به مناسبت اوّل ماه مه، روز جهاني کارگر

 

كارگر

 

اي كه ميگيد اهل دليد

نــرخ ما از شمـا شكست

هـر كـدوم از شما اومـد

به اسم ما بـارشــو بـست

شمــا پـي پـول و پـلــه

ماعاشقيــم و كم حواس

شمــا بـه فـكر بـيشتـريـد

ما كمترين و آس و پاس

شمــا بـه فـكر بـرج ومـا

فــكر حـقوق سربــرج

شما هميشه سير و ما

گرسنه تا  آخر بـرج

سفــره رنـگـيـن شــمـا

جـايي واسه نون نداره

سفــره مـــا خـالـيــه و

يـه عمره مهمون نداره

جنگ اومد و قايم شديد

مـا عاشقانه خون داديم

غـنايـمش مال شمــا ست

اگرچه ما جَوون داديم

حالا چي شد كه ما شديم

غـــريبه و شمـا خودي

شمـا همـه كـاره شـد يد

مــا اين ميونه نخـودي

ميـگذره ايـن روزاي بد

نـــوبت ما هم مي رسه

فصل غزل بازم مي آد

عمر حباب  يك  نفسه

 

شاعر : داود نوروزي

مسئول كميسيون فرهنگي سنديكاي كارگران

شركت واحد اتــوبوســراني تـهران وحـومـه

 

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .