روحانی نباشد، سیاست خارجی تهاجمی می‌شود- داوودهرمیداس باوند

اگر قرار باشد فرض کنیم نگاه اصولگرایی جانشین دولت یازدهم شود، به نظر می‌رسد آنها خط مشی‌ای را پیش خواهند گرفت که در گذشته هم تجربه شده است. برای مثال می‌توان انتظار داشت که خط … ادامه خواندن روحانی نباشد، سیاست خارجی تهاجمی می‌شود- داوودهرمیداس باوند