خاطرات ادیب برومند منتشر شد

کتاب خاطرات ادیب برومند  با عنوان یاد مانده‌ها شامل قسمتی از خاطرات زندگانی  وی از دوران کودکی و طفولیت تا مقطع تاریخی سال ۱۳۳۳ است که  حوادث کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ را هم در بر می‌گیرد توسط انتشارات عرفان منتشر شد. این خاطرات به قلم  خود استاد ادیب برومند نوشته‌ شده‌اند و حاصل جمع‌آوری و تدوین دست‌نوشته‌ها و یادداشت‌هایش هستند. این بخشی از خاطرات ایشان هستند که آماده و مدون شده بودند که چاپ شده اند . نوشته‌ها و خاطرات  بعد از این مقطع نوشته‌ شده ،  و پس از منظم شدن و جمع آوری در جلد دوم این کتاب منتشر خواهد شد.

استاد ادیب برومند درباره این کتاب: این خاطرات حاوی مسائل تاریخی و مستند زیادی از اجتماع ایران در آن سال‌هاست. به عنوان مثال ملی کردن صنعت نفت، فراز و فرودهای اجتماعی آن روزها و اشعاری که برای اتفاقات و تحولات اجتماعی سرودم، برخی از موضوعاتی هستند که در خاطراتم از آن‌ها گفته‌ام. بخشی از مطالب هم جنبه‌های شخصی و اتفاقاتی است که برایم در زندگی در آن سال‌ها رخ داده است.