گفتگوی صدای آلمان(DW) با پروفسور بهروز برومند درباره مهم‌ترین اتفاقات یک سال اخیر جامعه پزشکی ایران

روز اول شهریور همزمان با تولد بوعلی سینا در ایران “روز پزشک” نام‌گذاری شده است. پروفسور بهروز برومند “پدر علم نفرولوژی ایران” در گفت‌وگو با دویچه وله اتفاقات رخ داده در جامعه پزشکی ایران در … ادامه خواندن گفتگوی صدای آلمان(DW) با پروفسور بهروز برومند درباره مهم‌ترین اتفاقات یک سال اخیر جامعه پزشکی ایران