بیانیه‌ی همبستگی با جامعه‌ی دانشگاهی ایران 


دانشگاههای ایران شاهد موج جدیدی از ،فشارها تهدیدها مجازاتهای اداری ،گوناگون اخراجها و بازنشستگی زودرس و اجباری استادانی است که از نظر جمهوری اسلامی منتقد ناراضی و مستقل به شمار میروند تنها در چند ماه اخیر ده ها استاد دانشگاه از کار برکنار شدهاند برخوردهای امنیتی و مجازات» استادان ناهمسو با حکومت پدیده ی جدیدی نیست و از همان فردای فاجعه ی «انقلاب» «فرهنگی سال ۱۳۵۹ و فرایند موسوم به “اسلامی کردن آموزش عالی آغاز شد و در همه چهل و سه سال گذشته

ادامه داشته است. حکومت در پی هر بحران بزرگ سیاسی به سراغ دانشگاه میآید و بر شدت فشار و برخوردهای امنیتی خود با استادان و دانشجویان میافزاید آنچه این روزها اما در دانشگاهها میگذرد شتاب گرفتن دوباره روند سرکوب استادان و جایگزین کردن آن ها با افراد «مکتبی و وابسته است که بدون رقابت علمی سالم و با اعمالِ نظر و رانت قدرت به هئیتهای علمی راه می یابند.

سیاست دیرپای جمهوری اسلامی در اعمال نظارت ایدئولوژیک بر ،دانشگاه دخالتهای نهادهای غیر آکادمیک، مجازاتها، محرومیتها و اخراجها همگی نقض آشکار اصول و معیارهای آکادمیک به رسمیت شناخته شدهی در دنیای امروز است. حکومت اسلامی از سال ۱۳۵۷ به این سو هیچگاه نخواست استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک استاد و دانشجو را به رسمیت بشناسد و دخالتهای پرشمار نهادهای ،سیاسی دینی و امنیتی زندگی دانشگاهی متعارف و متداول در دنیای کنونی را در ایران ناممکن ساخته است. رشتههای علوم انسانی و اجتماعی بیش از دیگر حوزههای علمی قربانی این محدودیتها و فشارهای ایدئولوژیک و امنیتی اند.

برخوردهای حذفی و محدود کننده حکومت با استادان و دانشجویان پیآمدهای شومی برای زندگی آکادمیک و علمی، دانشگاه، فرهنگ و جامعه دارد عمده کردن معیاریهای مکتبی و ایدئولوژیک برای انتخاب استادان و زیر پاگذاشتن آزادی آکادمیک ناممکن کردن اندیشهی ،انتقادی پرسشگری و نقد معنایی جز سقوط سطح علمی و لطمه زدن به اندیشه ورزی و پویایی علمی دانشگاه ندارد. نزاع اصلی حکومت با دانشگاه نزاع بر سر استقلال علمی این نهاد است جدالی است بر سر روایتهای حقیقت و اعتبار بخشی به آنها علم با قدرت پیوند خورده و حکومت دانشگاه مطیع بدون آزادی آکادمیک و بدون قدرت میخواهد.

ما همکاران خود در ایران و در همه کشورهای جهان را به پشتیبانی از استادان قربانی سرکوب حکومتی و نیز دفاع از استقلال

دانشگاه و آزادی آکادمیک در تدریس و پژوهش و یادگیری برای استادان و دانشجویان در ایران فرامی خوانیم.

برای امضای بیانیه لطفا نام موقعیت و دانشگاه خود را با ای میل دانشگاهی به این آدرس ارسال کنید

irandiasporafaculty@gmail.com

،ابراهامیان پرواند سیتی یونیورسیتی نیویورک (آمریکا)

اتابکی، تورج پژوهشکده بین المللی تاریخ ،اجتماعی دانشگاه لیدن (هلند)

،احمدزاده ،هاشم دانشگاه اپسالا (سوئد)

،احمدی ،فرشته دانشگاه پوله (سوئد)

ارجمند ،کامران پژوهشگر مستقل (آلمان) ،اردوان ،هوشنگ دانشگاه کمبریج (بریتانیا)

،اشرف ،احمد دانشگاه کلمبیا (امریکا)

،آفاری ژانت دانشگاه کالیفرنیا در سنتا باربرا (امریکا) افشاری ،رضا دانشگاه پیس نیویورک (امریکا) افشاری ،علی استاد مدعو دانشگاه جرج واشنگتن و تراین (آمریکا)

،القاسی ،شهرام دانشگاه کریستیانیا (نروژ)

اکبری، حمید دانشگاه نورث ایسترن ایلینوی (آمریکا)

اکبری ،نهال کالج پارک دانشگاه مریلند (آآمریکا

،امامی ،بهمن دانشگاه لیولا، شیکاگو (آمریکا)

،امانت ،عباس دانشگاه پیل (آمریکا)

،امانت ،مهرداد پژوهشگر مستقل (آمریکا)

،امیر معزی محمد علی مدرسه عملی مطالعات ،عالی کرسی تفسیر و الهیات اسلام شیعه (فرانسه)

،ایزدی ،کاظم دانشگاه تهران (ایران)

باوفا، رضا دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (آمریکا)

،بروجردی مهرزاد دانشگاه علم و فناوری میزوری (امریکا)

بنو عزیزی، علی، بوستون کالج (امریکا)

بهتویی ،علیرضا دانشگاه سودرتورن (سوئد)

بهداد سهراب دانشگاه بنیسون (آمریکا)

بهشتی ،معز ،رضا انجمن فلسفه فرانسه بیات ،آصف دانشگاه ایلینوی (آمریکا) ،پارسا ،میثاق دارتموس کالج (آمریکا)

،پورشریعتی ،پروانه کالج تکنولوژی شهر نیویورک (آمریکا) پیوندی ،سعید دانشگاه لورن (فرانسه)

تارخ، علی، دانشگاه نورث ،ایسترن ماساچوست (آمریکا) تلطف ،کامران دانشگاه آریزونا (امریکا)

،توحیدی ،نیره دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (امریکا) توکلی طرقی ،محمد دانشگاه تورنتو (کانادا) ،توکلیان ،بهرام دانشگاه دنیسون (آمریکا) جعفری ،پیمان کالج ویلیام و مری (امریکا)

جهانبگلو ،رامین مرکز مهاتما گاندی برای خشونت پرهیزی و صلح دانشگاه جیندال (هند)

چمن ،خواه ،لیلا موسسه تکنولوژی و مهندسی تاپر (هند)

حاشابیکی ،فروغ دانشگاه اوپسالا (سوئد)

،حسینی ،پروانه دانشگاه ایالتی ورس ایستر (آمریکا)

،حکیمیان ،حسن سوآس دانشگاه لندن (بریتانیا)

،خاوند ،فریدون دانشگاه پاریس سیته (فرانسه)

خسرو خاور ،فرهاد مدرسه عالی مطالعات اجتماعی پاریس (فرانسه) خلیلی ،احمد دانشگاه اسلیپری راک پنسیلوانیا (آمریکا)

درویش پور ،مهرداد ،دانشگاه ملاردالن (سوئد)

،رحمانداد ،هژیر ام آی تی (امریکا)

،رحیمیه ،نسرین دانشگاه کالیفرنیا در ارواین (آمریکا) رخشانی، ریموند دانشگاه جنوبی کالیفرنیا (آمریکا) ،رفیعی ،پروانه کالج طبی ویسکانسین (آمریکا) ،رهنما ،سعید دانشگاه یورک (کانادا) روشندل جلیل دانشگاه کارولینای شرقی (آمریکا) سبحانی ،ایرج دانشگاه پاریس -شرق کرتی وال دو مرن (فرانسه)

شمس فاطمه (شهرزاد) ، دانشگاه پنسیلوانیا (امریکا)

شیرازی ،اصغر پژوهشگر مستقل (آلمان)

،صدری ،احمد لیک فورست کالج (امریکا)

صدری ،محمود دانشگاه تگزاس و من (امریکا)

،طبری ،اسفندیار دانشگاه یومیت (اتریش) دانشگاه اکدنیز (ترکیه)، انستیتو پژوهشهای اجتماعی (آلمان)

عرب، علی، دانشگاه جورج تاون (آمریکا) ،علایی ،کامیار دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (آمریکا)

علایی ،آرش دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (آمریکا) ،علمداری ،کاظم دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (امریکا) ،علوی ،احمد دانشگاه سوئد (سوئد) ،فراهانی فتانه دانشگاه استکلهم (سوئد)

،فرهنگ ،منصور بنینگتون کالج (آمریکا)

فضائلی ،روجا مرکز ایرلندی برای حقوق بشر دانشگاه گالوی ایرلند)

فغفوری محمد حسن دانشگاه جورج تاون (آمریکا)

قریشی ،رضا دانشگاه استاکتان (آمریکا)

کاشانی ،ثابت فیروزه دانشگاه پنسیلوانیا (آمریکا) کاظمی ،فرهاد دانشگاه نیویورک (آمریکا) کامروا مهران دانشگاه جورج تاون در قطر (قطر) کدیور، محسن دانشگاه دوک (آمریکا)

کدیور، محمد علی کالج بوستون (امریکا)

،کردوانی ،کاظم پژوهشگر مستقل (آلمان) کریمی ،حکاک ،احمد دانشگاه مریلند (آمریکا) کشاورز ،فاطمه دانشگاه مریلند (آمریکا)

کشاورزی ،بهزاد دانشگاه تهران (ایران)

کمالی سروستانی ،مهرک دانشگاه اوهایو (آمریکا)

کیان ،آزاده دانشگاه پاریس-سیته (فرانسه) لادیه ،فولادی ،ماری مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (فرانسه) متین ،کامران دانشگاه ساسکس (بریتانیا)

مجاب شهرزاد دانشگاه تورنتو (کانادا)

معدل منصور، دانشگاه مریلند (آمریکا) مغیثی ،هایده دانشگاه یورک در تورنتو (کانادا)

مقدم والنتین دانشگاه نورث ایسترن (امریکا)

منشی ،پوری ،محمود دامشگاه دولتی سانفرانسیسکو (امریکا) ،مهدوی ،مجتبی دانشگاه آلبرتا (کانادا)

مهدی علی اکبر دانشگاه وسلیان اوهایو (امریکا) میر ،حسینی ،زیبا دانشگاه لندن (انگلستان)

میلانی ،عباس دانشگاه استنفورد (آمریکا)

میلانی ،فرزانه دانشگاه ویرجینیا (آمریکا) ،نعمانی ،فرهاد دانشگاه آمریکایی پاریس (فرانسه) ،نفیسی ،آذر نویسنده و پژوهشگر مستقل (آمریکا)

نیرومند ،راد ،اعظم دانشگاه جرج تاون (آمریکا)

نیکفر ،محمدرضا پژوهشگر مستقل مدرس در ایران آکادمیا (هلند) ،هاشمی نادر دانشگاه جورج تاون (امریکا)

،همدانی حسین دانشگاه ،مارکت میلواکی (آمریکا)

وحدت ،فرزین موسسه ایران آکادمیا (هلند)

وهاب ،زاده ،پیمان دانشگاه ویکتوریا (کانادا)

وهابی مهرداد دانشگاه سوربن ،شمالی مرکز تحقیقات اقتصادی شمال پاریس (فرانسه)

یوسفی اشکوری ،حسن پژوهشگر مستقل (آلمان)

یوسفی، نجم دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، چیکو (امریکا)

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است