شرایط احراز-ضیاء مصباح


اشاره : ایا میتوان گفت افرادی شایسته حضور و فعالیت در سازمانهای اجتماعی – سیاسی معتبر – البته در راس و
مستقر در اطاق فکر- درون کشور مان میباشند که به اکثریت ویژه گی های زیرخود را بتدریج با داشتن هدف خدمت واقعی به اجتماع ، مزین نموده باشند ؟
* علم و اگاهی های اجتماعی – فرهنگی که سیاسی نام بگرفته ،فراتر از حد معمول که با گفتگوئی عادی البته دقیق بوسیله صاحب نظران علوم اجتماعی و متخصصین این مقوله قابل تشخیص میباشد .
* توانمندی شناخت چهره های برتر و منزه ملی و انانکه مبرا از هر گونه خود ستائی بوده و میباشند .
* حسن شهرت واعتبار همراه با پاکدستی و پرهیز از بینش مادی .
* سوابق خانوادگی مناسب که سلامت فکر و روان را ایجاد مینماید .
*توانمندی در اداره زندگی و داشتن روابط خوب خانوادگی با تشخیص اشنایان و دوستان نزدیک .
*امادگی پرداخت هزینه و تحمل حرف و حدیث ها ی اجتناب نا پذیر متداول ،در رابطه با فعالیت های اجتماعی اثر گذار .
*پرهیز از کنار گود نشینی – مصرف کنندگی و عافیت طلبی .
*تحصیلات مناسب دانشگاهی و اشتغال در رشته علمی اموخته شده البته بدون سهمیه و رانت های متداول .
*تحقیقات مناسب رشته و تخصص خود و برخورداری از امکان انتشار انها – ضمن دارا بودن آثار مکتوب در رشته خود بشکلی که مراجع معتبربه نشر انها مبادرت ورزیده مورد استناد قرار گیرد .
*برخورداری از امتیازات شغلی و ارتقاء مناسب پیشینه اداری – اجتماعی و فرهنگی بر اساس شایستگی ها و شرایط احراز .
* دوری از هر گونه رانت و رابطه غیر معقول در هر زمینه ای .
*ارائه پیشنهادات سازنده حسب مورد با پرهیز از تعارفات متداول توام با نقد اصولی البته با ادبیات مناسب .
*حسن رابطه با همکاران و برقراری امکان دیدار مستمر با انان .
* شناخت در محافل علمی – فرهنگی و فعالیت گروهی مثبت منطبق با منافع ملی .
جهان بینی و اقامت نسبتا طولانی در کشورهای پیشرفته در مسیر بالا بردن معیارها و شناخت جوامع پیشرو .
*تشخیص ضوابط و معیارهای اصولی اجتماعی .
* شهره نبودن به عصبی بودن که اغلب برامده از نگاه مادیست .
*عدم نگرانی از باز خواست ها ی درون تشکیلاتی « حاصل خود محوری و محدود بودن بینش قضاوت کنندگان » البته ناشی ازاموخته های حکومت طی ۴ دهه اخیر« چنانکه افتد و دانی » .
*پرهیز و مبری بودن از هر گونه تهمت و قضاوت در موردافراد بدون اگاهی لازم .
*خلوص نیت و دوری از هر گونه تبعیت بدون تفکر – یا تعاریف بیهوده منحرف کننده برامده ازضعف شخصیت ، ملاحظات ومحافظه کاری ها .
*اشنائی نسبی به حداقل یک زبان خارجی .
* حضور مرتب در نشست ها و پرهیز از امتیازات خاص با هر تعریف و تفسیری .
*شهره بودن به ارتباطات درست و پاکیزه اجتماعی در مسیر شناخت بیشتر جامعه و افراد .
*دارا بودن حداقل های مادی ،که مانع هر گونه انحراف میشود .
* مطالعه مستمر و در جریان بودن اخبار روز .
*توان تحلیل درست وقایع با پرهیز از پر گوئی و تکرار مکررات ، کنجاوی وعلاقه کافی به مطالعه .
* باور خصلت پوزش خواهی زمانیکه در خلوت به اشتباهات خود پی می برد .
* باورمند و سعی در برطرف نمودن اختلاف نگرش ها – همراه با کوشش در گرداوردن کوشندگان دیرین راه و طریقه میهن ومردم دوستی….
* حتی الامکان دارا بودن۴۰ سال سن که فرصت دست یابی به انچه بطور نمونه امد مهیا گردد.
طبعا این اندیشمندان مزین به پندار – گفتار و کردار نیک ، نیروی لازم بالنسبه شجاع را که عامل توفیق هر تشکیلات سیاسی میباشد از میان قشرهای مختلف ، بعنوان همراهان کمی بر می گزینند .

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است