رحمت اله سلطانی نژاد (رهی)

 

 

متولد 1351 درشهرستان زابل است تحصیلات ابتدایی را در شهرزابل  گذرانیده و از سال 1364 درتهران ادامه تحصیل است .
 

همزمان با گرفتن دیپلم در رشته علوم تجربی، گواهی طراحی ونقاشی را نیزازاستاد آیدین آغداشلو دریافت کرده است. 

 پس ازپایان دوره دبیرستان، درحین خدمت سربازی  به تدریس  طراحی و نقاشی  به صورت خصوصی وگاهی گروهی مشغول

 بوده است.

درطول این سالها یعنی ازسال  1373 تاکنون به کارطراحی وکاریکاتور و آموزش نقاشی
اشتغال داشته است.
 

از سال 1386(2007) به کشیدن کاریکاتورهایی درمورد اوضاع ایران نموده و به عضویت جبهه ملی ایران درقبرس در آمده

 است.

هم اکنون
همراه با همسر و فرزندش به عنوان یکی ازاعضای جبهه ملی ایران درقبرس افتخارخدمت به ایران و ایرانیان
 
دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک لازم جهت خريد بليط هواپيمايی ایران:

-1 امضای تاییدیه منطقه جغرافیایی برخورد با زمین

-2تلفن اضطراری جهت اعلام سقوط به ترتیب اولویت

3- کپی وصیت نامه به همراه رضایت نامه امضا شده

-4 فیش بانکی مربوط به غسل میت با آب غیر یارانه ای

-5 فیش بانکی هزینه امتحان شفاهی شهادتین

-6 مبلغ 200 هزار تومان بابت قطع درختان محل سقوط به حساب شهرداری

-7 فیش بانکی به مبلغ 50 هزار تومان عوارض خروج از جهان هستی

-8 فیش بانکی به مبلغ 20 هزار تومان بابت تسلیت از رسانه ملی