گفتگوی محمدرضا یزدان پناه با بانو مهشید امیرشاهی؛ «حرف‌هایی که خریدار نداشت» ، بخش یکم و دوم

مهشید امیرشاهی، نویسنده، مترجم و طنزپردازی که در بحبوحه حمایت جمعی روشنفکران حتی غیرمذهبی ایران از انقلاب اسلامی، در مقاله‌ای تاریخی خواستار پشتیبانی از شاپور بختیار شد، با رادیو فردا به سخن نشسته است.