بی رونق‌ترین انتخابات و نه مردم به جمهوری اسلامی


jebhe melli iran
همانطور که قبلا ابراز کرده‌ایم ما انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی را توهین به شعور ملت ایران میدانیم و معتقدیم که آزادیخواهان ایران باید به جای تمکین به این نمایشها و کوشش برای مدارا با جمهوری اسلامی تمام نیروی خود را صرف جایگزینی این رژیم با یک رژیم دموکراتیک و متکی به آراء واقعی مردم ایران نمایند. مطابق آمار رسمی وزارت کشور سی و نه و نه دهم درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند و یک و شش دهم درصد هم رای باطله به صندوق انداخته‌اند. با این حساب باید پرسید که عدم شرکت بیش از ۶۱ درصد واجدین شرایط رای دادن در دور اول انتخابات فرمایشی را به غیر از موفقیت تحریم چه می‌توان نامید. عدم‌ مشارکت عمومی، مردود دانستن انتخابات از طرف بخش بزرگی از جامعه مدنی و فعالین سیاسی ایران و اعتراضات در داخل و خارج کشور علیه آن را تایید صریح سیاست عدم‌ مشارکت در نمایش جمهوری اسلامی و مشروعیت زدایی از آن میدانیم.
متاسفانه در خارج از کشور شاهد آن بودیم که جمعی از هموطنان ما با افرادی که خواهان رای دادن و رجوع به صندوقهای رای در نمایندگی‌های خارج از کشور بوده‌اند بجای رفتار سیاسی و کوشش برای استدلال و اقناع، با تهدید و توهین برخورد کرده‌اند. در مواردی حتی از آنها عکس و فیلم گرفته و در رسانه‌ها منتشر نموده‌اند. ما چنین رفتاری را مشخصا منافی حقوق انسانی و شهروندی و مغایر با دموکراسی میدانیم. کسانی که به چنین اقداماتی مبادرت میکنند تنها به شکل‌گیری حکومتی بر پایه تهدید و نقض حقوق شهروندی کمک می‌نمایند و ما چنین روشی را با تمام قدرت محکوم میکنیم.
ورود به مرحله دوم انتخابات، نمایشی جدید از حکومت اسلامی است و امروز رژیم جمهوری اسلامی نه تنها در جنگ با مردم ایران بلکه در جنگ با عقربه زمان است و با این تمهیدات و نمایشها راه به جایی نخواهد برد. تنها راه برای او تسلیم شدن به خواست مردم ایران، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، حاکم ساختن کلیه آزادیها و انجام یک انتخابات آزاد و منصفانه زیر نظر هیاتی مورد قبول عموم برای تشکیل مجلس موسسان و تنظیم قانون اساسی آزاد و دموکراتیک برای آینده ایران است.
حتی اگر تفاوتهایی میان پزشکیان و جلیلی باشد اما به هر حال دولت بعدی تابع سیاستهای رهبری‌، ناقض حقوق بشر، گرفتار در چنبره نیروهای امنیتی و مافیای اقتصادی و ناتوان از تامین منافع ملی خواهد بود. ما به مطالبه‌گری خود و تلاش در جایگزین کردن جمهوری اسلامی با یک حکومت باورمند به آزادی و دمکراسی و حق شهروندی ادامه می‌دهیم. مردم امروز با رجوع به خرد خود در خصوص آینده خود تصمیم میگیرند.

جبهه ملی ایران – اروپا و
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
نهم تیرماه ۱۴۰۳ برابر با بیست و نهم ژوئن ۲۰۲۴

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است