نامه سرگشاده جبهه ملی ایران - اروپا به جبهه ملی ایران

 

اعضای محترم شورای مرکزی و دیگر زیرسازمانهای جبهه ملی ایران

‫با درود

‫دیرزمانی است که اعلامیه های جبهه ملی ایران – تهران بیشتر ارزش تاریخ فرهنگی دارد تا سیاسی. ولی بیانیه منتشره بتاریخ  ‫۲۹ تیر ۱۳۹۰و با سرنویس "خیزش ملت ایران در ۳۰ تیر۱۳۳۱ و وضعیت امروز ما، دوران استبداد به سر آمده است"  ‫بیانگر موضعی روشن با نگاه سیاسی و راهنمایی مشخص درباره مشکلات و خطراتی میباشد که کیان کشور را تهدید میکند.


‫بیانیه مزبور واکنش و اثری بسیار مثبت و مطلوب بین دوستداران جبهه ملی ایران و همه محافل و سازمانهایی داشته است که دلشان برای ایران می تپد. اینان امیدوارند که جبهه ملی ایران هرچه زودترمجددا به یک سازمان فعال که فاطمی ها سمبل آن بودند مبدل گردیده و سنگرملی مصدقی خود را پر کند.


‫تردید نیست که امضاء کنندگان بیانیه نامبرده به پی آمدهای این عمل نمادین خود آگاه هستند. همرزمانی که ما بوجود شما افتخار میکنیم، امیدواریم که از گزند رویدادهای احتمالی در امان باشید!


‫متن اعلامیه شما خاطره آخرین اعلامیه زنده یادان: سنجابی، فروهر و بختیار را در یادها زنده میکند. باشد که در آینده نزدیک چنین اعلامیه هایی با نام همه اعضای مسئولین جبهه ملی ایران منتشر گردد.


‫جبهه ملی ایران- اروپا با کمال سرافرازی اعلامیه شما را در سراسر اروپا و آمریکا پخش کرده و خواهد کرد.

‫پاینده ایران

‫با احترام
‫شورای عالی جبهه ملی ایران - اروپا
‫۴ امرداد ۱۳۹۰