گزارشی از مراسم شانزدهمین سال‌روز جان باختن داریوش و پروانه فروهر- خانه فروهرها در محاصره نیروهای امنیتی

نیروهاى انتظامى و امنیتى در حدود ساعت ١٣و ٢٠ دقیقه، یعنى ٣ ساعت پیش از آغاز مراسم، وارد کوچه خانه فروهرها شدند و افرادى که میخواستند به خانه فروهرها بروند را مورد ضرب و شتم …

گفته های آقای هدایت متین دفتری درباره نوزدهم آبان، روز اعدام حسین فاطمی، همراه و همپیمان دکتر مصدق بدست رژیم پهلوی

نوزدهم آبان روز اعدام حسین فاطمی همراه و همپیمان مصدق بدست رژیم پهلوی است. آقای هدایت متین دفتری در باره زندگی زنده یاد فاطمی کار ارزنده ای را در نشریه آزادی ارائه کرده که بدین …

۱۹ آبان سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی این اسطوره: جمال درودی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

مقاومت و میهن‌دوستی را گرامی میداریم – درتاریخ ملتها گهگاه انسانهایی آزاده پا به عرصه وجود میگذارند که دلاورانه در پیمودن راه پرخطرخیز حق‌طلبی و میهن‌دوستی و آزادگی و عدالت با ایمانی راسخ بدون بیم …

سخنی با دلواپسان وادی علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان: ضیاء مصباح عضو جبهه ملی ایران، تهران

باز هم دولت تدبیر و امید شخصیتی فرهیخته، اندیشمند و مدیری شایسته را که منتخب دانشگاهیان ممتاز کشور آن هم در دانشگاه مادر می‌باشد و به عنوان رئیس پیشنهادی دانشگاه تهران انتخاب شده بود … …

سرزمین کورش سرزمین من: کورش زعیم

سرزمین کورش، سرزمین من، سرزمین دانایی، راستی، درستی و میهن دوستی. سرزمین برابری مردم و سروری جهان. سرزمین من، جمهوری اسلامی، سرزمین ناراستی، نادرستی و میهن فروشی، سرزمین نادانی، تبعیض و نابرابری و مردمی تحقیر …