينيسم فارس» مي خوانند و با پراکندن چنين انديشه هاي بي پايه اي، صف مشترک مردم ايران را دربرابر ستم ديني و تبعيض چيره برايران و دشمني با حقوق بشر، ازهم مي گسلانند.

محمد اميني

به بهانه ي بزرگداشت مردي فرهيخته و ميهن دوستي خدمتگزار استاد دکتر عبدالله ابريشمي

متن سخنراني مهندس حسين شاه اويسي در دانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت دکتر عبداله ابريشمي

دو پاسخ به دکتر موسي غني‌نژاد

 کلي‌بافي بد است! (تيرداد بنکدار)

 خرده‌گيري‌اي بر آراي دکتر غني‌نژاد (عليرضا افشاري)


تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .