نامه سازمانهاي بين المللي براي آزادي عاليه اقدام دوست و در دفاع از فعالان حقوق زن به دولت ايران

 

آقاي دکتر محمود احمدي نژاد، رييس جمهور

خيابان فلسطين، تقاطع آذربايجان، تهران، جمهوري اسلامي ايران

عاليجناب،

ما؛ اعضاي ائتلاف بين المللي زنان مدافع حقوق بشر، با امضاي اين بيانيه عميق ترين نگراني هاي خود را در مورد زنداني بودن عاليه اقدام دوست، و همچنين بازداشت اخير ۱۲ مدافع حقوق بشر در ايران ابراز مي داريم.

عاليه اقدام دوست به همراه دهها نفر از فعالان ديگر در تجمع دفاع از حقوق زن در تهران در خرداد ماه ۱۳۸۵ بازداشت شد. در روز ۱۵ تيرماه ۱۳۸۶، عاليه اقدام دوست به سه سال و چهارماه زندان و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد. در دادگاه تجديد نظر، دوران محکوميت زندان عاليه ۴ ماه کاهش يافت و ضربه شلاق او نيز تائيد نشد. حکم سه سال زندان

وي در حال حاظر اجرا شده و عاليه اولين زني است که فقط بخاطر فعاليت هاي دفاع از حقوق زن حکمش به اجرا درآمده است. در روز ۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۷ حکم عاليه اقدام دوست با بردن او از خانه اش اجرا شد و او در زندان اوين محبوس شد. محکوميت عاليه اقدام دوست به سه سال زندان و اجراي حکم او در حالي که برخي از کساني که در همان روز تجمع دستگير شده بودند يا هيچ اتهامي متوجه شان نشده بود، يا تبرئه شده بودند، يا احکام تعليقي دريافت کرده بودند، ازماهيت کاملا خودسرانه اقامه دعاوي در قوه قضائيه حکايت مي کند. زنداني کردن عاليه اقدام دوست همچنين بدعت يک سنت خطرناک براي همه زناني است که مدافع حقوق بشر در ايران هستند.

حکم عاليه اقدام دوست در يک محيط فشار فزاينده عليه همه مدافعان حقوق بشر؛ از جمله فعالان حقوق زن اجرا مي شود. منابع موثق در روز ۶ روردين ماه ۱۳۸۸ از بازداشت ۱۲نفر از اعضاي مادران صلح و کمپين يک ميليون امضا توسط نيروهاي امنيتي در ايران خبر دادند، در حالي که آنها در ماشين هايشان در خياباني در تهران نشسته بودند و تصميم داشتند به ديدار نوروزي خانواده هاي تعدادي از زندانيان عقيدتي بروند.

کمپين يک ميليون امضا که در مرداد ماه ۱۳۸۵ آغاز بکار کرد يک جنبش خودجوش براي ارتقاء آگاهي مردم در باره تبعيض هاي جنسيتي در قانون، و ارتقاء برابري جنسيتي است. مادران صلح، ائتلافي از زناني است که خواستار ارتقاء فرهنگ صلح در ايران هستند و همه اشکال تجاوز نظامي را محکوم مي کنند. هم مادران صلح و هم اعضاي کمپين يک ميليون امضا، براي رساندن پيام هاي خود از روش هاي مسالمت جويانه با پخش بيانيه ها، جمع آوري امضا، سازماندهي و برگزاري سخنراني استفاده مي کنند. به همين دليل از نظر ما، اعضاي هر دو گروه ، مدافعان حقوق بشر هستند.

۱۲ نفري که در روز ۶ فروردين بازداشت شدند عبارتند از: فرخنده احتسابيان، بهارا بهراون، امير رشيدي، محمد شورابي، علي عبدي، دلارام علي، شهلا فروزانفر، محبوبه کرمي، خديجه مقدم، آرش نصيري اقبالي، ليلا نظري، و ثريا يوسفي.
ده نفر از افراد بازداشت شده پس از سه روز با وثيقه آزاد شدند اما محبوبه کرمي و خديجه مقدم همچنان در بازداشت باقي ماندند.

در روز ۱۶ نامه سازمانهاي بين المللي براي آزادي عاليه اقدام دوست و در دفاع از فعالان حقوق زن به دولت ايران

فروردين ماه، همه ده نفري که آزاد شده بودند به “تشويق اذهان عمومي” و “برهم زدن نظم عمومي” متهم شدند که همگي آنها اين اتهامات را رد کردند.

با اينکه قرار بود محبوبه کرمي و خديجه مقدم هم در روز۱۶ فروردين ماه تفهيم اتهام بشوند، اما آنها را از زندان به دادگاه منتقل نکردند. معاون دادسراي امنيت به وکلاي آنها گفته بود که آنها را روز بعد به دادگاه خواهند آورد، اما در حقيقت آنها را در زندان نگه داشتند. سرانجام محبوبه کرمي در روز ۱۸ فروردين ماه و خديجه مقدم در روز ۱۹ فروردين ماه آزاد شد. خانم مقدم با اتهامات جديدي روبرو شد که به تجمع مادران صلح عليه حمله اسرائيل به نوار غزه که در تهران در تاريخ ۲۲ دي ماه برگزار شده بود.

ما بشدت به دستگيريها، بازداشت ها و محاکمه همه مدافعان حقوق بشر معترض هستيم. دستگيري و محاکمه مستمر مدافعان حقوق بشر که بطور مسالمت آميز خواستار آزادي بيان هستند با تعهدات و الزامات ايران در قوانين بين المللي مغايرت دارد.

آنچه که ما را بيشتر نگران کرده است اين است که در حقيقت ما متوجه شديم که کساني که در روز ۶ فروردين ماه بازداشت شده بودند حتي در يک فعاليت عمومي شرکت نکرده بودند بلکه قصد داشتند که طبق سنت ايراني، در آغاز سال نو به ديدار نوروزي به خانه هاي شخصي افراد بروند. جريان بازداشت اين افراد اصلا نمي تواند مصداق اتهامات “برهم زدن نظم عمومي” يا “تشويش اذهان عمومي” به آنها باشد، و بنظر مي رسد که اين امر يک تلاش عمدي براي ساکت کردن و تهديد و ارعاب اين فعالان بوده است. ما با نگراني بسيار يادآوري مي کنيم که از زمان شروع به فعاليت کمپين يک ميليون امضا، دهها نفر از اعضاي آنها بازداشت شده اند، براي بازجويي احضار شده اند، تحت کنترل و تعقيب هستند، ممنوع الخروج شده اند و محاکمه شده اند.

تلاش اين فعالان براي ارتقاء برابري جنسيتي و فرهنگ صلح بايد مورد تقدير قرار بگيرد نه اينکه در برابر آنها مانع ايجاد شود. بيانيه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد تصريح مي کند که “هر فردي حق دارد که بطور فردي يا در همکاري با ديگران، براي حفظ و تحقق حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين در سطح ملي و بين المللي تلاش کند و آن را ارتقاء بدهد.” اقدام مقامات ايراني نقض اين اصل بين المللي است.

ما از مقامات ايران ميخواهيم که حکم عاليه اقدام دوست را لغو کنند و او را از زندان آزاد کنند.
علاوه بر اين، ما از مقامات در ايران مي خواهيم که همه اتهاماتي را که به ۱۲ فعال بازداشت شده در روز ۶ فروردين ماه وارد کرده اند، پس بگيرند، وبه سرکوب و محاکمه همه مدافعان مسالمت جوي حقوق بشر در ايران خاتمه بدهند.

از توجه شما به همه موارد فوري سپاسگزاريم.

Asia Pacific Forum on Women Law and Development

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Baobab for Women’s Human Rights

Front Line, The International Foundation for Human Rights Defenders

Human Rights First

International Campaign for Human Rights in Iran

International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific

Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .