شاهِ میرفطروس (بخش یکم) – محمد امینی

آقای میرفطروس باردیگر خامه برکاغذ نهاده و این بار به بهانه‌ی بازبینی کتاب «نگاهی به شاهِ» آقای عبّاس میلانی، به بازسازی و وارونه نویسی تاریخ پرداخته اند. من در جایگاه پاسداری از آقای میلانی و … ادامه خواندن شاهِ میرفطروس (بخش یکم) – محمد امینی