در رسای مرغ طوفان-سیاوش سلطانی


بوده اند همیشه مردانی
که گوش خراش می آمد طنین صدایشان
و دل آزار می نمود رنگ کلامشان
بر پیکر بی روح مردمان شان

مردانی سخت اراده چون پولاد
سخت پایدار چون کوه
و سخت زلال چون دریا
که نبودند از جنس روزگارانشان

مردانی که چشم های شان
می دید درخشش بالهای پرندگان آزاد را در افق های دور
و گوش های شان می شنوید پژواک نغمه های دلنوازی
که در ساحل بی کران خوشبختی
سر می دادند در آواز های شان

ناخدایانی که در دریاهای تاریک و طوفانی
و در ناامیدی و یاس بی پایانی
که فرا گرفته بود گوشت و پوست عرشه را
استوار ایستادند و رها نکردند مسافران شان

مسافران بی قرار شوریدند و
و ناآرام به هر سو جنبیدند و
سوراخ نمودند از سر وحشت
تن کشتی های شان
غرق شد آرزوها و
شکسته شد حباب خیال ها و
تاریکی شب دریا را فرا گرفت
خاموش نشد اما مشعل در دستان قهرمان شان

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است