صریح و تا حدودی بی پرده «رو در رو»ً ضیاء مصباح*سپاهیان در خدمت مام میهن با جامعه ای حدود ۱۲۵۰۰۰ نفر در یک نظرسنجی – پزشکیان را با همین کم و کیف با کسب
۳۵ درصد اراء درهشتم تیر در راس نشاند ند !…..
*یاد سال ۷۶ افتادم که منزل مادر در جوار خوابگاه جوانان مجرد عضو سپاه ….در حدود میدان کاخ بود ….. در همینطور
نظر خواهی بوسیله فرزندان که در انزمان چندان مشکل و مساله ساز نبود از ۱۰۰ نفر انان- ۶۰ نفر به کارپرداز بزرگ رای
دادند .
*همچنانکه امید اینکه پزشک سلیم النفس این گروه ۶ نفره ، گوی سبقت را از پنج تن دیگردر مصافی عادلانه برباید.
* خاتمی مخصوصا و« روحانی » با تعریفی در برابر تمامیت‌ خواهان بودند، اما با اتفاقات سال ۱۴۰۱ جبههٔ دیگری دهها برابر قویتر، به اعتبار سلطه مبارک دنیای مجازی و جوانان میلیونی ازرده از هر بابت …. گشوده شده …
* با توجه به اصل مسلم مسئولیت و اختیار رئیس‌جمهور بعدی در تنگناها ی بیشتری قراردارد .
* اشاره ای به موانع پیش رو در این برهه زمانی هر چند توضیح واضحات ، منا سب مینماید :
الف -:۱/ موضوع رابطه با آمریکا و تحریم ها
بنا به ادعای شادروان ظریف، همه چیز آماده و برای احیای برجام و تنها یک امضاء کم بود، اما دولت روحانی با توجه به عدم موافقت رهبری در این امر توفیقی نیافت و در این سه سال که کار به جایی نرسیده ومیراثی سخت برعهده رئیسس چها ردهم ،هر چند بنوعی مذاکره وتوافقی در پشت پرده در جریان و۲/ هر آنکه دستی در امر اقتصاد دارد، بر این نکته واقف است که بدون تصویب fatf، هیچ گرهی از کار مملکت گشوده نمی‌شود و دوایی برای این درد مزمن پیدا نخواهد شد.
 آقای رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب بناست با این قضیه چه کند، همچنان به اقتصاد مقاومتی فکر کند و به دنبال دور زدن
تحریم‌ها ؟ یا بنا دارد ، یکبار برای همیشه به این تنش‌ها پایان داده با سیاست موازنه، به خصومت به ظاهر ذاتی نظام با
ایالات متحده انهم با احتمال امدن « ترامپ » پایان دهد؟
 آیا میپندارد که با وجود قدرت بلامنازع کاسبان تحریم، توان تغییر این« راهبرد نظام » را دارد و آیا اصولاً قابلیتی برای تغییر این مسئلهٔ خود ساخته وجود دارد؟
ب -: خرد و کلان می دانند تصمیمات کشور با رهبریست ، پزشکیان بنا دارد، این مشکل را با متابعت مرتفع نمایند….؟
* در این مقطع جهت افریدن دوم خردادی دیگر با همه اما و اگرها … ایشان بایستی توضیح دهد که آیا در فردای پیروزی
«وزرا را » نیز با چراغ سبز رهبری مصد ر امور خواهد کرد؟و بنا بر گفته شادروان « بازرگان »در حکم «چاقوئی » بدون دسته ؟
*اگر تعاملی بین شخص اول و دوم مملکت صورت نگیرد، قطعاً جناب پزشکیان به صخرهٔ ای سخت خواهد خورد.
ج – : – حامیان مواجب بگیر منطقه :
تسلیح لشکریان همسو با نظام در انسوی مرزها هزینه‌های سرسام‌آوری به کشورمان تحمیل می‌نماید ، منتخب ملت :
چه طرح و برنامه‌ای برای تعدیل این موضوع دارد ؟ و ایا این خط مشی در این زمانه با« منافع ملی » و فتح قله ها قرین
است ؟ و اصولاً گمان دارد که نظام در این باره کوتاه خواهد آمد؟
*آیا با وزیر خارجه‌ای که دیپلماسی را به میدان واگذار کرده و گمان دارد که مردم نیز این سیاست فاجعه ‌باررا باور دارند،
امکانی برای تحول در این زمینه می‌بینند؟
د – : تعامل با دیگر به اصطلاح قوا :
مدتهاست که خانهٔ به اصطلاح ملت با انتصخابات انجام شده ، ودر سوی دیگر « قاضی‌القضات » جز به فرمان ولی‌امر نفس نمی‌کشد که ای کاش فقط این بود ….که امروز پاجوش‌ها ی کاتولیک ‌تر از پاپ متولی اصلی را هم انقلابی نمی‌دانند.
*فرد ارجمندی هر چند منتخب شورای نگهبان ، که با استقبال نیروئی بس ناا مید همراه شده اید ….. با قوانین این مجلس و با احکام چنین عدالتخانه‌ای چه میتوانید کرد؟
*آیا وفق نص قانون‌اساسی بعنوان حافظ منافع مردم در برابر زیاده‌ خواهی‌های مغایر می ایستید و یا به تمکین صرف اکتفا
میفر مائید ؟
ه – : نهادها وفاجعه امیزتر عملکردهای فراقانونی:
دادگاههای مختلف ،اطلاعات سپاه، هیئت عالی مولد سازی و امثالهم که بر خلاف قانون تأسیس شده‌اند و کارکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص نظام و نهادهایی از این قماش ….غیر قانونمند ند ….
* در برابر منتخب مردمان این دیار خاموشان بنا بعادت دیرین «سینه سپر » کرده اند و کوس ان الحق …. مینوازند
* جماعت عظیم محافظه کار ، عافیت طلب و مصرف کننده …که برامده از بغض معاویه و« یتثبث بکل حشیش» در ناامیدی …..با همه ازمودن خطا ! بد ین سوی ، روی اورده اند و به امید فرجی ، انهم با حد اقل هزینه در ارامترین شکل ممکن و قانون مند … را پاسخی مناسب لازم است
**اطاله کلام شایسته نیست ….نمونه ای از دهها مانع اساسی روبروی هر مصلحی که بخواهد در این سمت وظایف خود را انهم حد اقلی انجام دهد ……و مهم اینکه داوطلبانه جرات نموده به این وادی پر اب چشم پا بنهاده ….بر شمردیم
* گریز و طفره رفتن از طرح بر نامه در مورد بسیاری نکات بسیار مهم «مورد خواست میلیونها نفر از اهالی خاکستری که حضور زنان شریف فعال و اگاه این وادی را عصرادینه ۲۵ خرداد در ستاد مرکزی اقای پزشکیان این انسان بالنسبه شریف ، صا دق و پاک دست دیدیم »انهم در محاصره سهم خواهان شناخته شده …..برتردیدها میفزاید

* از نظر احتیاط .. مماشات و گریز از پاسخ صریح در این مقطع البته تا کنون ،شاید قابل توجیه باشد ….
ولی بعد روز سوگند وظیفه ای سترک بر دوش او … این اشارات را جدی بگیرید …..
( در نگارش مطلب از یادداشت صاحب نظری معتبربطور مختصر بهره برده ایم )

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است